"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    

O drodze do Prawdy.pl


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

                 NAUKOWE   DOWODY

 

                 NA  ISTNIENIE   BOGA 

 

 

 

                   GDY NIE ŻYJE SIĘ W PRAWDZIE, 

                        ŻYJE SIĘ ZŁUDZIENIAMI,

            KTÓRE PRZECIEŻ SIĘ KIEDYŚ ROZWIEJĄ...

           

                 

                POZNAWANIE     BOGA

                TAKIEGO  JAKIM  JEST

   by nie okazało się, że czciliśmy wyobrażenia

                                Rozwój lub zwodzenie siebie 

 

 

 

D Z I E C I   Ś W I A T Ł O Ś C I

N I E     O B A W I A J Ą    S I Ę S T A N Ą Ć   W   Ś W I E T L E  

Jezus

 

 

K T O    S P E Ł N I A    W Y M A G A N I A 

 P R A W D Y

Z B L I Ż A    S I Ę    D O    Ś W I A T Ł A ...

(J3,21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ZWODZENIE SIEBIE

Grzech pierworodny - czym był

i jak się przejawia obecnie?

        Blask Prawdy,  która  oświetla ciemności umysłu

         (skutek pychy i egoizmu)  i wyzwala z życia

            w błędach i zniewoleniach...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Otwarcie serca na świat ducha

 

 

Dalajlama zapytany o to, co go najbardziej zadziwia w ludzkości odpowiedział:

 

Człowiek. Bo poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie potrafi cieszyć się z teraźniejszości.  W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości; żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera, tak naprawdę nie żyjąc.

 

      POGOŃ ZA SZCZĘŚCIEM

Błądzimy nie chcąc wejść na drogę Prawdy.   

Tułamy się po bezdrożach tego świata, 

osaczeni gąszczem  złudzeń i  zwodniczych chwil szybko przemijających uciech, 

nigdy nie nasyceni gonimy za wiatrem, 

uciekamy przed przedostającą się do świadomości rozpaczą,

zderzamy się z poczuciem pustki,

wpadamy w lęki i depresje,

tarzamy się w namiętnościach,

grzęźniemy w zniewoleniach,

palą nas żądze...

Pozorujemy zadowolenie - ciągle nieszczęśliwi... 

 (O drodze do prawdy)

                 

 DROGA NIEPRAWOŚCI

     Ten nasz świat nigdy nie stanie się taki, jak nam by to odpowiadało, byśmy poczuli się w nim szczęśliwi. Do szczęścia prowadzi inna droga. Zamiast wyniszczać się złymi emocjami, krytyką i bezsensowną walką ze złem o przemianę innych - sposobami świata, trzeba najpierw zawalczyć o przemianę siebie. Chodzi o to, by nie dawać innym władzy nad własnym samopoczuciem, nie pozwolić wpływać na własne emocje, poglądy i sposób myślenia.  By nie pozwolić światu siebie tyranizować, sobą manipulować, wpływać na podejmowane decyzje.  To wszystko zaciemnia jasność naszego umysłu. Zauważmy jaką władzę posiadają

  JEDNA ODWIECZNA PRAWDA ISTNIEJE !  Wszyscy ją poznamy - nawet, gdy  tego nie chcemy.  Ona nas bowiem osądzi - niektórych Sądem straszliwym.   

Największą więc mądrością na tym świecie jest jej zgłębianie,  zachwycenie się,  by  jak najszybciej dojść do pełnej jedności z Prawdą - wzgardzoną Miłością.

  

O DRODZE DO PRAWDY

 

 DWIE DROGI, DWA ŚWIATY

      

Świat jest oszukiwany i oszukuje sam siebie bojąc się prawdy. Bo prawda go boli i wymaga pokory.

A przecież rządzi nim pycha i egoizm.  (SP408)

 

Moje Słowa są oknem, przez które możesz zobaczyć świat Ducha.  Ja jestem tym światem.  Poza Mną jest nicość i grzech. (...) 

Patrząc we Mnie dostrzeżesz w Prawdzie wszystko... (SP69)

 

  Moje drogi są drogami wspaniałymi, prowadzącymi do doskonałości. Jesteście wezwani do bycia doskonałymi...  - mówi Bóg  (PŻwB 2.05.2001)

Lud Mój ginie, bo brak mu poznania...   Oz 4,6

Prawda cię wyzwoli. J8,32

(Prawda was wyzwoli) 

02 października 2019
  O drodze do prawdy     Współcześnie, za sprawą ogromnego postępu naukowego i technologicznego wielką wartość zaczęto nadawać ludzkiemu rozumowi. Można wręcz mówić o kulcie rozumu. Wydawałoby się więc, że wraz z rozwojem ludzkiego rozumu, ludzkiej myśli, powinny zanikać, a przynajmniej zmniejszać się różnice w poglądach, a co za tym
02 października 2019
  Indiański chłopiec pyta swojego dziadka: - Dziadku, co sądzisz o współczesnym świecie? Starzec chwilę pomyślał i mówi: - Ze światem jest tak, jak z ludzkim sercem, w którym jakby walczyły ze sobą dwa wilki. Jeden dziki i zły, a drugi oswojony i dobry. - A który wygrywa? -
03 października 2019
      Coraz więcej ludzi ma problemy z niską samooceną, z poczuciem własnej wartości, z akceptacją samych siebie. Czujemy się również bezradni wobec dopadającego nas złego samopoczucia, przygnębienia,   udręczenia, lęków, niepewności, strachu, napadów złości, poczucia pustki, osamotnienia, depresji, huśtawki nastrojów... Wpadamy w kompleks niższości, gdy widzimy osoby sprawiające wrażenie błyskotliwych,
03 października 2019
     Pewien człowiek zabrał jajo z gniazda orła, by podłożyć je do wysiedzenia kurom. Po pewnym czasie w kurniku razem z kurczakami wylęgło się orlątko. Wraz z kurami dorastało, a nie mając innych wzorców przyjęło ich mentalność.  Jak  każdy „ptak” orlik codziennie walczył o ważniejszą pozycję w kurniku, o

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt5:37)

A wszystko inne, to brak czystej prawdy. 

A co, jeśli Bóg Stwórca istnieje?

I jeżeli jest inny niż myślisz?

Czy nie może okazać się, że żyłeś tylko  swoimi złymi wyobrażeniami o Nim? 

 

Wszystko na tym portalu mówi o drodze do Prawdy,

którą każdy sam w swoim osobistym życiu

powinien zapragnąć podążać,

by zachwyciwszy się Nią zdążyć przed kresem życia

 dojść do pełnej jedności z Prawdą.

 

Do tego trzeba czasu poświęconego na refleksję - by poznać Prawdę

oraz czasu poświęconego - by nauczyć się nią żyć.

To długa droga - droga całego życia,

 Dlatego  czas przeznaczany  na rzeczy błahe, 

jest czasem zmarnowanym, bezpowrotnie straconym,

jest wyniszczaniem się w grze pozorów.  

I może tego życia zabraknąć, by  zdołać dojść do  celu.

 

A przecież  zostaniemy osądzeni  z miłości, według tej

odwiecznej, niezmiennej, doskonałej Prawdy.

 

Tymczasem  już samo wejście na drogę Prawdy daje  radość,

a podążanie nią nieustannie wyzwala od złego,

powiększa naszą wolność  od  złych wpływów świata, 

od  swoich błędnych przekonań, złudzeń, zatruwających uczuć, 

dręczącego sumienia, zniewoleń  i żądz ciała.

 

To wszystko niesie ze sobą pokój, radość, dobro, uświęcenie...

jednym słowem - szczęście.  

 

Jedynym prawdziwym sukcesem naszego życia jest stanięcie

przed niewysłowienie wspaniałym ale i straszliwym 

Majestatem Wszechmogącego STWÓRCY 

bez trwogi i wstydu, i od Niego uzyskanie pochwały i nagrody.

 

Czyż nie jest to warte największego poświęcenia?

 

 

 

"Najlepszych ludzi uformowało

naprawianie własnych błędów."

 

William Szekspir

 

 

 Nie musiało by tak być, gdyby człowiek,

zamiast uparcie uczyć się na własnych błędach,

szukał i słuchał mądrzejszych,

którzy na własnych błędach już się nauczyli.

 

 

 

O drodze do Prawdy.pl

 

 

 

 

 

Zdecydowana większość ludzi ocenia według tego, co komu pasuje i wierzy w to, co komu odpowiada, w co chce wierzyć - często wbrew rzeczywistości, wbrew faktom, wbrew logice, wbrew prawdzie - z obawy, wygody, dla korzyści...

*

Dziś Prawda nie stanowi wartości, ponad wszystko liczy się samozadowolenie. Wyjątkiem są ci, którzy świadomie szukają Prawdy, żyją nią, dla niej znoszą niechęć, wrogość, prześladowania i  poświęcają swe życie - dając świadectwo o Prawdzie.  

 

Valere Nihil

 

 

 

O drodze do Prawdy.pl

 

Każdy ma swoje poglądy i przekonania, ale one najczęściej nie wynikają z wiedzy.

Nie zgłębiamy wszak najczęściej świadomie Prawdy, 

ale jako prawdę przyjmujemy aktualnie rozpowszechnione poglądy, zapatrywania, stereotypy...

Nie mają one na celu ukazanie drogi dobra,  

tylko ukierunkowują na obowiązujący sposób myślenia

- daleki od Myśli Stwórcy wszystkiego - Źródła Prawdy i Dobra.

Poznawanie Prawdy o sobie i o Bogu nie jest łatwe, 

ale za to nieskończenie zmienia jakość naszego życia - bo aż na wieczność.

Większy sukces nie istnieje.

Obojętność na własny wieczny los jest i może pozostać największą naszą tragedią.

 

 

*

 

Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie będą mogli znieść; będą szli za własnymi pożądaniami słuchając nauczycieli, którzy będą im mówić to, co im schlebia. Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.                                                           Zob. 2Tm 4,3-4

 

  W dobie mediów społecznościowych słowa te uwidaczniają się w dawaniu polubień, kciuków w górę czy serduszek najczęściej pod tekstami czy filmikami, które nam się podobają czyli nam schlebiają, dają przyjemne ciepełko samozadowolenia, które zakłamują naszą  grzeszną rzeczywistość.

 

  To, co choć może nie daje samozadowolenia, ale za to jest najwartościowsze, gdyż stanowi wskazówkę, jest ratunkiem i pomocą dla wyzwolenia się i wejścia na drogę do prawdziwego szczęścia -  pozostaje najczęściej niezauważone, zlekceważone, odrzucone i wyśmiane. Ale oto już mamy nowe, zapowiadane czasy:

 

Idą czasy jakoby ostateczne. Idą, a wielu mrzeć będzie ze strachu, że to już koniec. To jeszcze nie koniec. Wybrani będą budować po tym Królestwo Moje. Macie się przysposobić - i ślepo zaufać. Wszak Ja mam takie do was zaufanie, że nawet na nędzy waszej chcę budować. Pamiętajcie: czułe, ale i straszne są słowa Boga dla tych, co je odrzucają, a przecież to Miłość wasza chce was pasować, namaścić, i stać się waszą mocą, by przez was okazać moc miłości światu. (...)

I uczynię wszystko nowe i odrodzone w Duchu i Prawdzie. Radujcie się, dzieci Moje, choć przez ogień droga wasza do zwycięstwa i zbawienia milionów dusz. (...)

(Dialogi 2783-4)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rzeczywistość jest inna niż to, co ludzie o niej wiedzą w oparciu o własne wysiłki i domniemania. Jedynie Moje światło może ją ukazać. Szczególnie odnosi się to do rzeczywistości o samym sobie. Człowiek chce siebie widzieć lepszym niż jest. I na ogół widzi to, czego pragnie, a nie to, co jest.
 
Z tego zakłamywania siebie wynika najwięcej nieporozumień i nieszczęść pomiędzy ludźmi i między człowiekiem i Bogiem. Wszelkie niezrozumienie, niechęci, konflikty wśród ludzi – Moich wybranych też – są owocem zakłamywania siebie.
 
W każdym konflikcie obie strony są winne. W różny sposób – ale wspólnie ponoszą odpowiedzialność.  Jeśli ukazując czyjeś zło, robi się to z miłością i z Moim udziałem,  wówczas nie ma konfliktu.
Ale trzeba okazać Miłość, a nie złość lub własną wyższość. IC
(Świadectwo; 297)
*

 

  Oddalenie od Boga niesie ze sobą strach, niesie ze sobą przywiązanie do życia, niesie ze sobą osłabienie, zmęczenie, znużenie. Im jest głębsze, tym silniejsze są jego następstwa. Kiedy jest całkowite, prowadzi do rozpaczy.

(MV6,)

*

  Módl się więcej, ponieważ na tym świecie jest tak wiele zła, tak niewielu jest na właściwej ścieżce, a tak wielu kroczy niewłaściwą drogą zatracenia. Wpadają do piekła jak śnieg, który spada na ziemię...

(PŻwB 19.10.2020) 

 

Droga Prawdy prowadzi do całkiem realnego i rzeczywistego Świata ducha. Drogi tego szybko przemijającego świata to bardziej bezdroża złudzeń, fałszu i wszelkiej nieprawości.

Na tym świecie jesteśmy, ale jako Chrześcijanie mamy z niego nie być. 

 

 

 Oto tu stół słowa zastawiony dla cierpiącego z głodu  duchowego.  Ale  posilić się musisz chcieć sam.

Oto wskazana droga do szczęścia, ale  skierowanie się na nią zależy wyłącznie od ciebie.  

 

 

"Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą". 3J4

 

 

 

LINKI:

 

https://rmissio.pl/prawda-jako-droga-do-poznania-siebie-i-poznania-boga/

 

 

Odwagi wejścia na drogę Prawdy wszystkim życzymy

                     

       

                      

Veritas   liberabit  vos     (Prawda was wyzwoli)   J 8, 32

 

  Choć każdy człowiek uznaje, że ceni prawdę, to jednak prawda jest taka, że  z samej swej ludzkiej natury - przez kolejne pokolenia psutej, nie potrafimy nią żyć. Nasza bowiem natura stała się obłudną (nazywa się to zdrowym rozsądkiem) -  co stanowi zasłonę dla Prawdy. 

 Nie szukamy więc Prawdy ale potwierdzenia wiary w swoje przekonania - zawsze korzystne dla samego siebie. Tymczasem trzeba szukać Wiary, żeby odkryć Prawdę, by ją zgłębiać i uczyć się nią żyć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby być dzieckiem  Prawdy,

zawsze ponad własną korzyścią

stawiać sprawę Pana

i miłość do Prawdy

 

 Chyba wszyscy uznają wartość prawdy. Nikt nie chce być oszukiwanym ani uważać siebie samego za kłamcę i oszusta. I aby tego w sobie samym nie dostrzec potrafimy  doskonale manipulować prawdą, sami siebie oszukiwać. 

 

Stąd łatwo jest nam uznać samego siebie za żyjącego w prawdzie, zobaczyć siebie dobrym, moralnie prawym, przypisać sobie coś pożądanego. A dla polepszenia własnej samooceny dopatrywać się zła u innych.  

 

Uciekamy myślami nawet od uświadomienia sobie, że nie czujemy pociągu do Prawdy o sobie i o Bogu. A wręcz przeciwnie,  że coś odpycha nas od niej i  oddala. To miłość własna, własne "ego".

 

Niby cenimy szczerość, ale gdy ktoś nam szczerze  powie coś niemiłego dla naszego "ego" -  stajemy się niechętni, zdystansowani i nawet  wrogo nastawieni, bo szkodliwe uczucie dla miłości własnej - które się wówczas pojawia - stawiamy ponad wszystko.

 

Stąd tak naprawdę nie chcemy znać prawdy o sobie, nie chcemy się przebadać, by nie stracić dobrego mniemania o sobie - nad którym usilnie pracujemy. Ważniejsze jest dla nas to dobre  mniemanie o sobie, ta fikcja niż rzeczywistość.  Ale życie w samozakłamaniu, w złudzeniach, nie przyniesie nam szczęścia, wręcz przeciwnie  - unieszczęśliwia nas i innych wokół nas.

Oto doszliśmy do tajemnicy nieprawości i tajemnicy świętości.

 

Nieprawością jest praca nad dobrym mniemaniem o sobie, a na drodze świętości jest ten, kto pracuje nad stratą wszelkich mniemań, by żyć jedynie Prawdą  - nawet kosztem własnego samopoczucia. Paradoksalnie to w ten sposób dochodzi się do prawdziwej wolności od siebie (własnej pychy i egocentryzmu), świata i szatana, do życia w pełni świadomego. Przynosi to człowiekowi nieznany światu pokój, wewnętrzną radość, poznanie... jednym słowem szczęście, jakiego ten świat dać nie może, jakiego nie pojmuje i dlatego pragnąć nie potrafi.  

 

Kiedy podążamy drogą nieprawości nie żyjemy w pełni świadomie i dlatego sam Bóg ma problemy, by dotrzeć do naszej świadomości, by móc nam pomóc. 

Ile warte jest życie przeżyte w  złudzeniach, w nieświadomości prawdziwej  rzeczywistości?

 

O tym, jak to zmienić, jaki pokój daje życie w Prawdzie, jak słodko jest żyć w Prawdzie - mówią te strony.

 

Oto przed nami

dwie drogi, dwa światy.

 

 

O drodze do Prawdy.pl

 

 

 

Aby być dzieckiem Boga, trzeba poznawać Boga takiego jakim jest - o drodze do Prawdy.pl

 

Zostaliście stworzeni wolni do wybrania drogi, jaką pragniecie podążać.

Być z Moim Synem w Niebie czy być z diabłem w piekle.

Którą drogę chcecie wybrać i którą podążać? (...)

 

(Przesłanie NMP; Itapiranga 1.09.2020)

 

*

 

Jesteście wezwani

do bycia niewzruszonymi świadkami Prawdy.

Wybiła godzina wielkiego odstępstwa.

 

NMP - DK 537

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bóg jest miłością. Bóg jest prawdą.
Bóg jest prawdziwą miłością.
Świat Boga jest światem miłości i prawdy,
nie ma prawdy poza miłością.
Człowiek nie jest spełniony bez miłości
i nie doświadczy prawdy,
będąc daleko od Boga. 
 
św. Charbel Makhlouf

 

 

 

O drodze do Prawdy.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczęśliwy, kto nie idzie za radą występnych,

nie wchodzi na drogę grzeszników

i nie siada w gronie szyderców

lecz ma upodobanie w Prawie Pana...

Ps1

 

*

 

Kładę przed wami życie i śmierć,

błogosławieństwo i przekleństwo.

Wybierajcie więc życie, abyście żyli miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego;

Pwt 30,19-20

 

*

 

 Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga!

Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,

nie ma takiego, co dobrze czyni.

Bóg spogląda z Nieba na synów ludzkich, badając,

czy jest wśród nich rozumny, który by szukał Boga»

(Ps 53,1-3).

 

*

 

Kto uwierzy, będzie zbawiony,

kto nie uwierzy będzie potępiony. 

 (zob.Mk16,16)   

 

*

 

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie. (zobJ17,17)

*

 

 

 

Czy duch, który ujrzał Boga może znaleźć coś pociągającego w małych rzeczach ziemi?

 

 

 

 

 

 

 

Ludzkość idzie ścieżkami samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Brak miłości do Prawdy doprowadzi Moje biedne dzieci do wielkiej ślepoty duchowej.

Trevignano Romano, 31.08.2021

 

Nie żyjcie oderwani od Prawdy. Mój Syn Jezus jest Prawdą Absolutną Ojca. Słuchajcie Go.

Anguera, 21.08.2021

 

Bądźcie wierni. Pozwólcie, aby światło prawdy rozświetliło wasze życie. Naprzód, bez lęku!

Anguera, 12.08.2021

 

Źli zarządcy rzucają chwast, aby zadusić dobre ziarno. Bądźcie uważni. Miłujcie Prawdę i jej brońcie. Mój Jezus wiele od was oczekuje.

Anguera,17.08.2021

 

Nie pozwólcie, żeby demon was zniewolił. W tych trudnych czasach waszym orężem obronnym jest prawda.

Anguera 28.08.2021

 

Kochane dzieci, gęste mroki rozleją się we wnętrzu Kościoła, lecz ci, którzy kochają prawdę i jej bronią będą mogli je rozproszyć światłem prawdy.

Anguera, 22.07.2021

 

Miłujcie prawdę i strzeżcie jej. Po całym ucisku zwycięstwo Pana przyjdzie dla Moich Czcicieli. Naprzód z radością!

Anguera, 27.07.2021

 

Nie wycofujcie się, ale idźcie naprzód z siłą jedynej prawdy.

Trevignano Romano 21.08.2021

 

 

Pozostańcie z Jezusem i wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Jego Kościoła. Działanie demona doprowadzi wiele z Mych biednych dzieci do oderwania się od prawdy. W wielkim prześladowaniu wielu [z tych,] którzy kochają prawdę i jej bronią zostanie wyrzuconych precz i ból będzie dla was wielki. (…) Naprzód, bez lęku! Kto idzie [razem] z Panem, ten nigdy nie doświadczy ciężaru porażki. (…)

Anguera,3.08.2021

 

Wielka ciemność duchowa zbliża się do Kościoła Mojego Jezusa z winy złych pasterzy, lecz wy możecie rozproszyć wszelki mrok światłem prawdy. Nie lękajcie się. Milczenie sprawiedliwych wzmacnia nieprzyjaciół Boga. Miłujcie prawdę i brońcie jej. Bądźcie uważni. W Bogu nie ma półprawdy.

Anguera,7.08.2021

 

Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkiego prześladowania, i [tylko] nieliczni wytrwają niezachwiani w wierze. Nie lękajcie się. Waszym orężem obronnym będzie zawsze prawda.

Anguera 10.08.2021

 

Dzieci Moje, módlcie się, aby wszyscy mogli rozpoznać Jedynego Boga. W tym okresie wielu zwraca się do fałszywych doktryn, które tłamszą jedyną Prawdę.

Trevignano Romano, 11.08.2021

 

Bądźcie uważni. Nieprzyjaciele będą działać, aby coraz bardziej odrywać was od prawdy. To, co Święte [Eucharystia] będzie pogardzane i duchowa śmierć będzie obecna w Domu Bożym. Kochajcie prawdę i brońcie jej, abyście byli wielcy w wierze.

Anguera, 14.08.2021

 

 

 

 

 

 

NIEBO O DRODZE PRAWDY:

"Przyjdą czasy, kiedy ludzie poszaleją, a kiedy zobaczą kogoś, kto nie jest szalony, będą napadać na niego krzycząc: "Jesteś wariatem!" - tylko dlatego, że nie jest taki jak oni."  

Antoni Wielki

                                        

 

  Wygląda na to, że o naszych czasach mówił. Bo czyż nie jest szaleństwem propagowanie wszelkich niemoralnych, wynaturzonych, niszczycielskich ideologii i zarzucanie mowy nienawiści i fobii tym, którzy przed ich zgubnymi skutkami przestrzegają?

A i ci, którzy walczą z człowiekiem (nie rozróżniając zła od człowieka uległego mu w swej słabości) - nie zmniejszają, a powiększają zło.

Postępuje ono również wskutek milczenia powołanych do głoszenia odwiecznej Prawdy według której jesteśmy sądzeni. 

Szaleństwo świata powiększa się więc w wyniku błędnych i złych sposobów myślenia. 

   Skutkiem tego narastają apokaliptyczne plagi i rozwija się kolejny totalitaryzm - tym razem najbardziej niszczycielski. Już teraz władcy tego świata pod pozorem naszego dobra skłaniają nas do budowania ogólnoświatowego gułagu.  (zobacz tutaj)

   Jak to już się uwidacznia, tylko nadprzyrodzona interwencja może zatrzymać całkowite zdeprawowanie i unicestwienie się całej ludzkości. I zgodnie z Apokalipsą - księgą nadziei - ten czas przyjdzie, tylko ilu ludzi pozostanie? I którzy z nas?  

  Oto przeżywamy ostatnie lata tej cywilizacji zepsucia i śmierci. Czy uważający ją za normalną są jeszcze normalni? Nową będą tworzyć ci, którzy wejdą na drogę Bożej Prawdy oraz Prawa Miłości. Zapragnijmy do nich należeć... 

 

 

O drodze do Prawdy.pl

 

 

 

 

 

"Łatwiej jest rozbić atom,

niż ludzkie przekonania."

 

Albert  Einstein 

 

 

Przekonania to również wrogowie  Prawdy o Bogu i o sobie -

i  to bardziej szkodliwe od kłamstw.

 

 

 

 

O drodze do Prawdy.pl

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Moja tęsknota do prawdy

była moją jedyną modlitwą."

 

Edyta Stein

 

Żydówka, ateistka, chrześcijanka. Naukowiec, a w końcu zakonnica karmelitańska i mistyczka, która  za odkrytą prawdę oddała swoje życie.  Dziś święta Kościoła.

 To po przypadkowym spotkaniu się ze stronicami "Księgi mojego życia" św. Teresy z Avila zawołała: „Tu jest prawda”.

 

,

 

 

 

O drodze do Prawdy.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mój Boże, jeśli jesteś, spraw bym Cię poznał."

 

Karol de Foucauld

 Urodzony w szlacheckiej rodzinie dziedzic ogromnego majątku, żołnierz, podrywacz, geograf i podróżnik,

mnich, kapłan, pustelnik. 

 

 

 

O drodze do Prawdy.pl

 

 

Konfucjusz

na pytanie, co by zrobił,

gdyby dano mu wszelką moc -odpowiedział:

 

"Przywróciłbym wszelkim słowom ich właściwe znaczenie!"

 

 

Niestety, wciąż słowom nadaje znaczenie -

dobre lub złe nastawienie.

 

 

 

O drodze do Prawdy.pl