"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Orędzie przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna).

 

  

 

Umiłowany Ludu Przenajświętszej Trójcy:

 

Jestem posłany, by podzielić się z wami wolą Przenajświętszej Trójcy. Przychodzę, by pilnie was wezwać, ażebyście przygotowali się duchowo. Każdy człowiek musi wzrastać w duchu, musi walczyć o swoje zbawienie, a zarazem pomagać po bratersku swoim braciom wobec cierpień, jakie już przeżywacie oraz jakie jeszcze nie rozwinęły się w pełni. Wzywam was do duchowego przygotowania się, bez którego człowiek nie zdoła zwyciężyć złości tych, co są pod rozkazami Antychrysta. Musicie być bardziej zdecydowani!

 

Wszyscy wiecie, że ludzkość znajduje się u wypełnienia Proroctw, tylko że niektórzy [to] widzą, a nie chcą rozpoznać [uznać] tego, co naprawdę się dzieje. Nie rozpoznajecie znaków! Ignoranci i [ludzie] o ciasnym umyśle, jesteście uparci, trzymając ducha na uwięzi swoich kaprysów i pogardy. Choć was zapewniają, że nie żyjecie w czasie, w którym spełniają się wielkie Proroctwa, [to jednak] wy, którzy rozpoznajecie Znaki, trwajcie nieporuszenie w tym, co rozpoznajecie. Pierwszą potrzebą jest, ażebyście wznosili ducha, tak, żebyście wzrastali w każdej chwili. Musicie rozeznawać, abyście nie zostali doprowadzeni do postępowania wbrew waszym zasadom. Pilne jest, aby człowiek miał określoną drogę i posiadał poznanie, tak aby nie porzucił Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, by zostać zwiedzionym.

 

To pokolenie przechodzi przez dwa stany: jeden – cierpienia ponad miarę, stan, który sprawi, że będziecie zazdrościć umarłym (Ap 9, 6)… Drugi, wzniosły stan radowania się Bożą Miłością i głębokiego odczuwania obecności Naszej Królowej i Matki. Nie odkładając na później początku nawrócenia: stańcie się dyspozycyjni do bycia dziećmi Woli Bożej, dziećmi [Naszej] Królowej i Matki. Stańcie się dyspozycyjni do błagania o naszą pomoc, już [teraz]! Jeśli wydarzenia przychodzą niezapowiedzianie, wasze bycie dyspozycyjnymi do bycia dziećmi Woli Bożej jest brane pod uwagę ipso facto [z samego faktu].

 

Ludu Przenajświętszej Trójcy: Poważne kataklizmy pojawiają się dalej po [całej] Ziemi: płyty tektoniczne całkowicie się uaktywniły, i będą nowością fenomeny atmosferyczne, które zakłócą transport powietrzny. Będą nowością nieprzewidziane powodzie w różnych krajach, tak samo jak obiekty pochodzące z Kosmosu spadające na Ziemię, nie zapominając o rozwijaniu się wojny.

 

Przygotujcie się! Umysły opanowane przez zło zadecydowały, by ludzkość cierpiała bez technologii ani wynalazków, którymi się cieszy, pozbawiona elektryczności i jedzenia. Wygoda będzie snem przeszłości.

 

Dla tego, kto żyje w posłuszeństwie i oddawaniu się z wiarą i miłością Woli Trójcy Świętej i Naszej Królowej i Matce, wydarzenia będą mniej uciążliwe.

 

Ci, którzy żyją w zazdrości względem swych braci, którzy są zanurzeni w niecierpliwości, pysze, arogancji i nieposłuszeństwie Woli Trójcy Świętej, nie będą mieli pokoju w sercu, i dla nich to, co będzie się działo, będzie prawdziwą torturą. Iluż ludzi czeka na Ostrzeżenie bez świadomej rewizji życia, każdego szczegółu, uczynków, jakie popełniali ze zgodą lub bez, aby szukać Bożego Przebaczenia i przygotować się do chwili Ostrzeżenia? Ostrzeżenie jest największym aktem Bożego Miłosierdzia dla tego pokolenia, w którym [to momencie] zobaczycie samych siebie w szczególny sposób, tak, że doświadczycie wartości popełnionych czynów lub zaniedbań. Ostrzeżenie jest chwilą Bożego Miłosierdzia i Bożego Rozpoznania dla tych, którzy się poświęcili [poświęcali?] i wybrali bycie własnością Trójcy Przenajświętszej oraz Naszej Królowej i Matki. Miłosierdzie Boże się nie wyczerpuje, da więcej okazji [do poprawy] swoim dzieciom po Ostrzeżeniu. Dzieją się wielkie zmiany, człowiek żyje patrząc na swojego bliźniego jako na gorszego [od siebie], odmawiając sobie pokoju.

 

Módlcie się, dzieci, módlcie się, Argentyna cierpi, jej lud jest biczowany plagami. Módlcie się, dzieci, módlcie się, Europa będzie wydawała się opustoszałą [lub: pustynią]. Módlcie się, dzieci, módlcie się, Diabeł zarządza niewolę. Módlcie się, dzieci, módlcie się, Kościół się trzęsie.

 

Zostaliśmy wezwani, by utrzymać obronę Ludu Bożego, Nasza Królowa i Matka dowodzi w tej bitwie przeciwko złu i na koniec Jej Niepokalane Serce zatryumfuje. Bez lęku, bez ociągania, idźcie dalej w Wierze, kładąc wszelkie czyny wobec Trójcy Przenajświętszej i polecając się Naszej Królowej i Matce, ażeby zło was nie dotknęło. Naprzód, Ludu Boży! Jesteśmy posłani, by was chronić. W całkowitej wierności Przenajświętszej Trójcy i w zjednoczeniu z Naszą Królową i Matką…

Chrystus zwycięża, Chrystus króluje, Chrystus panuje.

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

 

 Orędzie św. Michała Archanioła z 12.11.2021.
To pokolenie przechodzi przez dwa stany:
 jeden – cierpienia ponad miarę… 
Drugi, wzniosły stan radowania się Bożą Miłością...

2021/11/18
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.