O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych
02 października 2019
  O drodze do prawdy     Współcześnie, za sprawą ogromnego postępu technologicznego wielką wartość zaczęto nadawać ludzkiemu rozumowi. Można wręcz mówić o kulcie rozumu. Wydawałoby się więc, że wraz z rozwojem ludzkiego rozumu, ludzkiej myśli, powinny zanikać różnice w poglądach, wzajemna niechęć, podziały, niezgoda, wrogość, nienawiść, wojny… A przecież dzieje
02 października 2019
  Indiański chłopiec pyta swojego dziadka: - Dziadku, co sądzisz o współczesnym świecie? Starzec chwilę pomyślał i mówi: - Ze światem jest tak, jak z ludzkim sercem, w którym jakby walczyły ze sobą dwa wilki. Jeden dziki i zły, a drugi oswojony i dobry. - A który wygrywa? -
03 października 2019
      Coraz więcej ludzi ma problemy z niską samooceną, z poczuciem własnej wartości, z akceptacją samych siebie. Czujemy się również bezradni wobec dopadającego nas złego samopoczucia, przygnębienia,   udręczenia, lęków, niepewności, strachu, napadów złości, poczucia pustki, osamotnienia, depresji, huśtawki nastrojów... Wpadamy w kompleks niższości, gdy widzimy osoby sprawiające wrażenie błyskotliwych,
03 października 2019
     Pewien człowiek zabrał jajo z gniazda orła, by podłożyć je do wysiedzenia kurom. Po pewnym czasie w kurniku razem z kurczakami wylęgło się orlątko. Wraz z kurami dorastało, a nie mając innych wzorców przyjęło ich mentalność.  Jak  każdy „ptak” orlik codziennie walczył o ważniejszą pozycję w kurniku, o

NAUKOWE   DOWODY

 

      NA  ISTNIENIE   BOGA 

 

 

 

                 GDY NIE ŻYJE SIĘ W PRAWDZIE, 

                      ŻYJE SIĘ ZŁUDZIENIAMI,

           KTÓRE PRZECIEŻ SIĘ KIEDYŚ ROZWIEJĄ...

           

                 

       POZNAWANIE     BOGA

TAKIEGO  JAKIM  JEST

-      by nie okazało się, że czciliśmy wyobrażenia

D Z I E C I   Ś W I A T Ł O Ś C I

N I E     O B A W I A J Ą    S I Ę

S T A N Ą Ć   W   Ś W I E T L E

  

        Jezus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ZWODZENIE SIEBIE

        Blask Prawdy,  która  wyzwala ze zniewoleń zła 

        i oświetla ciemności umysłu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Otwarcie serca na świat ducha

 

 

Dalajlama zapytany o to, co go najbardziej zadziwia w ludzkości odpowiedział:

 

Człowiek. Bo poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie potrafi cieszyć się z teraźniejszości.  W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości; żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera, tak naprawdę nie żyjąc.

 

      POGOŃ ZA SZCZĘŚCIEM

Błądzimy nie chcąc wejść na drogę Prawdy.   

Tułamy się po bezdrożach tego świata, 

osaczeni gąszczem  złudzeń i  zwodniczych chwil szybko przemijających radości, 

nigdy nie nasyceni gonimy za wiatrem, 

uciekamy przed przedostającą się do świadomości rozpaczą,

zderzamy się z poczuciem pustki,

wpadamy w lęki i depresje,

tarzamy się w namiętnościach,

grzęźniemy w zniewoleniach,

palą nas żądze...

Pozorujemy zadowolenie - ciągle nieszczęśliwi... 

 (O drodze do prawdy)

                 

 DROGA NIEPRAWOŚCI

 

Przyjdą czasy, kiedy ludzie poszaleją, a kiedy zobaczą kogoś, kto nie jest szalony, będą napadać na niego krzycząc: "jesteś wariatem!" - tylko dlatego, że nie jest taki jak oni.

                                          Antoni Wielki

 

Wygląda  na  to,  że  o  naszych  czasach  mówił.

Bo czyż nie jest szaleństwem propagowanie wszelkich niemoralnych, wynaturzonych, niszczycielskich ideologii i zarzucanie mowy nienawiści i fobii tym, którzy przed ich zgubnymi skutkami przestrzegają?

A i ci, którzy walcząc ze złem zwalczają człowieka (nie potrafiąc oddzielić zła od człowieka), który temu złu sam często nieświadomie ulega - nie zmniejszają, a powiększają zło.

Powiększa się ono również wskutek milczenia tych, którzy do głoszenia odwiecznej Prawdy (wg. której będziemy sądzeni) i do stania na  jej straży zostali powołani.

Szaleństwo świata powiększa się więc w wyniku błędnych i złych sposobów myślenia.  Skutkiem tego rozwija się kolejny totalitaryzm - najbardziej niszczycielska siła w całej  historii ludzkości. 

Jak to już się uwidacznia, tylko nadprzyrodzona interwencja może zatrzymać unicestwienie się ludzkości.  I ten czas przyjdzie, tylko ilu ludzi pozostanie? I którzy z nas? 

Ci, którzy wejdą i wytrwają na drodze Bożej Prawdy oraz Miłości Boga i bliźniego.   

 

O drodze do Prawdy.pl

św. Antoni Wielki - przepowiedział nasze czasy -  o drodze do prawdy.pl

Konfucjusz

na pytanie, co by zrobił,

gdyby dano mu wszelką moc -odpowiedział:

"Przywróciłbym wszelkim słowom ich właściwe znaczenie!"

 

Niestety, wciąż słowom

nadaje znaczenie -

dobre lub złe nastawienie.

 

O drodze do Prawdy.pl

Konfucjusz: Przywróciłbym wszelkim słowom ich właściwe znaczenie -  o drodze do prawdy

Łatwiej jest rozbić atom,

niż ludzkie przekonania. 

Albert Einstein

 

Przekonania to również wrogowie 

 Prawdy o Bogu

i  to bardziej szkodliwe od kłamstw.

 

O drodze do Prawdy.pl

Łatwiej jest rozbić atom, niż ludzkie przekonania.  Albert Einstein - o drodze do Prawdy.pl

Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów

 

William Szekspir

 

 

 Nie musiało by tak być, gdyby człowiek,

zamiast uparcie uczyć się na własnych błędach,

szukał i słuchał mądrzejszych,

którzy na własnych błędach już się nauczyli.

 

O drodze do Prawdy.pl

Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów    William Szekspir o naprawianiu własnych błędów - o drodze do Prawdy.pl

Aby być dzieckiem  Prawdy,

zawsze ponad własną korzyścią

stawiać sprawę Pana

i miłość do Prawdy

 

 Chyba wszyscy uznają wartość prawdy. Nikt nie chce być oszukiwanym ani uważać siebie samego za kłamcę i oszusta. By tego w sobie samym nie dostrzec potrafimy  doskonale sami siebie oszukiwać. 

 

Stąd łatwo jest nam uznać samego siebie za żyjącego w prawdzie, zobaczyć siebie dobrym, moralnie prawym, przypisać sobie coś pożądanego. A dla polepszenia własnej samooceny dopatrywać się zła u innych.  

Uciekamy myślami nawet od uświadomienia sobie, że nie czujemy pociągu do Prawdy o sobie i o Bogu. A wręcz przeciwnie,  że coś odpycha nas od niej i  oddala.  Niby cenimy szczerość, ale gdy ktoś nam szczerze  powie coś nieprzychylnego własnemu "ego" - czujemy się z tym źle, stajemy się niechętni, zdystansowani i nawet  wrogo nastawieni.  

 

Pochodzi to stąd, że tak naprawdę nie chcemy znać prawdy o sobie, nie chcemy się przebadać, by nie stracić dobrego mniemania o sobie - nad którym usilnie pracujemy. Ważniejsze jest dla nas nasze dobre  mniemanie o sobie niż Prawda.  Ale życie w samozakłamaniu nie przyniesie nam szczęścia, wręcz przeciwnie  - unieszczęśliwia nas i innych wokół nas. 

 

Stąd i sam Bóg ma problemy, by dotrzeć do naszej świadomości, by móc nam pomóc. 

 

O tym, jak to zmienić, jaki pokój daje życie w Prawdzie, jak słodko jest żyć w Prawdzie - mówią te strony.

Oto przed nami dwie drogi, dwa światy.

 

O drodze do Prawdy.pl

Aby być dzieckiem Boga, trzeba poznawać Boga takiego jakim jest - o drodze do Prawdy.pl

Jesteście wezwani

do bycia niewzruszonymi świadkami Prawdy.

Wybiła godzina

wielkiego odstępstwa.

 

NMP - DK 537

 

*

 

 

Każdy ma swoje poglądy i przekonania,

ale one najczęściej nie wynikają z wiedzy.

Nie zgłębiamy wszak świadomie Prawdy,

ale jako prawdę przyjmujemy

rozpowszechnione poglądy i mity.

Nie mają one na celu wyjaśnienie czegokolwiek,

tylko uzasadnianie obowiązującego sposobu myślenia - dalekiego od Myśli Stwórcy wszystkiego - Źródła Prawdy.

Poznawanie Prawdy o sobie i o Bogu nie jest łatwe, ale za to nieskończenie zmienia jakość naszego życia

- bo aż na wieczność. Większy sukces nie istnieje.

 

04 listopada 2019
     Ten nasz świat nigdy nie stanie się taki, jak nam by to odpowiadało, byśmy poczuli się w nim szczęśliwi. Do szczęścia prowadzi inna droga. Zamiast wyniszczać się złymi emocjami, krytyką i bezsensowną walką o przemianę innych - sposobami świata, trzeba najpierw zawalczyć o przemianę siebie. Chodzi o to, by nie dawać innym władzy nad własnym samopoczuciem, nie pozwolić wpływać na własne emocje, poglądy i sposób myślenia.  By nie pozwolić światu siebie tyranizować, sobą manipulować, wpływać na

JEDNA ODWIECZNA PRAWDA ISTNIEJE ! Wszyscy ją poznamy - nawet, gdy  tego nie chcemy.  Ona nas bowiem osądzi - niektórych Sądem  nieubłaganym.   

Największą więc mądrością na tym świecie jest jej zgłębianie,  zachwycenie się,  by  jak najszybciej dojść do pełnej jedności z Prawdą - wzgardzoną Miłością.    

   O DRODZE DO PRAWDY- strona główna: DWIE DROGI, DWA ŚWIATY

 

 

Barbarzyństwo dzisiejszych ludzi polega na tym, że niczego nie chcą zgłębić, a po wszystkim się prześliznąć

 - co gorsza w poczuciu zadowolenia z siebie  i posiadania pełnego rozeznania.          (SP 182)

A co, jeśli Bóg Stwórca istnieje?

I jeżeli jest inny niż myślisz?

 

I może okazać się, że wierzyłeś tylko  swoim wyobrażeniom o Nim? 

 

Wszystko na tym portalu mówi o drodze do Prawdy,

którą każdy sam w swoim osobistym życiu

powinien zapragnąć podążać,

by zachwyciwszy się Nią zdążyć przed kresem życia

 dojść do pełnej jedności z Prawdą.

 

Do tego trzeba czasu poświęconego na refleksję - by poznać Prawdę

oraz czasu poświęconego - by nauczyć się nią żyć.

To długa droga - droga całego życia. 

Jednak czas przeznaczany  na rzeczy błahe, 

jest czasem zmarnowanym, bezpowrotnie straconym,

jest wyniszczaniem się w grze pozorów.  

 

A przecież  zostaniemy osądzeni według tej

odwiecznej, niezmiennej, doskonałej Prawdy.

 

Tymczasem  już samo wejście na drogę Prawdy daje  radość,

a podążanie nią nieustannie wyzwala od złego,

powiększa naszą wolność  od  złych wpływów świata, 

od  swoich błędnych przekonań, zatruwających uczuć,

dręczącego sumienia, zniewoleń ciała.

 

To wszystko niesie ze sobą pokój, radość, dobro, uświęcenie...

jednym słowem - szczęście.  

 

Jedynym prawdziwym sukcesem naszego życia jest stanięcie

przed niewysłowienie wspaniałym ale i straszliwym 

Majestatem Wszechmogącego STWÓRCY 

bez trwogi i wstydu, i od Niego uzyskanie pochwały i nagrody.

 

Czyż nie jest to warte największego poświęcenia?

 

Kto uwierzy, będzie zbawiony.                         O drodze do Prawdy.pl


O drodze do Prawdy.pl

 Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie będą mogli znieść; będą szli za własnymi pożądaniami, słuchając nauczycieli, którzy będą im mówić to, co im odpowiada. Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.        Zob. 2Tm4,3-4

 

Szczęśliwy, kto nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w gronie szyderców,

lecz ma upodobanie w Prawie Pana... Ps1

Veritas   liberabit  vos

(Prawda was wyzwoli) J 8, 32

       Proroctwa nie lekceważcie... 

 1Tes5,20

 

  "Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.        Gdyby ktoś chciał wspomóc rozwój witryny...

                                                                                                                                                                                                   br.stanislaw@gmail.com

DEO   OMNIA  GLORIA

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

Gorliwość i ufność

 Odsłon: 032933