"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

O bracie Adonijahu mówiło się w świecie, że ma dar czytania w sercach oraz uwalniania od zła. Pewnego razu przyjechał do niego Sedecipiat - człowiek znany, który niegdyś wygrał wielką fortunę. Przybył prosić o pomoc, gdyż w jego życiu  "jest jakieś przekleństwo, nic się nie układa, a wszystko się coraz bardziej wali".
Wysłuchawszy Sedecipiata, Adonijah rzekł: 
 
-Tak, potrzebujesz uwolnienia i uzdrowienia ale czy rzeczywiście tego pragniesz?
-Przecież gdybym nie pragnął, to czy podjąłbym się aż takiego trudu dotarcia tutaj?
-Oczywiście,  zdecydowana większość ludzi tak postępuje, wcale nie pragnie uzdrowienia.
-Dlaczego? Ja bardzo tego pragnę.
-Ludzie szukają jedynie ulgi, nie uzdrowienia. Szukają pocieszenia ale nie chcą znać prawdy o sobie, tej Prawdy, która wyzwala z samych przyczyn zła. Nie szukają więc samego uzdrowienia ofiarowanego przez Boga...
Ale Sedecipiat przerwał, nie bardzo chciał słuchać teorii, pragną być wysłuchanym i uzdrowionym. I jak w większości przypadków Adonijah wysłuchał z uwagą i z całym swoim  współczuciem długiej opowieści człowieka o jego kłopotach, cierpieniach i klęskach życiowych powodowanych przez ten zły świat.  Po czym Sedecipiat pełen wdzięczności za wysłuchanie i za tak wielką  pomoc odszedł w pośpiechu, bo jak mówił - odzyskał dobre samopoczucie, a ważne sprawy czekają. 
 
Po jego odejściu Adonijah z bólem w sercu powiedział do swoich uczniów:
-Nie zdążyłem się w zasadzie odezwać, nic uczynić, a ten biedak uznał, że mu pomogłem. I będzie to rozgłaszał, podczas gdy ja byłem bezradny.  Tak, ludzie szukają jedynie ulgi, pociechy,  samozadowolenia ale uzdrowienia nie chcą.  Dla zdrowia ciała  potrafią poddać się pod nóż chirurgiczny, dla swojego ducha nie chcą poświęcić nawet pragnienia swojego samozadowolenia.   
 
-Bracie, ale czy naprawdę nie pragnął uzdrowienia i czy nie został uzdrowiony? 
 

-Przyczyna zła, które człowieka unieszczęśliwia i wyniszcza jest w nim samym, a nie w świecie zewnętrznym. On wróci tu niebawem. Gdybym mu powiedział tę prawdę, że zło jest w nim,  bo w złu ma upodobanie, ale zło nie jest nim i może się od niego uwolnić, i nie pozwalać więcej na siebie wpływać -  i do tego go przekonywał - już by tu nie wrócił. Bo nie uzyskałby dobrego samopoczucia. Takich nieszczęśników możemy tylko pocieszać.  Większość z was też jeszcze prawdziwie nie pragnie uzdrowienia wewnętrznego, ale wam mogę delikatnie przemycać prawdę. Jesteście jak ci, którzy opowiadają się za postępem ale pod warunkiem, że nie będzie się to wiązać z trudem szukania tego co złe, trudem przebudowy i dokonywania zmian w swoim wnętrzu. Owszem ludzie uważają, że pragną uzdrowienia ale do momentu, w którym pojawi się dyskomfort psychiczny związany z poczuciem zakwestionowania, z urażeniem własnego ego.  Nie tyle to co słyszą tak skutkuje, co sama reakcja własnego ego, które jest naszym prawdziwym tyranem.  Trzeba dobrej woli, by poświęcić swoje dobre samopoczucie, by zaprzeć się siebie, swojego ego-centryzmu, umrzeć dla siebie, dla swojego ego, by móc narodzić się na nowo, do utożsamiania się ze swoim prawdziwym duchowym "ja". Oto najważniejsze uzdrowienie, oto zmiana sposobu myślenia, oto uszlachetnienie pragnień, oto odwrócenie przekleństwa na błogosławieństwo, oto początek życia szczęśliwego i owocnego...

Tego dokonuje w człowieku Duch Święty, ale trzeba tego zapragnąć i ofiarować się... trzeba zgłębiać czym jest miłość i jej pragnąć, bo to ona stanowić musi siłę napędową naszej woli - by stała się dobrą wolą podążania drogami Bożymi... 
 

 

 
 

 

Brat Adonijah i odwrócenie przekleństwa na błogosławieństwo

2021/02/14
Dowody na istnienie Boga - Wszechświat i życie - dzieło przypadku czy niepojętej Inteligencji?  Część 4. Czy matematyka rządzi Wszechświatem i życiem? Kto wymyślił matematykę? Niezwykłość i tajemniczość królowej nauk.   Zgłębienie prawdy.

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.