"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych
O bracie Adonijahu mówiło się w świecie, że ma dar czytania w sercach oraz uwalniania od zła. Pewnego razu przyjechał do niego Sedecipiat - człowiek znany, który niegdyś odziedziczył fortunę. Przybył prosić o pomoc, gdyż w jego życiu  "jest jakieś przekleństwo, nic się nie układa, a wszystko się coraz bardziej wali".
Wysłuchawszy Sedecipiata, Adonijah rzekł: 
 
-Tak, potrzebujesz uwolnienia i uzdrowienia ale czy rzeczywiście tego pragniesz?
-Przecież gdybym nie pragnął, to czy podjąłbym się aż takiego trudu dotarcia tutaj?
-Oczywiście,  zdecydowana większość ludzi tak postępuje, wcale nie pragnie uzdrowienia.
-Dlaczego? Ja bardzo tego pragnę.
-Ludzie szukają jedynie ulgi, nie uzdrowienia. Szukają pocieszenia ale nie chcą znać prawdy o sobie, tej Prawdy, która wyzwala z samych przyczyn zła. Nie szukają więc samego uzdrowienia ofiarowanego przez Boga...
Ale Sedecipiat przerwał, nie bardzo chciał słuchać teorii, pragną być wysłuchanym i uzdrowionym. I jak w większości przypadków Adonijah wysłuchał z uwagą i z całym swoim  współczuciem długiej opowieści człowieka o jego kłopotach, cierpieniach i klęskach życiowych powodowanych przez ten zły świat.  Po czym Sedecipiat pełen wdzięczności za wysłuchanie i za tak wielką  pomoc odszedł w pośpiechu, bo jak mówił - odzyskał dobre samopoczucie, a ważne sprawy czekają. 
 
Po jego odejściu Adonijah z bólem w sercu powiedział do swoich uczniów:
-Nie zdążyłem się odezwać, nic uczynić, a ten biedak uznał, że mu pomogłem. I będzie to rozgłaszał, podczas gdy ja byłem bezradny.  Tak, ludzie szukają jedynie ulgi, pociechy ale uzdrowienia nie chcą.  Dla zdrowia ciała  potrafią poddać się pod nóż chirurgiczny, dla swojego ducha nie chcą poświęcić nawet pragnienia swojego dobrego samopoczucia.   
 
-Bracie, ale czy naprawdę nie pragnął uzdrowienia i czy nie został uzdrowiony? 
 

-Przyczyna zła, które człowieka unieszczęśliwia i wyniszcza jest w nim samym, a nie w świecie zewnętrznym. On wróci tu niebawem. Gdybym mu powiedział tę prawdę, że zło jest w nim ale nie jest nim i może się od niego uwolnić, i do tego go przekonywał -  już by tu nie wrócił. Bo nie uzyskałby dobrego samopoczucia. Takich nieszczęśników możemy tylko pocieszać.  Większość z was też jeszcze prawdziwie nie pragnie uzdrowienia wewnętrznego, ale wam mogę delikatnie przemycać prawdę. Jesteście jak ci, którzy opowiadają się za postępem ale pod warunkiem, że nie będzie się to wiązać z trudem przebudowy i dokonywania zmian w swoim wnętrzu. Owszem ludzie uważają, że pragną uzdrowienia ale do momentu, w którym pojawi się dyskomfort psychiczny, poczucie zakwestionowania. Nie tyle to co słyszą tak skutkuje, co reakcja własnego ego, które jest naszym prawdziwym tyranem.  Trzeba dobrej woli, by poświęcić swoje dobre samopoczucie, by zaprzeć się siebie, swojego ego-centryzmu, umrzeć dla siebie, dla swojego ego, by móc narodzić się na nowo, do utożsamiania się ze swoim prawdziwym duchowym "ja". Oto najważniejsze uzdrowienie, oto zmiana sposobu myślenia, oto uszlachetnienie pragnień, oto odwrócenie przekleństwa na błogosławieństwo, oto początek życia szczęśliwego i ofiarnego...

Tego dokonuje w człowieku Duch święty, ale trzeba tego zapragnąć i ofiarować się... trzeba zgłębiać czym jest miłość i jej pragnąć, bo to ona stanowić musi siłę napędową naszej woli - by stała się dobrą wolą podążania drogami Bożymi... 
 

 

 
 

 

Brat Adonijah i odwrócenie przekleństwa na błogosławieństwo

2021/02/14
Dowody na istnienie Boga - Wszechświat i życie - dzieło przypadku czy niepojętej Inteligencji?  Część 4. Czy matematyka rządzi Wszechświatem i życiem? Kto wymyślił matematykę? Niezwykłość i tajemniczość królowej nauk.   Zgłębienie prawdy.

Jeżeli kochasz, sercem patrz...