"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

(...) Jezu, Jezu, Jezu, nie pozwól, by cokolwiek odciągnęło mnie od blasku Twojego Eucharystycznego Oblicza, spraw raczej, by wszystko tak się układało, bym był zmuszony Cię szukać i adorować.

 

† Adoracja! Adoracja! Adoracja! Tego właśnie od ciebie pragnę, bo adoracja ćwiczy w miłości, miłość zaś jest wypełnieniem wszystkiego. Niech żadna inna praca nie ma dla ciebie większego znaczenia niż adoracja. (...)

 

  Ciemność ogarnęła dusze Moich kapłanów, bo pozostawia się Mnie samego w Sakramencie Mojej Miłości. To właśnie, bardziej niż wszystko inne, zasmuca Moje Serce, a to dlatego, że Najświętszy Sakrament Ołtarza jest najwyższym wyrazem Mojej miłości do każdego kapłana; tak niewielu to rozumie i tak niewielu odpowiada miłością na Moją miłość.

 

  Dzieło wynagradzania polega na, podjętym w wolności i powodowanym miłością, zastąpieniu tych, którzy trzymają się z daleka od blasku Mojego Eucharystycznego Oblicza oraz ciepła Mojego Najświętszego Serca. Samotność, którą znoszę w tak wielu tabernakulach, jest wynikiem obojętności Moich kapłanów. Ich życiem nie rządzi ani Moja miłość do nich, ani ich miłość do Mnie, ale tysiące innych spraw, niegodnych tego mistycznego ognia, którego niepowtarzalny charakter wpisałem w ich dusze, kiedy byli wyświęcani do służby Mojemu Ciału.

 

  O Moi kapłani, kapłani Mojego Serca, kapłani, na których spoczywa spojrzenie Mojego Eucharystycznego Oblicza, powróćcie do Mnie! Powróćcie do Mnie, a wam przebaczę. Powróćcie do Mnie, a was uzdrowię. Powróćcie do Mnie, a was odnowię. Powróćcie do Mnie, a tak zjednoczę was ze Mną, że staniemy przed Moim Ojcem jako jeden Kapłan i jedna Ofiara, złożona dla Niego ku Jego chwale i z miłości do naszej jedynej małżonki, Kościoła.

 

  Aż dotąd bezcenna łaska adoracji eucharystycznej pozostawała nieznana dla zbyt wielu spośród Moich kapłanów. To właśnie jest przyczyną słabości, skandali, hańby i odejścia tak wielu z nich. Świat stał się oschły i będzie się stawał coraz bardziej oziębły, bo został spowity przez ciemności nieprzyjaciela, które zamieniły w lód te serca, które konsekrowałem i przeznaczyłem na to, by były sercami płonącymi miłością ku Mnie.

 

  To dlatego nalegam, abyś adorował Mnie w Sakramencie Mojej Miłości i abyś przez twoją adorację wprowadzał wielu kapłanów w blask Mojego Eucharystycznego Oblicza. Powrót do adoracji uratuje Moich kapłanów od zniszczenia, które chce na nich dokonać nieprzyjaciel. Kiedy kapłan przybiega do Mojego Serca i kiedy opiera swą głowę na Mojej piersi, jest bezpieczny od wszelkich zagrożeń, a spiski nieprzyjaciela wymierzone w jego duszę są całkowicie udaremnione.

 

Kto z Moich kapłanów przetrwa udręki, które nadchodzą? Jedynie ci, którzy usłyszą Moje wołanie o adorujących kapłanów, o wynagradzających kapłanów, o kapłanów, którzy pozwolą Mi się ze sobą zaprzyjaźnić i którzy ofiarują Mi swój czas, swój umysł i swoje serce dla dzieła adoracji. 

 

   Właściwy porządek rzeczy został odwrócony, a wielki nieład i zamieszanie opanowały serca i umysły Moich ukochanych kapłanów. Adoracja będzie dla nich i dla ciebie przywróceniem jedynego właściwego ładu: porządku Boskiej miłości wlanej w ludzkie serca przez Ducha Świętego, który jest Miłością.

   

  Dzieło to jest tak ważne, że zawierzyłem je, wraz z tobą, litościwemu i chwalebnemu Sercu Mojej Matki. Dzieło to jest Jej dziełem - w całym Kościele i w sercach tych kapłanów, którzy uczynili siebie Jej własnością poprzez akt zawierzenia. Do tego Dzieła, które jest Moim i Mojej Matki, zaangażowałem Moich świętych w chwale oraz aniołów, którzy oddają cześć Mojemu Obliczu i otaczają Moje tabernakula na ziemi swą niebiańską adoracją. Nic już nie odwróci Mojego planu. Nadeszła godzina, aby Moi kapłani usłyszeli Moje wołanie i powrócili, skruszeni i radośni, do stóp Moich ołtarzy. To tam oczekuję każdego z nich, pełen miłosierdzia i gotowy na przyjęcie ich do Mojego Serca.

 

In Sinu Jesu 27.01.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciemność ogarnęła dusze Moich kapłanów, bo pozostawia się Mnie samego w Sakramencie Mojej Miłości. Kto z Moich kapłanów przetrwa udręki, które nadchodzą? Jedynie ci, którzy usłyszą Moje wołanie... (In Sinu Jesu; 27.01.2012 r.)

02 września 2021
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)