"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Bądź posłuszny Prawdzie

 

 

 "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.  Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej".                  Łk 12:49-53

 

 

 

To jedno z tych słów Pana, które nie jest łatwe do zrozumienia. Nazywamy Jezusa „Księciem Pokoju” i lubimy podkreślać te fragmenty biblijne, które szczególnie odzwierciedlają Jego miłość. Nie ma wątpliwości, że to Pan przynosi prawdziwy pokój! Wyjaśniając, że jest to „prawdziwy pokój”, dokonujemy rozróżnienia między pokojem, który pochodzi od Niego, a „pozorami pokoju”, który zna świat. W ten sam sposób konieczne jest rozróżnienie między prawdziwą miłością a fałszywą lub niedoskonałą miłością.

 

Ogień, który Pan chce rzucić na ziemię, to Duch Święty; a Jego chrzest jest ukrzyżowaniem, które miałby cierpieć za ludzkość, zanim ześle Swego Ducha.

 

Teraz ten ogień już płonie, nieustannie świadcząc o prawdzie Ewangelii, zapowiadając Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, nawołując do pamiętania o powrocie Chrystusa na końcu czasów i przynaglający ewangelistów do niestrudzonego głoszenia łaski Odkupienia i wzywania mężczyzn do nawrócenia.

 

Ale oznacza to również, że dla mężczyzn nadeszła godzina decyzji. Odrzucenie ewangelii ma daleko idące konsekwencje. Jeśli światło ewangelii jest celowo odrzucane, dusza człowieka pozostaje w ciemności, nieoświecona. Jeśli człowiek nie słyszał jeszcze głoszenia Ewangelii lub jeśli została mu przekazana w sposób ułomny lub nawet zniekształcony, to jego dusza pozostaje w nieświadomości.

 

W spotkaniu z Ewangelią i Osobą Jezusa przychodzi godzina łaski, a tym samym także godzina prawdy. Prawdziwy pokój jest możliwy tylko w pojednaniu z Bogiem, w przyjęciu Jego przebaczenia. Prawdziwa miłość może istnieć tylko w prawdzie!

 

Teraz ta rzeczywistość Boga wchodzi również w najbliższe więzy rodzinne. Przyjęcie orędzia łaski oznacza, że ​​Bóg zaczyna zajmować pierwsze miejsce w twoim życiu i że całkowicie Jemu poświęcasz to życie; że zmienia się twój sposób myślenia, a tym samym także kryteria działania. Rozpoczynasz drogę nieustannego wewnętrznego nawrócenia, aby Duch Święty mógł działać coraz skuteczniej. Ponieważ Duch Boży chce nas wprowadzić w pełnię Prawdy (por. J 16,13), która obejmuje zarówno prawdę na poziomie życia osobistego, jak i samą Prawdę, silne napięcia mogą powstać nawet wśród osób bardzo bliskich do nas, co może prowadzić do wrogości.

 

Niezgoda, do której odnosi się Jezus, nie jest wynikiem zwykłej różnicy opinii i poglądów, ani sympatii czy antypatii; to konfrontacja światła i ciemności. Może stać się tak silna, że ​​nie tylko wpłynie to na więzi rodzinne, ale i całkowicie eksplodują.

 

Zastanówmy się na przykład, co się dzieje, gdy w rodzinie panują straszliwe różnice moralne. Rodzina może uznać aborcję za dopuszczalną możliwość planowania rodziny, podczas gdy osoba, która poznała Boga, nigdy nie może zgodzić się na taką praktykę. W takim przypadku niezgoda będzie nieunikniona, a nawet konieczna, ponieważ prawda prowadzi do rozeznania i decyzji.

 

To prawda oddziela światło od ciemności i wskazuje drogę do prawdziwej miłości. Prowadzi do podziału duchów w rodzinach, wspólnotach, narodach, a nawet w Kościele, gdy nie są one zjednoczone w prawdzie. To oczyszczający ogień i wielkie wewnętrzne światło.

 

Niech Pan sprawi, aby wszyscy ludzie byli otwarci na prawdę i zjednoczeni w Bogu, a także rodziny, aby głębiej zrozumiały swoją misję i żyły nią w Nim.

  

 

http://harpadei.com/en/obey-the-truth/

 

 

 

 

 

"Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam..."   
To Prawda oddziela światło od ciemności i wskazuje drogę do prawdziwej miłości.  

2021/10/21

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.