"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia, zstępuję na ziemię was ostrzec. Ja jestem Duchem Prawdy, który mówi. Słuchajcie tego, co mam do powiedzenia... 

(26.10.87 PŻwB)

 

Słowa Mej nauki są wiernie spisywane przez Annę od Jezusa. Niech ten, co wątpi w ich prawdziwość modli się do Ducha Świętego. Mądrość tych słów i ich prostota mają Boże pochodzenie i każdy, co je czyta lub słucha, wiele łask otrzyma, a w chwili próby otrzyma łaskę Moją i Moje prowadzenie.

(2021Luty#2)

  

 

 

Jezus: Aniu, córko Moja, duch lęku zaślepia wielu ludzi i nie widzą, że profanują Moje Ciało i Krew, i nie widzą, że jest deptane i znieważane, i nie widzą, jak zło zawładnęło ich życiem.

 

Imię Moje jest Święte i na dźwięk Mego Imienia zgina się każde kolano.

 

Tak, teraz przyjmuje się Mnie, Boga, na stojąco i coraz częściej profanując Moje Ciało i Krew. Ja Jestem waszym Bogiem i każdy, kto godnie Mnie przyjmuje, otrzyma Mój pokój i łaskę. Lecz dusze, co kierują się lękiem, śmierć sobie gotują, a śmierć duszy jest gorsza od śmierci ciała, bo to jest wieczna śmierć.

 

- Tak, Mój Jezu, teraz wielu ludzi boi się choroby, cierpienia i śmierci. Czym jest śmierć dla Chrześcijanina, co wierzy w życie wieczne?

 

Jezus: Śmierć jest przejściem do życia w Niebie. Każda dusza, co tak myśli, tęskni za życiem w Niebie blisko Boga w Jego szczęściu.

 

Teraz wiele dusz kieruje się lękiem; lękiem o zdrowie, o życie, o byt. I wielu wierzy, że dzięki szczepieniom skończy się pandemia i wróci dawne życie. Złudne są ich oczekiwania, gdyż szczepienia będą ponawiane, i będą nowe wirusy i nowe choroby, przedtem nieznane. Ci, co się zaszczepią kierując się lękiem będą rozczarowani, gdyż nie skończy się pandemia, a oni zdrowia nie zyskają. Złość i frustracja sprawi, że będą waszymi wrogami. Dlatego strzeżcie się tych, co będą się szczepić, i nie ufajcie nikomu. Tylko Mnie możecie zaufać i Mej Matce, Maryi. Wierność wasza będzie nagrodzona, bo Ja zachowam was od zła i wskażę drogę wyjścia z każdej trudnej sytuacji.

 

Wierna jest miłość Boga, a Imię Moje, Jezus, orężem w walce. Wzywajcie Mego Imienia, a każdy zły duch przegra w tej walce.

 

- Tak, Mój Jezu, Imię Twoje ma wielką moc, i wiele razy tego doświadczyłam. To najkrótszy egzorcyzm. Ojcze, a co mają czynić dusze, co Tobie za mało ufają i wątpią, są chwiejne, mają do Ciebie żal albo pretensje, oskarżają Cię o zło na tym świecie?

 

Bóg Ojciec: Dusze wątpiące i nieufne, wiara ich jest mała i miłość jest mała. Często wiedza religijna bardzo słaba, nie wiedzą, gdzie prawda, a gdzie fałsz. Gubią się i złu ulegają, a potem mają pretensje do Boga: gdzie był Bóg, gdy krzywda mi się działa? Gdzie był Bóg, gdy były wojny, okupacja, zabory? Gdzie byłeś, Panie Boże, gdy gnębili nas komuniści? I gdzie teraz jesteś, gdy sprzedają nasz kraj i niszczą gospodarkę?

 

Dusze nierozumne, co nie kochają Boga i nie wiedzą, że grzech sprawia, iż zło zstępuje na ziemię. Każdy grzech ma swoje konsekwencje i jest źródłem działania szatana.

 

Wszelkie dobro pochodzi od Boga i całe stworzenie pokazuje Jego miłość do człowieka, gdyż świat został dla Niego stworzony, by cieszył się pięknem stworzenia.

 

Jednak człowiek często zło wybiera, i skłonność ta ma swoje korzenie w grzechu Adama i Ewy. Miłosierdzie Moje nie oznacza braku konsekwencji za grzechy, lecz łaskę wyrwania grzesznika ze złej drogi.

 

Historia Polski jest trudna, lecz dar męczeńskiej krwi uczynił tą ziemię godną Mojego Królestwa. Nie wszystkie narody wykupiły się krwią męczenników, dlatego znikną z mapy świata. Zaś Naród Polski, gdzie ziemia jest nasączona krwią przodków, krwią męczenników, jest Nowym Jeruzalem.

 

Ja Jestem Bogiem, co ofiarował swego Syna Jezusa Chrystusa, by umarł śmiercią Krzyżową, by cierpiał wiele mąk w ciemnicy, by szedł drogą Krzyżową. Droga Krzyżowa Mego Syna wciąż się ponawia i trwa, a śmierć Jego jest ponawiana na wszystkich Ołtarzach świata podczas Mszy Świętej każdego dnia. Gdy kapłan ofiarowuje Mojego Syna podczas konsekracji, On znów umiera, a Krew Jego Święta do Kielicha spływa.

Mocą Ducha Świętego kawałek chleba zamienia się w Jego Ciało, które za was umiera.

Czy wystarczy wam wiary, by wdzięczne stało się wasze serce?

 

Cierpliwy jest Bóg, co znosi zniewagi, gdyż zna słabość człowieka i czeka, aż powróci syn marnotrawny.

 

 

Wiele w tych słowach jest nauki. Kto chce zrozumieć, niech wzywa Ducha Świętego.

 

 2021Styczeń#1

Duch lęku zaślepia wielu ludzi i nie widzą, że profanują Moje Ciało i Krew (...) i nie widzą, jak zło zawładnęło ich życiem.
Miłosierdzie Moje nie oznacza braku konsekwencji za grzechy, lecz łaskę wyrwania grzesznika ze złej drogi.

2021/11/17
O Sakramencie pokuty

... Tu rozeznaniem jest Mój pokój, który dusza odczuwa w sercu. Zaś zło daje niepokój serca i wprowadza zamęt.

Takie są kryteria rozeznania. Nikt, kto szuka siebie, Mych proroctw nie dostanie... (AoJ2020gr#5)