"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Z jaką miłością przyjmuję was w tym Wieczerniku (...) Przyłączam się zawsze do waszej modlitwy. Pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, pocieszam was w licznych cierpieniach (...)

W tych dniach otrzymuję dla was dar Ducha Świętego, który zstępuje na ten Wieczernik, jak zstąpił na tamten w Jerozolimie.

Duch Święty otworzy serca i dusze na zrozumienie ważnej i szczególnej misji, jaką wam powierzam.

 

Idźcie w Moje Imię (...) i nieście wszystkim światło Mojej matczynej i miłosiernej miłości.

Idźcie w Moje Imię szukać Moich zagubionych dzieci na bolesnych drogach grzechu i zła. Popatrzcie, w jakim stopniu wasza społeczność stała się ponownie pogańska – ofiara materializmu, oburzającego poszukiwania przyjemności, niepohamowanego egoizmu, przemocy, niesprawiedliwości i nieczystości. Jakże są liczne Moje biedne dzieci, które cierpią i niosą ciężar tej zatwardziałości serc, która czyni z ziemi ogromną pustynię, pozbawioną miłości.

 

Idźcie w Moje Imię i nieście wszystkim czułość Mojej matczynej miłości.  (...) Przyjmijcie ich w waszych ramionach i zanieście wszystkich do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca.

 

Idźcie w Moje Imię zanieść Moją matczyną pociechę Kościołowi, który tak bardzo cierpi i kroczy ku Kalwarii swojej ofiary.

Mój Przeciwnik w tych latach silnie go uderzył, godząc w Pasterzy i w owczarnię. Ileż zniósł cierpień Kościół w waszych krajach...

  

Idźcie w Moje Imię nieść światło Mojej wiary, Moje zaproszenie do ufności i żar Mojej miłości do tych, którzy są [wam] powierzeni (...) 

 

Moi umiłowani (...), idźcie odważnie naprzód po drodze krzyżowej tych ostatnich czasów. Ja jestem zawsze z wami. Nie czujcie się sami. Nawet jeśli musicie nieść krzyż niezrozumienia, opuszczenia i sprzeciwów, Ja zawsze jestem przy was.

 

Ja jestem z wami w każdej chwili i pomagam wam nieść krzyż, o który Pan was prosi dla zbawienia tych, którzy są wam powierzeni. W bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca znajdziecie pokój i doświadczycie tej radości, jakiej jedynie Jezus potrafi wam udzielić.

 

Wyjdźcie z tego Wieczernika jako Apostołowie Mojego Ruchu (...). Szerzcie wszędzie Wieczerniki, o które was proszę: wśród Kapłanów, dzieci, młodych, a szczególnie w rodzinach, aby były chronione i ustrzeżone od wielkich zagrażających im niebezpieczeństw. Wtedy staniecie się drogocennymi narzędziami tryumfu Mojego Niepokalanego Serca i odczujecie radośnie pociechę Mojej matczynej obecności.

 

Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was oraz tych, którzy są wam drodzy (...)

Idźcie w Moje Imię. Nawet jeśli musicie nieść krzyż niezrozumienia, opuszczenia i sprzeciwów, Ja zawsze jestem przy was - Wieczernik (DK563)

2021/11/13
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.