"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Jezus rzekł:

(...) Daję ci nogi Moje i tę łaskę, „abyś o ostry kamień nie obraziła nogi" (Ps 91,12) [nie chodzi tu o obrażenie fizyczne, lecz o niemożność obrażania Mnie grzechem.]

Za te grzechy, które popełniłaś, dam ci akt skruchy, a przez ten akt grzechy twoje Mnie [nie] obrażą. Powiększę jeszcze twoją prostotę tak, że grzechy twoje będą jak grzechy dzieci, które nie czynią ich ze złej woli, tylko z naiwności dziecięcej.(...)

 

Niech się nikt nie dziwi, że w tym jest coś nadzwyczajnego. Każdej duszy dawałbym te łaski, gdyby Mnie oddawały serce i dobrą wolę z miłością, bez względu na ich grzechy.

 

Bardzo to jest bolesne, że tak często dusze przyjmują Mnie w Komunii Świętej jako zwykłego gościa.… Ponieważ mają łaskę poświęcającą, przychodzę do nich w Komunii Świętej, ale z boleścią Serca muszę zaraz odchodzić, bo wiele dusz nie umie Mnie pozostawić w sobie. Muszę z boleścią odejść, smutny jak taki gość, który przychodzi i odchodzi.

 

Potrzeba Mi dusz ofiarnych, dużo takich jakie miałem w Betanii, aby Mnie umiały ugościć u siebie, abym stale mieszkał w nich, bo jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia, Bogiem rozkochanym w duszach dobrej woli. Dla takich dusz Jestem ślepym Bogiem na ich grzechy... Niech się nikt nie zraża grzechami, choćby były największe.

 

Grzech Mnie obraża, bo Jestem Bogiem, Stworzycielem, ale najwięcej razi Mnie brak miłości i ufności w Miłosierdzie Moje. Brak ufności w Moje Miłosierdzie większą krzywdę czyni Sercu Memu, niż wszystkie grzechy razem wzięte.

Za grzechy Ja cierpiałem... Jestem Odkupicielem! Ale ponieważ dałem każdemu wolną wolę, więc chociaż jestem Bogiem tak wielkim i potężnym, Stworzycielem tych istot, muszę żebrać u nich miłosierdzia, być Bogiem Żebrakiem! Ponieważ dałem im wolną wolę, nie mogę ich zmuszać do miłości.

 

„Pragnę”[J 19,28], które mimo strasznej Męki wołałem na Krzyżu, nie było pragnieniem wody, ale dusz. To pragnienie miłości dusz spowodowało, że przyszedłem na świat, by go odkupić, by spocząć we własnym stworzeniu, kochać je i być przez nie kochanym.

Więc jeżeli Mi kto odmawia miłości, ten rani Me Serce strasznie i odnawia Moją Mękę na Krzyżu, tę chwilę, gdy wołałem „pragnę” i gdy zamiast wody podano Mi żółć. Dusze, które nie darzą Mnie Miłością, napawają Mnie żółcią…

 

Głoś duszom, powiedz im, Pragnę, Pragnę i jeszcze raz Pragnę serc…. A że Jestem ślepym Bogiem na ich grzechy, więc niech się Mnie nie lękają jako Sprawiedliwego Boga, bo nic nie widzę oprócz dobrej woli i miłości.

 

Gdy widzę dusze dobrej woli, wtedy daję im wszystkie środki, przełamuję wszystkie trudności i nie zważam na to, że Jestem Wszechpotężnym Bogiem, ale zniżam się do nich jak najtroskliwszy Ojciec do Swego dziecka. Przytulam się do nich i nazywam je rozkoszą, umiłowaniem Moim i miłosierdziem Moim i przeistaczam je w Siebie Samego. Wtedy dusza nie żyje sama, ale Ja żyję w niej. (...)

 

 

- Orędzia Trójcy Świętej i Matki Bożej (Poznań 1943) - s. Medarda (Zofia Wyskiel) 

 

http://www.duchprawdy.com/s_medarda_zofia_wyskiel_siedem_slow_na_krzyzu.htm

 

 "Jeżeli Mi kto odmawia miłości, ten rani Me Serce strasznie i odnawia Moją Mękę na Krzyżu. Gdy widzę dusze dobrej woli, wtedy przeistaczam je w Siebie Samego. Wtedy dusza nie żyje sama, ale Ja żyję w niej... "  

27 lipca 2021
Orędzie  z Medziugorje dla parafii i dla świata. Przekazywane każdego 25 dnia miesiąca, poprzez Marię Pavlovic.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)