"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Miłość Jezusowa nigdy się nie wy­czerpuje, a hojność Jego darów ni­gdy nie ma granic.  Na ostatnie czasy, gdy oziębłość wystudziła ogień miłości w sercach ludzkich, zachował Boski nasz Mistrz gorejące Ognisko Swego Serca, by­śmy w nim rozżarzyli na nowo pło­mień zapału i poświęcenia.

Również na te ostatnie czasy, gdy świat pogrąża się w zalewie zmysło­wości, występków i grzechu, zacho­wał ten Boski Ofiarnik ożywczy zdrój. Pragnie, byśmy przyszli czerpać z niego łaski niepojęte, zdolne oczyścić świat cały i przemienić go w najczyst­szą krynicę świętości.

Tą krynicą najczystszą są Jego Przenajświętsze Rany.

Jezus błagający: 

 

— Świat mknie ku przepaści... od dusz wynagradzają­cych zależeć będzie, aby go powstrzymać w tym strasznym pędzie ku wiecznemu zatraceniu. Podaję wam do tego nową, skutecz­ną broń — oto Moje Boskie Rany wpatruj się w nie, począwszy od Krony cierniowej, aż do stóp. Wpatru­jąc się w nie, pocieszasz Mnie.  Te Rany stanowią w Niebie Moją największą chwałę. W Niebie mam świętych, którzy rozumieli wartość tych źródeł życiodajnych, lecz na zie­mi mało jest dusz, które by je należy­cie czciły.

Dusze biegną ku wiecznej zagła­dzie, możesz je zatrzymać nad prze­paścią, możesz każdą z tych dusz ponownie odkupić przez Moje Rany, przez Moją Krew, wylaną za nie. Zbliż się do tych strumieni Krwi, tak obficie płynących z Moich Ran, zbieraj je kroplę po kropli i obmywaj w niej dusze grzeszników.

Pożera Mnie głód i pragnienie dusz idź na poszukiwanie dusz, przywiedź je do Mnie jedną po drugiej i zanurz je w zbawczych potokach Mej Krwi. (...)

 

Jezus błagający: Świat mknie ku przepaści... od dusz wynagradzają­cych zależeć będzie, aby go powstrzymać w tym strasznym pędzie ku wiecznemu zatraceniu.

02 stycznia 2021