"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia, zstępuję na ziemię was ostrzec. Ja jestem Duchem Prawdy, który mówi. Słuchajcie tego, co mam do powiedzenia... 

(26.10.87 PŻwB)

 

Słowa Mej nauki są wiernie spisywane przez Annę od Jezusa. Niech ten, co wątpi w ich prawdziwość modli się do Ducha Świętego. Mądrość tych słów i ich prostota mają Boże pochodzenie i każdy, co je czyta lub słucha, wiele łask otrzyma, a w chwili próby otrzyma łaskę Moją i Moje prowadzenie.

(2021Luty#2)

  

 

 

Czym jest Moje Miłosierdzie?

Miłosierdzie to nie tylko przebaczenie, czy odpuszczenie grzechów, jakie dusza otrzymuje podczas Spowiedzi Świętej. To dar łaski, która sprawia, że dusza jest wyrwana ze szponów szatana. To obmycie w Krwi Baranka, to łaska, co sprowadza duszę na właściwą drogę.

 

Czym jest Moje Miłosierdzie?

Żadna dusza, która grzeszy zuchwale nie doświadczy Mojego Miłosierdzia. I ta, co Mi nie dowierza i nie ufa Mojemu Miłosierdziu łaski nie otrzyma. Miłosierdzie Moje niweczy każdy grzech szczerze wypowiedziany przed Moim kapłanem, lecz konsekwencji nie niweczy.

 

Czy wiecie, jak wiele trzeba wycierpieć, by zmazać jeden grzech, choćby niewielki?

 

To prawda, że umierając na Krzyżu za wielu umarłem, by odkupić ich grzechy. I dziś tak się dzieje, gdy umieram na każdej Mszy Świętej podczas ofiarowania na ołtarzu.

 

Na Krzyżu też zwyciężyłem zło i śmierć, jednak wiedzcie, dzieci Moje, że zło uczynione ma swoje konsekwencje.

 

Grzechy przeciwko Moim przykazaniom są nagminnie popełniane; grzechy zaniedbania, grzechy główne, grzech wiarołomstwa i wiele innych.

 

Serce Moje i Mojej Matki jest już oplecione trzykrotnie cierniem i jest niewiele dusz, co wyjmuje te ciernie, lecz ciągle są nowe wbijane. Miara grzechu już dawno została przepełniona i znaczy to, że kończy się czas Mojego Miłosierdzia. Teraz jest czas nawracania, wyznawania win, pokutowania, czas walki o wasze dusze.

 

- Tak, Mój Jezu Umiłowany, wielkie i niepojęte jest Twoje Miłosierdzie. Jednak teraz mało kto myśli, by się nawracać. Teraz większość ludzi zmęczona jest tym, co się dzieje i coraz więcej osób ma problemy ze swoją psychiką.

 

Jezus: Tak, Aniu. Mało kto chce iść Moją drogą i ratować inne dusze od zagłady.

 

Czy Ja jestem srogim Bogiem?

 

Każdego dnia pragnę, by dusze przychodziły do Zdroju Mojego Miłosierdzia, by czerpały ze Zdroju ufnym naczyniem. Jednak coraz mniej dusz do Mnie przychodzi z ufnym sercem. Tyle jest lęku i niedowierzania w Moje istnienie.

 

Czyż Ja, Bóg, nie czuwam nad wszystkim?

 

Do Mnie należy Niebo i Ziemia, lecz wszystko, co teraz się dzieje jest konsekwencją grzesznego życia ludzi. W świecie, gdzie ludzkość Boga już nie potrzebuje, zło prym wiedzie i większość ludzi ze złem współpracuje.

 

Jednak Ja zachowam Moją wierną trzódkę w Mym Nowym Jeruzalem. Wierne dusze są jak perły i drogocenne kamienie. Wierni kapłani, którzy nie poddają się kłamstwu i złu tego świata są Mi ochłodą, i oni usuwają ciernie z Mojego Serca i ciernie z Serca Mej Matki Maryi. Oni usuwają ciernie z Mej cierniowej Korony. Tak zdobywa się koronę męczeństwa, a męczeństwo wielu z nich jest duchowe.

 

Moi Umiłowani ,,wyklęci” kapłani, jakże jesteście drodzy Mojemu Sercu. Wyszydzenie wasze i poniżenie będzie wam wynagrodzone, a wierność wasza aż do końca sprawi, że Bramy Nieba będą stać przed wami otworem.

 

Są i wierne dusze świeckie, które trwają w cichości i często w wielkim bólu, i są to dusze ofiarne. Dusze ofiarne łagodzą gniew Boga i wiele łask wyjednują dla innych dusz. I te dusze, gdy wytrwają do końca, otrzymają łaskę przebywania w Mojej bliskości bez czyśćca.

 

Czas jest trudny, Moje drogie dzieci, nie ulegajcie lękowi i manipulacji, która jest w mediach. Bądźcie otwarte na Moją miłość i ufajcie w każdej chwili waszego życia, bo Ja, Bóg, Jezus Chrystus, przeprowadzę was przez wielki trud i ucisk. Znoście wszystko cierpliwie i nie dajcie sprowokować się wrogowi. Nie wychodźcie demonstrować na ulicę, lecz walczcie modlitwą, modlitwą różańcową, postem i ofiarą, bo tak zostanie pokonany wasz wróg.

 

Ja jestem waszym Królem i Bogiem, i wiedzcie, że zbliża się Mój Sąd. Sąd, gdzie wszystkie dusze zostaną porwane do Nieba. Będzie to Mały Sąd. Wiedzcie i pamiętajcie, że pragnę waszego zbawienia. Z Ufnym sercem przychodźcie do Tronu Mojego Miłosierdzia.

 

Anna od Jezusa (fragment) 2021Marzec#1

 

https://anna-od-jezusa.pl.tl/2021-Marzec-%231.htm

Miara grzechu już dawno została przepełniona i znaczy to, że kończy się czas Mojego Miłosierdzia. Teraz jest czas nawracania, wyznawania win, pokutowania, czas walki o wasze dusze...
Moi Umiłowani ,,wyklęci” kapłani, jakże jesteście drodzy Mojemu Sercu...

2021/11/19

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.