"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Orędzie z 4.11.2021 przekazane przez  Luz de Maria de Bonilla

 

Ludu Boży, umiłowany Ludu Boży:

Jako Książę Legionów Niebieskich wzywam was, abyście należeli wszyscy do Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, błagając zarazem z szacunkiem i pokorą Naszą Królową i Matkę Czasów Ostatecznych o Jej nieustanną ochronę.

Umiłowani:

To chwile trudne, bardzo trudne dla tych, którzy pragną dalej postępować w dobru.

 

Chaos jest umożliwiany przez większość kierujących narodami, podporządkowanych możnym tego świata, którzy oddali się na służbę Diabłu. Ludzkość jest zdezorientowana, jakby w tej chwili była w Wieży Babel. Bracia się nie rozumieją, [nawet] wewnątrz tego samego domu postępowanie jednego całkowicie różni się od drugiego.

 

Błogosławię tych, którzy z miłością, ufnością i nadzieją utrzymują Wiarę w Przenajświętszą Trójcę, odnajdując w modlitwie i w braterskim oddaniu się siłę, która prowadzi was do bycia niezachwianymi w Wierze. Błogosławię was w szczególny sposób, skoro rozpoznając ten czas nie wpadacie w lęk, ani w strach, ani w rozpacz, lecz trwacie pełni ufności w Bożą opiekę, pomimo obojętności człowieka, w którym zakorzenił się duch letniości.

 

Idźcie naprzód umocnieni dzięki zapowiedziom z Nieba, które pozwalają wam poprawiać się i duchowo wzrastać, by stawić czoła wszelkiej przeciwności, jaka ukaże się wam na drodze.

 

Uważajcie, o ludzkości! Siepacze Diabła przyciągają was, by was zdominować, doprowadzając was do zniewolenia, przyzwyczajając was do noszenia tego, co jest prekursorem Pieczęci Antychrysta [Znaku Bestii].

 

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za siebie nawzajem z prawdziwą miłością bratnią.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Serbię, ból przyjdzie na tę ziemię.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Stany Zjednoczone, uderzają w nie siły przyrody.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za Syrię – to ziemia konfliktu.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się, lato [na półkuli południowej zacznie się w grudniu] jest chaotyczne.

 

Umiłowany Ludu Boży, gdy widzicie, że wydarzenia są [coraz] silniejsze, módlcie się, módlcie się w duchu i prawdzie. Ci, którzy wzgardzili Przenajświętszą Trójcą [i] Naszą Królową i Matką, niech się nawrócą ze skruchą, nim będzie [za] późno.

 

Przygotujcie się! To pokolenie zostanie zmuszone ponownie odnaleźć w przyrodzie to, co zniszczyło, a czego będzie potrzebować, aby przetrwać. Miejcie świadomość, że na [nadchodzącą] chorobę skóry, geranium [bodziszek] jest szlachetną rośliną, którą możecie stosować zewnętrznie. Już Nasza Królowa i Matka [wam] ją zaleciła.

 

Człowiek w swej rządzy władzy skazi Ziemię, zada śmierć bratu bez żalu czy skruchy, będzie się cieszył ze swojej złości, a potem będzie cierpiał aż do przesytu.

 

Umiłowany Ludu Boży:

 

Nie tylko ból czeka to pokolenie, lecz [także] owoce, które otrzymują ci, co trwają w wierności [wobec] miłości Bożej. Chrystus zwycięża, Chrystus króluje, Chrystus włada.

 

Św. Michał Archanioł

 

 

   


 

1.11.2021 

 

Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

 

Słowo przychodzące z wysoka jest prawdomówne. Jako Książę Legionów Niebieskich bronię was przed złem razem z moimi legionami. Trwam z mieczem [uniesionym] w górę… trzymam moje ramię w gotowości, aby dać rozkaz mym legionom i działać w wyjątkowy sposób ku wspomożeniu dzieci naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa.

 

Jako pokolenie daliście się zwieść, przyjmując to, co jest przeciwne Prawu Bożemu; Prawu, które prowadzi każdego człowieka do trwania w swoim centrum ciążenia, tak aby nie istniało oddzielenie między tym, co naturalne a tym, co duchowe w człowieku. To, co zarządzono w Prawie Bożym ma prowadzić człowieka do bycia przedłużeniem Woli Boga, który rządzi wszystkim. Dlatego ten, kto zna Prawo Boże prowadzi siebie prosto, w poznawaniu i wypełnianiu Przykazań.

 

Wprowadzajcie w czyn Boże Prawo, nie recytujcie go z pamięci, ale za każdym wyrażeniem znajdujcie, ile od niego się różni [wasze życie] i [jak wiele] jeszcze nie wypełniacie.

 

Bądźcie bardziej duchowi, oddzielcie się od tego, co światowe, abyście nie wpadli w ignorancję i z jej powodu nie kierowali się kryteriami osobistymi, nie mogąc odróżnić tego, co dobre od tego, co złe.

 

Ludu Boży: istnieje tyle fałszywych nauk bez duchowości, nie prowadzących do świętości ani do [prawdziwego] braterstwa, a których celem jest kształtowanie osób pysznych, „wszystkowiedzących”, które nie akceptują Zdrowej Nauki [por. 1 Tm 4, 3] i włóczą się od jednego miejsca do drugiego. Te osoby bez miłości w sercu trzymają się swoich własnych interesów.

 

W chrześcijaństwie duchowość kształtuje: osoby prowadzone przez Ducha Świętego, poszukujące cnót i darów prawdziwej Liturgii, Sakramentów i Przykazań; osoby, które obfitują w miłość miłosierną, zrozumienie i miłość bliźniego; osoby [mające prawdziwe] poznanie i niezachwianą Wiarę.

 

Duchowość prowadzi do dążenia do świętości. 

 

Szukanie w innych wodach tego, czego, jak sądzicie, nie znajdujecie w Piśmie Świętym, jest znakiem, że nie jesteście osobami mającymi dyspozycję ku jedności ani ku poznaniu, które prowadzi was do Porządku, Miłości i Wiary.

 

Ludu Naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa:

 

Jest to chwila, w której człowiek zbuntuje się przeciw swoim rządcom, tym, którzy przywiedli was do cierpienia.

Niepewność ogarnia ludzkość wobec śmierci tylu [waszych] braci. Niepewność wobec głodu, który się zbliża, wobec kroków ku wojnie, które będą bardziej wyraźne, skoro przejdą od gróźb do broni, od prowokacji do działania, podburzani przez demony, które krążą po Ziemi, do walki przeciw którym zostaliśmy posłani.

 

Dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, odmawiajcie Różaniec Święty sercem. Przyjmujcie Naszego Króla w Najświętszej Eucharystii należycie przygotowani, abyście nie potępiali się przyjmując Go w stanie grzechu. [por. 1 Kor 11, 27-30]

 

Bądźcie ludźmi [pełnymi] pokoju, żeby demon was nie opętał. Celem Szatana jest was sobie podporządkować. Jako Lud Boży nie pozwólcie na to!

 

Będziecie świadkami znaków na Niebie, których nie będziecie potrafili wytłumaczyć.

 

Zostaliście wezwani do tego, aby miłować i trwać w służbie Przenajświętszej Trójcy, poszukując dusz, tak aby nie zginęły.

 

Dzieci Naszego Króla, módlcie się za Stany Zjednoczone; niepokój ludzi doprowadzi do protestów, a covid przybiera znów na sile.

Dzieci Naszego Króla, módlcie się, wielki naród [USA?] zażąda ustąpienia swojego rządcy [Joe Bidena?] i wyniesie kobietę [Kamalę Harris?].

 

Dzieci Naszego Króla, módlcie się, wulkany dalej budzą się z wielką siłą, uniemożliwiając transport powietrzny. Ziemia się trzęsie, wywołując większe przerażenie.

 

Dzieci Naszego Króla, módlcie się, ciemność opanowuje Ziemię, ciemność, która nie pochodzi z Ręki Bożej.

 

Ludu Naszego Króla, trwajcie w czujności; komunizm posuwa się naprzód i staje do walki, wykorzystując sztuczki demona, aby zwyciężyć swoje ludy, które odzyskają wolność. Na całej Ziemi będą miały miejsce [zbrojne] rozruchy, dlatego Moje Legiony Niebieskie są wciąż z wami.

 

Uważajcie! Wywołali braki produktów, aby wywołać chaos społeczny.

Pospieszcie się, nie czekajcie, aż będziecie mieć znaki, żeby działać, [bo] z powodu tego nie zdołacie się przygotować.

Żyjcie w oczekiwaniu; dlatego [lub: po to] wejdźcie w głąb Bożej Miłości, błagajcie o Bożą ochronę i opiekę Naszej Królowej i Matki Czasów Ostatecznych.

Strzeżcie lekarstw, które dało wam Niebo, nie pogardzajcie nimi.

Trwajcie zjednoczeni, bądźcie [sobie nawzajem życzliwi] po bratersku, zjednoczeni, zjednoczeni.

 

CHRYSTUS ZWYCIĘŻA, CHRYSTUS KRÓLUJE, CHRYSTUS WŁADA.

 

W wierności i miłości ku Przenajświętszej Trójcy.

 

Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

 

Komentarz Luz de Maria:

Bracia: Tej nocy dano mi ujrzeć część Legionów Niebieskich. Ujrzałam św. Michała Archanioła, imponującego, w zbroi i z mieczem wzniesionym wysoko, choć jego dobroć i miłość w nim pozostają. Dano mi zobaczyć wiele krajów Ameryki Południowej, jak uczestniczą w przewrotach społecznych; widziałam też Kubę. Ujrzałam Ziemię w ciemności, a pośród ciemności ujrzałam ludzi atakujących swoich braci, lecz Legiony Niebieskie przybywały z pomocą Ludowi Bożemu. Ujrzałam ludzi modlących się w oddalonych [ukrytych?] miejscach albo w [swoich] miejscach zamieszkania. Jednakże obecność Legionów Niebieskich jest odczuwana przez Lud Boży i przez tych, którzy się nawracają, dając ludziom siłę i nadzieję. Św. Michale Archaniele, daj mi z Twej wierności być wiernym jak Ty. Amen.

 

Orędzia św. Michała Archanioła z dn. 1 i 4. 11. 2021.
Bądźcie bardziej duchowi, oddzielcie się od tego, co światowe, abyście nie wpadli w ignorancję i z jej powodu nie kierowali się kryteriami osobistymi, nie mogąc odróżnić tego, co dobre od tego, co złe.

2021/11/07
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.