"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Zobacz WSTĘP będący odpowiedzią na ataki i niedowierzanie wobec Orędzi Jezusa i Maryi -

 które mogą być decydujące dla życia i wieczności wielu ludzi!

Nie straszą końcem świata lecz wskazują drogę miłości - by nie zginąć!

 

Wszystko tu zgodne jest z Pismem Świętym, które mówi: Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom. (Am 3,7); Słysząc Głos Pana, serc nie zatwardzajcie. (Ps 95); Proroctwa nie lekceważcie... (1Tes5,20); Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, Który do was przemawia. (Hbr 12,25);     Słuchaj chętnie każdego słowa pochodzącego od Boga. (Syr 6,35); Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. (1 Tes 5, 19-21); Ja patrzę na tego, który z drżeniem czci Moje Słowo. (Iz66,2); Nie zatwardzajcie serc  waszych lecz słuchajcie Głosu Pana. (Por. Ps958a.7d);  Baczcie, aby nie było w  was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. (Zob.  Hbr3,13).  

 

Link do bardzo ważnych orędzi św. Michała Archanioła: https://odrodzedoprawdy.pl/wezwania-z-nieba---rozne

Link do Orędzi w całości: https://niebomowidzisiaj.wordpress.com/

Link do Orędzi  Anny od Jezusa: https://anna-od-jezusa.pl.tl/2020-Wrzesie%26%23324%3B-%231.htm


 

WAŻNIEJSZE  FRAGMENTY  NAJNOWSZYCH  ORĘDZI

  Link do Orędzi sprzed grudnia 2021 r.  

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 8.12.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem Niepokalane Poczęcie. Przyszłam z Nieba, by wezwać was do nawrócenia. Proszę was, abyście zachowali płonącym płomień waszej wiary, i żebyście wszędzie starali się naśladować Mego Syna Jezusa. Nie pozwólcie, by grzech was zanieczyścił. Szukajcie Miłosierdzia Mojego Jezusa poprzez Sakrament Spowiedzi, gdyż jedynie tak możecie osiągnąć Niebo. Ludzkość zdąża ku przepaści samozniszczenia, którą ludzie przygotowali swymi własnymi rękami. Oderwijcie się od wszelkiego zła i żyjcie zwróceni w stronę Raju, jedynie dla którego zostaliście stworzeni. Ja jestem waszą Matką i chcę, żebyście byli wolni od wszelkiego grzechu. Nie pozwólcie, by wasza wolność oderwała was od Mego Syna Jezusa. Dajcie z siebie to, co najlepsze, a będziecie wielcy w wierze. Demon będzie siał wielki zamęt w Domu Bożym. Wiele prawd zostanie porzuconych, i ludzie przyjmą to, co fałszywe. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 8.12.2021; orędzie Maryi dane w Polsce

(...) Dziś jestem tu z wami i zwracam się do tych nawróconych i [tych] nie[nawróconych], do tych, co wierzą w Moje objawienia i [tych, co w nie] nie [wierzą], do wierzących i niewierzących; modlę się, abyście podczas Ostrzeżenia mogli odpowiedzieć na ten ostatni akt Miłosierdzia. Dzieci Moje, przygotujcie się, bo nie minie wiele czasu, a pragnę, żebyście mogli w owym dniu paść na kolana, by prosić o przebaczenie, i uznać Zbawiciela świata. Pamiętajcie, że Jego śmierć posłużyła waszemu zbawieniu, i [On] powróci jeszcze, by was ocalić i uwolnić z okowów Złego.(...)

 

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 7.12.2021; orędzie Maryi (dane w Polsce)

(...) Dzieci, proszę was, abyście nie chodzili za fałszywymi światłami tego świata, wyjdziecie z ciemności nie w ten sposób, lecz dzięki maksymalnemu zawierzeniu Bogu; On będzie was ochraniał, nie bójcie się. Przygotujcie wasze [miejsca] schronienia, zwłaszcza w waszych domach. Módlcie się za Kościół, który zostanie zniszczony, by potem się odrodzić; Jezus jest blisko was. Wierzcie słowom Matki; wszystko będzie cudowne, i będzie to odrodzenie dla was i dla świata. Módlcie się wiele, bądźcie wciąż światłem, aby Moi Aniołowie mogli was rozpoznać. (...)

 

Orędzie dla Polski: Drogie dzieci, trzymajcie się nawzajem za ręce, nawet, gdy wszystko stanie się dla was niemożliwe [do zniesienia?], ufajcie Bogu, który was nie porzuci. Używajcie przebiegłości węża i czystości gołębia, [a] niczego wam nie zabraknie.

 

Komentarz: Ocalenie znajdziemy nie w środkach, jakie proponuje nam świat, który jest pod władzą Antychrysta i jego ludzi, chcących pod pozorem pokoju i bezpieczeństwa zaprowadzić Nowy Porządek Świata, czyli globalną tyranię. Tylko i wyłącznie Bóg jest w stanie nas ocalić przed śmiercią doczesną, a co ważniejsze wieczną w tym trudnym czasie, w który powoli wchodzimy. Jednak nie powinniśmy stać z założonymi rękami czekając, aż On wszystko za nas zrobi: sami też powinniśmy wykonać swoją część, tzn. przede wszystkim żyć w przyjaźni z Nim, modląc się i korzystając z sakramentów, a także przygotowując zapasy i miejsca, gdzie będziemy mogli, dzięki specjalnej, Bożej łasce, przetrwać nadchodzące prześladowania, a także pomóc w tym innym ludziom, których Pan do nas przyprowadzi. Kościół czeka poważne oczyszczenie; zepsucie zaszło tak głęboko, że potrzebne jest całkowite unicestwienie chorych części, by ze zdrowej Reszty można było odbudować go w jeszcze większej świetności i chwale, podobnie jak to się już nieraz zdarzało w historii zbawienia (by wspomnieć choćby Niewolę Babilońską i późniejsze odrodzenie Izraela). Bóg nie jest zły i mściwy, i nie cieszy Go nasze cierpienie; dlatego dopuszcza tylko tyle zła, ile jest konieczne dla naszego oczyszczenia, by później móc nas obdarzyć na nowo jeszcze wspanialej, w tzw. Erze Pokoju, w epoce tryumfu Niepokalanego Serca Maryi i ecuharystycznego królowania Chrystusa, która poprzedzi Jego powtórne przyjście. W międzyczasie natomiast trzeba nam trwać wiernie przy Bogu, modląc się i odważnie dając świadectwo. Zaufajmy Miłości Boga, która jest prawdziwa i doskonała. Nie zapominajmy też o miłości bliźniego: starajmy się utrzymywać kontakt z tymi, którzy też się modlą i chcą być blisko Boga w nadchodzącym czasie. Dokładajmy starań, na ile możemy, a co do reszty zaufajmy Bogu, że zatroszczy się o nas, nawet materialnie, tak, jak obiecał.

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 7.12.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, nie wycofujcie się. Zdążacie ku przyszłości [pełnej] wielkich prób, lecz ci, którzy wytrwają do końca, otrzymają wielką nagrodę od Pana. Radujcie się, bo jesteście ważni dla Pana. Wieczne Sanktuarium Boga będzie waszym mieszkaniem, jeśli będziecie żyć zgodnie z pragnieniem Mojego Jezusa. Słuchajcie Mnie. Przyjmujcie nauki prawdziwego Magisterium Kościoła Mojego Jezusa i mówcie „Nie!” fałszywym ideologiom. Głoście prawdę tym wszystkim, którzy zmierzają w stronę ciemności. Wy należycie do Pana i macie być znakiem Jego Obecności dla tych, którzy chodzą jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Odwagi! Nie będzie porażki dla Moich Czcicieli. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 4.12.2021., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, zginajcie kolana na modlitwie. Ten, który się sprzeciwia Chrystusowi [Antychryst] będzie działał i podporządkuje sobie różne narody. Będzie wielka wojna i wielu się zegnie [pokłoni] przed fałszywymi ideologiami. Wszędzie rozprzestrzeni się śmierć duchowa. W najboleśniejszych chwilach zostańcie z Jezusem. Cokolwiek się wydarzy, nie odrywajcie się od prawdy. Ja jestem waszą Matką i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Bądźcie uważni. W rękach Różaniec Święty i Pismo Święte; w sercu miłość do prawdy. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja poprowadzę was bezpieczną drogą. Oderwijcie się od świata i służcie Panu z wiernością. Odwagi! Zwycięstwo Boga przyjdzie dla sprawiedliwych. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 3.12.2021; orędzie Maryi

(...) Dzieci, maleństwa Moje, zginajcie kolana na modlitwie i poczujcie ducha ofiary. Dzieci Moje, widzę wasze serce i wiem, że nie jesteście gotowi na to, co ma się wydarzyć – lecz ileż Moich dzieci-posłańców was ostrzegało, a jednak jesteście wciąż głusi na Moje matczyne wołanie; patrzycie na wszystkie znaki, jakie są dookoła was, a jednak nie chcecie widzieć, gdyż boicie się zdecydować, podczas gdy demon zatruwa [dosł. żądli, kąsa (jak wąż)] was swoim jadem. (Matka Boża ostrzega nas, że to „kąsanie” złego ducha nie dotyczy wyłącznie faktów aktualnych, ale objawia nam, że Wąż Starodawny wstrzykuje nam z całą swą złośliwą biegłością jad nieporozumienia, podziału, osądzania, egoizmu itd…) Jesteście zmienieni w waszych przyzwyczajeniach, w waszym życiu, w waszych rodzinach, i wszystko zmierza ku przepaści; proszę was usilnie, powróćcie do Boga, waszego jedynego zbawienia; czyż nie nauczyliście się jeszcze, że nie ma pokoju, prawdy ani miłości bez Mojego słodkiego Jezusa? Przygotujcie się na spotkanie z Nim, a powstaniecie do nowego życia. (...)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 2.12.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu waszych cierpień. Klękajcie do modlitwy, bo jedynie dzięki sile modlitwy możecie unieść ciężar prób, jakie przyjdą. Wielki statek [Kościoła] zmierza ku wielkiemu rozbiciu się. Wielu sprawiedliwych będzie wyrzucanych precz, ale Pan przyjdzie swoim z pomocą. Miejcie odwagę i świadczcie, że należycie do Pana. Nie odrywajcie się od prawdy. Słuchajcie Mnie. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. Gdy będziecie czuć ciężar krzyża, wzywajcie Jezusa. On was kocha i was nie porzuci. Naprzód, w obronie prawdy! (...)

 

Gisella Cardia (Trevignano Romano, Włochy), 30.11.2021; orędzie Maryi

(…) Drogie dzieci, ból Mego Serca jest coraz silniejszy z powodu tego, co nadchodzi, Gniewu Bożego nie da się już zatrzymać, gdyż po czasie, jaki mieli do dyspozycji, wielu jeszcze się nie nawraca; skorzystajcie [z tego czasu na nawrócenie] teraz, by powrócić do Boga. Dzieci Moje, módlcie się za Amerykę, która zapłaci wysoką cenę, odrzuciła Boga i odwróciła się od Niego, pomimo Moich ciągłych wezwań. Silne trzęsienie ziemi da się wszędzie odczuć. Dzieci, módlcie się za Biskupa Rzymu, gdyż po powrocie z podróży zapłacze z powodu tego wszystkiego, co nastąpi. Burze tych czasów nie mogą oddalić was od modlitwy, ale ją [jeszcze] potęgować; proszę [was] o to jako Matka swoje dzieci. (…)

 

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 30.11.2021; orędzie Maryi, Królowej Pokoju

(…) Wielka ślepota duchowa wszędzie się rozprzestrzeni i Moje biedne dzieci zostaną [nią] skażone. Zostańcie z Jezusem. Kochajcie prawdę i brońcie jej. Mój Jezus jest waszym wszystkim, i bez Niego nic nie możecie zrobić. Bądźcie ulegli wobec działania Ducha Świętego. Żyjecie w czasie wielkiej walki duchowej, ale najgorsze dopiero nadejdzie. Szukajcie sił w Słowach Mojego Jezusa i bądźcie wierni naukom prawdziwego Magisterium Jego Kościoła. Cokolwiek się wydarzy, nie odrywajcie się od drogi, jaką wam wskazałam. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Dajcie Mi swe dłonie, a Ja zaprowadzę was do Mego Syna Jezusa. Odwagi! Ja będę u waszego boku, choć Mnie nie widzicie. Naprzód, bez lęku! (…)

 

Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 29.11.2021; orędzie Maryi

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Wola Boża pilnie was wzywa do zachowania pokoju, pogody ducha i posłuszeństwa. Strzeżcie Bożej Miłości i odnoście się do siebie po bratersku. Bądźcie ludźmi [pełnymi] dobra, ufającymi Bożej Opiece, nie zaniedbując tego, co macie spełnić. Widzę tyle Moich dzieci, którym brakuje miłości bliźniego, nasyconych pychą i arogancją, którymi raduje się Diabeł. Odczuwam tak silny ból, gdy widzę, że zwycięża w was arogancja, wyniosłość, szyderczość, kłamstwo i fałsz, a lekceważycie wezwania do bycia ludźmi [pełnymi] pokoju i dobra. Wśród ludzi jest w tej chwili pełno uzurpatorów [fałszywych proroków?], którzy oddalają Lud Mego Syna od tego, co dobre i co was wiedzie do Wiecznego Zbawienia.

Władza na Ziemi jest w rękach tych, którzy, za pomocą ciemności i mrocznych sojuszy, uderzają plagami w Moje dzieci, zapędzając je [jakby] do zagrody i zapraszając je na ucztę [festyn, zabawę], na której zostaną unicestwieni przez te wilki, które łączy wspólny cel.

Lud Mego Syna spieszy, by otrzymać truciznę, którą im oferują wśród podstępnego milczenia, które zachowują ci, co powinni ostrzegać, oraz wśród mocnych głosów, które są uciszane, przez co przedłuża się w Ludzie Mego Syna Jego bolesna Męka.

Żyjecie w chaosie… I tak wiele jest Moich [dzieci], które wciąż nie widzą ani nie słuchają, będąc duchowymi ślepcami i głuchymi! Jakże boleję jako Matka z powodu tego pokolenia zranionego przez zło!

Kościół Mego Syna jest wstrząsany, ale Wiara ma trwać dalej nieporuszona w dzieciach przekonanych i nawróconych.

W ciszy zastraszona ludzkość pozostaje w domach, masowych centrach [obozach?] koncentracyjnych, zdominowana przez technologię, która nad wami panuje.

Dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Ważne jest wzmacniać układ odpornościowy. Ciało jest Świątynią Ducha Świętego, nie zapominajcie o tym.

Ważne jest wzmacniać miłość do Boga i do bliźniego, odnoszenie się [do siebie nawzajem] po bratersku, abyście dzielili się ze sobą darami, nie zapominając o tym, że to, co Mój Syn dał wam, żebyście [za pomocą tego] pracowali w Jego Winnicy (por. Mt 20) nie jest z was; Panem Winnicy jest Mój Syn. Jesteście sługami w winnicy i jako dobrzy słudzy macie rozprzestrzeniać Słowo Mego Syna, dawać [innym] poznać Pismo Święte, a także rozprzestrzeniać te Wezwania Bożej Miłości, by [tak] kształtować innych pracowników winnicy w innych miejscach.

Zbliżają się silne wydarzenia; zachęcam was do namaszczenia na nowo drzwi waszych domostw poświęconym [lub egzorcyzmowanym] olejem lub wodą, sami naznaczcie [dosł. opieczętujcie] się na czołach [zapewne tymi samymi środkami co powyżej].

Ogień spadnie z nieba, nie straćcie przez to zdrowego rozsądku, oddawajcie się Bożej Woli i ufajcie, wzywajcie św. Michała Archanioła i proście go z pokorą, by szedł przed każdym z was. (...)

Nie odrzucając tego mojego wezwania idźcie do mojego Syna, nie bądźcie głupcami, bądźcie ekspertami w miłości, a co nadto zostanie wam dodane.

Czekam na was przekonanych i nawróconych, dzieci. W tej chwili nawrócenie jest dla was czymś podstawowym.

Wylewam moje matczyne błogosławieństwo na tych, którzy przyjmują to wezwanie na poważnie, umacniając ich w nadziei. Mama Maryja

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Podczas tego Matczynego Wezwania dano mi następującą wizję: Zobaczyłam wielką część ludzkości, jak krążą prawie o tym nie myśląc w poszukiwaniu tego, czego potrzebują do przeżycia. Nasza Matka powiedziała mi: Córko, człowiek nie jest przyzwyczajony do postu, i ulega lękowi wobec groźby braku pożywienia, do [posiadania] którego jest przyzwyczajony. Gdybyście mieli więcej Wiary! Gdybyście słuchali Mych Wezwań! Dozwolono mi zobaczyć braci walczących, by wejść pierwszymi, jak mówi nasza Najświętsza Matka, na festyn [bankiet, zabawę], który później zawiedzie ich tam, dokąd nie chcieliby wejść jako pierwsi. Nie ulegajmy rozpaczy ani bezsenności z przerażenia. Nasza Matka zwiększa naszą nadzieję, abyśmy, jak Noe, Abraham, Izaak, Mojżesz i wybrani, którzy byli wierni Bożemu Wezwaniu, nie stracili wiary, i Nadzieja by stale narastała, ponieważ jesteśmy wezwani do bycia sługami użytecznymi. Zaprawdę powiadam wam, że jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego (Mt 18, 3).

 

 


 

Orędzia z Nieba

Orędzia z Nieba - fragmenty niezwykle pilnych i aktualnych wezwań Jezusa i Maryi z różnych części świata; uzupełniane. (cz. 2)

08 grudnia 2021

 

WSTĘP

 

<DUSZE O KROK OD POTĘPIENIA>

Dusze masowo oddaliły się od Boga i biegną drogą zła, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej gwałtowne i nieludzkie. Aby je powstrzymać, nie wystarczy już działanie podejmowane przez was samych. Znajdują się one o krok od wiecznego zatracenia. Tylko Ja – poprzez Moją matczyną i cudowną interwencję – będę mogła w ostatniej chwili je uratować. Do tego jednak...

(NMP)

 

Już sama ilość trwających obecnie Objawień Pana Jezusa i Maryi - nigdy dotąd w takiej ilości nie mających miejsca - świadczą o powadze sytuacji w jakiej znalazła się cała ludzkość. Potwierdza to treść Orędzi. Objawienia te tak liczne w XX wieku obecnie trwają w kilkunastu miejscach świata (nie wchodzą w tę liczbę fałszywe objawienia "Marii Bożego Miłosierdzia" z Irlandii). We wszystkich tu przytaczanych treści są podobne, zapowiadają te same wydarzenia, nawzajem się uzupełniają i absolutnie sobie nie zaprzeczają. Nie straszą końcem świata, a głoszą potrzebę przygotowania się na zbliżający się kres tej naszej cywilizacji - tak wrogiej Bożemu Prawu Miłości i szydzącej z samego Boga.

 

W najcięższych chwilach będą dawać i podtrzymywać nadzieję, że wkrótce nastaną "nowe czasy", czasy zapowiadanego Bożego Królestwa na ziemi - o co przecież wszyscy Chrześcijanie modlą się w Modlitwie Pańskiej. Orędzia te nie atakują ani Papieża ani Kościoła (jak się czasem im zarzuca), wręcz bronią Kościół przed narastającymi błędami, nawołują by pozostawać w zgodności z prawdziwym Magisterium Kościoła Katolickiego i z Pismem Świętym. Wręcz realizują Pismo Święte. Wszak w Apokalipsie św. Jana w rozdziałach 10 i 11 jest mowa o "zapieczętowaniu" proroctwa (Ap10,4), które miało zostać ujawnione we właściwym czasie za pomocą danej z Nieba "książeczki ostatecznych wyroków" przez "Dwóch Świadków" działających i prorokujących na ziemi. I oto właśnie teraz w tym "końcu [naszych] czasów" te zapieczętowane proroctwa są ujawniane.

 

Dwa Serca – Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, to właśnie owi "Dwaj Świadkowie". Za tymi słowami ukrywają się dziś również wszyscy Ich rzecznicy. Począwszy od wybranych osób, współczesnych proroków przez które dają Swoje Orędzia dla świata po tych, którzy je rozpowszechniają i świadczą o nich swoim życiem. Te Słowa z Nieba, to owa "Książeczka ostatecznych wyroków", której spożycie - jak jest napisane - daje uczucie słodyczy ale i wnętrze napełnia goryczą.

 

„Spożyć” książeczkę  to poznać smak tych Orędzi  czytając je , wierząc w nie, wprowadzając w swoje życie i głosząc je  innym. Daje to nieznane światu  odczuwanie słodyczy miłosnego, zażyłego obcowania z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi - bo do tego one ostatecznie wzywają, tak rozumiane jest nasze nawrócenie. To również owa drogocenna perła dla której warto poświęcić wszystko - o czym mówił Pan Jezus.
 
Ale wiąże się to również z doświadczeniem goryczy jaką daje ten świat odrzucający te wezwania, przesłania, błagania, a pogrążający się w złu i zmierzający do samozagłady - tak w sensie fizycznym jak i duchowym. A to oznacza wieczne i niezmienne piekło - co jednomyślnie te orędzia potwierdzają.  To współodczuwanie goryczy Dwóch Serc, Dwóch Świadków  na widok głuchoty dusz ludzkich, ich upadków i pogrążania się w kłamstwie, przewrotności i nieprawości. To również osobiste znoszenie niezrozumienia, odrzucania, potępiania i prześladowania szczególnie przez tych, którzy sądzą, że dobrze czynią i że w ten sposób dbają o wiarę. Przeplatająca się słodycz z goryczą ofiarowywaną z wdzięcznością Bogu nadaje głęboki sens i radość życiu. Staje się ono wszak zbawcze dla świata, uzyskujemy bowiem łaski dla nawrócenia wielu ludzi będących ze świata i z nim ginących.
Zbyt mało jest jednak chętnych, by świat uratować. A przecież nieporównywalnie mniejszy byłby to wysiłek niż to, co nas wkrótce czeka, co już nastaje w zapowiadanych plagach, które przecież już wszystkim się uwidaczniają.
 
W Apokalipsie jest zapisane proroctwo, że "Dwaj Świadkowie" zostaną przez Bestię zwyciężeni. A to oznacza m.in., że Orędzia te zostaną uznane za fałszywe (znaki czasu wskazują, że będzie to już wkrótce). Ale jest też zapisane, że po krótkim czasie ożyją -  tryumfując. Trzeba zatem, byśmy mieli na uwadze to, że lekceważąc i potępiając Orędzia  i tych, którzy je głoszą możemy być choćby nieświadomymi, ale jednak narzędziami owej Bestii, której los jest przecież też przesądzony.
 
Przy ocenianiu Przesłań trzeba brać pod uwagę, że są to tłumaczenia - i to często dość słabe. Nie potępiajmy też Orędzi na podstawie swojego powierzchownego osądu tego, kto je przekazuje. Czy koniecznie musi być święty i nieskazitelny w naszych oczach? 
 
Poniżej jeszcze fragmenty Orędzi uprzedzających najczęstsze ataki ludzi nie znających i nie szukających prawdy, zdezorientowanych czy o złym nastawieniu:
 

Kiedy objawienie jest prawdziwe? Gdy świadczy Prawdę, broniąc jej. Duch Święty nie może być przychylny błędowi, kłamstwu i grzechowi lecz On poświadcza i ukazuje duszom Mojego Syna i Jego Słowa Życia wiecznego. NMP (ITAPIRANGA 6.09.2020)

 

Kiedy odwiedzam kogoś, aby do niego mówić, zwracam się do całego świata... Mówię do was, ale nie słuchacie. Chcę was podźwignąć, a wciąż nie chcecie wstać. Wołam was, a udajecie głuchych... Daję wam wiele znaków, a ciągle nie wierzycie... Jak długo jeszcze będziecie głusi... Zmierzacie ku własnej zagładzie...". NMP (Kibeho)

 

Przyjmijcie Boże wezwanie z uwagą i pilnością. Boża Miłość wzywa każdego człowieka, by z Wiarą podjął na nowo Jego Wezwania i by w ten sposób nie pozwolić, aby zło w was wniknęło i wciągnęło was do swojej służby. (...) Byłoby lepiej dla tego, kto nie wierzy odrzucić to w co nie wierzy i tego nie przyjmować, ale nie szydzić z Tego Słowa. (...) To, co nadchodzi i to, co [już] nadeszło jest silne, i potrzeba mocnej Wiary i Miłości Boga obecnej w każdym człowieku, abyście nie czuli się zagrożeni przez Dom Ojca i Jego zapowiedzi, lecz poczuli się ostrzeżeni z miłości...

St. Michael

 

***

Ażeby ułatwić zrozumienie tego, co najważniejsze w Orędziach, pomijamy najczęściej podobne wstępy i zakończenia, a także te fragmenty, które często się powtarzają. Orędzia Matki Bożej zwykle zaczynają się następująco:

Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie w swym sercu...

Pokój, Moje umiłowane dzieci, pokój!...

Drogie dzieci, dziękuję, że także tego wieczoru jesteście tutaj, by Mnie przyjąć i by wysłuchać tego, co przychodzę wam powiedzieć...

 

I kończą podobnie: (...) To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Zostawiam was teraz z Moim matczynym błogosławieństwem: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

 

 

Czy Bóg już wszystko powiedział i do końca świata nie może działać? 

 

Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom. (Am 3,7)

 

Słysząc Głos Pana, serc nie zatwardzajcie.  (Ps 95)

 

Proroctwa nie lekceważcie...     (1Tes5,20)

 

Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, Który do was przemawia. (Hbr 12,25)

 

Słuchaj chętnie każdego słowa pochodzącego  od Boga.   (Syr 6,35)

 

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. 

 (1 Tes 5, 19-21)

 

Ja patrzę na tego, który z drżeniem czci Moje Słowo.   (Iz66,2)

 

Nie zatwardzajcie serc  waszych lecz słuchajcie Głosu Pana.  (Por. Ps958a.7d)

 

Baczcie, aby nie było w  was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. (Zob.  Hbr3,13)

 

On odsłania to, co niezgłębione

i ukryte, i zna to, co spowite  w ciemność, a światłość mieszka u Niego.   (Dn2,22)

 

Kto spełnia wymagania Prawdy zbliża się do światła...

(J3,21)

 

*

 

Naprzód w obronie prawdy! 

NMP   (Anguera 9.12.2020)

 

* 

Ja, wasza Matka, proszę was, zdecydujcie się na Boga, zdecydujcie na Królestwo Niebios. Walczcie o ocalenie waszych dusz (...)

Pan poprzez Mnie wzywa was do nawrócenia, lecz wielu z was nadal

nie przyjmuje i nie żyje Moimi Orędziami z wiarą i miłością.  

Wielkie wydarzenia i cierpienia przyjdą wkrótce. Ostrzegam was. Dlatego bądźcie zawsze uważni na Moje słowa Matki, żyjąc pełnią wiary i modlitwy. (...) Teraz, dzieci moje, dajcie z siebie wszystko, by ocalić dusze ryzykujące wieczne zatracenie.

Bóg was wzywa do świadczenia Jego Miłości i Jego Boskiego wezwania,

bo wkrótce Jego sprawiedliwość będzie tak silna i tak wielka, że nic na świecie nie będzie mogło jej zatrzymać, kiedy uderzy biedną, niewdzięczną ludzkość, która była Mu nieposłuszna i buntownicza.

Itapiranga 2.09.2020

 

*

 

Spowodowaliście, że Sodoma i Gomora wydają się prawie nieskazitelne i czyste w porównaniu z waszymi nieczystościami. 

Zaprawdę powiadam wam, że w owym Dniu Sodoma i Gomora nie zostanie potraktowana z taką surowością, jak wy obecnie... (...)

 

*

 

Podzielcie ze Mną moją boleść. Świat stał się kloaką nieczystości, odwracam głowę ze wstrętem z powodu jej wyziewów. (...)

 

*

 

Jesteście mniej zjednoczeni niż szczep małp.

 

*

 

Wszechświat drży z przerażenia

na widok zbrodni,

które okrywają Ziemię.

Ja, Bóg wasz, drżę od Boskiego gniewu z powodu waszego zepsucia ciała, umysłu, ducha. (...)

 

*

 

Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca. (...) Kiedy się to stanie, On przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego ognia. Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt wraz z całym złem przebranym za dobro.

Zaprawdę powiadam wam, że jak do przyjaciół mówię tylko do dzieci, które Mi zostały, ponieważ ich wierność znalazła łaskę w Moich Oczach. Ukażę im Moje Dobro i zlituję się nad nimi.

 

*

 

...Twoje unicestwienie jest także Moim w szalonym świecie, który będę musiał zniszczyć mimo mojej miłości...

 

Baczcie, aby nie było w  was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. (Zob.  Hbr3,13).