"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym...   Am 3,7

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

 

Niech Mój Pokój będzie z wami, Ludu Mój, dziedzictwo Moje.

 

Dzieci Moje, furia przyrody zaczęła się budzić, wiele miejsc na Ziemi zniknie z powodu przemiany stworzenia. Kiedy wulkany zaczną wybuchać jeden po drugim, nie będzie żadnego miejsca na Ziemi, które by przestało się poruszać; regiony przybrzeżne będą najbardziej dotknięte przez przebudzenie się wulkanów i ruchy skorupy ziemskiej. Smok wielkiego kraju na północy [Yellowstone w USA] jest bliski erupcji, a gdy ten się przebudzi, podążą za nim jak w łańcuchu inne smoki ognia. Biada ci, Babilonio tych czasów ostatecznych, ponieważ jeśli się nie nawrócisz i nie powrócisz do Mnie skruszona, wówczas ogień, który wytryśnie z wnętrzności twojego żółtego smoka [ang. „Yellowstone” – „żółty kamień”] okryje cię żałobą! Bardzo szybko ogień z nieba i ogień z wnętrzności Ziemi oczyści Moje stworzenie i Moje stworzenia, i znikną narody bezbożne.

 

Zaczynają się dni Mej Sprawiedliwości i nie ma już powrotu; pośrodku boleści i ucisku przyjdzie Moje Ostrzeżenie, które was obudzi i uświadomi wam, że jedyną drogą, jaką macie iść, jest droga zbawienia waszej duszy. Na nowo mówię wam, Ludu Mój: zachowajcie spokój w dniach oczyszczenia; módlcie się i uwielbiajcie Chwałę Bożą, aby wszystkie wydarzenia, jakie na was przyjdą, były dla was łatwiejsze do zniesienia, i abyście mogli znieść wasze oczyszczenie nie tracąc głowy.

 

Narody bezbożne, jeśli się nie nawrócicie przed Ostrzeżeniem, poznacie surowość Mej Sprawiedliwości! Narody, w których codziennie łamie się Moje Przykazania, w których ustanowiono prawa przeciwne naturze, w których przelano krew Moich Niewiniątek [aborcja], w których króluje zło, niesprawiedliwość, a grzech zapuścił korzenie; mówię wam: Wasze dni są policzone, zważone i zmierzone; jeśli się nie odwrócicie ze skruchą od waszych ohydnych czynów, to sprawię, że znikniecie w ogniu Mej Sprawiedliwości, i nie pozostanie żadne wspomnienie o was, o grzeszne narody! Trwa [już] odliczanie do [końca] czasu waszego istnienia.

 

Wyjdźcie, wyjdźcie, Ludu Mój, z narodów bezbożnych [por. Ap 18, 4-8], bo już postanowiłem ich karę! Ruina i proch, oto co z nich pozostanie; ich ziemia pozostanie jałowa, nikt nie powróci, by na niej zamieszkać, ni żadne ziele tam nie wyrośnie. To czas, Ludu Mój, w którym musicie opuścić te narody, a wy, którzy jesteście cudzoziemcami, musicie powrócić do miejsc waszego pochodzenia. Ostrzegam was z wyprzedzeniem, aby tak, jak uczynił Lot ze swoją rodziną, tak wy również żebyście porzucili te bezbożne narody, ponieważ Anioł Mej Boskiej Sprawiedliwości uderzy ich swoim mieczem ognistym.

 

Czas Mego Miłosierdzia jest już w swoich ostatnich tysięcznych częściach; biegnijcie, biegnijcie, grzesznicy, by uporządkować wasze rachunki, nim wyczerpią się Moje dni Miłosierdzia; ponieważ nadchodzą dni Mej Sprawiedliwości, i [wówczas] już was nie wysłucham!

 

Pozostańcie w Mym Pokoju, Ludu Mój, dziedzictwo Moje. Wasz Ojciec, Jahwe, Pan Narodów. Dajcie poznać Moje orędzia zbawienia po wszystkich krańcach Ziemi, Ludu Mój.   

 

    


  Orędzie Boga Ojca przekazane przez Enoch (Kolumbia), 16.08.2021.

Biegnijcie grzesznicy, by uporządkować wasze rachunki nim wyczerpią się Moje dni Miłosierdzia; ponieważ nadchodzą dni Mej Sprawiedliwości, i [wówczas] już was nie wysłucham!

21 sierpnia 2021
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)