"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Pokój twemu sercu! Moje dziecko, jest to godzina, aby żyć dla Boga, z Bogiem i w Bogu. To godzina, aby ludzkość powróciła do Mego Najświętszego Serca. Ja was wzywam do nawrócenia, ale wielu Mnie nie słucha i zamyka bramy swego serca na Moją Boską miłość. Ja mówię z tobą z Mym Sercem pełnym miłości i z żarliwym pragnieniem zbawienia dusz. One są drogocenne dla Mnie, dla Mojego Serca. Módl się, módl się o zbawienie dusz. Ratuj dusze dla Mnie, dla Mego Królestwa miłości. Ratuj dla Mnie wiele dusz twoimi modlitwami, przelewając Mą Boską Miłość na nie wszystkie. Mów o Mej Miłości stworzeniom uczynionym dla Mnie, które są daleko od drogi prawdy, które nie chcą otworzyć oczu swych serc i podążać drogą nawrócenia, wyrzeczenia i zbawienia, którą Ja przygotowałem dla każdej z nich.

 

Dbajcie o wasze domy. Wasze rodziny są drogocenne dla Przenajświętszej Trójcy, która czyni się obecną w każdym pobłogosławionym domu, w jedności [związku] jednego mężczyzny z jego żoną, którzy, w miłości, zjednoczeni z Mym Boskim Sercem, poprzez Sakrament Małżeństwa, przypieczętowują swoje chrześcijańskie zobowiązanie i ten tak święty związek, wobec Mego ołtarza, błagając o Moje błogosławieństwo, o Moją łaskę i Moje światło, które uświęca i przebóstwia każdą chrześcijańską rodzinę, [czyniąc je] na doskonały, święty obraz Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy.

 

Chrońcie wasze domy od wszelkiego błędu, wady i grzechu. Rodziny zrujnowane przez grzech nie mogą podobać się Bogu. Rodziny, które milczą wobec błędu, nie wyrzekając się zła i grzechu, „dla większego dobra” swoich krewnych, którzy są ślepi i zniewoleni w szponach Szatana, nie mogą być Moimi prawdziwymi uczniami i sługami. Ojcowie i matki słabi w wierze i w modlitwie nie mogą budować świętych rodzin. Ojcowie i matki światowi i bez światła idą drogą potępienia, która was wiedzie w ogień piekielny, razem z waszymi własnymi dziećmi.

 

Uprzątnijcie wasze domy z wszelkiego brudu, gdyż Mój Boski Majestat czyni się obecny w każdej rodzinie; i jakże ów Majestat jest znieważany w tych okrutnych czasach przez tylu ojców, matek, synów i córek niewdzięcznych i zbuntowanych, które są bardziej na obraz Szatana niż Mój. Domy brudne, w ciemności, bez światła i bez życia, są domami, w których demony piekła działają i królują. Kiedy jakaś rodzina pozwala, by jej dom był brudny, i pozwala, by brud przejawiał się w ich sposobie życia i mówienia, to Szatan jest tym, który czyni się obecny w takim domu, gdyż to on jest tym, który kocha zgniliznę, brud i grzech.

 

By wiedzieć, czy jesteście zjednoczeni ze Mną i z Moją Boską Wolą wewnątrz waszych domów, popatrzcie ile brudu tam jest, bo wszelki brud Ziemi jest nieczystym odbiciem, które ukazuje grzech w duchowym życiu każdej duszy. Domy brudne i bez życia nie podobają się Memu Najświętszemu Sercu. Domy czyste, rozświetlone i wyperfumowane miłością, są Moimi prawdziwymi domowymi sanktuariami, w których Ja czynię się obecnym z całą Mą Boskością, Miłością i Wolą. Ja cię błogosławię i daję ci w tej chwili wielką łaskę, której tak potrzebujesz dla siebie i dla twojej rodziny, którą Ja wybrałem i przygotowałem, aby była przykładem dla wszystkich innych, na te czasy trudne i złe. Przyjmij Mój pokój i Moją miłość: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen! Powiedz te Moje słowa, jak najszybciej, wszystkim rodzinom całego świata!

Jezus, Król wszystkich rodzin, Król każdego domu.

 

Edson Glauber (Itapiranga, Brazylia), 24.10.2020. 

 


INNE    PODOBNE:

 

*
 
Miłość do tego przemijającego świata jest bezwartościowa
i nie może nic  więcej przynieść jak tylko ciemność.       
(Prawdziwe Życie w Bogu 110292)
 
*
 
Musicie nic nie mieć wspólnego ze światem, nic ze świata,
być jego przeciwieństwem absolutnym.   

  (Dialogi 2603)

 

*

 

Herezja szerzy się gwałtownie -

to czas ciemności poprzedzający jutrzenkę zmartwychwstania.

Niestety wielka część padnie łupem ognia,

bo  nieprawość osiągnęła swój szczyt.

(Orędzie Miłosiernej Miłości 251180)

 

*

Dziś usłyszałam głos w duszy:
O, gdyby znali grzesznicy Miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do Mnie, mów o Moim Wielkim Miłosierdziu.
(Dzienniczek s. Faustyny  1396)  
 
*
Pokolenie słabe, wyniszczone przez grzech, prowadzące świat do chaosu, przyjdźcie i postanówcie zmienić swe życie. (...) Powiedz im, przypomnij im, że wszyscy przeminą jak cień na tej ziemi. Zaledwie się rodzicie, a już przestajecie istnieć. Jednak wasza dusza nigdy nie przeminie. Kocham was wszystkich.
(Prawdziwe Życie w Bogu  3.08.2016)
 
*
 

...Twój Bóg płacze nad szaleństwem świata.

(Orędzie Miłosiernej Miłości14.07.93)

 

*

 

Podzielcie ze Mną moją boleść. Świat stał się kloaką nieczystości, odwracam głowę ze wstrętem z powodu jej wyziewów. (...)       

       (Orędzie Miłosiernej Miłości 23.03.78)

 

*

 

Jestem zraniony w takim stopniu, że nie można Mnie roz­poznać.

Wznieś twoje oczy ku Niebu, a ujrzysz, jak płaczą Moi anio­łowie...

Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca,

ściągasz Jego gniew, który rozpali się i wybuchnie płomieniem.

Kiedy się to stanie, On przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego

og­nia. Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt wraz z całym złem

przebranym za dobro. 

 

*

 

Przychodzicie do Mnie czasem.

A po co przychodzicie? Widzę...zgniliznę z waszych serc, a pod kłamliwym szeptem bezwonnych modlitw syczą kłamliwe myśli,  od których roi się  w waszych umysłach.
Fałszywi chrześcijanie,    czuję do was odrazę...
 
*

 

Spowodowaliście, że Sodoma i Gomora wydają się prawie nieskazitelne i czyste w porównaniu z waszymi nieczystościami. Zaprawdę powiadam wam, że w owym Dniu Sodoma i Gomora nie zostanie potraktowana z taką surowością, jak wy obecnie. 

 

*

 
"...Twoje unicestwienie jest także Moim w szalonym świecie, który będę musiał zniszczyć mimo Mojej miłości, z powodu hardości tych, którzy nie chcą Mnie znać".
 
  *

  Nieszczęsne stwo­rzenie,

twój bunt i twoje wypieranie się Najświętszej Trójcy

uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prze­śla­dowcę Mojego Słowa.

Twoje skargi i jęki będą więc słyszane jedynie przez ciebie samego. Po­wia­dam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz two­je skargi słyszane będą tylko przez twoje wła­s­ne uszy...

(Prawdziwe Życie w Bogu)

  

*


... Cierpię niewymownie.

Muszę wam to powiedzieć, bo jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia, lecz również

- Bogiem Sprawiedliwości.

Muszę być waszym Sędzią, kiedy buntujecie się przeciwko Mnie. Moja Dusza jest zraniona i Mo­ja Krew wypływa Strumieniami. Kocham was wszystkich, wy jednak zraniliście Mnie...

Jestem waszym Świętym, a wy Mnie przeszyliście... 

Jestem waszym Zbawicielem błagającym was dziś z Mojego Krzyża:

Powróćcie do Mnie! Powróćcie do Mnie!

Przyjdźcie i stańcie się święci, jak Ja Jestem Święty! (Por. Kpł 11,44)

(Prawdziwe Życie w Bogu 16.08.88)

 

 

*

 

Orędzie Pana Jezusa z 24.10.2020. "Mów o Mej Miłości stworzeniom uczynionym dla Mnie, które są daleko od drogi prawdy, które nie chcą otworzyć oczu swych serc i podążać drogą nawrócenia. (...) Ojcowie i matki światowi i bez światła idą drogą potępienia, która was wiedzie w ogień piekielny, razem z waszymi własnymi dziećmi..."

07 stycznia 2021
Orędzia  z Medziugorje

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)