"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

  

Umiłowani Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: Błogosławię was, Ludu Boży.

 

Bądźcie miłością, jednością, przebaczeniem. Bądźcie współczujący i miłosierni.

Pomagajcie sobie nawzajem, wprowadzajcie w czyn wzajemną pomoc. W ten sposób będziecie oczyszczać wszystko, co niesiecie ze sobą, a co mogłoby być przeciwne miłości Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

 

W tym momencie, bardziej niż w innych, potrzeba osób pewnych i pełnych ufności, że Nasz Król i Pan Jezus Chrystus nie pozostawi was bez opieki, tak samo jak Nasza Królowa i Matka wciąż was ochrania.

Ten burzliwy okres, który przechodzicie, siły Złego wykorzystują, aby wyprowadzać dusze na niewłaściwe wody, a siły przeciwne dobru wykorzystują to [po to], aby utrzymywać dzieci Naszej Królowej i Matki w dezorientacji i by was osłabiać.

 

Miejcie świadomość, że ten, który ukaże samego siebie wobec całej ludzkości, to Antychryst, który da się poznać jako „król pokoju”. Zachowujcie Wiarę wypełnioną poznaniem [i] mądrością, i proście Ducha Świętego, aby was oświecał, żebyście nie dali się pociągnąć przez nieświadomą większość.

 

Ludu Naszej Królowej i Matki, musicie umacniać się w Wierze. Nie lękajcie się tych, którzy mogą odebrać wam życie; lękajcie się tych, którzy mogą poprowadzić was błędnymi drogami, lękajcie się tych „uczonych w Prawie”, którzy nie miłują Ludu Bożego.

 

Trwajcie w czujności wobec temperamentu i charakteru każdego, są one pułapką, aby ludzie utracili oś, przy której ma trwać Lud wierny.

Jako ludzkość stajecie wobec momentów kluczowych. Wiecie, że trzęsienia ziemi będą trwać dalej, również żywioły będą dalej was oczyszczać; jednakże największy środek oczyszczenia dla ludzkości przychodzi od elity, która wydaje rozkazy na poziomie globalnym, aby was podporządkować, aż nadejdzie ten, który zaprezentuje siebie samego jako króla pokoju.

Trwajcie w prawdziwym Magisterium Kościoła, bądźcie ludźmi pokoju, znającymi Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym.

 

Módlcie się, módlcie się za Kościół, wzmacniajcie Wiarę; pewna wiadomość wywoła wielki podział i wstrząśnie światem.

 

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się, narasta prześladowanie przeciw dzieciom Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Módlcie się za Amerykę Środkową, módlcie się wytrwale nie zapominając o Kolumbii.

Módlcie się, módlcie się za Japonię, zginie [zalana] przez wodę.

Módlcie się, wulkan Etna wywołuje wielkie zniszczenia. Trwajcie w czujności wobec Morza Śródziemnego.

 

Umiłowani Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: idźcie naprzód nie tracąc ani chwili. Jest nieodzowne, abyście utrzymywali w [ciągłym] wzroście Wiarę, Nadzieję i Miłość.

 

Bądźcie świadomi tego czasu, który nieustannie zwiększa i przyspiesza cierpienie ludzkości.

 

Trwajcie dalej w modlitwie, będąc miłością dla waszych braci. Bądźcie wiernymi dziećmi Boga.

 

Módlcie się, aby proroctwa zależne od odpowiedzi człowieka zostały zmniejszone lub odwołane w Imię Trójcy Przenajświętszej.

 

Moje Niebiańskie Legiony wciąż was ochraniają; pozwólcie im was ochraniać, nie odmawiajcie im [możliwości] chronienia was.

 

Bez lęku idźcie naprzód wewnątrz kolumny maszerującej [do boju]. Jesteście strzeżeni przez Moje Legiony, które są w służbie Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

 

Wszelka cześć i chwała Naszemu Królowi!

 

Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria: Bracia: Potrzeba, ażeby każdy pojął właściwy wymiar czasu, który [teraz] przeżywamy jako pokolenie. Zawsze było konieczne i pilne, aby człowiek spotkał się na nowo ze swoim Stwórcą, ale w tej chwili jest to konieczne, jest to [naprawdę] pilne. Poznanie i modlitwa są potrzebne, aby nie zmylić drogi, wiedząc, że modlitwa jest tym rozmawianiem, czasami bez słów, z Przenajświętszą Trójcą i z naszą Najświętszą Matką. To wewnętrzną ciszą serce woła do swego Boga i Pana i do swej Najświętszej Matki; dlatego potrzebujemy się wewnętrznie wyciszyć, aby wszelkie działanie zmieniło się w ciągły akt ofiarowania. Św. Michał Archanioł przypomina nam, że niektóre z Bożych planów są zależne od odpowiedzi człowieka. Dlatego módlmy się i bądźmy świadkami tej modlitwy. Amen.

Orędzie św. Michała Archanioła dla świata przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna) 22.08.2021  

25 sierpnia 2021
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)