"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna)

 

W orędziu m.in.:  

Elita zastawia na was pułapki wszędzie, choć tego nie chcecie ani nie szukacie.

Potrzeba, abyście wzrastali duchowo, żebyście nie ulegli dezorientacji i zmieszaniu...

Zachowujcie silną wiarę, nie dochodząc do rozpaczy. 

Bądźcie wierni, nie poddawajcie się, bądźcie dalej wierni nie słabnąc w Wierze w tych chwilach krytycznych dla Kościoła Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Nie jesteście sami, musicie mieć więcej wiary, i dlatego musicie poznać naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa.

Wierzcie w Boga Wszechmogącego, w Tajemnicę Przenajświętszej Trójcy i miłujcie Naszą Królową i Matkę. Wzywajcie nas [Aniołów], którzy jesteśmy, aby was ratować.

 


 

 

Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

 

Uwielbiony niech będzie nasz Król na wieki wieków i niech będzie zawsze czczona nasza Królowa i Matka w każdym miejscu.

 

Umiłowany Ludu, ciemność, jaką rozprzestrzenia zło, gdziekolwiek przechodzi, sprawia, że ludzie łatwo przyjmują podszepty demona. Dlatego właśnie [orędziami] z Domu Ojcowskiego przygotowuje się was w stałym i pilnym wezwaniu do nawrócenia.

 

Ludzkość jest podporządkowana [zdominowana], jest wciąż ciągnięta przez elitę, choć nawet jeszcze nie zaimplantowano w ludzkim ciele żadnego urządzenia kontrolującego. Każdy produkt, jaki kupujecie, albo technologie, za pomocą których komunikujecie się ze swoimi braćmi, są używane, by utrzymywać kontrolę nad każdym waszym ruchem.

 

Elita zastawia na was pułapki [lub: tropi, osacza] wszędzie, choć tego nie chcecie ani nie szukacie. Znajdujecie się w rękach największych manipulatorów tego pokolenia, którzy mają jeden cel: uczynić was swoimi więźniami, swoimi wasalami i prześladować was, usiłując was złamać.

 

Powrócicie do utrzymywania się przy życiu wymieniając pożywienie i inne rzeczy, by się pożywić lub ubrać [handel wymienny]. Dla Ludu Bożego nie będzie łatwo iść dalej, chociaż nie będzie to niemożliwe, dzięki Bożej Pomocy, wstawiennictwu Naszej Królowej i Matki oraz Naszej obronie.

 

Nie jesteście sami, musicie mieć więcej wiary, i dlatego musicie poznać naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. (1 kor 2, 2)

 

Ludzie łatwo ulegają wzburzeniu, agresja jest niekontrolowalna w ludzkości i zło tym kieruje.

 

Potrzeba, abyście wzrastali duchowo, żebyście nie ulegli dezorientacji i zmieszaniu, kiedy otrzymacie większe wiadomości, które wstrząsną wami w Wierze. Ci, którzy zachowują mocną Wiarę, ufając Naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi i Jego Obietnicom, będą szli dalej.

 

Dalej doświadczacie furii żywiołów. Ludzkość idzie ku bardziej intensywnemu trzęsieniu się ziemi, i geografia Ziemi się zmienia.

 

Zachowujcie silną wiarę, nie dochodząc do rozpaczy. Nasza Królowa i Matka utrzymuje swój płaszcz nad ludem swego Syna.

 

W tym momencie musicie modlić się za całą ludzkość. Ci, którzy są bezpieczni, to ci, którzy trwają [mając] mocną Wiarę, chociaż [ludzie?] z samego Kościoła chcą was wyprowadzić ku innym, burzliwym wodom.

 

Nasz Król i Pan Jezus Chrystus widzi z bólem, że życie duchowe większości Jego dzieci błąka się bez celu…

 

Powstańcie, ludu Boży! Powstańcie mocą pochodzącą od Ducha Świętego.

 

Kościół jest zastraszany, tak aby otworzył swe bramy dla nowinek, które są profanacjami i aby przyjął inne, fałszywe religie.

 

Umiłowani Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: bądźcie wierni, nie poddawajcie się, bądźcie dalej wierni nie słabnąc w Wierze w tych chwilach krytycznych dla Kościoła Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

 

Módlcie się za Boliwię, módlcie się szybko. Módlcie się za Amerykę Środkową, módlcie się nie słabnąc. Módlcie się za Meksyk, jest w dużej mierze oczyszczany. Módlcie się za Argentynę, trzęsie się, a jej lud się burzy.

 

Słońce wywiera silny wpływ na Ziemię; jego efekty ujrzycie w różnych punktach globu z taką częstotliwością, że krajom będzie trudno pomagać sobie nawzajem.

 

Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: pozostawajcie w swoim kraju, o ile opuszczenie go nie jest krańcową koniecznością; próby będą trwały dalej, i będzie wam trudno powrócić z powodu nowych środków, które elita jako całość nakazuje i narzuca na poziomie globalnym.

 

Wulkany wybuchają, przerażenie i lęk czynią ludzkość swoim łupem.

 

Nie jesteście sami, bądźcie prawdziwymi dziećmi Króla. Potęga Boga jest ponad wszelką potęgą ludzką.

 

Wierzcie w Boga Wszechmogącego, w Tajemnicę Przenajświętszej Trójcy i miłujcie Naszą Królową i Matkę. Wzywajcie nas [Aniołów], którzy jesteśmy, aby was ratować.

 

Święty, święty, święty jest Pan, Król zastępów, pełne są Niebiosa i ziemia Jego chwały.

 

Błogosławię was. Święty Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)

 

Komentarz Luz de Maria:

Bracia: Wobec postępowania naprzód wydarzeń [orędzia] wzywają nas do utrzymywania mocnej Wiary; ale żeby zachowywać tę mocną Wiarę, musimy zagłębić się w Miłość Przenajświętszej Trójcy, w miłość do Naszej Matki i do naszych Towarzyszy Drogi [Aniołów Stróżów?]. Nie możemy miłować kogoś, kogo nie znamy, i aby poznać Chrystusa musimy zagłębić się w poznanie Pisma Świętego i w bardziej intymną modlitwę, ludzkiego „ja” do Boskiego „Ty”. Ileż cierpienia ludzkości wyrasta z nieposłuszeństwa samego człowieka wobec Boga i z tak wielkiej profanacji! Św. Michał Archanioł swoimi ostatnimi słowami wzywa nas do bycia żarliwymi czcicielami Przenajświętszej Trójcy. Odmawiajmy Święty Trishagion i kochajmy go odmawiać. Amen.

Orędzie św. Michała Archanioła z 15.08.2021 

16 sierpnia 2021
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)