"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

(...) Prawdą jest, że jestem Miłością i umarłem za każdą duszę, która pragnie zbawienia. Tak, na Krzyżu umarłem za wielu, bo wielu dusz pragnę, pragnę ich zbawienia. Wszystkie dusze noszą w sobie cząstkę Boga, lecz nie wszystkie do Mnie należą.

 

- Tak, Mój Jezu Umiłowany. Jednak jeśli to jedno słowo podczas konsekracji zostanie zmienione, czy nadal będziesz z nami.

 

Jezus: Zmiana słowa z ,,wielu” na ,,wszystkich” nie sprawi, że już nie będę obecny w konsekrowanej Hostii. Jednak większe zmiany spowodują, że nie będzie już daru Mojej obecności.

Braterstwo właściwie rozumiane w chrześcijaństwie to miłość bliźniego, a nie bratanie się z innymi wyznawcami religii.

Spójrzcie jak teraz jest wiele profanacji i wciąż dodaje Mi to cierpienia. Tylko ręce kapłana mogą dotykać Mojego Ciała i Krwi. Choć dusze wasze są także konsekrowane przez chrzest, to nie macie tej godności i łaski, co pozwala dotykać Me święte Ciało. Dusze, co to czynią, nie tylko Mnie ranią, lecz na swoją zgubę karmią się Moim Ciałem.

 

Módlcie się za te dusze, by mogły Mnie godnie przyjmować, i przepraszajcie majestat Boga za profanacje Komunii Świętej i wszystkie profanacje, które są teraz dokonywane.

 

- Mój Jezu, Obraz Maryi też jest profanowany, a także Jej święte figury.

 

 

Jezus: Wszystko to jest działaniem zła i osoby biorące w tym udział są manipulowane i często opłacane. Deptanie świętości, obrażanie Boga i Mojej Matki Maryi, podpalanie Kościołów, niszczenie świątyń, to znaki czasów, które nastały.

 

Apostazja to znak Mojego rychłego przyjścia. Niech ta nadzieja zawsze będzie w waszych sercach. Ja jestem blisko dzieci, które cierpią, i jestem w każdej ciemności człowieka. I Ja byłem w ciemności Ogrójca, w niewypowiedzianym bólu przyjąłem cierpienie za ludzkość.

 

Czy kielich ten, cierpienia i goryczy, pić ze Mną będziecie? Któż powie Mi „tak”?

 

Dusze, które Mi „tak” powiedzą, są dla Mnie wielkim pocieszeniem, i gdy wytrwają przy Mnie do końca będą mieć udział w Mojej Chwale. Cierpień dzisiejszych nie rozważajcie, bo szybko przeminą, a wieczność to Niebo, które dla was przygotowałem.

 

Dziś patrzę na ciebie, córko Moja, z Obliczem cierpiącego Boga, lecz w Mym sercu jest miłość. Miłość i cierpienie jest ze sobą ustawicznie złączone.

 

Czy w cierpieniu jest szczęście?

 

Szczęściem duszy cierpiącej jest sam Bóg. I tak jak dusza nie może żyć bez Mojej obecności, tak trudno jej żyć bez Krzyża cierpienia. Nie znaczy to, by szukać cierpienia, lecz by wszystko przyjmować jako dar, by kielich Mój pić do końca.

Słowa te są trudne, gdyż nikt nie chce cierpieć dobrowolnie. Któż przyjmie tę naukę z otwartym sercem i pomyśli, że warto cierpieć, i nieść swój krzyż, i pomagać innym w niesieniu krzyża? Niech wszyscy, którzy idą Moją drogą wiedzą, że Mój Krzyż nie tylko jest lekki, a Miłość Moja jest słodka. Niech wiedzą, że Ja sam niosę krzyż każdego, co Mój Krzyż niesie, i jestem blisko każdego cierpiącego człowieka.

 

Czas trudny, Moje dzieci. Bierzcie swój krzyż i ze Mną idźcie zbawiać świat. Gdyż czas jest bliski, gdy przyjdę jak złodziej, i dnia tego nie zna żaden człowiek, tylko Bóg.

 

Niech serca wasze będą zawsze gotowe i oczyszczone w Sakramencie Spowiedzi, zapalone w modlitwie. Gdy Krzyż pojawi się na niebie, módlcie się o nawrócenie grzeszników i za wszystkie dusze, by przeżyły Mój Sąd. Chwalcie Boga, gdy Mój Krzyż zobaczycie, bo to znak waszego zbawienia. Wiele dusz wtedy się nawróci, lecz nietrwałe będzie ich nawrócenie.

 

Łaską Moją są te słowa przekazane przez Moją córkę Annę od Jezusa, i wiele jeszcze wam słów przekażę, które wiernie spisuje niczego nie dodając od siebie. Niech słowa te będą wam kierunkowskazem i wzajemnie was budują.

Pamiętajcie, by trwać zawsze na modlitwie, a jest to postawa serca przylgniętego do Boga. Pamiętajcie, że dałem wam Moją Matkę Maryję jako Arkę zbawienia. Pamiętajcie, że jestem z wami jako Król, Król Polski, i pragnę waszego zabawienia.

 

Anna od Jezusa 2021 Marzec#2

 

 

**

 

- Jezu, cóż mam czynić, gdy słowa konsekracji podczas Mszy Świętej zostaną zmienione?

 

 

Jezus: Słowa Moje są niezmienne i od stworzenia świata ustalone. Każdy, kto ośmiela się je zmienić, grzeszy obrażając Boga, obrażając Trójcę Przenajświętszą.

 

Msza taka staje się nieważna, zniszczona. Msza taka jest niczym profanacja prawdziwej Mej Ofiary. Msza taka jest szyderstwem i zemstą szatana.

 

Każdy kapłan, co taką Mszę będzie odprawiał, będzie brał udział w planie szatana. I tu nie ma usprawiedliwienia, bo żaden kapłan nie może powiedzieć, że zmiany nie zauważył, albo że to niewielka zmiana.

Cóż macie robić Moje wierne dzieci?

 

Wtedy, gdy zauważycie zmianę w słowach konsekracji, powinniście opuścić Kościół, gdyż taka Msza Mnie obraża. Będą jeszcze kapłani, co słów nie będą zmieniali, lecz i oni będą musieli opuścić Kościół, lub będą suspendowani.

 

Ja z Mymi wiernymi kapłanami utworzę podziemny Kościół i tam Msze Święte będą dla wiernych sprawowane. Dusze, które zebrały naczynia liturgiczne, niech także zbierają stare Mszały. Zaś dusze, które nie mają ani naczyń liturgicznych, ani Mszałów, Ja sam poprowadzę, by mogły brać udział w Mszy Świętej sprawowanej przez wiernych kapłanów.

 

Anna od Jezusa 2020Październik#4

 

 

https://anna-od-jezusa.pl.tl/Dziennik-duchowy-Anny-od-Jezusa%2C-czyli-%26%23380%3Bycie-duszy-w-Bogu.htm 

 

 

 

 

 

 

Msza Święta jest uobecnieniem, urzeczywistnieniem  Ofiary Golgoty, podczas której Jezus Chrystus jako najwyższy Kapłan rękami urzędowych Kapłanów składa sam siebie w Ofierze doskonałej Bogu Ojcu na wynagrodzenie za wciąż dokonującą się w czasie obrazę Jego Boskiego Majestatu. Ucztować będziemy dopiero w Niebie. 

 

 

Spójrzcie jak teraz jest wiele profanacji i wciąż dodaje Mi to cierpienia...
Większe zmiany spowodują, że nie będzie już daru Mojej obecności...
Apostazja to znak Mojego rychłego przyjścia...

2021/11/12
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.