"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

– Mój Panie, Ty, który zachowujesz mnie od zła i otaczasz moją duszę Twoimi Miłosnymi Pieśniami, ukaż nam wszystkim, którzy Cię kochamy, Swoje pogodne Oblicze.

Naucz dzisiejszą młodzież, jak iść za Tobą i naśladować Cię. Ukaż jej Bogactwa Twego Najświętszego Serca i poucz tych, którzy ciągle nie rozumieją – i wahają się, niezdecydowani, przed tym Świętym Imieniem, które Sobie wybrałeś: Najświętsze Serce – że to jesteś Ty, Chrystus.

Spraw, niech odzyskają rozsądek ci, którzy ciągle różnicują się z powodu terminologii teologicznej, pomimo powoływania się na Twe Święte Imię. Niech sobie uświadomią, jak bardzo przyczyniają się do rozbicia Chrześcijan i do jakiego stopnia nie wypełniają Twej Woli. Niech zrozumieją, iż dają ponadto przystęp szatanowi, pozwalając mu na podtrzymywanie rozbicia i osłabianie w ten sposób Twego Kościoła.

Ty jesteś Jezusem Chrystusem, Umiłowanym Synem Boga i Zbawicielem, Najświętszym Sercem, Słowem, Alfą i Omegą, Światłością, Odkupicielem, Pantokratorem, Wszechmocnym. Ty jesteś jednym Chrystusem, nie jesteś podzielony.

Dlatego proszę Cię, Ciebie, który pragniesz nas zjednoczyć, połącz nas w miłości, w sercu, w naszej wierze i w naszych praktykach.

 

– Moje dziecko, powinnaś ich nauczyć w to wierzyć i do uczynienia tego powinnaś ich nakłonić. Ale będą tacy, Moje dziecko, którzy – z powodu własnej samowystarczalności – nie posłuchają. Ci ludzie ciążą Mi bardzo na Sercu. Brakuje im pokory i prawdziwej Mądrości. Pełni są jedynie sprzecznych przekonań wynikających z “poznania”, które wcale nie jest Poznaniem. Kiedy zaczynają sądzić, potępiać i argumentować słowami – szukając bez przerwy problemów – nigdy nie uświadamiają sobie, że stają się żerem Kusiciela.

 

O, Moje dziecko, wytrzymaj te trudności z miłości do Mnie. Nic nie będzie daremne. Pewnego dnia zobaczysz Światłość twarzą w Twarz... Pójdź teraz rozkoszować się Moją Miłością i Moją Czułością. Złóż głowę na Moim Sercu i posłuchaj wezwań Miłości. Wesel się we Mnie, wesel się Moją Wspaniałością i Moimi Bogactwami. Zachowałem to Bogactwo dla ciebie, pokolenie, aby doprowadzić cię do Mnie więzami Miłości. A jeśli Mnie zapytacie: “Kiedy wypełni się ten Cud?”, powiem wam: “Właśnie się wypełnia.” Niektórzy z was usłyszeli Moje Kroki. Pan, którego szukacie, przyjdzie do was nagle. Nadchodzi Ten, za którym tęsknicie. Zatem powiadam wam: nie opierajcie się Memu Świętemu Duchowi, który przyjdzie teraz w pełni mocy, zedrzeć śmiertelny całun okrywający wasze narody, przeszkadzający wam widzieć Światło.

 

Z pełną mocą zstąpię z Moim Świętym Duchem, ażeby ujawnić oszustów i przepędzić kupców, którzy wśliznęli się do Mojej Świątyni.

Zwróć ku Mnie swoje oczy, pokolenie, i popatrz na Radość, która wkrótce będzie twoim udziałem. Mój Święty Duch zstąpi w Swojej pełni nie tylko, aby ocalić nędznych; zstąpię również Ja, by osądzić, aby ślepych obdarzyć wzrokiem, a odebrać go tym, którzy mówią, że widzą i którzy uważają się za mądrych i uczonych. Zmieszam ich do takiego stopnia, że nie będą już wiedzieć, kim są i skąd przychodzą.

Zaprawdę powiadam wam: Ja pouczę niegodnych i tych, których uważacie za głupich oraz godnych pogardy. Wywyższę ich i przekażę Moje Poznanie, czyniąc z nich oddanych uczniów Prawdy dla zawstydzenia tych, którzy ukrywają przed nimi Moje Królestwo. Mówię wam: “Umarli wejdą przed wami do Mojego Królestwa.”

Mój Duch Łaski przyszedł do was, do waszych drzwi, ale wy nie chcieliście wierzyć Moim Cudom ani Zdumiewającym Zjawiskom. Ci jednak, których uważacie za godnych pogardy i których odrzuca wasze społeczeństwo, wierzą pokornie, żarliwie i z miłością. To dlatego przyprowadzę grzeszników, wskrzeszę umarłych i uczynię z nich kolumny światła. Ale z wielkim smutkiem mówię wam, że nawet wtedy, gdy zobaczycie te cuda, wciąż nie będziecie chcieli zmienić zdania na ich temat ani uwierzyć w Moje obecne Boskie Dzieła.

Dlatego mówię wam:

Moje Królestwo zostanie wam zabrane i dane ludowi biedaków, ludziom, którzy nie potrafią odróżnić swej ręki prawej od ręki lewej. Właśnie tym nędzarzom powierzę Moje Nowe Imię.

(...) 

(PŻwB 18.09.1990)

 

POWRÓT: odrodzedoprawdy.pl/koniec-czasow---proroctwa-i-znaki-czasu

 Pan, którego szukacie, przyjdzie do was nagle. Nadchodzi Ten, za którym tęsknicie. (...) Zstąpię, by osądzić, aby ślepych obdarzyć wzrokiem, a odebrać go tym, którzy mówią, że widzą i którzy uważają się za mądrych i uczonych...

19 października 2020
Orędzie  z Medziugorje dla parafii i dla świata. Przekazywane każdego 25 dnia miesiąca, poprzez Marię Pavlovic.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)