"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

IN SINU JESU; 

 

3 lutego 2009 r.

† Postaw Mnie na pierwszym miejscu w twoim sercu i w twoim życiu, a Ja udzielę ci wszystkiego, czego będziesz potrzebował w każdej okoliczności.
Nie pozwolę, żeby tobie lub tym, z którymi dzielisz to życie, czegokolwiek brakowało. Moja Opatrzność jest całkowicie do dyspozycji Mojej miłosiernej miłości. Zaufaj jej, a zobaczysz cuda, jakich dla ciebie dokonam.


Tak wiele czasu i sił traci się na daremne zamartwianie się i niekończące się dyskusje o tym, co jest potrzebne i jak to zdobyć. Ty z ufającym sercem przedstaw Mi twoje potrzeby, a Ja pokażę ci, że jestem hojnym dawcą dla tych, którzy pozwalają Mi zająć się ich potrzebami. Uporczywe pragnienie kontrolowania wszystkiego i zdobywania wyłącznie ludzkimi środkami rzeczy koniecznych dla rozwoju Mojego Dzieła jest zniewagą Mojej miłosiernej miłości i Mojej nieskończonej hojności. Czyż słowa: "Ufaj Mi, a ujrzysz cuda", nie były Moją obietnicą na wszystkie wieki świętej historii?


Dziękuj Mi. Dziękuj zawsze z czystym i pokornym sercem. Przychodź do Mnie tak, jak biegnie do ojca i matki zachwycone darem dziecko, i mów Mi, jak bardzo cię uszczęśliwiłem. To takiego dziękczynienia pragnę od ciebie i od tych wszystkich, którzy doświadczają opatrznościowych działań Mojej miłosiernej miłości. (...)

 

Jak można dojść do takiego stopnia zaufania? Zawierzając Mi nawet najmniejsze rzeczy, dzień po dniu, tak jak się pojawiają, pozostawiając Mi je. To na tym polegała mądrość Mojego kapłana Don Dolindo. Lubił on powtarzać te słowa: „Jezu, Ty się tym zajmij", a potem szedł swoją drogą z lekkim sercem i z ufnością, że nie zawiodę ufności, jaką we Mnie pokładał.
Także  Moim apostołom niczego nie brakowało, dopóki byłem z nimi. Mając Mnie pośrodku, mieli prawdziwe Źródło i Stworzyciela wszystkiego, co istnieje, istniało i będzie istnieć. Ty także masz Mnie blisko siebie. Jestem tutaj, przed tobą, w Sakramencie Mojej Miłości. Bądź ze mną ze względu na Mnie, a Ja zadbam o ciebie. 
(...)


Przychodź do Mnie, obecnego w Sakramencie Mojej Miłości, a będę cię pouczał. Uciekaj się do Mnie, kiedy jesteś zagubiony i zdezorientowany, a ześlę ci Moje światło i Moją prawdę, aby wprowadzić cię na Moją świętą górę, czyli tam, gdzie będę pośród Moich kapłanów, kochany przez nich i adorowany - gdy uzdrawiam, orzeźwiam i uświęcam ich w Sakramencie Ołtarza. 

 

Właśnie tego od ciebie pragnę: czasu „straconego" w Mojej obecności. Czasu podarowanego Mi ze względu na Mnie samego. Pragnę, aby wszyscy kapłani ożywili swą wdzięczność podczas swojej modlitwy. Chcę, aby do Mnie przychodzili, by byli ze Mną, dla Mnie, tylko ze względu na Mnie samego, ponieważ to jestem  godzien całej ich miłości.


Czy myślisz, że spotykałem się z Moimi uczniami po to, aby planować wydarzenia, organizować je i opracowywać strategię naszych działań? Wszystko to jest ziemskim sposobem osiągania oczekiwanych rezultatów. Kiedy chodziłem z Moimi uczniami, kiedy z nimi odpoczywałem, naszą radością było przebywanie razem. Byli przy Mnie dla Mnie samego, a Ja pozostawałem z nimi z miłości do nich, podobnie jak pozostaję w Sakramencie Ołtarza z miłości do całego Kościoła, a szczególnie z miłości do Moich kapłanów. Dlaczego oni jeszcze tego nie zrozumieli? (...)

 

Obiecałem zesłać Ducha Świętego, Parakleta, aby kierował i inspirował prace Moich apostołów. On przychodzi ze swoimi siedmioma darami.
Ten, kogo prowadzi Duch Święty, będzie działał z całkowitym zaufaniem Mojej miłosiernej miłości i w duchu całkowitego zaufania Mojej łasce. Nie będzie troszczył się o wyniki swych działań - pozostawi je Mnie.
To Ja jestem źródłem wszelkiej owocności w winnicy, jaką jest Kościół. Niczego nie możesz uczynić beze Mnie. A więc przyjdź do Mnie. Trwaj ze Mną. Prowadzony przez Ducha Świętego działaj dla Mnie i wszystko oddawaj Mi z dziękczynieniem. To jest sekretem kapłańskiego życia, które będzie mi się podobało, które będzie budowało Mój Kościół i wychwalało Ojca.


Moja Niepokalana Matka jest przy was w każdym momencie. To Ona wyprasza wam łaskę przychodzenia do Mnie. Gdy trwacie przy Mnie, Ona jest z wami, tak samo jak trwała z Janem, adorując tajemnice Mojego Ciała i Mojej krwi. Kiedy podnosicie się, aby iść do winnicy, Ona przygotowuje wam drogę i wyprasza łaski potrzebne w waszej pracy. Kiedy do Mnie powracacie, Ona nadal jest z wami i ofiarowuje swój magnificat, gdy wy ofiarujecie Ojcu pokorne dziękczynienie waszych serc.


 6 lutego 2009 r.
+ Chcę, abyś żył ciszą i adoracją.


11 lutego 2009 r.
+ Spędzaj mniej czasu przed komputerem, a więcej w Mojej obecności. Czekam na ciebie. Tęsknię za tobą. Chcę dać ci wszystkie oznaki przyjaźni, jakie Moje Serce przeznaczyło wyłącznie dla ciebie, ale musisz przyjść do Mnie. Postępuj zgodnie z inspiracją Mojej łaski.


 
 

Postaw Mnie na pierwszym miejscu w twoim sercu i w twoim życiu, a Ja udzielę ci wszystkiego, czego będziesz potrzebował w każdej okoliczności.

10 lutego 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)