"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Orędzie przekazane przez Luz de Maria de Bonilla (Argentyna) 

 

 

Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

Jako dowódca wojsk niebieskich wzywam was do całkowitego oddania się [z zaangażowaniem] naszej Królowej i Matce bolesnej.

 

Każdy człowiek jest wyrazem Miłości Bożej i Miłości Matczynej. Nasza Królowa i Matka was przywołuje, aby zaprowadzić was do Jej Syna, który jako Cichy Baranek ofiarował się na Krzyżu za grzechy ludzkości.

 

Nasza Królowa i Matka [działa] bez spocznienia: zaprasza was i wzywa nieustannie do nawrócenia, do modlitwy, do pokuty…

 

Czy [już] odwróciliście się ze skruchą od złego postępowania, abyście, skruszeni, rozpoczęli drogę ku Zbawieniu?

 

Są tacy, którzy są jeszcze obojętni na to, co widzą przed swoimi oczami. Chcą ignorować prawdę tego momentu, żeby nie myśleć ani nie zmienić [swojego] życia. Ludzie żyjący w iluzji! Bez zmiany życia, bez pragnienia i dyspozycji do nawrócenia, nie zdołacie ocalić [swej] duszy.

 

Płomienie Piekła są straszliwą męczarnią i nasza Królowa i Matka cierpi z powodu nieposłuszeństwa człowieka.

 

Tego dnia wynagradzajcie za doprowadzenie do cierpienia Niepokalanego Serca naszej Królowej i Matki. Nie tracąc [ani] chwili, wynagradzajcie, wynagradzajcie… zanim będzie [za] późno.

 

Módlcie się, módlcie się za Francję; jest w niebezpieczeństwie.

Módlcie się, módlcie, Góra św. Heleny przynosi kataklizm, módlcie się.

Módlcie się, Turcja potrzebuje nawrócenia, zada ból ludzkości.

 

Umiłowany Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przygotujcie się duchowo, bądźcie braterscy, ochraniajcie się [nawzajem], przestrzegajcie Przykazań i je zgłębiajcie.

 

Bądźcie pokojem, którego ludzkość nie posiada… bądźcie błogosławieństwem, którego ludzkość nie oferuje… Przestrzegajcie tego, co z Bożej Woli wam przekazuję.

 

Niech pokój będzie w was narzędziem, abyście zwyciężyli [nim] zło.  Nie lękajcie się, Niebo strzeże was w każdej chwili, nie lękajcie się.

 

Błogosławię was, bronię was przed wszelkim złem.

 

Uczcijcie Królową i Matkę Bolesną.

 

Św. Michał Archanioł

 

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).

Orędzie św. Michała Archanioła z dn. 14.09.2021 -  Ludzie żyjący w iluzji! Bez zmiany życia, bez pragnienia i dyspozycji do nawrócenia, nie zdołacie ocalić swej duszy....

15 września 2021
Czy dzisiaj przestrzegamy DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH ? - mówi Jezus Chrystus - odrodzedoprawdy.pl

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)