"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

(...) Jesteście powołani, by być źrenicą Moich oczu. Jesteście przeznaczeni do niesienia Mojego światła aż po krańce ziemi.

Światłością, jaką wam daję, jest światłość Mojego Syna Jezusa.

 

Nieście wszędzie światłość Jego Słowa dla rozproszenia wielkich ciemności błędu, które rozszerzyły się na świecie.

Nieście światłość Jego Życia dla przezwyciężenia lodu grzechu i zła, który wysuszył i wyjałowił serca tak wielu Moich dzieci.

Nieście światło Jego Obecności pomiędzy wami, aby na wszystkie części świata mogła zstąpić niebiańska rosa Bożego Miłosierdzia. (...)

 

Jesteście wezwani do bycia największą miłością Mojego Niepokalanego Serca. Jesteście przeznaczeni do niesienia Mojej miłości we wszystkie części świata. Miłość, jaką wam daję, jest miłością Mojego Syna Jezusa.

Nieście wszędzie bicie Jego gorącej, Boskiej miłości. Spalcie płomieniem miłości każdą ludzką nędzę, wszelki egoizm, wszelką przemoc, wszelką nienawiść, każdy podział i grzech. (...)

 

Życie zostało Mi dane, abym mogła stać się Matką Życia i dać Odwiecznemu Słowu Ojca Jego ludzką naturę. Przez nią dokona On dzieła Odkupienia, wyzwalając całą ludzkość od szatana i grzechu.

 

Z tryumfem Mojego Niepokalanego Serca rozpocznie się nowa cywilizacja miłości, zanieście więc do każdej części świata płomień Jego Boskiej Miłości.

 

Chcę was pogłaskać rękoma, które mają wypełnić zadanie zgromadzenia wszystkich Moich dzieci.

Jesteście wezwani do odczuwania Moich pieszczot, jesteście przeznaczeni do niesienia wszędzie pociechy Mej matczynej czułości.

 

Wprowadzam was do domu Najświętszego Serca Jezusa po to, abyście mogli zostać przemienieni Jego Boską czułością. Niech wasze serca staną się wrażliwe i otwarte, pokorne i delikatne, czułe i współczujące!

 

Wasza (...) czułość zstąpi wtedy na wszystkie rany. Stanie się pokarmem dla zgłodniałych, napojem dla spragnionych, przebaczeniem dla grzeszników, pomocą dla potrzebujących, zdrowiem dla chorych, podporą dla chwiejnych, przewodnikiem dla niepewnych, pociechą dla uciśnionych, zbawieniem dla wszystkich.

 

Jedynie tak możecie przyśpieszyć tryumf Mego Niepokalanego Serca.

Jedynie szerząc wszędzie światło, miłość i czułość macierzyńską waszej Mamy (...), będziecie mogli stać się drogocennymi narzędziami tryumfu Boskiego Miłosierdzia w świecie

Światłością, jaką wam daję, jest światłość Mojego Syna Jezusa. 
Nieście wszędzie światłość Jego Słowa dla rozproszenia wielkich ciemności błędu, które rozszerzyły się na świecie... - Wieczernik (DK 550)

2021/11/06
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.