"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

   Większa miłość do Boga niż do samych siebie nas uświęca. Lecz jeżeli jej nie mamy, to warto popatrzeć na siebie nie podług tego świata, a na na sposób duchowy, by uniknąć wielu cierpień, które sami na siebie nieświadomie ściągamy. Zwróćmy uwagę na nasze  pragnienia "szczycenia się". To rzecz z tego świata, z którego chrześcijanin miał nie brać wzoru.
 
  Szczyciłem się sam przed sobą swoim doskonałym wzrokiem. Gdy okazało się, że muszę kupić pierwsze okulary uświadomiłem sobie, że to może być pierwotną  przyczyną. Odtąd przyglądałem się temu zagadnieniu. Szczyciłem się przed innymi swoją sprawnością i kondycją fizyczną, dziś mam jakąś nierozpoznaną chorobę, która mnie bardzo mocno ogranicza. Znane mi niewiasty: jedna szczyciła się swoimi zgrabnymi nogami, dziś ma straszne żylaki, druga szczyciła się swoimi wspaniałymi włosami, dziś niestety całkiem wyłysiała. Znajomy szczycił się swoim intelektem i pozycją społeczną, obecnie niestety postradał zmysły. Młody człowiek - jak donosiły media, szczycił się (mówi się teraz "szpanował") swoim nowym luksusowym samochodem i już w pierwszym dniu go rozbił. Znana osoba szczyciła się publicznie swoimi piersiami, zachorowała na raka piersi. W szczyceniu się swoim ciałem sprawa jest znacznie poważniejsza, bo jeżeli tym wzbudzamy u innych grzechy nieczyste, grzechy pożądliwości, to ich grzechy spadają również na nas (tzw. grzechy cudze; podobnie jest ze szpanowaniem, które wzbudza grzech zazdrości u innych).  Straszne, gdy są to tysiące czy miliony grzechów pożądliwych spojrzeń i wyobrażeń (jak np. w stosunku do wielu celebrytek), które w oczach Bożych są zrównane z czynami, a przecież skutkują również gwałtami na niewinnych.
Skazujemy siebie na takie opóźnione cierpienia, jeżeli sami sobie robimy takie zdjęcia i wstawiamy w internecie, jeżeli ubieramy się (tzn. rozbieramy się) na wyjście tak, by wyglądać "seksi". 
 
Odcierpieć będziemy musieli wówczas za siebie i za grzechy innych. Bóg wszak jest doskonale sprawiedliwy, a zrozumiemy to, gdy podczas Sądu będzie nam dane zobaczyć wszystkie konsekwencje naszych grzechów.
 
  Dlatego jakże ważną i cenną cnotą jest skromność. Warto zatem dostrzec swoje choroby, cierpienia, życiowe klęski i poszukać ich przyczyny w swoim własnym szczyceniu się. Gdy odkryjemy i przyjmiemy je, uznamy jako pokutę i zadośćuczynienie za swoje grzechy (bo po to są nam dane), to dzięki temu przynajmniej zmniejszymy nasze cierpienia w czyśćcu, gdzie są znacznie zwielokrotnione. Może to być również naszym ratunkiem przed wiecznym piekłem, które szczególnie ta nasza cywilizacja zepsucia i śmierci zapełnia ludźmi nie wierzącymi w nie albo lekceważącymi. Ratunkiem przed piekłem jest skrucha przed Bogiem. Nie ma skruchy dopóki jest pragnienie tego, co jest złe w oczach Bożych.  
 
  A co jest złego w szczyceniu się samemu przed sobą? Wszystko jest darem Boga darmo dawanym, a nie naszą własną zasługą. Jeżeli przypisujemy coś sobie, to sobie to przywłaszczamy. Nie tylko, że jesteśmy wówczas niewdzięcznikami, ale również złodziejami kradnącymi chwałę Bogu i wprowadzamy ludzi w błąd.
Skrucha, wynagrodzenie, wdzięczność i skromność są więc lepszymi lekarstwami od lekarstw z apteki.
 
Czy zatem nie wolno się już niczym i nigdy szczycić?
Jest coś, czym nie tylko można, ale i należy się szczycić. Będziemy do tego uzdolnieni, gdy zdecydujemy się kochać Boga bardziej niż siebie samych. Nic na tym nie stracimy, wręcz przeciwnie - zyskamy poczucie szczęścia jakiego ten świat nie zna i pragnąć nie potrafi. Żeby zaś zapragną będziemy się szczycić zgodnie z Psalmem (105,1-3):
 
"Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda! Szczyćcie się Jego świętym Imieniem; niech się weseli serce szukających Pana! Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza! Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego..."
 
Bo któż jak Bóg! Nic i nikt na świecie nie jest taki jak Bóg.

"Szczycenie się" - spojrzenie na sposób duchowy by uniknąć ściągania na siebie cierpień.

29 stycznia 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)