"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

 

– Pouczałem cię w tych dniach z radością, jak wszyscy Moi synowie i córki mogą stać się bogami przez uczestnictwo, jeśli Mi pozwolą rozlać w nich Moją Boską Miłość. Chcę rozszerzyć Moje Królowanie w nich i wziąć ich w posiadanie. Pragnę również tego, żeby i oni Mnie posiedli. Jeśli się nie sprzeciwią Memu Świętemu Duchowi, On weźmie ich w posiadanie i przemieni w kwitnący ogród. Napełni ich cnotami i dokona w nich cudów dla zbudowania w nich pełni Chrystusa. Jeśli Mi pozwolą rozlać się w nich, przemienię ich w Moich przybranych synów i córki.

 

Objawiam wam Moją Łaskę. Zbawienie przyniósł wam Mój Syn Jezus Chrystus. Aby was wyzwolić, złożył Siebie w ofierze za was. Abyście mieli udział w Bożym Życiu, ustanowił Świętą Eucharystię, dla uświęcenia was i dla dania wam udziału w Jego Ciele i w Jego Krwi. Nie zwykły chleb i wino spożywacie, lecz macie udział w Samym Bogu! Obyście się tylko zastanowili nad tą Tajemnicą i pojęli ją w pełni! Bóg niedostępny jest dla was dostępny. Bóg niewidzialny jest dla was widzialny i może was przebóstwić. Ten, którego wielkość przewyższa wszelkie moce anielskie i wszelkie byty oraz wszystko, co zostało stworzone, jest do twojej dyspozycji, stworzenie! Sam Bóg ofiarowuje się wam, aby wam przywrócić wasze przebóstwienie, przebóstwiając waszą duszę, aby weszła do Życia Wiecznego. Jeśli Mi pozwolicie wlać się w was, dam wam pojąć wszystkie te niewidzialne rzeczy, aby doprowadzić wasze dusze do pełnej skruchy. Przez ten żal dokona się godna i czysta przemiana ciała i duszy w waszym tak nędznym stanie skalania. Wtedy będą one gotowe do uczestnictwa w Tym, o którym myślicie, że jest niedosięgły i niedostępny. Ten, który jest uwielbiony po Mojej Prawicy, Ten, którego nazywasz, córko, „swoją Liturgią”, daje się tobie, abyś spożywała Jego Ciało i piła Jego Krew, aby się stać ciałem z Jego Ciała i kością z Jego Kości. Dokonam w każdym czasie i wobec każdego, kto tego pragnie, Mojego aktu Miłości, jeśli do Mnie zawoła: „Przyjdź i uczyń Mnie Swoją własnością i Twoim przybranym dzieckiem!

A całe niebo usłyszy Mnie, jak zawołam raz jeszcze, nim ktokolwiek wykona jakiś ruch:

„Moje dziecko jest uniewinnione!”

 

Zatem ty także, Moje dziecko, wykiełkujesz przy Moich źródłach i staniesz się bogiem przez uczestnictwo. Nie, nie będę jak statek, który przecina potężne fale nie pozostawiając śladów po swoim przepłynięciu. Sprawię, że każdy cię usłyszy i będzie wiedział, że Bóg w Trójcy żyje teraz w tobie i ukrywa się w tobie. Nasze ożywiające przejście w tobie nie przejdzie nie zauważone, gdyż ty Mnie wychwalisz, mówiąc:

„Dowiedziałem się od Mego Ojca, jak posiadać Boga. Bóg jest moim Ojcem. To On mnie pouczył i dał mi się poznać nie tracąc Swej transcendencji. Ten, którego okazałość wychwala całe Jego stworzenie, napełnił mnie Swoim poznaniem. Bóg w Trójcy, który – napełniając wszystko Swym blaskiem – przewyższa wszelkie byty, lecz sam nie jest przez nie ograniczony, ofiarował mi się, nakazując, by wszystko we mnie było dobre. Teraz moja dusza jest zadowolona i zachwycona tym, że – pomimo jej nędzy – napełnia ją Bóg.”

 

Tak, bądźcie szczęśliwi! Bądźcie szczęśliwi wy wszyscy, którzy słyszycie melodię Mojego Głosu i którym się ona podoba.

 

Ach, mój Panie! Twój chrzcielny pocałunek położył kres memu buntowi. Mój Pan ukazuje Swą wielkość, jak czynił to od najdawniejszych czasów. Jego skarbce są otwarte, a z nieba wyfruwają jak ptaki Jego skarby, Jego znaki zaś ukazują się na niebie. Na przestrzeni nieba Jego skarby tworzą chwalebną wizję. Musimy tylko o nie poprosić, a nasz Ojciec Swą własną dłonią wyjmie je z nieba i umieści w naszych sercach, abyśmy odtąd stali się zdolni formułować myśli godne Jego darów.

 

– Dam ci Poznanie, abyś Mnie poznała jako Trzykroć Świętego.

 

 

 

 

 

 


 

  

Uprzedzając częste ataki na prawosławną mistyczkę Vassulę i pisma pt. "Prawdziwe Życie w Bogu"   

 

Osoby niedoinformowane, które nigdy tych Orędzi same nie przeczytały, nie kontemplowały lub którym nie podoba się "melodia Głosu Boga" negują ich nadprzyrodzony charakter powołując się na brak imprimatur i notę potępiającą.

Gdy chodzi o coś nadprzyrodzonego, wzywającego do powrotu do jedności, do miłości, prawdziwego życia duchowego, wykazującego błąd w myśleniu, żąda się nie obowiązującego już imprimatur obawiając się zwiedzenia.

Tymczasem najbardziej zwodzą nasze umysły i niszczą nasze dusze wszelkie światowe media propagujące życie niemoralne, bluźniące Bożym przykazaniom, gardzące samym Bogiem, negującym nawet Jego istnienie. Tymi treściami bezrefleksyjnie się karmimy nie myśląc o imprimatur.  Jest tu widoczna niekonsekwencja, błąd w myśleniu, zwiedzenie.

 

"Prawdziwe Życie w Bogu" miało imprimatur w Polsce, ale po dziwnej nocie potępiającej Vassulę zostało cofnięte. Vassula należy do Kościoła Prawosławnego. Wzywa do jedności obu siostrzanych Kościołów, a jedność ta jest pragnieniem Boga, nakazem Pisma Świętego i upragniona przez wszystkich Papieży. Potępienie osoby należącej do kościoła prawosławnego przez nie znanych z nazwiska katolickich hierarchów, na dodatek bez dania jej możliwości ustosunkowania się do zarzutów i możliwości obrony jest niezgodne nie tylko z przepisami kościoła katolickiego, umowami pomiędzy obydwoma kościołami, ale także w ogóle z jakimkolwiek prawem czy choćby dobrymi obyczajami. Tym bardziej bolesna to rzecz, że chrześcijanie winni kierować się jedynie miłością - jest to znak chrześcijan. Pod tekstem tej noty nikt się nie podpisał i nikt chyba do dzisiaj do tego się nie przyznaje, a znana jest ona tylko z publikacji w gazecie L`Osservatore Romano. 

 

Wszystko to nie opiera się na Prawdzie i miłości. A zatem od złego pochodzi. Ktoś, kto w tej sytuacji zniesławia Vassulę i rozpowszechnia oszczerstwa staje się choćby tylko nieświadomym, ale jednak narzędziem złego. Instynkt samozachowawczy powinien też potępiającym podpowiadać, że bezpieczniej się od tego powstrzymać, bo z każdego, choćby niepotrzebnego słowa zostaniemy rozliczeni, a może się okazać, że potępiamy samego Boga, który przez Vassulę do nas mówi.

By dziś poznać Prawdę, trzeba jej samemu zapragnąć, umiłować i z dobrym życzliwym nastawieniem, dobrą wolą samemu szukać nigdy nie uchybiając miłości. Tego nam wszystkim życzę.

Poniżej linki do stron publikujących dialog Vassuli z Kongregacją Nauki Wiary, który miał miejsce już po potępieniu Vassuli - na jej prośbę.  Zarzuty zostały wyjaśnione i nie są podtrzymywane przez Kongregację (bardzo przykre jest też to, że przeprosin, sprostowań i wynagrodzenia nie było, fałsz wciąż się rozrasta, Bóg pozostaje zlekceważony, a kościół pogrąża się):

https://www.vassula.pl/ocena-teologiczna.html

https://voxdomini.pl/.../TLIG-dialog-z...

 

"Słysząc Głos Pana  serc nie zatwardzajcie"

"Tak, bądźcie szczęśliwi! Bądźcie szczęśliwi wy wszyscy, którzy słyszycie melodię Mojego Głosu i którym się ona podoba..." - Prawdziwe Życie w Bogu 30.06.99

12 czerwca 2020
To Duch Boga, wlany w was, daje wam Życie. Kochaj Go, przyzywaj Go, bądź Mu wierna. Posiądziesz Życie i Pokój - wezwania z Nieba

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)