"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego.
(DK293) - Jestem Matką wiary... W chwilach największego zagrożenia stanę się dla was obroną i opieką. Wiele nieszczęść zostanie wam oszczędzonych... 

26 stycznia 2020
Matka Boża Różańcowa

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.

 

Jestem Matką wiary. Jestem Dziewicą wierną.(...) Jak bardzo wasza żarliwa i stała modlitwa pociesza Moje Niepokalane Serce, które obecnie bardziej niż kiedykolwiek otoczone jest wielką koroną cierniową. (...)

Zagraża wam wielkie niebezpieczeństwo. Martwi ono Moje matczyne Serce. Herezje bardzo szeroko się rozpowszechniają. Dąży się do osłabienia więzów łączących was z Papieżem. Wielu wiernych odchodzi od oddawania czci waszej Niebieskiej Mamie.

 

W tych dniach Wieczernika sprawiam, że z Mojego Niepokalanego Serca spływają nadzwyczajne łaski na was i na wszystkie dzieci, które Mi się poświęciły. Pragnę otrzymać od Ducha Świętego dar duchowej przemiany, dzięki której staniecie się dziś odważnymi świadkami.

 

Bądźcie świadkami wiary.

 

(...) Nigdy nie akceptujcie żadnego błędu. Demaskujcie go, kiedy ukazuje się ukryty pod postacią prawdy, ponieważ wtedy jest najbardziej niebezpieczny. Nie lękajcie się, że z powodu takiej postawy zostaniecie uznani za zacofanych i konserwatystów. Jezus – jak i Jego Ewangelia – zawsze jest ten sam: wczoraj, dziś i na zawsze.

 

Odnawiajcie często z wiernymi wasze wyznanie wiary i proście Mnie, Matkę wiary, o łaskę stałego trwania w Prawdzie, objawionej wam przez Mojego Boskiego Syna Jezusa.

 

Bądźcie świadkami jedności.

 

Przede wszystkim pozostańcie zjednoczeni z Papieżem,(...) z waszymi Biskupami przez modlitwę, dobry przykład (...) Pocieszycie wtedy Moje Serce, tak dziś bolejące i zranione z powodu głębokiego podziału, który przeniknął do wnętrza Kościoła.

 

Bądźcie świadkami prawdziwej okazywanej Mi czci.

(...) Istnieje silne dążenie do usuwania Mnie z życia i pobożności wielu Moich dzieci. Wy zatem macie sprawić, że na nowo zajaśnieję na waszej drodze. Dlatego też proszę was o mnożenie Wieczerników modlitwy i życia ze Mną. Organizujcie je wszędzie. Gromadźcie wokół siebie wiernych, aby odmawiać Różaniec Święty, aby rozważać Moje słowa oraz odnawiać i żyć ofiarowaniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

Im bardziej będę na nowo jaśnieć w życiu Kościoła, tym bardziej będą się rozpraszać ciemności błędu i niewierności.

 

Odwagi! Opuśćcie ten Wieczernik z Moim matczynym błogosławieństwem. W chwilach największego zagrożenia stanę się dla was obroną i opieką. Wiele nieszczęść zostanie wam oszczędzonych dzięki waszej wspaniałomyślnej i tak żarliwej odpowiedzi na Moje zaproszenie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu i do udania się w drogę ze Mną.

 

Błogosławię was i wszystkich Moich synów Kapłanów oraz wszystkich wiernych (...) którzy cierpią i modlą się z nadzieją bliskiego wyzwolenia.