"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Najmilsi (...), jakże jestem radosna widząc was tu zgromadzonych (...) na modlitwie ze Mną w Wieczerniku odnawiającym cudowną rzeczywistość Wieczernika Jerozolimskiego! Spotkaliście się w tym domu także po to, by okazywać sobie wzajemną miłość, modlić się wspólnie i rozważać, jak żyć poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

 

Ileż łask zesłałam w tych dniach na Kościół i na świat! Ileż łask wytrysnęło z Mego Niepokalanego Serca na was, na cały Mój Ruch i na waszą ojczyznę, przeżywającą chwile cierpienia i trudności i tak bardzo potrzebującą pomocy waszej Niebieskiej Mamy.  (...)

 

To jest wasza godzina. Godzina waszego publicznego świadectwa.

 

Bądźcie świadkami miłości. Kochajcie swoich braci Sercem Jezusa i Moim matczynym Sercem. Kochajcie wszystkich, szczególnie najbardziej oddalonych, najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących, najbardziej cierpiących. Moim Sercem kochajcie grzeszników, wszystkich idących drogą odrzucania Boga, ateizmu, nienawiści, przemocy i nieczystości. Niech wasza miłość zstąpi obecnie – jako Moje matczyne lekarstwo – na wiele otwartych i krwawiących ran! Dzięki temu staniecie się budowniczymi pokoju, wspólnoty i wielkiego braterstwa.

 

Bądźcie świadkami modlitwy. Módlcie się zawsze, módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Powiększajcie liczbę modlitewnych Wieczerników wśród was (...). Szczególnie szerzcie wokół siebie Wieczerniki rodzinne. Pragnę ich jako lekarstwa na wielkie choroby, zagrażające dziś istnieniu chrześcijańskich rodzin – z powodu zalegalizowania aborcji, rozwodu i wszystkich sposobów uniemożliwiających zrodzenie się życia.

Dzięki modlitwie wszystko możecie otrzymać od Pana. Dzięki modlitwie ze Mną, waszą Niebieską Mamą, możecie otrzymać wielki dar przemiany serc i nawrócenia. Przez modlitwę możecie oddalić każdego dnia wiele niebezpieczeństw i zła – od siebie i od waszej ojczyzny.

 

Bądźcie świadkami miłosierdzia. Powinniście być dziś przede wszystkim wielkim i wspaniałym znakiem Bożego Miłosierdzia. Niech wasze serce upodobni się do Serca Jezusowego – dobrego, cierpliwego, łagodnego, pokornego i miłosiernego! Wtedy będziecie zawsze udzielać światła miłości Bożej i wprowadzicie cały świat na drogę zbawienia.

Nigdy nie osądzajcie. Nie potępiajcie nikogo. Wasze zadanie polega jedynie na ratowaniu nadprzyrodzoną siłą waszej modlitwy, cierpienia i składania siebie w ofierze.

 

W obecnym czasie ma się właśnie zrealizować Tajemnica miłosiernej miłości Jezusa. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca polega na największym tryumfie miłosiernej Miłości Jezusa, która przemieni cały świat i wprowadzi was w nową epokę miłości, świętości i pokoju.

 

Z tego Wieczernika błogosławię was wszystkich: Mój Ruch, waszą ojczyznę, Kościół i całą ludzkość.

To wasza godzina. Bądźcie świadkami miłości, modlitwy, miłosierdzia - Wieczernik (DK392)

05 kwietnia 2021
Walka duchowa o dogmat

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)