"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia, zstępuję na ziemię was ostrzec. Ja jestem Duchem Prawdy, który mówi. Słuchajcie tego, co mam do powiedzenia... 

(26.10.87 PŻwB)

 

Słowa Mej nauki są wiernie spisywane przez Annę od Jezusa. Niech ten, co wątpi w ich prawdziwość modli się do Ducha Świętego. Mądrość tych słów i ich prostota mają Boże pochodzenie i każdy, co je czyta lub słucha, wiele łask otrzyma, a w chwili próby otrzyma łaskę Moją i Moje prowadzenie.

(2021Luty#2)

  

 

Prawdę o człowieku zna tylko Bóg i tylko Jego ocena jest sprawiedliwa. Dusza prawa chce widzieć dobro w człowieku i nikogo źle nie ocenia. Los grzesznika jest mu ciężarem i zło, które ma nad nim władzę, niszczy jego życie. Tak, trąd duchowy jest stanem wielu dusz. Któż może te dusze uleczyć?

 

Dusza zniewolona przez zło, co żyje z dala od Boga, myśli, że jest wolna i swoim zmysłom dogadza, i żyje według pożądania. Ulega łatwo pokusom i swoim zachciankom, lecz radości Mojej nie ma, zaś przyjemność nie daje prawdziwego szczęścia.

 

- Tak, Mój Jezu, teraz najważniejsza jest modlitwa za grzeszników. Ten czas Miłosierdzia, który nam dałeś, krótki pozostał.

 

 

Jezus: Miłosierdzie Moje jest darem wolności dla każdego człowieka.

 

Czym jest prawdziwa wolność? Czym jest prawdziwe szczęście człowieka?

 

Wolności nie dają pieniądze, ani posiadanie. Wolności nie daje spełnianie wszystkich zachcianek. Wolności nie daje bogactwo i władza, ani stanowiska.

 

Wszystko to sprawia, że rośnie w człowieku pustka. Chwilowa radość, to nie szczęście, ani największa przyjemność nie jest szczęściem. To tylko namiastki, co dają chwilowe zadowolenie. Próżność ludzka mówi, że każdy sam powinien zadbać o swoje szczęście i sam kreować swoje życie, by czuć radość i spełnienie. Ułuda tego życia nie wypełni pustki duchowej serca.

 

Czym jest człowiek bez miłości Boga?

 

Wiele jest różnych bied, jest bieda materialna i duchowa. Nie ma biedniejszej duszy od tej, która nie zna miłości Boga. Wiele dusz teraz wybiera życie bez Boga, i Mojej miłości się wyrzeka, i woli wierzyć, że nie ma Boga. Bo gdyby Bóg istniał nie było by zła, ani cierpienia na tym świecie. Cóż to za Bóg, co nie obchodzą Go własne dzieci?

 

Bóg nie stworzył zła, ani cierpienia. Wszystko, co stworzył, było bardzo dobre w Jego oczach. Lecz Bóg zapragnął, abyście Go wybrali w wolności, gdyż nie stworzył was niewolnikami. Wybory mają swoje konsekwencje, a złe wybory z czasem przynoszą cierpienie. Tak, człowiek gotuje sobie swój los i wybiera to, co bardziej pragnie jego serce.

 

- Tak, Mój Jezu, wiele dusz teraz Ciebie szuka. Choć są i takie, co odchodzą z Kościoła.

Czym jest prawdziwa wolność człowieka?

 

Jezus: Wolność jest we Mnie, i we Mnie jest prawdziwe szczęście i radość. Duch człowieka, co żyje w Bogu, jest zawsze wolny i nie złamie go ucisk ani terror. Dusza, co żyje w Bogu, jest wolna nawet za kratami, wolna jest podczas okupacji wroga, wolna jest nawet wtedy, gdy jest spętana więzami.

 

I Ja, wasz Bóg, jestem wolny, gdy przybity na Krzyżu za was umieram. Na Krzyżu zwyciężyłem i zwyciężam. Krew Moja jest darem wolności, a Rany Moje schronieniem i ucieczką.

 

Wierne i ufne dzieci zawsze w swym sercu są wolne. I takie pozostaną, gdy wytrwają i nie ulegną naciskom zła.

 

Wiedzcie, dzieci, że nie ma dobrych szczepionek przeciwko covidowi. Wszystkie bez wyjątku niosą zło dla waszych dusz i ciał.

 

Wybór wasz jest wyborem między wolnością a zniewoleniem. Zważajcie na swój wybór i złu nie ulegajcie. Ja każdą duszę poprowadzę i dam jej światło poprzez Mojego Ducha, i dam wam wszystkie odpowiedzi przez słowo Pisma Świętego. Strzeżcie swych dusz i Mej opieki wzywajcie, i opieki i orędownictwa Maryi. Módlcie się podaną modlitwą   (podana 15.01.21, zamieszczona na końcu).

Trwajcie w Mym Sercu i Niepokalanym Sercu Maryi.

 

 

Anna od Jezusa 2021styczeń#5 (fragmenty)

https://anna-od-jezusa.pl.tl/2021-Stycze%26%23324%3B-%235.htm

 

 

 

 


 

 

"Zło w szczepionce, które niszczy organizm, i zło duchowe, które jest w szczepionce, sprawia, że dusza idzie na zatracenie. Jak się przed tym można obronić?

 

Jezu, Ufam Tobie, siebie powierzam Tobie przez ręce Maryi.

Orędowniczko nasza, Matko nasza, ratuj nasze dusze i ciała,

pod Twą Obronę się uciekamy.

Płaszcz Twój naszym schronieniem, Tobie Ufamy, Tobie się zawierzamy

i swoje rodziny, i nasze dzieci.

Bądź z nami, Maryjo, byśmy w chwili próby zwyciężyli dzięki łasce Bożej."

Wolność duszy. 
Wolności nie daje spełnianie wszystkich zachcianek...  
Wybory mają swoje konsekwencje, a złe wybory z czasem przynoszą cierpienie...
Wszystko to sprawia, że rośnie w człowieku pustka...
Nie ma biedniejszej duszy od tej, która nie zna miłości Boga... 
  

2021/11/19
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.