"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

 

Opracowane m.in. na podstawie bestsellerowej książki: THE WARNING: Testimonies and Prophecies of the Illumination of Conscience  


  

Luz de María de Bonilla jest mistyczką  katolicką, stygmatykiem, żoną, matką, członkinią III zakonu św. Augustyna,  Prorokini z Kostaryki, obecnie mieszka w Argentynie. Wychowała się w bardzo religijnym domu, w którym panowało szczególne nabożeństwo do  Najświętszej Eucharystii. Jako dziecko doświadczała niebiańskich wizyt swojego Anioła stróża i Najświętszej Matki Maryi.  W 1990 r. otrzymała cudowne uzdrowienie z choroby, co zbiegło się zarówno z wizytą Matki Boskiej, jak i nowym wezwaniem do bardziej publicznego dzielenia się jej mistycznymi doświadczeniami.

Wkrótce zapadła w głęboką ekstazę nie tylko w obecności swojej rodziny - męża i ośmiorga dzieci, ale także bliskich jej osób, które zaczęły się gromadzić, aby się modlić. Tak powstał Wieczernik modlitewny, który towarzyszy jej do dnia dzisiejszego.

 

Po latach oddania się Woli Bożej Luz de María zaczęła cierpieć na ciele i duszy. To wydarzyło się  - powiedziała - w Wielki Piątek: „Nasz Pan zapytał mnie, czy chcę uczestniczyć w Jego cierpieniach. Odpowiedziałem twierdząco, a potem, po dniu nieustannej modlitwy, tej nocy Chrystus ukazał mi się na Krzyżu i podzielił się swoimi ranami. Był to ból nie do opisania, chociaż wiem, że jakkolwiek by to mogło być bolesne, nie jest to całość bólu, który Chrystus cierpi dla ludzkości ”.

 

Od 19 marca 1992 r. Matka Boska zaczęła regularnie rozmawiać z Luz de María. Od tego czasu najczęściej otrzymywała dwie wiadomości tygodniowo, a czasami tylko jedną. Pierwotnie otrzymywała Orędzia jako wewnętrzne lokucje, a następnie doświadczyła wizji Maryi, która przybyła, aby dać jej misję. „Nigdy nie widziałam tyle piękna” - powiedziała o pojawieniu się Maryi. „To coś, do czego nigdy nie można się przyzwyczaić. Za każdym razem jest jak pierwszy raz.

 

Kilka miesięcy później Maryja i Święty Michał Archanioł przedstawili ją Panu w wizji. Od tego czasu Jezus i Maryja mówią do niej o nadchodzących wydarzeniach, takich jak Ostrzeżenie. Przesłania stały się prywatne i publiczne -te, na Boskie polecenie musi przekazać światu.

 

Wiele proroctw, które Luz de María otrzymała, zostało już spełnionych, w tym atak na Twin Towers w Nowym Jorku, który został jej ogłoszony z ośmiodniowym wyprzedzeniem. W orędziach Jezus i Maryja wyrażają głęboki smutek z powodu nieposłuszeństwa wobec Boskiego prawa, co doprowadza do zjednoczenia się ze złem i działania przeciwko Bogu. Ostrzegają świat między innymi  przed nadchodzącymi udrękami: komunizmem, wojną z użyciem broni jądrowej; zanieczyszczeniem, głodem i plagami; rewolucją, niepokojami społecznymi i zepsuciem moralnym, schizmą w Kościele; upadkiem światowej gospodarki; publicznym ujawnieniem się i światową dominacją antychrysta; spełnieniem się Ostrzeżenia, Cudu i kar; upadkiem asteroidy i zmianą geografii ziemi. Wszystkie te przestrogi nie mają na celu przestraszyć, ale zachęcić człowieka, by zwrócił swe spojrzenie na Boga. Nie wszystkie Boże przesłania mówią o klęskach. Wręcz przeciwnie, głoszą odrodzenie prawdziwej wiary, nastanie czasu jedności ludu Bożego, Triumfu Niepokalanego Serca Maryi i ostatecznego Triumfu Chrystusa, Króla Wszechświata, kiedy nie będzie już podziałów i będziemy na odnowionej Ziemi jednym ludem czczącym Jedynego Boga.

 

Od początku wizji stałym spowiednikiem Luz de María jest ojciec José María Fernandez Rojas, a dwóch księży na stałe z nią współpracuje. Przesłania które otrzymuje są nagrywane przez dwie osoby, a następnie przepisywane przez zakonnicę. Jeden ksiądz dokonuje poprawek pisowni, a  drugi poddaje wiadomości ostatecznej recenzji przed przesłaniem ich na stronę internetową, www.revelacionesmarianas.com, celem udostępnienia światu. Przesłania zostały zebrane w książce zatytułowanej "Przyjdź Królestwo Twoje". 19 marca 2017 r. Juan Abelardo Mata Guevara, SDB, biskup tytularny Estelí, Nikaragua, przyznał im Imprimatur Kościoła. Oto jego list:

 

Estelí, Nikaragua, Rok Naszego Pana, 19 marca 2017 r

Uroczystość Patriarchy Świętego Józefa

 

Tomy zawierające „PRYWATNE OBJAWIENIE” z Nieba, dawane Luz de María od roku 2009 do chwili obecnej, zostały mi przekazane do odpowiedniej aprobaty kościelnej. Z wiarą i zainteresowaniem przejrzałem te tomy zatytułowane PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE i doszedłem do wniosku, że są one wezwaniem ludzkości do powrotu na drogę, która prowadzi do życia wiecznego, i że te orędzia są napomnieniem z Nieba w tych czasach, w których człowiek musi uważać, aby nie odejść od Słowa Bożego.

W każdym objawieniu dawanym Luz de María nasz Pan Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna kierują krokami, dziełem i czynami ludu Bożego w tych czasach, w których ludzkość potrzebuje powrotu do nauk zawartych w Piśmie Świętym.

 

Orędzia zawarte w tych tomach są traktatem o duchowości, mądrości Bożej i moralności dla tych, którzy przyjmują je z wiarą i pokorą, dlatego polecam je czytać, medytować i wprowadzać w życie.

 

OŚWIADCZAM, że nie znalazłem żadnego błędu doktrynalnego, który byłby sprzeczny z wiarą, moralnością i dobrymi obyczajami, za co udzielam tym publikacjom IMPRIMATUR. Wraz z błogosławieństwem składam najlepsze życzenia, aby zawarte tutaj „Słowa Nieba” rozbrzmiewały w każdym stworzeniu dobrej woli. Proszę Maryję Pannę, Matkę Boga i Matkę Naszą, aby wstawiała się za nami, aby wola Boża się spełniła

„...na ziemi, tak jak jest w Niebie (Mt 6:10). ”

 

 

IMPRIMATUR

Juan Abelardo Mata Guevara, SDB

Head Bishop of Estelí, Nicaragua

 

 

Luz de Maria de Bonilla

Poniżej w linku konferencja wygłoszona przez Luz de María w katedrze w Esteril w Nikaragui, ze wstępem wygłoszonym przez biskupa Juana Abelardo Mata, który przyznał jej Imprimatur:

 

Kliknij tu, by zobaczyć video

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeczywiście przesłania Luz de Maria de Bonilla są godne rozważenia i ważne. Oto kilka powodów: 

 

• Imprimatur Kościoła Katolickiego, przyznany przez biskupa Juana Abelardo Mata Guevarę z Esteril w 2017 roku pismom Luz de Maria po 2009 roku, wraz z osobistym oświadczeniem potwierdzającym jego wiarę w ich nadprzyrodzone pochodzenie.

• Konsekwentnie podnoszona treść teologiczna i pedagogika tych orędzi i nabożeństw.

• Fakt, że wiele z wydarzeń przewidzianych w tych wiadomościach (wybuchy wulkanów w określonych miejscach, ataki terrorystyczne w określonych lokalizacjach, np. w Paryżu) spełniło się już z dużą dokładnością.

• Bliska i szczegółowa zbieżność, bez śladu plagiatu, z wiadomościami z innych poważnych źródeł, o których Luz de Maria wydaje się osobiście nie wiedzieć (takich np. jak ks. Michel Rodrigue).

• Istnienie znacznej liczby trwających zjawisk mistycznych towarzyszących Luz de Maria (stygmatyzacja, krwawiące w jej obecności krucyfiksy, obrazy religijne sączące się olejem). Czasami są one w obecności wielu  świadków, także nagrywane na video.  (patrz tutaj!!!).

 

Więcej o Luz de Maria de Bonilla można przeczytać w książce "OSTRZEŻENIE: Świadectwa i proroctwa o oświeceniu sumień".

A także m.in. w źródle tego artykułu: https://www.countdowntothekingdom.com/pl/ 

 

 

Do pobrania Orędzia dane Luz de Maria (2009 - Listopad 2021) w formacie PDF:

 https://drive.google.com/file/d/1nQ_N5wzx55Euv4FkKhqKHNqFPjRO88hb/view?usp=sharing

 

 

Fragmenty Orędzi:https://odrodzedoprawdy.pl/oredzia-z-nieba---fragmenty-niezwykle-pilnych-i-aktualnych-wezwan-jezusa-i-maryi-z-roznych-czesci-swiata-uzupelniane-jak-dlugo-jeszcze-bedziecie-glusi--zmierzacie-ku-wlasnej-zagladzie

 


 

CO NA TO PISMO ŚWIĘTE?

 

Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.       (Am 3,7)

 

Słysząc Głos Pana, serc nie zatwardzajcie.  (Ps 95)

 

Proroctwa nie lekceważcie...     (1Tes5,20)

 

Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, Który do was przemawia. (Hbr 12,25)

 

Słuchaj chętnie każdego słowa pochodzącego  od Boga.   (Syr 6,35)

 

Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie.   (1 Tes 5, 19-21)

 

Ja patrzę na tego, który z drżeniem czci Moje Słowo.   (Iz66,2)

 

On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite  w ciemność,  a światłość mieszka u Niego.   (Dn2,22)

 

Nie zatwardzajcie serc waszych lecz słuchajcie Głosu Pana.  (Por. Ps958a.7d)

 

Baczcie, aby nie było w  was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. (Zob.  Hbr3,13)

 

Kto spełnia wymagania Prawdy zbliża się do światła... (J3,21)

 

 

Gratias Deo

Współczesna prorokini Luz de Maria de Bonilla i przekazane przez nią proroctwa z Nieba.
"...Doszedłem do wniosku, że są one wezwaniem ludzkości do powrotu na drogę, która prowadzi do życia wiecznego, i że te orędzia są napomnieniem z Nieba...". (Fragment Imprimatur bpa Juan Abelardo Mata Guevara)

2021/11/23

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.