"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

«Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał» (Łk 22,15).

Najmilsi (...), trwajcie w Getsemani Mego Niepokalanego Serca. 

(...) Całe życie Jezusa ukierunkowane było na tę najwyższą i niewysłowioną chwilę. Od wcielenia w Moim dziewiczym łonie do narodzenia, od pozbawionego spokoju dzieciństwa do wieku młodzieńczego, od młodości spędzonej w ubogim domu w Nazarecie aż po życie publiczne, każdego dnia Jezus zawsze zwrócony był ku tej chwili.

(...) Kiedy Jezusa przytłaczało zmęczenie, kiedy atakowali Go faryzeusze i odrzucali wielcy, kiedy przemierzał drogi Galilei i Judei, aby głosić Dobrą Nowinę, kiedy uzdrawiał chorych, przebaczał grzesznikom, kiedy uwalniał opętanych, kiedy oczekiwali Go ubodzy, pocieszali mali, zawsze wtedy pragnął dojść do wypełnienia Swojej Paschy. «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał» (Łk 22,15).

 

To jest Pascha miłości. Jezus daje w tym dniu Swoje Ciało jako pokarm, a Swoją Krew jako napój dla tych, którzy są przez Niego odkupieni i zbawieni. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za tych, których kocha. To właśnie przez ten dar ustanawiane jest nowe i wieczne Przymierze pomiędzy Bogiem a ludzkością i powstaje rytuał nowej Paschy w prawdziwym Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata.

 

(...) Umiłowani, przyjmijcie z wdzięcznością ten wielki dar miłości Jezusa, który was głęboko zjednoczył ze Swym najwyższym i wiecznym kapłaństwem.

To jest Pascha boleści. Miłość poddawana jest próbie bólu. Na ten najwyższy dar miłości Jezusa Judasz odpowiada zdradą, Piotr – zaparciem się, Apostołowie – opuszczeniem, słudzy Arcykapłana – zniewagami i policzkowaniem.

 

Gorąco pragnąłem. Serce Jezusa płonie odtąd na zawsze tym gorącym pragnieniem. Miłość miłosierna wytrysnęła wraz z krwią i wodą z rany Jego przeszytego Boku. Spłynęła ona jak niebiańska rosa dla obmycia wszelkiej zmazy, dla zgładzenia wszelkiego grzechu, dla uzdrowienia każdej choroby, dla uleczenia każdej rany, dla udzielenia pomocy tym, którzy są bici, dla podniesienia upadających, dla uwolnienia uwięzionych, dla ocalenia zagubionych.

 

W waszych ostatnich czasach wybiła godzina tak upragniona przez Jezusa, ponieważ Jego miłosierna miłość przygotowuje największy tryumf.

Oto dlaczego zapraszam was dziś wszystkich do wejścia do Getsemani Mojego Niepokalanego Serca.

Uformuję z was Ja, Matka Miłosierdzia, drogocenne narzędzia tryumfu miłosiernej Miłości Jezusa dla całej tej biednej ludzkości, która leży, potrzebując w najwyższym stopniu ocalenia.

Zatem wy też pragnijcie gorąco spożyć tę Paschę, zanim będziecie cierpieć.

 


Refleksja

 

Wszystkie, tak liczne obecnie przesłania z Nieba wskazują, że dla całej ludzkości tak zbuntowanej przeciwko Bożemu Prawu Miłości i okazującej pogardę Bogu, nadchodzi czas tak wielkiego cierpienia, jakiego jeszcze ludzkość nie doświadczyła. To już się dzieje i  coraz bardziej będzie nam się uwidaczniać.

Większość ludzkości zapewne będzie coraz bardziej buntować się i tym więcej cierpieć. 

Ale Bóg chce otaczać opieką i ocalić wszystkich tych, którzy zdecydują się na nawrócenie. Królowa Nieba i ziemi, Matka Kościoła i ludzkości ma tych wszystkich zebrać w duchowym schronieniu Jej Niepokalanego Serca.

W Orędziach to Niepokalane Serce Maryi przedstawiane jest na różne sposoby w zależności od indywidualnych potrzeb i osobistego otwarcia się.

I tak Niepokalane Serce Maryi nazywane jest m.in.:

- Ogrodem niebiańskiej miłości, który Przenajświętsza Trójca utworzyła  dla  siebie i dla nas 

- największym Darem  jaki  ofiarowuje nam  Ojciec Niebieski aby pomóc nam w  powrocie do Niego

- Środkiem ocalenia danym przez Boga Kościołowi i ludzkości       

- Arką zbawienia na ostatnie czasy

- Arką chroniącą i ocalającą

- Źródłem naszego bezpieczeństwa

- Matczynym promiennym Schronieniem w którym otoczeni Światłością i Obecnością Przenajświętszej Trójcy będziemy pozostawać bezpieczni pod Bożą opieką                        

- Ucieczką grzeszników

- Duchową Świątynią, w której w tych czasach wielkiej próby ofiarowuje schronienie całej ludzkości

- jedynym pewnym i bezpiecznym Schronieniem nam  ofiarowanym

- świetlistą Bramą Bożego Miłosierdzia, przez Którą  możemy powrócić do Pana

- bezpieczną Przystanią

- macierzyńską Kliniką

- Owczarnią dla zagubionych owieczek

- będącym obroną i bezpieczeństwem, dającym umocnienie, nadzieję i siłę... i wiele innych.

 

Wszyscy, którzy duchowo schronią się w  Niepokalanym Sercu Maryi będą pocieszani, uzdrawiani, chronieni, pełni pokoju, a nawet duchowej radości. Ale Maryja potrzebuje również współpracowników w dziele  ratowania tej "biednej ludzkości, która leży, potrzebując w najwyższym stopniu ocalenia". 

Dlatego zaprasza nas również do Getsemanii  Swojego Niepokalanego Serca, w którym  "Uformuję z was Ja, Matka Miłosierdzia, drogocenne narzędzia tryumfu miłosiernej Miłości Jezusa...".

To wiąże się z współcierpieniem z Jej Niepokalanym Sercem i Najświętszym Sercem Jezusa. Ale to współcierpienie dla ofiarnych, wspaniałomyślnych dusz staje się upragnione, staje się wręcz duchową, nadprzyrodzoną radością... 

Być drogocennym narzędziem pierwszej po Bogu... najprostsze życie nabiera najgłębszego sensu.

 

By wejść do tego ofiarowanego nam przez Niebo Schronienia i uzyskać to, czego najbardziej potrzebujemy w danym momencie, należy codziennie (z racji naszej zmienności i niestałości) poświęcać się Niepokalanemu Sercu Maryi (czym sami swoją wolną wolą dajemy Maryi prawo wejścia w nasze życie) i starać się żyć tym poświęceniem (czyli współpracować z udzielaną nam  Łaską).  

 

Więcej: odrodzedoprawdy.pl/litania-do-niepokalanego-serca-maryiakt-poswiecenia--i-powierzenia-sie

 

 

 

 

"Miłość miłosierna spłynęła jak niebiańska rosa dla obmycia wszelkiej zmazy, dla zgładzenia wszelkiego grzechu, dla uzdrowienia każdej choroby, dla uleczenia każdej rany...".  Zaproszenie Maryi - Wieczernik (DK541)

24 kwietnia 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)