"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 „Twój Pan Bóg pragnie od ciebie równości miłości”.

 

Tak, Ja jeden mogę cię przyodziać Moją wspaniałością i dać ci niezbędne Światło. Ja jeden, w Mojej Boskości, mogę wyryć na twej duszy Obraz Mojej Świętości. To Ja, twój Bóg, mogę cię udoskonalić i wznieść, abyś wędrowała ze Mną, w Moim towarzystwie. Przyjdź do Mnie i zatrzymuj swe spojrzenie na Moim Świętym Obliczu, abyś mogła pojąć w pełni, że jesteś dziedziczką ściśle złączoną ze Mną, połączoną ze Mną i we Mnie... Przyjmij, córo Króla, więcej ode Mnie, aby Mi pozwolić przyjąć więcej od ciebie. Moim pragnieniem jest dać ci więcej ze Mnie, abyś i ty mogła Mi dać więcej z siebie. W ten sposób otrzymam wszystko, co już do Mnie należy. Przez Moją Boską Miłość, która zostanie w tobie rozszerzona, będziesz przebóstwiona, a twoja dusza dozna przemienienia, aby Mój Ojciec w Dniu Sądu rozpoznał Mnie w tobie.

 

W twoim tak nędznym czasie, pokolenie, kiedy grzech stał się twoim panem i rozszedł się w tobie jak trucizna, Ja, Pan Miłości i Miłosierdzia, wylewam na ciebie w obfitości, aby cię uzdrowić, środek zaradczy, którym jest Mój Święty Duch. Wylewam na ciebie w obfitości Moje Miłosierdzie przez Orędzia namaszczone Skarbami Mego Serca. Ja jestem Boskim Źródłem Łask. Kto wędruje w ciemnościach, ten skończy swą podróż w ciemnościach. Kto wybiera chodzenie w świetle, ten dokończy swą podróż w światłości.

 

Ja jestem Światłością świata. Kto idzie za Światłem, nie będzie kroczył w ciemnościach, lecz będzie promieniał Światłem życia. Ja jestem Życiem...

Pokolenie, dlaczego, dlaczego dręczysz swą duszę w tych mrocznych regionach szatana, poddając swą wolę jego złym zamiarom? Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem i to przeze Mnie możesz wejść do Nieba. Jeśli mówisz, że jesteś słaby, przyjdź do Mnie i zaczerpnij ode Mnie sił, abyś pewnego dnia ty również mógł stać się zdolnym do zaśpiewania:

 

Mój Bóg w Trójcy zabłysnął w moim sercu. Bóg żyjący dał mnie, mnie, niegodnemu, duchowe wskrzeszenie. I jak Mojżesza ogarnął obłok, tak mnie otoczyły mistyczne pouczenia pochodzące od Świętej Mądrości. I jak słońce zalewa stworzenie swym światłem, tak mój Pan i mój Bóg zalał moją duszę Swymi pouczeniami i wlał we Mnie strumienie Bożej Miłości. On dał mi na nowo, przez Świętą Mądrość, pouczenia i wiedzę dla zrozumienia Jego Łaski i pojęcia, że On jest Boskim Małżonkiem wszelkiego Swego stworzenia. Jego ogromna miłość przyciągnęła moją duszę do małżeńskiej komnaty Jego Serca, gdzie się dokonało Boskie zjednoczenie. Wtedy mój Umiłowany powstał rozpalony wzniosłą Miłością, aby mi ukazać Swe Skarby. I w tej małżeńskiej komnacie, w której mój Umiłowany przechowuje wszystkie Swe Skarby odkryłem:

– skarb poznania i zrozumienia Boga;

– skarb zażyłości;

– skarb radości i pocieszenia;

– skarb drogi cnót;

– skarb Ducha Świętego;

– skarb Świętej Mądrości, niewyczerpany skarb dla ludzi;

– skarb słodkiej rozmowy z Bogiem;

Tak, zaiste, Miłujący ludzkość ubogacił mnie Swą Miłością i napełnił moje serce Swymi niewyczerpanymi skarbami.

 

Miłość przynagla Mnie do odłożenia Mojego Królewskiego Berła z powodu litości dla zniszczenia tego pokolenia. [Miłość] zmusza Mnie do przejawienia nieograniczonego Miłosierdzia nad twoją jałowością, pokolenie. Skłania Mnie do pochylenia się nad tobą, aby cię okryć Moją drogocenną Krwią dla zakrycia twych niedoskonałości. (...)

 

 

Matka Najświętsza:

(...) Jezus i Ja bez ustanku orędujemy za [wami dla] zbawienia waszych dusz. Moje Niepokalane Serce błaga równocześnie Ojca o to, aby to pokolenie otrzymało Jego Miłosierdzie. Oto na nowo smucę się niesprawiedliwością zadawaną tak wielu Moim dzieciom, która zwiększa Kielich Bożej Sprawiedliwości. Potrzebuję aktów wynagrodzenia i modlitwy, aby zaradzić temu złu. Wołaj do Ojca słowami: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”, a potem przyjdź żyć w zamknięciu Mojego Królewskiego Serca. Tam znajdziesz twój pokój, ale równocześnie zakosztujesz i odczujesz Moją agonię i Moją boleść w największej głębi Mojej istoty, gdyż jestem poruszona tym, co widzę. Dostrzegam ten potok nie kończącego się zła, które bez żadnej przerwy płynie od szatana. Aby położyć kres temu wszystkiemu, potrzebuję od was wszystkich aktów wynagradzających i nieustannych modlitw...  Bez skruchy zło wzrośnie. Bóg posyła Mnie w tych dniach do was wszystkich, abym przekazała Jego Łaskę dla odnowienia waszych serc. Moja matczyna Miłość jest również łaską dla was. Bądźcie dobrzy.

(...)

 

Prawdziwe Życie w Bogu  25.04.99

 ...a twoja dusza dozna przemienienia, aby Mój Ojciec w Dniu Sądu rozpoznał Mnie w tobie.  


12 czerwca 2020
To Duch Boga, wlany w was, daje wam Życie. Kochaj Go, przyzywaj Go, bądź Mu wierna. Posiądziesz Życie i Pokój - wezwania z Nieba

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)