"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                                                                      br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!  

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.   

(1 Tes5,21-22)

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

 

 

Dziś Bóg jest zagniewany i z bólem mówi do ludzkości: Jesteście mniej zjednoczeni, niż szczep małp. (KCz)    

 

ABYŚMY  JEDNO  BYLI  (J1,21)

 

Nie chodzi tu o zmieszanie wszystkich religii dla stworzenia jednej uniwersalnej - do czego dzisiaj się dąży.

Wierność doktrynie Kościoła powszechnego (doktryna katolicka) przejawia się również w osobistym dążeniu do jedności

z wszystkimi ludźmi dobrej woli bez żadnych wyjątków, ale przy własnym zachowywaniu doktryny.

 Pokój i wzajemny szacunek winien być podstawową więzią łączącą wszystkich ludzi.

Jedność osiąga się dzięki miłosierdziu - tej nadprzyrodzonej miłości czynnej, która po ludzku myśląc

wcale się wrogo nastawionym nie należy, miłości dawanej jako lekarstwo, a nie tylko jako nagroda.. 

A zatem

Miłość Boga Ojca, Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i Dar Jedności w Duchu Świętym - niech będą z nami wszystkimi.

Niech Prawda objawi się temu, kto jej pragnie i szuka. 

Jesteście mniej zjednoczeni,

 niż szczep małp. 

(Koniec czasów)

 

 

Rozumiecie? Nie potrzebuję waszych dzieł, potrzebuję waszej miłości jako aktu wynagrodzenia.    IC 

(PŻwB 10.01.03)

 

*

 

Płakałem nad nimi, uskarżałem się, chcąc zapobiec ich kroczeniu po drodze śmierci, lecz oni na nic nie zważali.

Kiedy zstąpię na nich jako Sędzia, jako Panujący i oskarżę ich o ich zbrodnie – gdyż w istocie to są zbrodnie – ukażę im z wielką mocą, jak rozdzierali Moje Mistyczne Ciało. (...) Całkowicie ignorujecie Moje Słowa w Pismach. (...)

Moje drogi są drogami wspaniałymi, prowadzącymi do doskonałości. Jesteście wezwani do bycia doskonałymi. (Por. Mt 5,48)  

(02.05.2001 PŻwB)

 

*

 

Obdarzać miłością i dobrocią mogą tylko ludzie szczęśliwi.

Bo tylko tacy mają

dobroć i miłość w swym sercu

i dlatego są szczęśliwi.

Jezus  

 

(Słowo pouczenia)  

 

*

Ludzkość znajduje się między dwiema siłami: potęgą dobra i potęgą zła. Dlatego musicie trwać mocni w wierze, bez zawahań, zanim zło będzie poddawać was próbom, skoro już Zły zdołał wywołać podział w Ludzie Bożym, w rodzinach, między braćmi we wspólnocie, między pasterzami Bożego Stada, i tworzy poważne i nienaprawialne przepaści wewnątrz ludzkości.

(...) Teraz przyszło wam zbierać plony tego pokolenia, w których przeważa chwast. Pszenicy, którą widzę, jest mało, lecz ta niewielka [w swej ilości] pszenica w większości zrodziła się pod osłoną Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, i z posłuszeństwa Naszej Królowej i Matce. (...)

Lud wierny Bogu: ten, który posiada siłę tych, którzy, zjednoczeni, składają w ofierze wszystko, co ich spotyka, z miłości do Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia dusz.(...)

Czego wam brakuje, dzieci Najwyższego? Zaufania do Boga, żebyście Go znaleźli! ... 

                                                st. Michael 27.04.2021

 

 

 „ (...) Moje dzieci, proszę was o pokój, pokój między ludźmi, pokój w rodzinach, pokój między narodami i mocarzami świata. Moje dzieci, pokój między ludźmi musi być poza jakimkolwiek narodem, jakąkolwiek religią, jakąkolwiek rasą. Pokój oznacza także szacunek dla różnych wyznań wiary, ale wy kochajcie się jak bracia w miłości jednego Boga, Jezusa, który stał się człowiekiem i umarł za was na krzyżu za wasze zbawienie i za wasze grzechy, którym zostawił Swoje Słowo, które jest jedno, dla wszystkich i na zawsze. Wszystkie religie nie mogą być w jednej modlitwie w Domu Bożym, mój Kościół zostanie zbawiony dzięki waszej wierze. Teraz was błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen”.                                 
Orędzie z Trevignano Romano z 3.07.2019

Jestem zraniony w takim stopniu, że nie można Mnie roz­poznać. Wznieś twoje oczy ku Niebu, a ujrzysz, jak płaczą Moi anio­łowie... Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca, ściągasz Jego gniew, który rozpali się i wybuchnie płomieniem. Kiedy się to stanie, On przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego og­nia. Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt wraz z całym złem przebranym za dobro. Biada wam, którzy przebraliście się za sługi prawości i pełnicie służbę w Moim Kościele, lecz wy jedynie naśladujecie sługi, służąc zgodnie ze wskazaniami Bestii. Mówię wam: ściągniecie na siebie gniew Mojego Ojca i również skończycie w płomieniach, chyba że się nawrócicie.

 

Nie jesteście zadowoleni z tego, który zasiada na tronie Piotra i który stale przypomina wam o świętym wypełnianiu Moich przyka­zań, gdyż one są święte. Jesteście niezadowoleni z jego wezwań do zachowywania Tradycji Kościoła i do życia codziennie życiem Eu­charystycznym. Wasze obawy budzi zbliżenie się Kościoła Wschodu do Kościoła Zachodu i urzeczywistnienie się Jedności!

 

Pokolenie niegodziwe i zepsute! Jak długo mam znosić twój bunt? Jednak mówię ci: to, czego się boisz, dokona się. To, czego się lę­kasz, urzeczywistni się. Na koniec Mój Kościół się zjednoczy i będzie jeden. Moja Modlitwa do Ojca  zostanie wysłuchana.

 

Czy obecnie będziecie wciąż trwać w waszych złych zamiarach? Słudzy Bestii, pewnego dnia - razem z Fałszywym Prorokiem, czyli drugą Bestią - poniesiecie jarzmo waszych win jak Śmierć. Dziś, jeszcze w tajemnicy, bierzecie za cel Tron Piotra, posługując się waszymi ludźmi, których umieszczacie na najwyższych stanowiskach, by zmienić Prawdę w liberalizm lub w coś innego. Fałszujecie Moje Święte Prawo i niszczycie je, aby usunąć Moją Tradycję. To dlatego Mój Ojciec pozbawi was wszystkiego, co posiadacie, podkładając ogień pod waszych dziesięć Wież i obnażając ich fundamenty. Wszyst­kie wasze drogocenne kamienie zostaną rozbite, a was samych poch­łonie ogień. Jeśli nie usłyszę waszego krzyku nawrócenia, wykonam wszystkie te rzeczy w krótkim czasie. Kościół ożyje! 

 

Prawdziwe Życie w Bogu

 

 

*

 

Potrzeba modlitwy o jedność chrześcijan. Możemy być pierwocinami jedności gromadząc się i modląc jednym sercem i jednym głosem.

 

 

 

Matka Boża:

„Błagam Moje dzieci o zjednoczenie się w sercach i w słowach, i o odbudowanie pierwotnego Kościoła Mego Syna w sercach. Mówię: Kościół pierwotny Mego Syna, gdyż ten Kościół zbudowany został na Miłości, Prostocie, Pokorze i Wierze... Rozumiem przez to, że odbudujecie budowlę we wnętrzu swych serc.” (23.09.91);

 

 

 

 Kluczem Mego Królestwa jest MIŁOŚĆ – Miłość w całej swej chwale. Miłość i Pokora staną się jeszcze innym kluczem: Kluczem do JEDNOŚCI” (9.08.89);

 

 

 

Jedność nadejdzie z pokorą i miłością. A teraz wasze serca niech cenią sobie to co mówię: aby osiągnąć jedność, potrzebuję zadośćuczynienia. (30.09.93);

 

 

 

Potrzebuję waszych serc, aby zbudować jedność w waszych sercach. Potrzebuję ofiar dla zjednoczenia Dwóch Sióstr!” (Kościola katolickiego i prawosławnego) (7.07.95).

 

 

by  nie należeć do większości, na której wypełniają się  proroctwa,  że  w tych czasach zamętu i deprawacji nawet dobrzy i wybrani

zostaną zwiedzeni, wciągnięci w pokusę i zniszczenie...;   by podobać się Bogu  i dojść do przynależności do zachowanej, wiernej "Reszty"

 

Niestety, większość ludzi ma w sobie wystarczająco dużo religii, by nienawidzić, ale niewystarczająco by kochać.

07 listopada 2020
  (...) Jezus ustanowił Swój Kościół na niezawodnej skale apostoła Piotra. Piotrowi Jezus przydzielił zadanie bycia fundamentem Kościoła i zachowywania całej Prawdy. Dla Piotra Jezus prosił, by jego wiara została zachowana
25 października 2020
  (...) Jezus ustanowił Swój Kościół na niezawodnej skale apostoła Piotra. Piotrowi Jezus przydzielił zadanie bycia fundamentem Kościoła i zachowywania całej Prawdy. Dla Piotra Jezus prosił, by jego wiara została zachowana
16 maja 2020
10 kwietnia 2019, Prawdziwe Życie w Bogu (fragmenty) (...) Pozwól Mi powiedzieć ci: kiedy będziesz dzielić swoje życie ze Mną, zyskasz nieśmiertelność!  Nie lękaj się, raduj się! Niechaj twój duch
16 maja 2020
Fragmenty orędzia z 31.01.2019, Prawdziwe Życie w Bogu (…) Zatem tych, którzy pozwolą, by Moje Ręce uformowały ich jak glinę, tak jak ty Mi pozwoliłaś to uczynić, ponownie ukształtuję, aby

Zbawienie to przyjęcie Prawdy i Miłości.

 

29 listopada 2020
   Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich pragnę żyć. (św. Stanisław Kostka)   Świat pogardził swoim Stwórcą, wyparł się Wszechmogącego, kpi sobie z Jego Prawa i wyśmiewa, i prześladuje pragnących je zachowywać. To szaleństwo, bo przecież Bóg nie pozwoli w nieskończoność z Siebie szydzić. A przecież nigdy w historii nie było tyle i tak łatwo dostępnych przeróżnych