"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

 Pokój podstawową więzią łączącą wszystkich ludzi.

 

 

ABYŚMY  JEDNO  BYLI  (J1,21)

 

Nie chodzi tu o zmieszanie wszystkich religii dla stworzenia jednej uniwersalnej - do czego dzisiaj się dąży.

Chodzi o to, by ludzkie życie było  poszukiwaniem i podążaniem drogą prawdy i miłości prowadzącą do wiecznego zbawienia.

A tę drogę można odkryć w prawdziwym nauczaniu Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.

Wierność doktrynie Kościoła Chrystusowego, Kościoła powszechnego (z gr. Καθολικος tzn. katolicki) przejawia się również w osobistym dążeniu do jedności z wszystkimi ludźmi dobrej woli bez żadnych wyjątków, ale przy własnym zachowywaniu doktryny.

 Pokój i wzajemny szacunek winien być podstawową więzią łączącą wszystkich ludzi. A Chrześcijanina winno dodatkowo cechować miłosierdzie - dzięki któremu osiąga się jedność. Miłosierdzie, to pochodząca od Boga Miłość czynna, która po ludzku myśląc

wcale oponentom i wrogo nastawionym się nie należy. To Miłość dawana jako lekarstwo, a nie tylko jako nagroda.

A zatem

Miłość Boga Ojca, Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i Dar Jedności w Duchu Świętym - niech będą z nami wszystkimi.

Niech Prawda objawi się temu, kto jej pragnie i szuka. 

Jesteście mniej zjednoczeni,  niż szczep małp. 

(Koniec czasów)

 

*

 

Rozumiecie? Nie potrzebuję waszych dzieł, potrzebuję waszej miłości jako aktu wynagrodzenia.    IC 

(PŻwB 10.01.03)

*

Braterstwo właściwie rozumiane

w chrześcijaństwie to miłość bliźniego,

a nie bratanie się z innymi wyznawcami religii...

(AoJ 2021marzec#2)

*

Płakałem nad nimi, uskarżałem się, chcąc zapobiec ich kroczeniu po drodze śmierci, lecz oni na nic nie zważali.

Kiedy zstąpię na nich jako Sędzia, jako Panujący i oskarżę ich o ich zbrodnie – gdyż w istocie to są zbrodnie – ukażę im z wielką mocą, jak rozdzierali Moje Mistyczne Ciało. (...) Całkowicie ignorujecie Moje Słowa w Pismach. (...)

Moje drogi są drogami wspaniałymi, prowadzącymi do doskonałości. Jesteście wezwani do bycia doskonałymi. (Por. Mt 5,48)  

(02.05.2001 PŻwB)

 

*

Dzieci Moje, widzicie znaki Mego powrotu i - jak już powiedziałem Moim Apostołom, nie przychodzę, żeby jednoczyć, lecz aby oddzielić dobro od zła [por. Mt 10, 34; J 3, 19nn].

(TR19.10.2021)

 

*

 

Obdarzać miłością i dobrocią mogą tylko ludzie szczęśliwi. Bo tylko tacy mają dobroć i miłość w swym sercu - i dlatego są szczęśliwi.

Jezus  

(Słowo pouczenia)  

*

 

Prawda i miłość jest kierunkowskazem na Mojej drodze, i na niej potykają się grzesznicy.

Niektórzy mówią, że jest wiele dróg do Boga, bo są wyznawcy różnych religii i dla nich jest dobra inna droga. Jednak Moja droga prowadzi do zbawienia, a Ja jestem bramą do zbawienia i tylko ten, kto przejdzie przez Bramę Mojego Miłosierdzia może być zbawiony.  (AoJ2021styczeń5)

*

 

Potrzeba modlitwy o jedność chrześcijan. Możemy być pierwocinami jedności gromadząc się i modląc jednym sercem i jednym głosem.

 

Matka Boża:

„Błagam Moje dzieci o zjednoczenie się w sercach i w słowach, i o odbudowanie pierwotnego Kościoła Mego Syna w sercach. Mówię: Kościół pierwotny Mego Syna, gdyż ten Kościół zbudowany został na Miłości, Prostocie, Pokorze i Wierze... Rozumiem przez to, że odbudujecie budowlę we wnętrzu swych serc.” (23.09.91);

 

 

Kluczem Mego Królestwa jest MIŁOŚĆ – Miłość w całej swej chwale. Miłość i Pokora staną się jeszcze innym kluczem: Kluczem do JEDNOŚCI” (9.08.89);

 

 

Jedność nadejdzie z pokorą i miłością. A teraz wasze serca niech cenią sobie to co mówię: aby osiągnąć jedność, potrzebuję zadośćuczynienia. (30.09.93);

 

 

Potrzebuję waszych serc, aby zbudować jedność w waszych sercach. Potrzebuję ofiar dla zjednoczenia Dwóch Sióstr!” (Kościola katolickiego i prawosławnego) (7.07.95).

 

*

 „ (...) Moje dzieci, proszę was o pokój, pokój między ludźmi, pokój w rodzinach, pokój między narodami i mocarzami świata. Moje dzieci, pokój między ludźmi musi być poza jakimkolwiek narodem, jakąkolwiek religią, jakąkolwiek rasą. Pokój oznacza także szacunek dla różnych wyznań wiary, ale wy kochajcie się jak bracia w miłości jednego Boga, Jezusa, który stał się człowiekiem i umarł za was na krzyżu za wasze zbawienie i za wasze grzechy, którym zostawił Swoje Słowo, które jest jedno, dla wszystkich i na zawsze. Wszystkie religie nie mogą być w jednej modlitwie w Domu Bożym, mój Kościół zostanie zbawiony dzięki waszej wierze. Teraz was błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen”.                                 
Orędzie z Trevignano Romano z 3.07.2019
 

*

Ludzkość znajduje się między dwiema siłami: potęgą dobra i potęgą zła. Dlatego musicie trwać mocni w wierze, bez zawahań, zanim zło będzie poddawać was próbom, skoro już Zły zdołał wywołać podział w Ludzie Bożym, w rodzinach, między braćmi we wspólnocie, między pasterzami Bożego Stada, i tworzy poważne i nienaprawialne przepaści wewnątrz ludzkości.

(...) Teraz przyszło wam zbierać plony tego pokolenia, w których przeważa chwast. Pszenicy, którą widzę, jest mało, lecz ta niewielka [w swej ilości] pszenica w większości zrodziła się pod osłoną Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, i z posłuszeństwa Naszej Królowej i Matce. (...)

Lud wierny Bogu: ten, który posiada siłę tych, którzy, zjednoczeni, składają w ofierze wszystko, co ich spotyka, z miłości do Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia dusz.(...)

Czego wam brakuje, dzieci Najwyższego? Zaufania do Boga, żebyście Go znaleźli! ... 

                                                st. Michael 27.04.2021

 

 Przykazanie nowe daję wam, abyście się tak wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem...

Wtedy wszyscy poznają żeście Moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie.  (zob.J34-35)

 

01 marca 2020
  Bóg nie jest wyłączną własnością katolików i bardzo błądzą ci katolicy, którzy nie troszczą się o niekatolików. Nie działają dla sprawy Ojca, są jedynie pasożytami, które żyją z Ojca, a nie okazują Mu synowskiej pomocy. Bogu nie jest potrzebna pomoc, bo jest najpotężniejszy, jednak pragnie jej od was. Bóg krąży jak życiodajna krew w żyłach całego ciała Wszechświata. Katolicyzm jest centrum tego wielkiego ciała, który On stworzył. Ale, jak mogłyby
16 maja 2020
Fragmenty orędzia z 31.01.2019, Prawdziwe Życie w Bogu (…) Zatem tych, którzy pozwolą, by Moje Ręce uformowały ich jak glinę, tak jak ty Mi pozwoliłaś to uczynić, ponownie ukształtuję, aby byli tacy, jakimi Ja pragnę ich mieć. l oddalę od nich winy. Gdyby tylko wyrzekli się swojego szaleństwa, namaściłbym ich. Moja uczennico, wytrwaj i nie pozwól, by jakiś ziemski powab pojawił się na twojej drodze, aby cię odciągnąć ode Mnie!
16 maja 2020
10 kwietnia 2019, Prawdziwe Życie w Bogu (fragmenty) (...) Pozwól Mi powiedzieć ci: kiedy będziesz dzielić swoje życie ze Mną, zyskasz nieśmiertelność!  Nie lękaj się, raduj się! Niechaj twój duch się wzniesie i pozwoli Mi wziąć cię w posiadanie, Moja droga duszo! Kiedy zwracasz się do Mnie z miłością to głęboko Mnie dotyka. (…) Przyjdźcie do Mnie biedni nieszczęśnicy, którzy kroczycie doliną śmierci, przyjdźcie do Mnie, a Ja was odnowię
25 października 2020
  (...) Jezus ustanowił Swój Kościół na niezawodnej skale apostoła Piotra. Piotrowi Jezus przydzielił zadanie bycia fundamentem Kościoła i zachowywania całej Prawdy. Dla Piotra Jezus prosił, by jego wiara została zachowana w pełni w przeciągu całej historii ludzkiej. Piotrowi dał pewną gwarancję jego zwycięstwa: moce piekielne nie zwyciężą.   Moce piekielne nie zwyciężą. Zadanie powierzone Piotrowi jest przekazywane jego następcom. W ten sposób Papież staje się dziś fundamentem, na którym wznosi się
07 listopada 2020
  (...) Jezus ustanowił Swój Kościół na niezawodnej skale apostoła Piotra. Piotrowi Jezus przydzielił zadanie bycia fundamentem Kościoła i zachowywania całej Prawdy. Dla Piotra Jezus prosił, by jego wiara została zachowana w pełni w przeciągu całej historii ludzkiej. Piotrowi dał pewną gwarancję jego zwycięstwa: moce piekielne nie zwyciężą.   Moce piekielne nie zwyciężą. Zadanie powierzone Piotrowi jest przekazywane jego następcom. W ten sposób Papież staje się dziś fundamentem, na którym wznosi się
04 października 2021
Jestem zraniony w takim stopniu, że nie można Mnie roz­poznać. Wznieś twoje oczy ku Niebu, a ujrzysz, jak płaczą Moi anio­łowie... Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca, ściągasz Jego gniew, który rozpali się i wybuchnie płomieniem. Kiedy się to stanie, On przyjdzie do ciebie w płomieniu pochłaniającego og­nia. Spłoniesz i zamienisz się w popiół, ty i twój bunt wraz z całym złem przebranym za dobro. Biada wam, którzy
04 października 2021
 (…) Zatem tych, którzy pozwolą, by Moje Ręce uformowały ich jak glinę, tak jak ty Mi pozwoliłaś to uczynić, ponownie ukształtuję, aby byli tacy, jakimi Ja pragnę ich mieć. l oddalę od nich winy. Gdyby tylko wyrzekli się swojego szaleństwa, namaściłbym ich. Moja uczennico, wytrwaj i nie pozwól, by jakiś ziemski powab pojawił się na twojej drodze, aby cię odciągnąć ode Mnie! Chcę, żebyś pozostała przywiązana do Mnie. Miej Mnie
21 października 2021
Bądź posłuszny Prawdzie  "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.  Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.

J17,11

 

29 listopada 2020
Począwszy od nastolatków zdecydowana większość z nas uznaje, że posiada już pełne rozeznanie, że mamy swój rozum i nim się kierujemy, a świat wokół byłby lepszy, gdyby nas posłuchał. Dla w pełni przekonanych do swoich poglądów naprawiaczy innych te strony mogą być stratą czasu, mogą być śmieszne czy odpychające. Lecz może posłużą tym niewielu szukającym Prawdy, którzy chcą coś więcej uczynić z sobą samym, którzy nie chcą żyć na poziomie najinteligentniejszych zwierząt, skoro Bóg proponuje nam przebóstwienie. Zapewne czasem dochodzą do naszej świadomości słowa o potrzebie nawrócenia, otwarcia swego serca Bogu. Ale najczęściej bez konkretów czym to jest, co właściwie trzeba czynić. Te strony przeznaczone są szczególnie dla tych, którzy w ciszy własnych serc chcą się prawdziwie nawrócić, uwolnić od wątpliwości, złudzeń,  uzależnień, zniewoleń... i otworzyć się na osobiste poznanie

Ojcze święty, zachowaj w Imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak My.
Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w Imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im Słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w Prawdzie Twojej; Słowo Twoje jest Prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat; i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w Prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. 
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.  A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś; i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich. 

Ewangelia św. Jana 17,11nn

Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w Nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

J17,21