"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mój ukochany Jezu,
jestem szczęśliwy w Twojej obecności.
Twój psalmista mówił:

„Być blisko Boga to moje szczęście".
Brakuje słów, by opisać, co znaczy mieć Ciebie - Boga z Boga, Światłość ze Światłości,
Boga prawdziwego z Boga prawdziwego -
tak blisko...
Jesteś ukryty, ale Cię widzę.
Jesteś milczący, ale Cię słyszę.
Jesteś nieruchomy, lecz wychylasz się, by mnie pochwycić
i przyciągnąć do Twojego Serca. 

 

Ten, kto Cię posiada w Sakramencie Twojej Miłości,
posiada wszystko,

Ponieważ tutaj jesteś, niczego mi nie braknie.
Ponieważ tutaj jesteś, niczego nie muszę się lękać.
Ponieważ tutaj jesteś, nie jestem samotny.
Ponieważ tutaj jesteś, całe Niebo zstępuje i miriady aniołów              adorują Ciebie i ofiarują Ci pieśni uwielbienia i chwały.
Ponieważ tutaj jesteś, nie muszę Cię szukać

gdziekolwiek indziej.
Ponieważ tutaj jesteś, moja wiara ma Cię w posiadaniu,
moja nadzieja jest w Tobie zakotwiczona,
a moja miłość obejmuje Cię i nie pozwoli Ci odejść. 

In Sinu Jesu

 

† Gdy przychodzisz Mnie adorować i przedkładasz Mnie ponad wszystko inne, co zabiega o twoją uwagę i żąda twojego czasu, pocieszasz Mnie i oddajesz Mi chwałę. Dowodem przyjaźni jest przedkładanie przyjaciela ponad wszystko. Chcę, żebyś Mnie wybierał, byś poświęcał Mi czas, który mógłbyś przeznaczyć innym osobom lub sprawom. Czyniąc tak, okazujesz Mi miłość i ofiarujesz pocieszenie prawdziwej przyjaźni.
Chciałbym prosić wszystkich (...) o taką uprzywilejowaną miłość. Przyjaźń, jeśli ma się dobrze rozwijać, musi być pielęgnowana. Dotyczy to przyjaźni ze Mną, a także ludzkich przyjaźni. Czekam na towarzystwo Moich (...).

  In Sinu Iesu, 22.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

† Przyjdź do Mnie, a ja przemówię Sercem do twojego serca, jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem. Ten dialog miłości jest istotą naszej przyjaźni. Pamiętaj, że wybrałem cię po to, abyś był Moim najdroższym przyjacielem, przyjacielem Mojego Serca. Chcę podzielić się z tobą tym wszystkim, co słyszę w łonie Mojego Ojca. Pragnę wyjawić ci pragnienia Mojego Serca, Moje plany oczyszczenia i odnowienia kapłaństwa, a także wszystko to, co Mnie zasmuca.
Proszę, byś Mnie pocieszał, trwając przed Moim Obliczem. Proszę, byś Mnie pocieszał, trwając zawsze blisko Mojego Serca przebitego z miłości do ciebie i do wszystkich grzeszników. Bądź Moim kapłanem adorującym. Pocieszaj Mnie i wynagradzaj za tych, którzy gardzą Moją miłością, oraz za tych, którzy drwią z Moich ran, z Mojej krwi i z Mojej ofiary.

 In Sinu Jesu, 10.01.2008

 

 

 

 

 

 

 

Panie Jezu Chryste,
chociaż podczas tej godziny nie mogę zbliżyć się do Ciebie fizycznie w Sakramencie Twojej Miłości, 
 chciałbym to uczynić poprzez wiarę i nadzieję.
Przenieś mnie, proszę, pociągając Mój umysł i serce ku temu Tabernakulum na świecie, w którym w tym czasie
jesteś najbardziej opuszczony, zupełnie zapomniany i pozbawiony ludzkiego towarzystwa.
Spraw, by blask Twojego Eucharystycznego Oblicza tak przeniknął moją duszę, 
abym - poprzez ofiarowanie Ci adoracji i zadośćuczynienia i wypełnianie moich zwyczajnych, codziennych obowiązków - mógł uprosić Twoje Najświętsze Serce o powrót chociażby jednego kapłana do Tabernakulum, w którym Ty dziś na niego czekasz. Amen.

 

In Sinu Jesu

 

 

 

 

 

 

 

Bądź pozdrowiona Miłości Wiekuista, Słodki Jezu mój, który raczyłeś zamieszkać w sercu moim.

Pozdrawiam Cię o chwalebne Bóstwo, które raczyło uniżyć się dla mnie i z miłości ku mnie tak wyniszczać się,

aż do nikłej postaci chleba.

Pozdrawiam Cię Jezu, niezwiędły kwiecie człowieczeństwa, Tyś jedyny dla duszy mojej.

Miłość Twa czystsza niż lilija, a obcowanie Twoje jest mi przyjemniejsze, niż woń hiacyntu.

Przyjaźń Twa tkliwsza i delikatniejsza niż zapach róży, a jednak mocniejsza niż śmierć.

O Jezu, śliczności niepojęta, Ty się najlepiej rozumiesz z duszami czystymi, bo one jedne są zdolne do bohaterstwa i ofiary, o słodka i różana Krwi Jezusowa, uszlachetnij krew moją i przeistocz ją we własną Swoją Krew, niechaj mi się to stanie według Twego upodobania. (Dzienniczek 1575)

 

 

 

Najświętsze Serce Jezusa, prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie,

poświęcam Ci ciało i duszę

dla całkowitego zjednoczenia się z Twoim Se­rcem, nieustannie ofiarowywanym

na wszystkich ołtarzach świata, oddającym chwalę Ojcu i błagają­cym o nadejście Jego Królestwa.

Proszę, przyjmij moją pokorną ofiarę. Użyj mnie, jak chcesz, na chwalę Ojca i dla zbawienia dusz. Najświętsza Mat­ko Boża, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Twego Boskiego Syna.

Proszę, broń i ochraniaj mnie jako Swe wybrane dziecko. Amen.

NMP w Akita

 

 

 

 

 

 

 

Rozkoszą moją jest wpatrywać się w Ciebie, Boże niepojęty.

W tych tajemniczych istnieniach przebywa duch mój, tam czuję, że jestem u siebie.

Znane mi jest dobrze mieszkanie oblubieńca mego.

Czuje, ze nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie.

O Piękności niestworzona, kto Ciebie raz pozna, ten nic innego kochać nie może.

Czuję otchłań swej duszy bezdenną i nic jej nie wyrówna – jeno Bóg sam.

Czuję, ze tonę w Nim, jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie.

 

(s.Faustyna, Dzienniczek 343)

 

 

 

Dziękuję, że trwałeś w Mojej Obecności, aby dotrzymać Mi towarzystwa w Mojej gorzkiej męce. Patrzyłem na ciebie z Sakramentu Mojej Miłości tak, jak patrzyłem na Jana, Mojego umiłowanego ucznia. Ucz się dotrzymywać Mi towarzystwa. Wystarczy, że Mnie poszukujesz i trwasz w ciszy Mojej Obecności, i ze cieszysz się z tego, że jesteś ze Mną. Nie potrzebuję twoich myśli ani słów. Wystarczy, że dasz Mi twoje adorujące serce, pełne miłości i wdzięczności za  Moją nieustanną obecność w Najświętszym Sakramencie. 

In Sinu Jesu 7.03.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

                                                                                     

(...)

Jan czynił zadość za Piotra, który się Mnie zaparł - nie przez osądzanie Piotra, którego szanował i kochał jak ojca, ale płacząc wraz z nimi ofiarując siebie jako wynagrodzenie za jego upadek. To Jan ofiarował Mi wierną miłość, by uczynić zadość za zdradę niewiernego Judasza. Kiedy ten opuścił Wieczernik, by wejść w noc, i kiedy Moje Serce straszliwie cierpiało, Jan podarował Mi całą swoją miłość, błagając, bym ją przyjął jako wynagrodzenie za judaszową oziębłość i jego spisek uknuty przeciw Mnie.

Bądź św. Janem dla Mojego Serca. Ofiaruj Mi zadośćuczynienie przez ofiarowanie Mi ciebie samego w imieniu tych, którzy uciekają od Mojego Eucharystycznego Oblicza; w imieniu tych, którzy nie znoszą trwania w Mojej obecności, w bliskości Mojego Serca; w imieniu tych Moich kapłanów, którzy mają czas na wszystko, ale nie dla Mnie.

Podaruj Mi twoje towarzystwo, twoje zaufanie, twoją wdzięczność. Nie pozwól, by cokolwiek odciągało cię od wypełniania Mojego zamysłu. Ten, kto wynagradza za Moich kapłanów, przy końcu swojego życia odkryje, że jego własne grzechy, choć liczne, zostały zakryte jednym jedynym aktem wynagrodzenia - bowiem zadośćuczynienie jest praktykowaniem miłości, a miłość zakrywa grzechy.

Kochaj Mnie, a wypełnisz wszystko, o co cię proszę.

Kochaj Mnie, a Ja wypełnię wszystko, o co ty Mnie prosisz.

Pragnę towarzystwa dusz takich jak św. Jan, kapłanów adorujących i wynagradzających; wyleję na nich rzeki łask dla odnowy Mojego kapłaństwa i ku radości Mojej Oblubienicy - Kościoła. 

(In Sinu Jesu 27.11.11)

 

*

 

 

Daj mi, proszę, udział w Twojej eucharystycznej pokorze,
w ciszy, w Twoim ukryciu i w Twojej modlitwie ku Ojcu.
Daj mi udział w Twoim nieustannym ofiarowaniu się Mu
w Sakramencie Twojej Miłości.
Nie ma chwili, w której byś się nie ofiarował,
nie ma chwili, w której Twoje całopalenie na krzyżu
nie byłoby uobecniane przed Ojcem.

 

 

 

 

 

 

 

 
+ Wpatruj się we Mnie w Sakramencie Mojej Miłości. Święta Hostia, którą widzisz,

jest cicha, spokojna, pokorna, uboga i ukryta.

Naśladuj Mnie, stań się cichy, spokojny, pokorny, ubogi i ukryty.

Ukryj się we Mnie tak, jak Ja jestem ukryty w tabernakulum pod postacią Świętej Hostii.
Niech nie istnieje dla ciebie nic poza Mną.

Jedynie ze Mną, w Mojej obecności, znajduje się to wszystko, czego pragnie twoje serce.

Nie szukaj niczego innego, co mogłoby zaspokoić tęsknotę twojego serca.

Ukryj się raczej we Mnie, jak Ja ukrywam się z miłości do ciebie w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Jakże miłuję ukryte dusze! Widzę w nich odblask Mojej Matki i św. Józefa, Mojego przybranego ojca.
Życie ukryte jest cnotą tych, którzy uwielbiają Mnie ukrytego w Sakramencie Mojej Miłości.

Jestem Bogiem ukrytym", ale objawiam się twarzą w twarz tym, którzy ukrywają się we Mnie.
Usuwaj się coraz częściej sprzed ludzkich oczu. Staraj się być niezauważanym.

Skrywaj się we Mnie i razem ze Mną w łonie Mojego Ojca.
Odpoczywaj we Mnie i ciesz się, kiedy przebywasz tam, gdzie inni ani cię nie widzą,

ani nie znają, ani nie chwalą.

Czyń zawsze jedynie to, co ci powierzyłem, a potem, (...) wycofaj się z radością.
Łaska życia w ukryciu i w milczeniu nie każdemu jest dana; jest to łaska, którą wyróżnione są dusze przeznaczone do eucharystycznego życia, do życia adoracją, poprzez którą wzrastają,

upodobniając się do Mnie ukrytego w Sakramencie Mojej Miłości.

To proces będący udziałem wszystkich tych, którzy pozwolą działać Mojej miłości w ich duszy i którzy są wierni adorowaniu Mojego ukrytego Oblicza, Mojego Eucharystycznego Oblicza. (...)

 

IN SINU JESU  20.09.2011

 

*

 

 + Ufaj przewodnictwu Tego, którego posłałem, aby się z tobą zaprzyjaźnił - Ducha Świętego, twojego Obrońcy. Naucz się słuchać Jego delikatnych natchnień. Im bardziej poddasz się Jego działaniu, tym lepiej zrozumiesz, dokąd i w jaki sposób cię prowadzi. Oto sekret świętości: dać się prowadzić Duchowi Świętemu we wszystkim. Proś usilnie, aby tobą kierował. Wzywaj Go, On jest przy tobie w każdym momencie. Wraz ze Mną i Ojcem mieszka w świątyni twojej duszy. Jest twoim Obrońcą przed światem, ciałem i oskarżycielem - szatanem. Jest twoim Adwokatem przed Moim Ojcem. To Duch Święty jednoczy twoją duszę z Moją, twoje serce z Moim, w taki sposób, że kiedy się modlisz, twoja modlitwa staje się Moją modlitwą wznoszącą się do Ojca jak wonne kadzidło. Duch Święty przychodzi z pomocą twojej niemocy, gdy nie wiesz, jak powinieneś się modlić. Jego niewidzialne działanie polega na zjednoczeniu dusz z Moim kapłańskim orędownictwem u Ojca zarówno w Niebie, jak i w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. 

Gdy przychodzisz na adorację, odłóż na bok wszelkie niepokoje i troski, i pozwól Duchowi Świętemu, aby łagodnie jednoczył twoje modlitwy z modlitwa, która wznosi się do Ojca z Mojego Eucharystycznego Serca. Modlitwa, którą do Niego zanoszę, zawiera każdą twoją prośbę. Trwaj w pokoju.
Możesz prosić o to czy o tamto i taka modlitwa jest dobra i podoba się Ojcu, ale istnieje również inna – wyższa droga, która jest włączenie się w modlitwę Mojego Najświętszego Serca obecnego w Najświętszym Sakramencie i w chwale Nieba. Udzielam Ducha Świętego tobie i wszystkim kapłanom, którzy chcą włączyć się w Moje kapłańskie orędownictwo, nie porzucając również innych form wstawiennictwa, które są miłe Ojcu, gdy są praktykowane w duchu dziecięctwa i ufności w Jego pełną miłości Opatrzność.

Wstawiennictwo nie kłóci się z adoracją. Dusza, która adoruje Mnie obecnego w Sakramencie Mojej Miłości, jednoczy się ze Mną w Moim nieustannym orędownictwie przed obliczem Ojca. Moje orędownictwo nie skończy się nawet w chwale wieczności, ponieważ pozwoliłem sobie przebić ręce, stopy i bok. Rany te wyjednują łaski dla wszystkich - dla tych, którzy są już w chwale, aby mogli przechodzić od światłości do światłości, od słodyczy do słodyczy; dla tych, którzy są na ziemi, aby w Moich ranach mogli znaleźć uzdrowienie, czystość i świętość, oraz dla dusz czyśćcowych, aby zasługi Moich świętych ran mogły je orzeźwiać i wyzwolić.

In Sinu Jesu; 28 marca 2008 r.
 

 

 

 

 Adoracja Ciała i Krwi, Duszy i Bóstwa Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa 
 obecnego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza
(on-line)

2020/05/14
Dowody na istnienie Boga - Wszechświat i życie - dzieło przypadku czy niepojętej Inteligencji?  Część 4. Czy matematyka rządzi Wszechświatem i życiem? Kto wymyślił matematykę? Niezwykłość i tajemniczość królowej nauk.   Zgłębienie prawdy.

† Gdy przychodzisz Mnie adorować i przedkładasz Mnie ponad wszystko inne,

co zabiega o twoją uwagę i żąda twojego czasu, pocieszasz Mnie i oddajesz Mi chwałę...