"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

  AKT POŚWIĘCENIA I POWIERZENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

27 grudnia 2020
Pan Jezus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przywrócił nam łaskę uświęcającą

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.

Pełnym bólu błaganiem proszę was wszystkich o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. 

Dzisiaj jest to konieczne dla uratowania całej ludzkości... (DK287)

 

 

 

 

 

    AKT POŚWIĘCENIA I POWIERZENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

 

 

     Niepokalana Dziewico Maryjo,

pełna delikatnej zażyłości najdoskonalsza Córko, wierna Oblubienico i oddana Matko Boga -

usłysz mnie proszę i wysłuchaj.

 

     Oto  pragnę  w świadomości Twojej Obecności  odpowiedzieć na Twoje wezwanie poświęcając się Twojemu Niepokalanemu Sercu i uznając Cię za swoją  Mamę i Królową. Pragnę i proszę, byś pokierowała moim życiem dla oświecenia mnie Światłem Bożej Prawdy

i dla uświęcenia, bym nieustannie i żarliwie otaczał Boga chwałą.

 

    Wiem, że sam jestem niczym, ulegam błędnym mniemaniom i złu - Ty zaś z Woli Bożej wszystko możesz.  Dlatego pragnę pod Twoją ochroną uczyć się w Twojej szkole miłości upodabniania się do Chrystusa i do Ciebie.

Pragnę czynić wszystko jedynie z Tobą - w służbie dla Królestwa Miłości na ziemi;

przez Ciebie - aby wszyscy ludzie doszli do skruchy i pragnienia zanurzenia się w uszczęśliwiającej światłości Trójjedynego Boga

i dla Ciebie - dla Twego Tryumfu w  świecie.

    

    Dlatego też z najpełniejszą ufnością i całkowitym oddaniem

powierzam się Tobie i oddaję w niewolę miłości.

Powierzam Ci całego siebie: mojego ducha i duszę, moją  wolę, umysł, serce i ciało,

moje słabości i grzechy a także całą przeszłość moją  i przyszłość wraz ze śmiercią,

wszystkie modlitwy, prace, radości, ofiary i cierpienia,

wszystko, czym jestem oraz co posiadam.

   

    Mając jednak świadomość, że z natury jestem niestały i zmienny, proszę Cię wspomóż mnie, bym co dzień od nowa ponawiał poświęcanie się Twojemu Niepokalanemu Sercu,

by nieustannie pozostawiać Tobie zupełną swobodę posługiwania się mną.

Gdybym jednak uległ błędnym mniemaniom i złu, już teraz proszę,

byś nie zważała na moją wolę i moje życzenia, gdyby były odmienne od Twoich,

ale przeprowadzała Swoje i Boże plany nawet wbrew mojej woli,

i doprowadziła mnie na powrót do siebie.        

Mamo i Królowo kocham Cię, ufam i dziękuję Ci. Amen. 

 

 

 

Przyzwyczajajcie się przeżywać każdą chwilę dnia w Moim Niepokalanym Sercu

 

 

 

Najmniejsza troska o przyszłość jest obrazą dla miłości Jezusa i zaprzeczeniem rzeczywistości oddania się Maryi.

 

Zatem całkowite zawierzenie i oddanie - święta obojętność na to, co się ze mną stanie.