"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Bądźcie wartownikami czuwającymi na górach ufności i nadziei, w tych mrocznych czasach niewierności i odstępstwa - Wieczernik w ramach Ruchu Maryjnego (DK 525 z rozważaniem) 

31 lipca 2021
Najświętsza Maryja Panna zaprasza na Wieczernik

  W tych czasach wytycza się tak wiele dróg, łatwiejszych i przemierzanych przez wielu.  Prowadzą one jednak do spotkania ze Złym - ojcem kłamstwa. 

Droga Prawdy wyzwala z jego zniewoleń i wpływów, i prowadzi do spotkania z Osobą Boga Żywego.

 Pozwól się nieść, Mój mały synu, w Moich matczynych ramionach, a zobaczysz wszędzie cuda łaski i miłosierdzia Mego Niepokalanego Serca.

 

Och, jakże piękne są w waszych dniach stopy tych, którzy ogłaszają pokój; tych, którzy szerzą dobrą nowinę zbawienia i tryumfu Bożego Miłosierdzia. Bądźcie i wy posłańcami pokoju.

 

Bądźcie dziś wartownikami czuwającymi na górach ufności i nadziei.

 

Bądźcie czujnymi wartownikami w tych mrocznych czasach niewierności i odstępstwa. Dzięki temu będziecie rozszerzać wokół siebie bardzo żywe światło Ewangelii, wszystkim udzielicie siły Bożego Słowa i pouczycie o drodze, jaką trzeba iść, by zawsze pozostawać w Prawdzie. Cały świat czeka z płomienną nadzieją na wasz głos. Jesteście apostołami drugiej ewangelizacji. Głoście wszystkim narodom, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem, waszym Zbawicielem i Odkupicielem, i że właśnie ma powrócić do was w blasku Swej chwały.

 

Bądźcie czujnymi wartownikami w godzinie największego tryumfu szatana i wszystkich duchów zła.

Wzięły one w posiadanie ludzkość. Świat jest w rękach szatana. Dlatego właśnie dusze stały się niewolnikami grzechu. Niosą ciężar swego oddalenia od Boga, który jest jedynym źródłem waszego szczęścia. Dlatego rozszerza się rozpacz, przemoc i nienawiść. Wady te królują wszechwładnie w stosunkach pomiędzy jednostkami i narodami i jesteście coraz bardziej miażdżeni krwawą prasą rewolucji i wojen, podziałów i bratobójczych walk.

 

Doszliście do szczytu ucisku i żyjecie w latach wielkiej kary, która na tyle sposobów została wam już zapowiedziana.

 

Bądźcie czujnymi wartownikami, którzy wytyczają drogę powrotu dla Boga pokoju i życia, miłości i radości. Dlatego trzeba wam się wyzwolić z brzemienia grzechu, zawsze żyć w Łasce i w zjednoczeniu z Bogiem, przeciwstawiając się duchowi świata, w jakim żyjecie. Wtedy zawsze będziecie wierni waszym przyrzeczeniom chrzcielnym. Za waszym pośrednictwem będzie mogło na nowo zabłysnąć światło dobra i miłości, braterstwa i pokoju, ufności i radości.

 

Bądźcie czujnymi wartownikami, którzy zapowiadają bliskość wielkiego Dnia Pana. Przez wasze zapowiadanie otwierajcie wszystkie serca na nadzieję, by w waszym czasie wypełnił się drugi Adwent i wszyscy mogli przygotować się na przyjęcie niebieskiej rosy Bożego Miłosierdzia (...).

 

Pomimo niewysłowionych cierpień czasu, w którym żyjecie, wasze serca i dusze mogą otworzyć się na radość wywoływaną tą zapowiedzią i oczekiwaniem na cudowne wydarzenie, którego wzywacie w jękach nie do wypowiedzenia. Przyjdź Panie Jezu!

 

***

 

Czas Bożego Miłosierdzia zapowiedziany w objawieniach Pana Jezusa poprzez św. s. Faustynę właśnie dobiega końca. Nastaje również zapowiadany czas kary, czas straszliwej Bożej Sprawiedliwości. Już się to wyraźnie uwidacznia w znakach na niebie i na ziemi, w klęskach żywiołowych, chorobach, a wkrótce w upadku gospodarczym świata, powszechnym głodzie i wojnie jaką wywołają rządcy tego świata. Powszechne staną się wszelkie ludzkie wady, nienawiść, wzajemna wrogość, przemoc, a przez to strach, psychiczne załamania, rozpacz... Coraz więcej ludzi będzie w tym stanie ginąć nagłą śmiercią. Nieprzygotowani na nią nie zdążą nawet zawołać do Boga o miłosierdzie. Ślepo podzielając "wartości" i naśladując sposób życia tego świata - tak wrogiego Bogu i Jego Prawu,  ryzykujemy wieczne piekło, w którym nie ma nawet nadziei na zmianę swojego straszliwego losu. Dlatego tak ważna jest gotowość na własną śmierć, na stanięcie na Sąd Boży. 

Oto w naszej pogoni za szczęściem dźwigamy coraz większy ciężar naszego oddalenia się od Boga. Nic już nie będzie takie jak dawniej. Zapowiadane wydarzenia będą coraz szybciej się realizować. Trzeba jak najszybciej otrząsnąć się ze złudzeń, z tej fatamorgany, jaką przed nami wyświetla świat. 

 

Prawdziwa i jedyna droga do szczęścia, jaką wytycza nam Maryja i Pan Jezus, jaką trzeba iść, by zawsze pozostawać w Prawdzie (która wyprowadza z dróg błędnych na właściwą), to droga powrotu do Boga, do rzeczywistych bliskich relacji, intymnej zażyłości z Tymi najświętszymi "Dwoma Świadkami" - również zapowiedzianymi w Apokalipsie św. Jana. Samo stanięcie w świadomości Obecności Boga, doświadczenie tej Obecności daje niewysłowione szczęście, o którym się odtąd marzy, pragnie, dąży, samemu wyrzekając wszystkiego, co temu przeszkadza. 

 

Kto jest tego wszystkiego świadomy powinien być czujnym wartownikiem...

Wartownikiem  swej ufności i nadziei pośród wielkiego zła, jakie się wokół dzieje i będzie działo. I potrzeba te cnoty głosić, do wzrastania w nich skłaniać innych, bo to pozwala nam kroczyć pod prąd tego świata, daje siłę, by trwać na drodze Prawdy,  która wyzwala od ducha tego świata skazanego na zagładę; daje moc, by pozostać wiernym Bogu, przyciąga łaskę, by móc trwać w pokoju i miłości pomimo wszystkiego, co nas może spotkać. 

 

Przez próbę trzeba nam świadomie przejść. Kończy się czas osobistego przygotowania do niej poprzez wzrastanie w prawdzie i miłości, poprzez życie w stałej skrusze, poprzez życie sakramentalne w stałym stanie łaski uświecającej - by w oddawaniu i poświęcaniu siebie pozwolić się doprowadzić do zażyłości z Bogiem i Maryją. Wydaje się, że zapowiadany tu wielki Dzień Pana będzie przejściem z czasu Bożego Miłosierdzia w czas straszliwej Bożej Sprawiedliwości. Oby w tym Dniu w jak największej ilości dusz ostatecznie zatryumfowało Boże Miłosierdzie. Później chwiejni, letni, niezdecydowani, ulegli światu, wciąż wrodzy Bogu i Kościołowi  dojdą do takiej zatwardziałości serca, że nie będą potrafili skłonić się do uniżenia i skruchy przed Bogiem, nie będą zdolni do zawołania o Boże Miłosierdzie nawet wówczas, gdy będą cierpieć i umierać. W  buncie i bluźnierstwach przeciwko Bogu wybierać będą wieczne piekło i pociągać za sobą innych.

 

Ten świat jaki znamy, ta cywilizacja zepsucia i śmierci ostatecznie zginie od "ognia który spadnie z nieba". To już za naszych dni się stanie. To jednak jeszcze nie koniec świata. Tę cnotę nadziei przynosi wiedza, wiara, oczekiwanie na nową epokę, nowy czas w którym zabłyśnie światło "dobra i miłości, braterstwa i pokoju, ufności i radości" , w którym nasz Pan i Bóg nie będzie już obrażany. Powstanie bowiem zapowiadana w Biblii "nowa ziemia i nowe niebo" - Królestwo Boże na tej ziemi, o które bardziej lub mniej świadomie od samego początku modlą się wszyscy Chrześcijanie w modlitwie Pańskiej: "przyjdź Królestwo Twoje".

Po czasie Boga Ojca, czasie Syna Bożego Jezusa Chrystusa nastanie czas Ducha Świętego, w którym nie trzeba już będzie nawzajem się pouczać o Bogu, bo w Drugiej Pięćdziesiątnicy wszyscy bez wyjątku poznają osobiście Boga takiego jakim jest... niewyrażalnie wspaniałym. 

Maranatha.

<><