"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Czy Ten, który wiecznie syci się nieskończoną pełnią Swego Bóstwa, mógłby czegoś pragnąć? Czy może Mu czegoś brakować?  (...) 

W tych godzinach strasznej walki między Niebem i piekłem, skrajnego niebezpieczeństwa dla dusz, pomyślcie o prawdziwym znaczeniu Mojej misji Zbawiciela, aby uczestniczyć w niej głębiej.

 

[Ta zbawcza misja to]: 

- szukać, aby zbawiać;
- zbawiać, aby przebóstwiać;
- przebóstwiać, aby rozszerzyć Chwałę Ojca, tworząc wielki krąg przybranej rodziny Bożej.

 

Ale żebyście (w tej zbawczej misji) mogli uczestniczyć skutecznie - jako prawdziwi współodkupiciele, w duchu Mojego Błagania - nie zapominajcie, jaka jest droga szukania: to Droga Krzyża - Droga Hostii.


Czego szukacie? 

 

Wy, dusze (...) czego szukacie? Wszystkie szczęścia... Ale jakiego szczęścia?... [Szczęścia w którym] jest wszystko... Szczęścia i pocieszenia dawanego albo też szczęścia pocieszenia otrzymywanego? Usiłujecie udowodnić miłość lub zaspokoić egoizm? Nie ma bowiem innego wyboru. Niech wasze serca, patrząc na Moje Serce, odpowiedzą szczerze.
 

Aby pobudzić się do aktywnej odpowiedzi, posłuchajcie Mego miłosiernego zapewnienia i niezawodnej obietnicy:
Każde szukanie miłości jest spotkaniem z miłością.
Kto Mnie szuka, już Mnie znalazł.
Kto Mnie szuka, jeszcze bardziej Mnie znajduje.
Echo Mojego słowa ewangelicznego: Szukajcie (miłości), a znajdziecie (miłość).


Jeszcze inne pytanie: Jak szukacie?


[Może] bez przygotowania, błądząc bez celu, śladem tysięcy kapryśnych pragnień? Czy takie miałoby być prawdziwe szukanie? Czy żadna z was, (...) nie rozpoznaje, że właśnie tak postępuje? 

Na czym zatem polega prawdziwe szukanie? To pośpieszne podążanie w jednym kierunku, pobudzane przez serce owładnięte przez jedyną i nienasyconą żądzę wychwalania i zaspokojenia Miłości, przez wolę oddaną nieustannej aktywności ofiary, dla osiągnięcia tego celu.
Czy takie są cechy waszego szukania: czystość i zapał, aktywność i wielkie pragnienie? Przebadajcie siebie jak zawsze w świetle Mojej Ewangelii. Czy jest w was nieustannie i bez żadnych zastrzeżeń żarliwa aktywność miłości? 


Gdzie i kiedy Mnie szukacie?


Czy nie powinniście szukać wszędzie i zawsze? Czyż bowiem Moją siedzibą nie jest każde miejsce - dzięki [Wszechobecności] Mojej bezmiernej miłości stwórczej, [stwarzającej] każdy
byt? I czyż nie jestem obecny w każdym czasie przez niezmienną Wieczność Mojej aktywności miłości?
A czym w rzeczywistości jest dla was to zawsze i wszędzie, jeśli nie w teraz każdej chwili i w miejscu chwili obecnej. Nie zapominajcie, że to jedynie w teraźniejszości jestem obecny [Swoją] obecnością działającą, ożywiającą miłości.
...

W teraźniejszości miłości, którą jest Moja Wola, wcielona w wasz obowiązek danej chwili... właśnie tu... Ciałem siłą rzeczy jesteście tu, ale czy jesteście tu również duchem, sercem, wolą, duszą?


Jeszcze jedno pytanie, aby pobudzić gorliwość waszych poszukiwań: Czy myślicie o tym, czy wierzycie, że to Ja, Moje Serce, zawsze jako pierwsze się zbliża? [Czy pamiętacie,] że to
Ja jestem wielkim Szukającym - Tym, który szuka, podąża za waszymi duszami? [Czy wierzycie,] że nie moglibyście Mnie szukać, gdybym Ja was najpierw nie szukał? [Czy zastanawiacie się nad tym,] że każdej z waszych [dusz] poszukuję w sposób nienasycony, za każdą z nich podążam w chwili obecnej?
Poproście Maryję, aby pomogła wam zrozumieć, że jako wybrancy Miłości jesteście tymi, za którymi podążam - i to tym bardziej, im pełniej [jesteście] Jej oddane.
Wzajemne szukanie się, wzajemne podążanie za sobą, to warunek przemieniającego spotkania.

 

Odkryjcie w Moim Błaganiu wyraźne i wzruszające wyrażenie miłosiernego poszukiwania Mojego Serca. Rozważajcie je w tym swietle, aby nim żyć, rozpalając się płomieniem potężnej Miłości Bożej. 
 
 

 

(Fragmenty: "Ojciec szuka... Ja przyszedłem szukać... W wy kogo szukacie?" - Błaganie Odkupiciela 133)
  

Błaganie Odkupiciela o uczestniczenie w zbawczej misji

27 listopada 2020