"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

(...) Moje Serce zwraca się do was z tym przynaglającym do Miłości wezwaniem, abyście pomogły Mi w kontynuowaniu Jego wielkiego dzieła Odkupienia. Musicie to wiedzieć, że gdybyście były wszystkie bardziej napełnione i przepełnione Miłością Mojego Serca, świat nie byłby taki, jaki jest. Nie byłoby aż tyle boleści i smutków, spowodowanych przez egoizm i nienawiść. Świat dusz cierpi – jeszcze bardziej niż świat ciał – zimno i głód. Dzieje się tak, bo mu brakuje zapalników ognia, dostawców chleba; bo Mojej Miłości nieskończonej zabrakło rozdawców Moich zmiłowań; bo brakło Mi pomocników, małżonek o sercach gorących, o sercach dających, o sercach naprawdę dobroczynnych. Dlatego właśnie Moje Błaganie żarliwie domaga się od was odnowy zapału miłości.

 

Prawdziwą Miłością jest znajdowanie radości w dawaniu radości!

Miłość-Szczęście, które jest miłością Mojego Serca wszystko dającego, powinna też być miłością Moich poświęconych.

Okażcie Mi miłość, dając Mi radość okazywania Miłości!

Tak, stałem się najbiedniejszym i najbardziej błagającym z żebraków po to, żeby móc być najbardziej współczującym i najbardziej szczodrym z dobroczyńców.

Jedynie Moja miłosierna czułość, nieskończenie spragniona napełniania:

-potrafiła skłonić Mój Majestat do przyjęcia pokornej postawy nędzy błagającej, którą jest Moje Słowo-Hostia;

-potrafiła sprawić, że się upokorzyłem do proszenia was o miłość, was, biedne nicości, które same jesteście tylko skrajną nędzą - bo to wy wszyscy naprawdę potrzebujecie Bożej Miłości.

 

Moja Miłość musi wam powtarzać, że okazywanie miłości jest wielką radością Serca Boga - Boga, którego ognisko płonące miłością może się zasilać tylko tym, co daje. Uszczęśliwiające życie Mojej Trójcy Świętej i szczęście Mojej aktywności Stwórcy i Odkupiciela wypływa z zaspokojenia przez dar.

 

A zatem, żeby przynieść radość sercu Boga: pozwólcie Mu okazywać miłość;

- proście Go o okazywanie miłości; pomagajcie Mu okazywać miłość! Dzięki temu doznacie niewymownego szczęścia możliwości okazywania miłości przez was samych. Pozwólcie Mi okazywać miłość! Abym mógł okazywać wam miłość, oddajcie Mi w ofierze duszę całkowicie otwartą, w której mógłbym rozlewać Moje przeobfite łaski. Chociaż bowiem jestem bardzo spragniony, by [nimi] obsypywać, to nie mogę i nie chcę tego czynić przemocą. Zadawanie gwałtu nie jest sposobem postępowania Boga. Miłość nie zna przymusu. Rozumiejcie dobrze, że trzeba (oto cały program): otworzyć się, aby przyjąć; ofiarować się, aby się otworzyć; cierpieć, aby się ofiarować.

 

Otworzyć się, aby pozwolić wejść. Musicie otworzyć się dobrowolnie na Mnie, aby Mnie przyjąć do siebie; otworzyć siebie szeroko, całkowicie, stale, aby przyjmować nieustanne fale miłości!

 

W tym celu trzeba usunąć, zdjąć to wszystko, co Mi zamyka dostęp, wejście do waszej duszy; to wszystko, co może być zasłoną lub tworzyć barierę między waszym sercem i Sercem Moim - czyli egoizm we wszystkich jego postaciach.

Tego egoizmu - który jest braniem wszystkiego dla siebie i stawianiem siebie w centrum wszystkiego - nie można pokonać inaczej jak tylko przez postawienie Boskiego Ja w centrum wszystkiego i przez przekazanie siebie samego w pełni temu Boskiemu Ja.

To całkowite oddanie siebie, to poddanie się absolutne, obniżające każdy most zwodzony duszy nie jest niczym innym jak:

Ecce - Oto jestem przygotowania darów ofiarnych.

Jest: Suscipe - Przyjmij ofiarowania oraz

Omnia trado - Wszystko Tobie oddaję – pełnego złożenia ofiary.

 

Ofiarowanie siebie jest koniecznym warunkiem, aby się otworzyć. Serce, które się ofiarowało, jest sercem otwartym.

Popatrzcie na Moje Serce i zrozumiejcie, czego was ciągle nauczam. A na co się Moje Serce otwarło, aby być otwartym i pozostać otwartym? Na przeszycie włócznią! Ciągle boleśnie ranione Serce nie zamyka się nigdy, aby z jednej strony móc pozwalać wylewać się stale na świat krwawym falom Jego odkupieńczej Miłości; a z drugiej strony otrzymywać od dusz miłość współodkupieńczą pocieszającego balsamu ich ofiary, przez głębokie przeszycie ich serca, podobne do przebicia serca Mojej Matki!  Stąd konieczność cierpienia, aby złożyć siebie naprawdę jako ofiarę, która wszystko otwiera i wszystko oddaje. Okazując Mi miłość przez taką ofiarę pozwalacie, abym Ja z kolei wam okazał Miłość i rozradował przez to Moje Serce. Okazujmy sobie stale w taki sposób miłość w radości obopólnej, przez stałą wymianę miłości!

 

Proście Mnie o miłość.

 

To również jest okazywaniem Mi miłości! To bowiem oznacza dawać Mi radość możliwości okazywania miłości w sposób obfitszy, co pozwala na przyniesienie większej ulgi Mojej wielkiej miłosnej litości!

Im bardziej się Mnie prosi, tym więcej daję  i uszczęśliwiam, a im bardziej uszczęśliwiam, tym bardziej jestem szczęśliwy!

Będąc tym wszystkim, co posiadam, mogę dawać tylko Siebie samego, a dając siebie samego, rozszerzam, powiększam, rozciągam Królestwo Mojego Ojca! Rozszerzam na biedny świat Moją wielką Odkupieńczą Ofiarę i to właśnie jest całym życzeniem Mojego Błagania.

 

Tak, cała Miłość, którą jestem, może dawać tylko miłość; nie może czynić dobra inaczej jak tylko przez miłość i to przez miłość Boską!

 

Również wy, drogie dusze poświęcone, jeśli chcecie sprawić radość, rozszerzajcie, podwyższajcie, wzmacniaj pragnienia waszych serc, aby przedmiotem waszych próśb było nic innego tylko Ja, nic innego poza Moim Sercem

Bądźcie Bożymi żebrakami: żebrakami nieskończoności, żebrakami Mojego wielkiego życia miłości, ponieważ to jedynie tego, z tego wszystkiego, chcę i pragnę dać wam jałmużnę.

 

Według planu niepojętej ojcowskiej Dobroci serce ludzkie stworzone i tak naprawdę ograniczone może zostać nasycone tylko przez Moje Boskie Serce. A Moje Boskie Serce, tak nieskończone, może być nasycone tylko wtedy, gdy napełni sobą, zamieni w Siebie biedne serce ludzkie!

Pojmijcie, odkrywajcie te wspaniałości i szczerze badajcie wasze pragnienia, wasze dążenia, aby potem przedstawić was prośby.

 

Czy żebrzecie tylko u Boga i to z wielkim krzykiem palącego pragnienia, tryskającym z waszego serca?

Czy nie szukacie nicości ludzkiej, ziemskiej, aby zaspokoić swoją duszę? Czy ona naprawdę nie odczuwa innych pragnień niż [posiadanie] Mnie?

Czy żebrzecie o całego Boga, błaganiem żarliwym, niestrudzonym, nienasyconym?

Czy nigdy nie ograniczacie przez egoistyczną ospałość waszych dążeń do nieskończoności?

Czy naprawdę jestem nie tylko Jedynym, ale także Wszystkim, Zawsze i Coraz Więcej waszych ziemskich potrzeb?

 

 

Odpowiedzcie Mi, prosząc właśnie Mnie o oczyszczenie i rozniecenie płomienia waszych pragnień, aby uczynić z was prawdziwe i gorliwe modlące się (dusze).

 

Tylko te dusze są rzeczywistymi pomagającymi Mi współpracowniczkami, które naprawdę okazują Mi miłość przez proszenie o to, abym Ja okazał ją im! Niech ten duch bardzo czystej i żarliwej prośby wyraża się w zwyczaju ustawicznego odwoływania się do Mojego Serca i wprowadzania w życie Fiat-Wezwania, zmieniającego się co do form w zależności od aktualnych potrzeb duszy.

 

Mój Jezu Miłości!

- Okaż mi miłość darem Twoich świateł!

- Okaż mi miłość darem Twojej siły!

- Okaż mi miłość darem Twojej słodyczy!

- Okaż mi miłość darem Twojej pokory!

- Okaż mi miłość darem Twojej cierpliwości!

- Okaż mi miłość darem Twojej gorliwości!

Miłość od Ciebie, Jezu! Miłość dla Ciebie!

Proszę o jałmużnę Twojej łaski dla uwielbienia Twojej Chwały!

Przez wzgląd na Twoją Miłość, okaż nam miłość!

 

 

Pomagajcie Mi okazywać miłość.

 

Bardzo umiłowane dusze! Jeśli chcecie Mi przynieść jeszcze więcej radości, pomagajcie Mi - z miłości - okazywać miłość!

To prawda, że prosić o nią Mnie, już jest pomaganiem Mi w okazywaniu jej - jak wam to mówiłem - zwłaszcza gdy apostolskiemu: okaż nam, towarzyszy: okaż mi!

Moje Serce życzyłoby sobie jednak – ze strony gorliwej pomocnicy - więcej pomocy bardziej bezpośredniej, bardziej żarliwej. Jak [to uczynić]?

Pomagać Mi naprawdę i bezpośrednio w okazywaniu miłości, to okazywać ją ze mną; okazywać ją tak jak Ja; okazywać ją w Moim imieniu; okazywać ją wszystkim należącym do Mnie.

Rozważcie dobrze wszystkie te słowa. To [pomaganie Mi] oznacza mieć duszę napełnioną i przelewającą się Moją Boską i miłosierną Miłością.

Szukajcie odpowiedzi w Mojej Ewangelii, jak wam to często powtarzam, a zrozumiecie że:

-Żyć naprawdę życiem miłości to mieć w sercu ten sam żar, te same płomienie co Serce Jezusowe; mieć tę samą miłość, gorejące źródło tych samych miłości.  Te dążenia miejcie w sobie, które są w Jezusie Chrystusie. 

- Żyć naprawdę życiem Miłości, to Mnie samego kochać taką miłością, by wszystko, co kocham wszyscy, których kocham, byli objęci tą Boską Miłością.

 

Czy małżonek i prawdziwa małżonka nie mają własnych rzeczy, które -  w wyrażającej jedność liczbie mnogiej - nazywają: nasze?  Taka jedność oznacza mieć Serce Jezusa Chrystusa za swoje serce. Zażyłe zespolenie, z którego wynika jedność, to wspólnota tak ścisła, że polega na pochłonięciu siebie. Oby się zespolili w jedno (Por. J15,23) Serce Jedno, Serce Chrystusa, Serce płonące Miłością.

 

W tym jednym słowie: Serce, streszcza się cały duch Miłości. 

Błaganie Odkupiciela. 
Okazujcie Mi miłość, proście Mnie o Miłość!  Gdybyście były  bardziej napełnione Miłością Mojego Serca, świat nie byłby taki, jaki jest...


2021/03/22
Dowody na istnienie Boga - Wszechświat i życie - dzieło przypadku czy niepojętej Inteligencji?  Część 4. Czy matematyka rządzi Wszechświatem i życiem? Kto wymyślił matematykę? Niezwykłość i tajemniczość królowej nauk.   Zgłębienie prawdy.

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.