"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Bóg Ojciec: Dusze Moje, drogie Mojemu Sercu, dusze świeckie i konsekrowane. Ja, Bóg Ojciec, pragnę waszego postępu.

 

Drogę waszej dojrzałości życia, postępowania, dojrzałości wiary, wyznaczył wam Mój Syn, Jezus Chrystus. Każdy, kto idzie tą drogą wie, że jest to wąska droga i nie ma tu miejsca na ustępstwa. Droga Mojego Syna, to droga ciągłego nawracania, to droga doskonalenia, to droga nauki.

 

Któż pozna głębię Boga, gdy nauki Jego nie przyjmuje?

 

Lekcje Moje, to nauka miłości. Kto nauki nie przyjmuje, nie może być w szkole miłości.

 

Szkoła Mojej miłości ma stopnie i lata nauki. Jednak tu dusza nie kończy swojej nauki, gdyż jest zmysłowa i w pełni nie może poznać Boga.

 

W szkole Mojej jest nauka miłości, nauka ciągłego przebaczania, nauka mądrości i używania rozumu, nauka zaufania Bogu, nauka cierpliwości, nauka zmagania się z sobą, nauka wiary, nauka pracowitości. Wiele jest lekcji w szkole Mojej miłości.

 

Któż z was pragnie wstąpić do Mojej szkoły?

 

Ten, kto się godzi i tego pragnie, musi się liczyć z bólem oczyszczenia, gdyż w Mojej szkole człowieka przemieniam.

 

Mądra dusza potrafi być szczęśliwa, gdyż umie przyjąć wszystko z ręki Boga bez buntu.

 

Ja, Bóg Ojciec wraz z swoim Synem i Duchem Świętym, pragnę waszego szczęścia. Pragnę waszej świętości, pragnę byście szli wąską drogą do zbawienia pełni ufności.

 

Czas jest krótki do przyjścia Mojego Syna, doskonalcie swe dusze w szkole Mojej miłości. Proście o dary Ducha Świętego, by was uzdolnił i we wszystkim wspomógł.

 

Ja, Bóg, czekam na was, Moje drogie dusze, aż powrócicie do Mojego domu w Niebie.

 

Starajcie się, Moje drogie dusze, gdyż Ja pragnę waszego zbawienia i czekam na was, i tęsknię, bo Mój Dom w Niebie jest bez was pusty.

 

 

 

2021Marzec#5

 

Bóg Ojciec: Pragnę, Moje dzieci, byście mimo wszystko zachowali radosne serca, pełne nadziei. Pragnę, byście w swej codzienności mieli Moje Oblicze przed oczami i pamiętali, że Ja, Bóg Wszechmogący, jestem z wami nie tylko w Eucharystii, nie tylko przychodzę do waszego serca w Komunii Świętej, nie tylko jestem w Sakramentach. Ja jestem w każdym sercu i tam Mnie szukajcie. Mówcie do Mnie w każdej chwili jak do swego Taty, co jest przy swoim dziecku. Myślcie o Mnie tak, jak bym był obok was i wierzcie Mi, Ja Jestem.

 

Wszystko to mówię wam, Moje drogie dzieci, byście nie ustały, byście nie dały się zwieść szatanowi, gdyż cena wasza jest wielka w Moich oczach. Wyście Moimi perłami, które pragnę zachować niczym skarb. Dusze wasze są Mi bardzo drogie i los każdej duszy jest Mi bardzo drogi. Cierpienie wasze jest Moim cierpieniem i podtrzymuję was w każdym cierpieniu. Łaską jesteście zbawieni i udzielę wam każdej łaski potrzebnej do zbawienia.

 

Mój pokój jest darem dla każdej wiernej duszy, która wytrwa w wierności Mojej, ujrzy Moje Nowe Jeruzalem. Patrzcie na tę nadzieję, która zbliża się każdego dnia. Niech nie zatrzymuje was zło, lecz miłość Moja i łaska Miłosierdzia będzie waszą nadzieją.

 

Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący, pragnę was zbawić, a zbawienie przyjdzie przez Krzyż. Teraz żyjcie nadzieją Zmartwychwstania, bo wkrótce Zmartwychwstanie Mój Syn.

 

 

2021Marzec#3

 

Bóg Ojciec: Ja posłałem wam Mojego Syna Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Odkupiciela waszych win. Wszystko to, co się teraz dzieje, stać się musi, aż do czasu, gdy przyjdzie Mój Syn. Ja nie pozwolę skrzywdzić swego dziecięcia i was zniewolić niczym zwierzęta, niczym bydło idące na rzeź. Zaślepienie Mojego narodu jest wielkie i wiele dusz odchodzi ode Mnie. Jednak Ja, Bóg Ojciec, ufam wam, Moje drogie dzieci, że się nie ugniecie pod ciężarem zła. Ja daję wam Ducha Świętego, Ja daje wam Mojego Syna Jezusa Chrystusa i Maryję jako Arkę Zbawienia.

 

Wierzcie Mi, że już niewiele czasu zostało, gdy będziecie iść ciemną doliną. I mimo, że ucisk i ciemność będzie wzrastać, Ja, Bóg, dam wam łaskę, że przejdziecie suchą stopą przez morze wzburzone. Jednak ufajcie, nie wątpcie w to, że was przeprowadzę, ani w to, że was uchronię od zła. Wiele jednak będziecie cierpieć. Mimo to, dam wam pokój i szczęście, nadzieję, która się nie złamie i wiarę, która się nie zachwieje.

 

Trwajcie na modlitwie serca i uczestniczcie jak najczęściej w Eucharystii. Ja jestem waszą mocą i odnawiam wasze dusze, i uzdalniam do wielkiego cierpienia.

 

Łaską jesteście zbawieni i dzięki Mojej łasce wszystko przejdziecie.

 

Trwajcie w Mojej nadziei i wyczekujcie przyjścia Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, by uznać Jego Królestwo nie tylko w Niebie, ale tu na Ziemi.

Bóg Ojciec do Anny od Jezusa 2021 maj#4

2021/10/23
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.