"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

Patron dnia 19 stycznia bp. Józef Sebastian Pelczar powiedział: "Zdumienie musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, (...) ustanawiając Najświętszy Sakrament".

 

Tak, prawdziwie wierzących powinno nieustannie ogarniać zdumienie, zachwyt, podziw, wdzięczność... 

Zdumienie ogarnia też na myśl, jak możemy mówić, że kochamy Boga i wierzymy w Jezusa obecnego w Eucharystii, i tak ozięble i obojętnie, zaledwie raz w tygodniu z obowiązku do swej miłości przychodzić. A nawet wielu  skwapliwie korzysta z wątpliwej możliwości dyspensy, by ze strachu o swoje zdrowie w ogóle nie zachodzić. Tymczasem żyjemy tylko dlatego, że  On podtrzymuje nasze życie i tak długo, dopóki to czyni.

Czy jest jeszcze wiara? Zdumienie ogarnia mnie dziś podwójne. 

 

Pan Jezus mówi:

Zdecydowałem, że aż do końca wieków będę nadal żył w Ofierze Eucharystii. Uczyniłem to dla pełnego wykonania, dla dokonania zbawczego dzieła,  powierzonego przez Ojca. W podobny sposób – za przykładem i z pomocą Maryi – macie i wy być Moimi małymi współodkupującymi  przedłużeniami Hostii.  

(BO60)

 

***

 

Chcę, byś przypominał Moim wiernym, że Msza Święta jest prawdziwą ofiarą. Zapomniano o tym. Nikt o tym nie mówi, że podczas Eucharystii odnawia się Moja ofiara i że jestem obecny na ołtarzu tak, jak byłem na Krzyżu, zarówno jako Kapłan jak  i Ofiara. Pełnia Mojej ofiary, dokonanej z miłości, odsłania się na ich oczach. Ty musisz im o tym mówić... 

Jezus (10.10.2007 In Sinu Jesu)

 

 

W Swoim Kościele Jezus odnawia Ofiarę Odkupienia, udziela daru łaski i gładzi przez przebaczenie wszelki grzech i zło tego świata.

To w Swoim ukrzyżowanym Kościele Jezus staje się zbawieniem dla ludzkości w tych ostatnich czasach oczyszczenia i wielkiego ucisku.

(Najświętsza Maryja DK551)

 

 

     

Bp. Józef Sebastian Pelczar wspominany 19 stycznia - ciągle zdumiony Obecnością Boga w Eucharystii

19 stycznia 2021
Orędzia  z Medziugorje

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)