"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

                 - Panie Jezu, czy możesz nam powiedzieć czym jest czyściec?

 

 

Jezus: Niektórzy twierdzą, że tu na ziemi jest czyściec, a potem wszyscy idą do Nieba. Jednak to nie jest prawda.

Czyż po swojej śmierci nie zszedłem do piekieł? Czyż nie przeprowadziłem dusz oczekujących do Nieba?

 

Czyściec to nie jest wesołe miejsce, jak i piekło nim nie jest. W czyśćcu dusze oczekują na przejście do Nieba, i wiele jest kręgów czyśćca, i wiele poziomów cierpienia.

 

Dusza, która spada na dno czyśćca jest torturowana przez demony i znajduje się w całkowitej ciemności. To miejsce wielkiej udręki, które od piekła nie rożni się niczym, prócz tego, że nie jest wieczne i kiedyś się skończy. W wyższych kręgach dusza aż tak bardzo nie cierpi, lecz odczuwa wielką samotność i opuszczenie. Tu także cierpi według swoich słabości, lecz ma ulgę w cierpieniu. Dusze małżonków, którzy zamordowali swe dzieci, nie cierpią samotnie, lecz razem ponoszą konsekwencje zła. Tak jak dusze cudzołożników, cierpią z tymi, co cudzołożyli. Dusze morderców i tych, co swe dzieci zabijali, są winni krwi dusz, które mordowali, i wielkie jest ich cierpienie. W kręgach wielkich cierpień są dusze, które szóste przykazanie lekceważyli, a także na dziewiąte nie zważali.

 

Dusze oczyszczone przechodzą do kolejnych kręgów, a w wyższych kręgach zło nie ma władzy nad duszami. W dalszych kręgach, głównym cierpieniem jest tęsknota za Bogiem, i tu dusza widzi już światło Boże. Ostatnim kręgiem jest przedsionek Nieba, tu odczuwa jego przedsmak i widzi już światło Boże. Te dusze nie czekają zbyt długo, aż przejdą do Nieba.

 

Teraz jest czas, gdy dusza, która żyje tu na ziemi, może się oczyścić przez cierpienie. Dusze, które cierpią w czyśćcu wiele muszą wycierpieć, by oczyścić swe dusze.

 

Tutaj lepiej cierpieć wiele lat, niż dzień jeden w czyśćcu cierpieć, bo bardzo tam dłuży się każdy dzień, bo i tam nie odczuwa się upływu czasu.

    

Anna od Jezusa

https://anna-od-jezusa.pl.tl/2021-Lipiec-%231.htm

 

*

 

Jezus: Dusze czyśćcowe mogą już teraz modlić się tylko i cierpieć. Czyściec to nie jest miłe miejsce, w którym wygodnie czeka się na przejście do Nieba. Czyściec ma wiele kręgów i stopni cierpienia. Biada temu, kto spadnie na dno czyśćca, bo dno czyśćca jest niczym piekło, i różni się tylko tym, że kiedyś ta dusza przejdzie do Nieba. Cierpienie jest tam według grzechów popełnionych, lecz nie takie jak myśli się o tym powszechnie. To demony męczą duszę według ich grzechów i biada wam, dusze, co lekceważycie przykazania, bo tu mają największe używanie. Tak, są kręgi wielkiej samotności dla ludzi, co żyli wśród rozrywek i przyjemności, kręgi tęsknoty za ludźmi dla tych, co od ludzi uciekali. Są też kręgi, gdzie cierpią współmałżonkowie i rodzice, co swe dzieci zabili.

 

We wszystkich kręgach jest wielka tęsknota za Bogiem, Jego miłością światłem i szczęściem, gdyż każda dusza po śmierci staje przed Bogiem i swój sąd odbywa, by zobaczyć życie swoje niczym na filmie nakręcone. Tam uczynki wszystkie i ból wielki z powodu grzechów, przewinień, zaniedbań, zaniechań dobra. Tu dusza odpowiada z każdej swej myśli i z każdego słowa. Tak, sama wie, czy może iść prosto do Nieba, i już z niczego się nie usprawiedliwia, bo przed Bogiem jest tylko prawda.

 

Dlatego we wstydzie, widząc swe szaty brudne i duszę skalaną, idzie do czyśćca. Dusze, co trafiają do piekła, same odrzucają Boga. Lecz każda dusza, co szła przez całe swoje życie drogą zatracenia, może Mnie wybrać. I tu ważna jest modlitwa za grzeszników, bo ta łaska, łaska modlitwy, wyrywa duszę ze szponów diabła. Ta modlitwa umacnia jej wolę pójścia za Bogiem. Ta modlitwa już tu na ziemi sprawia, że wielu grzeszników idzie drogą nawrócenia. Tak, konająca dusza może Mnie wybrać, dzięki waszej modlitwie.

AoJ2020Listopad#1

Czym jest czyściec. 
Konająca dusza może Mnie wybrać, dzięki waszej modlitwie.

2021/11/02
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.