"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

29.11.2018

 

Jezus: Dziś dzieci pragnę do was przemówić, gdyż zło które panuje na świecie jest już u szczytu i szatan chce zniszczyć świat przez ludzi słabych, co oddali mu swe życie. Dzień objawienia Antychrysta jest już bliski i człowiek ten, który poda się za Boga i Mesjasza zwiedzie wielu ludzi, gdyż za jego sprawą nastanie fałszywy pokój i chwilowy dobrobyt. Zwiedzie on ludzi przez zdziałane cuda i piękne przemowy, przez złudne obietnice. Tak wielu uwierzy w jego słowa i fałszywą naukę, a tak niewielu pozostanie mi wiernych i mojej nauce. Dziś już tak wielu odeszło od Boga i choć nie chce was karać, moje drogie dzieci, to dam wam czas trwogi, czas na nawrócenie. Dziś w czasach odstępstwa ślepe jest ludzkie sumienie, gdzie prawie każdy się usprawiedliwia i mało kto żyje według moich przykazań. Po cóż Kościół, po cóż Msza Święta, po cóż religia zwana zabobonem. Dziś liczy się swoboda, przyjemność, dogadzanie. Biedne moje dzieci, tak was ukochałem, a wy wybieracie to co złudne i każdego dnia sprzedajecie swe dusze w pogoni za materialnymi dobrami. Ja zaś stworzyłem was byście były niczym Anioły, a czas na ziemi dałem wam byście dokonały wyboru, byście Mnie Boga szukały, byście Mnie umiłowały. Ja i Bóg Ojciec czekamy na was z tęsknotą i bardzo ubolewamy gdy zwodzi was szatan, gdy droga zatracenia staje się waszą drogą. Cóż za ból przebija Nasze Serca, to ból wiele większy niż Ojca i Matki co dziecko swe traci. Nie przez śmierć, bo ona czasem bywa wybawieniem od zatracenia, ale przez złe towarzystwo, narkotyki i ułudę zdobywania rzeczy materialnych, gdzie dziecko nie ma czasu dla swych rodziców i prawie wcale nie ma z nimi kontaktu. Moje drogie dzieci, Ja Jestem jak czuły Ojciec i najbardziej troskliwa Matka, a dusza która w was żyje jest wieczna i nieśmiertelna. Dlatego, byście nie pomarli przyspieszam czasy ostateczne i sąd nad wami odbędzie się niebawem, choć to jeszcze nie czas, gdy przyjdę jako sędzia sprawiedliwy i zmarli powstaną z grobów. To będzie Mój pierwszy sąd, gdy dusze wasze porwane do Nieba staną przed Bogiem i zostaną osądzone, bądźcie gotowe na sąd, bo nie każda dusza przeżyje ten sąd. Ci co żyją w prawdzie niech będą spokojni, zaś ci co w grzechach żyją doświadczą wielkiej trwogi. Ci co swe grzechy uznają, będą mogli się poprawić i zacząć życie nowe. Jednak nie wszyscy na dobrej drodze wytrwają i ci zgubią się ponownie. Czas ucisku, który dam wam dzieci moje, będzie wielką próbą i tą próbę nieliczni przetrwają. Jednak ci co za Mnie ofiarę poniosą, ofiarę życia będą zbawieni, zaś ci co pozostaną będą żyć na Nowej Ziemi. Tak, wiele mam jeszcze wam do powiedzenia moje dzieci, gdyż miłość Moja jest mi przynagleniem. Proszę, bądźcie Mi wierne moje dzieci i ufajcie, bo Ja wam ufam drogie dzieci.

 

Tak, Błogosławię wszystkim co słowa te czytają i słuchają Ja kocham was i zawsze jestem z wami.

 

 

 

15.12.2018

Maryja: Drogie dzieci, czy wiecie jak wielka jest Moja troska o was moje drogie dzieci. Ból serca Mego i Mojego Syna jest już u kresu i dawno przelała się czasza cierpienia. Kielich goryczy wciąż wypełnia Moje serce i wielki ból, gdyż tak wiele dzieci odchodzi od Boga i dlatego cierpi Moje Matczyne serce. Czas ujawnienia Antychrysta jest już bliski i ukarze się wam jako mesjasz, jako cudotwórca co daje zbawienie bez wysiłku, bo grzechu nie ma i człowiek powinien wszystko robić, by unikać cierpienia i tu cieszyć się, i bawić, i używać. Jego nauka doprowadzi do zguby wielu ludzi nawet tych oddanych Bogu, gdyż Ewangelia sukcesu przez niego głoszona zwiedzie wielu ludzi, tak samo cuda i znaki. Choć jego nauka będzie podważana, wielu pójdzie na zgubę i podda się zwodzeniu szatana. Tak, drogie dzieci, Ja wasza Matka proszę was, byście trwali w nauce Jezusa Chrystusa waszego Pana, byście nie ulegali fałszywej nauce i Bogu jedynemu ufali. Ja Maryja pragnę was uchronić od zwodzenia szatana i wszystkie dusze Mi oddane wieść prostą drogą do Jezusa prawdziwego Zbawiciela i Pana. Wielka jest troska Moje dzieci o was i wielkie moje staranie, dlatego proszę was, byście trwali na modlitwie Różańcowej, pościli, byli jak najczęściej na Mszy Świętej i przyjmowali Komunię Świętą, byście się regularnie spowiadali nie rzadziej niż raz w miesiącu, byście czynili drobne ofiary rezygnując z przyjemności, oglądania telewizji i wszystkiego, co jest dla was pokusą, by życie wasze stało się skromne i ciche, oddane Bogu i modlitwie, pełne , ofiary, postu, rezygnacji w ciągłym nawróceniu. Pragnę, byście żyły życiem pokuty, a wtedy sam Bóg Ojciec przed wielkim złem was uchroni. Życie takie jest świętym życiem, lecz czy Bóg nie stworzył was po to, byście żyły świętym życiem, czyż nie przeznaczył was do Nieba, byście żyły niczym Anioły służąc Bogu na Jego Chwałę. Tam wasze szczęście, tam wasz dom, tam odpocznienie, tam radość niewysłowiona, tam pragnie was widzieć Bóg i Ja Maryja pragnę wraz z mym synem wszystkich zobaczyć. Tak, drogie dzieci, czeka was czas wielkiej próby, lecz Ja Maryja jestem z wami i pragnę was przeprowadzić do Chwały Nieba.

 

 

 

 

 

10.11.2019r.

 

Jezus: Drogie dzieci. Wierność wasza jest mi ochłodą, a modlitwy wasze niosą świat cały. Dlatego mam do was prośbę byście modliły się za rząd cały, a w szczególności za Prezydenta Polski i jego żonę. Wiele jeszcze krytyki i umniejszania spłynie na Prezydenta Polski choć dusza jego jest mi oddana. Potrzebuje modlitwy o ochronę, by jego decyzje były zgodne z moją wolą, by nie ulegał wpływowi złym doradcom którzy manipulują i zły wpływ mają. Naród Polki jest narodem wybranym i lobby Żydowskie nie dopuszcza by o tym wiedział wasz naród. Wielka jest zazdrość o wasze wybranie, jednak Żydzi mnie nie przyjęli i przez to odrzucili swoje wybranie. Tak wielka jest pycha w tym narodzie i wywyższanie, niczym są dla nich inne narody a tam gdzie jest pycha tam działa szatan. Dlatego Żydzi stali się waszymi wrogami i za nich potrzebna jest wasza modlitwa tym bardziej, że wrogie jest ich działanie. Już niedługo chcą przeprowadzić swe plany by odzyskać swój majątek, jednak wasza modlitwa może zniweczyć te plany. Prawo polskie w tej chwili na to nie pozwala, jednak oni wciąż szukają możliwości i drogi by zrealizować swe działania. Tak teraz dzieci moje was uczulam by modlitwa wasza była gorliwa, a wyprowadzę wasz naród mimo niebezpieczeństw, mimo przekleństw i złorzeczenia. Tak z serca błogosławie wszystkim co słowa te czytają i słuchają, trwajcie w Miłości Mojej i w zaufaniu.

Domyślny tytuł artykułu

2021/10/29
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.