"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Jezus: Aniu, córko Moja, czas pokus jest zbawienny dla duszy dlatego, że w tym czasie dusza może poznać swoje słabości i złe skłonności.

 

Tak, widzisz, że wciąż myślisz, jak wiele masz prac do wykonania i zapominasz o odpoczynku. Człowiek z natury jest leniwy i bardziej skłania się do złego. Lecz Ja, Bóg, działam w sercach ludzkich, by dobro w nich zwyciężało, by nawet dusze słabe mogły zwyciężyć swój egoizm.

 

Dusza egoistyczna jest pełna pychy i próżności, i z wielkim trudem przychodzi jej myśleć o innych, i z wielkim trudem może Mi coś ofiarować, a cierpienie wydaje się jej czymś niepotrzebnym. Dusza pełna egoizmu pragnie życia wygodnego i dba o swój komfort, pragnie często bogactwa, a także znaczących stanowisk. Dlatego nie daje jej szczęścia przebywanie w Mojej bliskości, gdyż zmysłowe są jej pragnienia. Tak, gdy ziarno egoizmu obumrze, tak narodzić się może człowiek na nowo.

 

Duch rączy, który biegnie ochoczo na drodze łaski, łatwo umiera, łatwo rezygnuje z siebie, a nawet, gdy cierpienie go przytłacza, potrafi wszystko oddać Bogu.

 

Proście, dusze, by wasze serca stały się miejscem królowania Boga.

 

Ja jestem Królem Wszechświata, lecz czy jestem Królem w waszych sercach?

 

Pragnę waszych dusz, by nie tylko królować w waszych sercach, ale także w wieczności.

 

Czy widzicie we Mnie Króla Wieczności, Króla Nieba i Ziemi?

 

Potęga Moja nie polega na posiadaniu dóbr ziemskich, choć do Mnie wszystko należy.

 

Potęga Moja, to potęga miłości, i to jest władza, która króluje nad wszelkim złem.

 

Zło teraz się panoszy i jest pewne swojego zwycięstwa, gdyż widzi, jak ludzkość upada.

 

Jednak kto zwycięży Boga, Boga w Trójcy Przenajświętszej?

 

Pokój serca świadczy o tym, że Ja, Bóg, zamieszkuję ludzkie serca. Lecz gdy przez serca ludzkie działam swą miłością i miłosierdziem znaczy to, że króluję w ludzkim sercu.

 

Wiele jest dróg, co prowadzi do Boga, lecz najprostszą i najbezpieczniejszą drogą jest droga przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Dusze, które oddały się w niewolę Niepokalanemu Sercu Maryi, będą zbawione. Nie znaczy to jednak, że unikną cierpienia, nie znaczy to, że nie poniosą konsekwencji swoich grzechów. Dusze w czyśćcu cierpiące o tym wiedzą i wiele z nich chciałoby na ziemię powrócić, by winy swe odkupić. Tu muszą cierpieć o wiele więcej i wiedzą, czym jest zło i jakie niesie za sobą konsekwencje.

 

Wiele jest serc, co oddało swe życie Maryi, i wiele serc do Mnie należy, lecz czy wytrwają, gdy przyjdą ciężkie próby?

 

Łatwo służyć Bogu w pomyślności, lecz czy służyć Mi będziecie, gdy wkroczy zło w wasze życie?

 

Koroną Chwały Mi jesteście, gdy zwyciężacie w imię miłości, w Imię waszego Boga.

 

Ja zaś podnoszę was do swojej Chwały, gdyż pragnę w waszym życiu królować.

 

 

 

- Dziękuję, Mój Jezu Umiłowany za to, że jesteś naszym Królem, Królem Polski i Wszechświata. Króluj Chryste wraz z Maryją.

 

 

 

Jezus: Królestwo Moje to także Królestwo Mej Matki Maryi, gdyż nasze Serca są ustawicznie złączone. To Serca pełne miłości i miłosierdzia, złączone tym samym bólem cierpienia za ludzkość. Kres tego cierpienia nadchodzi, tak jak nadchodzi kres działania zła. Wielu zastanawia się, jak i co się stanie i kiedy przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, a kiedy Antychryst się objawi? Czy będzie wojna i kiedy, i w jakiej kolejności się wszystko wydarzy?

 

Czy Mi ufacie? Czy strach zwycięża w waszych sercach?

 

Dusza, która Mi ufa i wierzy w Moją dobroć wie, że wszystko, co się wydarzy, jest dobrem dla Polskiego Narodu. Polski Naród winien jest oczyszczenia, i nie oczyści się bez cierpienia, nie oczyści się bez prób, nie oczyści się bez dokonywania wyborów.

 

Ten, kto wytrwa, zwycięży. Ten, kto nie podda się lękowi, zwycięży. A przede wszystkim zwycięży ten, co będzie Mi ufać jako Skale. Ten zwycięży, co będzie Mi ufać jako Najwyższemu Królowi. Ten zwycięży, kto będzie Mi wierzyć mimo wszystko podczas najcięższej próby.

 

Wyście Polakami, narodem wybranym, i do was należy zwycięstwo w Bogu samym.

 

Pamiętajcie o wierności Mojej, pamiętajcie o tym, że to Ja jestem Królem waszych serc i Królem Polskiego Narodu. A przede wszystkim, że Ja ocalę Moje Jeruzalem i odbuduję na nowo.

Domyślny tytuł artykułu

2021/12/10

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.