"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

Duch Święty: Jestem Duchem prawdy, ale także Duchem, co daje życie i ożywia, Duchem, co odnawia i oczyszcza.

 

Czym jest miłość, która nie jest wciąż ożywiana? Czym jest miłość, która nie jest wciąż odnawiana?

 

Ta miłość przeprowadzi lud Boży, i wszystko, co jest słabe umocni i ożywi. Walka duchowa wciąż trwa i przetrwają ją mężne dusze, które pragną dochować wierności Bogu.

 

Wierna dusza nie myśli o swojej wygodzie, wierna dusza nie chce tego życia zachować. Wierna dusza pragnie zawsze wolę Bożą wykonać.

 

Wierność i miłość to dwie siostry, tak jak odwaga i męstwo. Jak zaufanie idzie z mądrością, a rozum złączony z sercem jest darem dla dusz, które są wierne.

 

Dary i charyzmaty są niczym wobec daru miłości Boga. Dusza, która jest wypełniona miłością Bożą niczego nie szuka, gdyż spoczęła na łonie Boga.

 

Pokój duszy jest darem Boga, jak i miłość, co wszystkie skarby w sobie zawiera.

 

Kto ma miłość Boga i tylko tego pragnie, wie co znaczy szczęście w ramionach Boga.

 

Ja jestem Duchem Świętym, który was prowadzi, bądźcie tylko wierni, a miłość Boża was przeprowadzi.

 

https://anna-od-jezusa.pl.tl/2021-Lipiec-%233.htm

 

2021 Maj#5:

 

Duch Święty: Ja, Duch Święty, trzecia osoba w Trójcy Przenajświętszej, jestem Duchem Mocy i Miłości. Duchem, co pozwala zwyciężyć wszelkie zło, bo Duch Mój przenika wszystkie serca otwarte na Bożą łaskę i pragnie was wyzwolić z każdego zła.

 

Czyste serce jest darem Ducha Świętego. Tylko czyste serce może być mieszkaniem Boga. Gdy serce jest oczyszczone i dusza wstępuje na drogę świętości, Bóg wciąż je ubogaca i w ludzkim sercu buduje swój Tron. Oczyszczanie serca przebiega stopniowo i człowiek do końca życia powinien strzec swojego serca.

 

Po czym można poznać, że Jezus Chrystus zamieszkuje ludzkie serce?

 

Można to poznać po pokoju serca. Nie znaczy to, że czujemy się spokojni, lecz jest to stan wewnętrzny duszy. Wtedy nawet zdenerwowanie i trudne sytuacje nie powodują utraty pokoju serca.

 

Kiedy tracimy pokój serca?

 

Pokój traci dusza, gdy popełni grzech ciężki. Wtedy powinna iść jak najszybciej do Spowiedzi Świętej, by wyznać swój grzech. Dusza, co nie zna Boga, wciąż biegnie i nie ma w niej spokoju, lecz w sercu mieszka lęk. Zaś, gdy dusza w Bogu spocznie, pozna, co to jest pokój Boży. Dusza, w której mieszka Duch Święty jest pełna Jego darów i widać to po jej sposobie mówienia i postrzegania świata.

 

Dusza, w której sercu mieszka Bóg Ojciec Niebieski jest pełna zaufania i wierzy całym sercem, że Bóg jest wszystkim w jej życiu i o wszystko się troszczy. Owocem największym jest dar zamieszkania w sercu Trójcy Przenajświętszej. Ta dusza wie, co to jest miłość Boża, a duch jej króluje nad ciałem. Choć jest zmysłowa wie, jak powinna kierować swym ciałem, by zmysły były zawsze duchowi poddane.

 

Wiele jest darów Ducha Świętego. Duch Święty, to Duch miłości, pokoju, radości, prawdy, zaufania, mądrości, rozumu, roztropności. Wiele jest Jego darów.

 

Tak, Duch Święty przyszedł do wszystkich serc otwartych na Jego działanie, by serca wasze mężne się stały, byście owoc przynieśli w służbie Bogu, by język wasz Boga wychwalał i za wszystko dziękował Bogu.

 

Ja jestem Duchem Prawdy i każda pokorna dusza, przyjmie ze skruchą prawdę o sobie. Nędzna jest dusza bez Boga, lecz w Bogu, w Duchu Świętym jest ubogacona niczym królowa. Prawdziwe bogactwo to bogactwo ducha, to serce wypełnione łaskami i obecnością Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

Duch Święty do Anny od Jezusa

2021/10/23
O Sakramencie pokuty

Mówcie: Tak-tak; nie- nie.  Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt 5,37)   A wszystko inne, to brak czystej Prawdy.