"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

We współczesnym, otaczającym nas świecie można z jednej strony zauważyć nacisk na konsumpcję, na redukowanie całej rzeczywistości tylko do sfery materialnej, z drugiej natomiast – wzrost zainteresowania problematyką związaną z duchami, aniołami czy działaniem szatana. Poprzez różne formy duchowości (a niestety często również pseudoduchowości) człowiek szuka odpowiedzi na pytania o sens życia, kim jest i dokąd zmierza. Zalewająca nas literatura ezoteryczna (nawiązująca do tzw. wiedzy tajemnej, magii czy spirytyzmu, ideologii New Age) zniekształca nam właściwy obraz Boga i człowieka, przedstawia możliwości kontaktu z istotami duchowymi, czerpania od nich energii, uzdrawiania. Jednocześnie oszukuje się naszą czujność i beztrosko wplata się duchy w bajki, horrory czy nawet w popołudniowe seriale. A przecież są rzeczywistości, których nie da się zmierzyć ani dotknąć, a jednak realnie istnieją i mają wpływ na człowieka.

 

W Piśmie Świętym czytamy: W Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w Niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1, 16-17).

Kościół naucza nas, że życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów, które asystują nam w drodze do domu Ojca (KKK 328-336). W Katechizmie Kościoła Katolickiego dalej czytamy o upadłych aniołach, ich buncie przeciw Bogu i o działaniu szatana w świecie. To jego działanie powoduje wielkie szkody – zarówno natury duchowej, jak i fizycznej – dla każdego człowieka (KKK 391-395). 

Skoro anioły żyją wśród nas i mają wpływ na życie człowieka, to od umiejętności otwierania się lub zamykania na ich obecność zależy nasze szczęście tu na ziemi i w Niebie.

 

ŚWIAT ANIOŁÓW DOBRYCH

Według tradycji biblijnej, aniołowie to duchy przeznaczone do usług, posłane na pomoc starającym się posiąść zbawienie (Hbr 1, 14). Otrzymały one misję, by prowadzić człowieka, chronić, upominać, wspierać w wykonywaniu powierzonych zadań, bronić w momentach niebezpieczeństw i pokus. Na kartach Pisma Świętego słowo „anioł” pojawia się około 300 razy. Te Boskie istoty są obecne od chwili stworzenia i odgrywają ważną rolę w całej historii zbawienia. 

 

Od pierwszej chwili naszego życia na ziemi każdy z nas ma swojego osobistego Anioła Stróża, jego posługą jest troska o naszą duszę i ciało. Oddala on od człowieka niebezpieczeństwa, o których istnieniu nawet nie przypuszczamy, a które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Gdy wzywamy Anioła Stróża, uczy on nas rozpoznawania pokus, przez które szatan chce odwieść od modlitwy i od pełnienia woli Bożej. Anioł ten zanosi nasze modlitwy do Boga i wstawia się za nami. Anioł Stróż może również, gdy go o to poprosimy, wspierać nas w drobnych codziennych potrzebach, takich jak pamiętanie o jakiejś sprawie, czy znalezienie zgubionej rzeczy.

 

Wielu świętych doświadczało pomocy swojego Anioła Stróża, m.in. św. Dominik, św. Marcin, św. Jan Bosco i inni, a św. Ojciec Pio korzystał z anielskich posług tak, jak my dziś korzystamy z telefonu, mawiał, że wystarczy tylko się z nimi zaprzyjaźnić, a one chętnie pomogą. Myślę również, że wielu z nas mogłoby podać przykłady szczególnej opieki Aniołów Stróżów, chociaż dzisiaj mówi się raczej o „zbiegu okoliczności”, „przypadku” czy po prostu, że „się miało szczęście”. W takich sytuacjach często słyszy się powiedzenie „dzięki Bogu”, i słusznie, szkoda jednak, że najczęściej jest to – niestety – tylko pusty frazes. Niemal dla każdego z nas modlitwa „Aniele Boży, Stróżu mój...” była w dzieciństwie jedną z pierwszych nauczonych modlitw, szkoda tylko, że wielu z nas z niej „wyrosło”, a nasz Anioł Stróż – bez względu na to, ile mamy lat – tylko czeka, abyśmy się do niego zwrócili o pomoc. Można powiedzieć, że Anioł Stróż jest uosobieniem Opatrzności Boskiej w stosunku do każdego z nas.

 

ŚWIAT ANIOŁÓW ZŁYCH

Obok dobrych aniołów istnieją upadłe anioły – szatan, czyli diabeł i inne demony. Zostały one stworzone przez Boga, jako dobre z natury, ale same w swojej pysze uczyniły się złymi, poprzez dokonanie wolnego wyboru odrzucenia Boga i Jego Królestwa. Ich wybór jest ostateczny i nieodwołalny. Poprzez swoje działania szatan usiłuje przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu. Kościół i Pismo Święte mówi, że jest jakaś siła osobowa, zło osobowe, które przeszkadza nam w drodze do Boga, zaznaczając, że to zło jest poważne. O postaci szatana nie trzeba dużo mówić, ważniejszą rzeczą jest, aby zwrócić uwagę na jego działanie i jak się przed nim bronić. Dobrze jest poprosić o pomoc Świętego Michała Archanioła słowami modlitwy: 

 

Święty Michale Archaniele! 

Wspomagaj nas w walce, 

a przeciw niegodziwości 

i zasadzkom złego ducha 

bądź naszą obroną. 

Oby go Bóg pogromić raczył, 

pokornie o to prosimy, 

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 

szatana i inne duchy złe, 

które na zgubę dusz ludzkich 

po tym świecie krążą, 

mocą Bożą strąć do piekła. 

Amen

 

Jednym z największych zwycięstw szatana w dzisiejszych czasach jest to, że umniejsza się działanie złego ducha, a nawet zaprzecza jego istnieniu. Wielu ludzi nie wierzy w piekło i szatana, albo zupełnie zapomniało o jego obecności. 

 

Oprac. Iwona Skorupska

 (Miesięcznik Kościelny 7-8/2012 i 10/2012).

 

DUCHOWA RZECZYWISTOŚĆ

30 kwietnia 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)