"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Od jakiegoś czasu do Polski dociera zwyczaj obchodzenia „święta”, zwanego Halloween, w dzień poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych. Nie jest to święto chrześcijańskie, jego korzenie sięgają starożytnego pogaństwa. Zwyczaje Halloween opierają się na celtyckim kulcie boga śmierci Samhaina, są to okultystyczne obchody na cześć sił ciemności. Halloween jest popularny, a przyczyną tej popularności jest komercjalizacja tego wydarzenia i nagłaśnianie w mediach. Odciąga się uwagę chrześcijan od kościelnych uroczystości. Budzi fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że tu nie ma żadnego problemu, że to jest tylko zabawa, coś, na co powinniśmy pozwolić. Mamy tu do czynienia z wypieraniem naszej kultury narodowej – chrześcijańskiej i jednocześnie z szerzeniem tradycji pogańskiej. 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny najczęściej sprowadzane są jednostronnie do „Święta Zmarłych”, a dzień je poprzedzający łączy się jakby w „zestaw”. Następuje mieszanie pojęć: poważna, spokojna i wzniosła celebracja uroczystości Wszystkich Świętych, jest wypierana przez „święto”, które ma formę zabawową, niepoważną, magiczną, spirytystyczną, nie polegającą na modlitwie. 

 

Anton LaVey, autor „Biblii Szatana” i twórca współczesnego satanizmu, twierdził, że noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Halloween – to jedno z najważniejszych świąt większości kultów pogańskich, to podstawowe święto magii, święto wszystkich tych, którzy do magii się odwołują. Jest przesiąknięte okultyzmem, kultem śmierci, śmierci ukazanej jako morderstwa, czegoś obrzydliwego, strachu, lęku, krzyku. 

Przebieranie się za czarownice, za diabła, duchy, śmierć, wampiry, to jest igranie symbolami i treściami, które wyrastają z satanizmu. Wszystkie te, zdawałoby się niewinne, symbole i przebrania mają swój początek w starożytnych obrzędach ku czci zmarłych – palono ogniska, składano ofiary (także z ludzi), przebierano się by zmylić zjawy, wróżono.

 

Wymienione obrzędy służyły zabezpieczeniu się przed duchami zmarłych. Tradycja żądania poczęstunku słodyczami bierze się z pogańskich wierzeń, że – w zamian za smakołyki – duchy zmarłych mogą pobłogosławić obdarowującego, a odmowa poczęstunku mogła doprowadzić do zemsty demonów. Wydrążona dynia – mająca odstraszać nieszczęścia – to dziś symbol wesołej zabawy, a niegdyś był to symbol potępionych dusz. W starożytności taka podświetlona dynia albo czaszka umieszczona przy domu wskazywała, że jego mieszkańcy czczą szatana i należą im się względy demonów. Uczestnicząc w obrzędach związanych z Halloween, nieświadomie czy też dla zabawy, bierzemy udział w praktykach poświęconych szatanowi.

 

Nieraz słyszymy pytanie – dlaczego robić z tego problem, przecież to jest tylko zabawa. W Piśmie Świętym czytamy: Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, (…) kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni (Pwt 18, 10-12). Problem polega na tym, że tych rzeczywistości nie traktuje się poważnie, nie uważa się tego za niebezpieczne, a to jest niezgodne z faktami i z praktyką duszpasterską. Halloween to igraszki z diabłem, jest to ocieranie się o satanizm. Obchodząc Halloween w szkołach czy przedszkolach, w sposób atrakcyjny oswaja się dzieci z klimatami demonicznymi.

 

Temat Halloween jest tu jedynie przybliżony pod kątem zagrożenia duchowego naszych czasów. Czytelnikom czującym niedosyt w związku z powyższym tematem proponuję np. zaglądnięcie do Miesięcznika Egzorcysta (nr 2 październik 2012, artykuł: Zły duch nie zna się na żartach) lub do „Encyklopedii Zagrożeń Duchowych” ks. Aleksandra Posackiego.

 

Oprac. Iwona Skorupska

Miesięcznik Kościelny 11/2012

 

  

 

Halloween nie jest świętem chrześcijańskim, lecz wywodzi się z tradycji pogańskiej, z celtyckich uroczystości ku czci boga śmierci Samhaina. Później tradycja ta została zawłaszczona przez satanistów, którzy noc z 31 października na 1 listopada połączyli z czarnymi mszami, orgiami seksualnymi i obrzędami jednoczenia się z demonami. W niektórych sektach satanistycznych było to związane nawet ze składaniem ofiar z ludzi. Założyciel Kościoła Szatana, Anton Szandor LaVey w swej „Biblii Szatana” pisał, że Halloween, obok Nocy Walpurgii, to jedno z dwóch najważniejszych świąt satanistycznych. W tym kontekście symptomatyczne jest, że w powieści „Harry Potter” Halloween, celebrowane jako Noc Duchów, jest jednym z najważniejszych świąt w szkole Hogwart. Można więc powiedzieć, że obchodzenie Halloween w szkołach czy przedszkolach oswaja dzieci z klimatami demonicznymi, tym bardziej że łączy się je w sposób synkretyczny ze Świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Powoduje to zamieszanie w kwestii naszego stosunku do świata zmarłych. Zamiast wołania do Boga o zbawienie dusz mamy wywoływanie duchów, zamiast modlitwy – zaklęcia, zamiast religii – magię.

(Fragment wywiadu z o. A. Posackim SJ; miesięcznik Egzorcysta)

 

 

 

Unikajcie wszystkiego,  co ma choćby tylko pozór zła.
 
(1 List do Tesaloniczan 5:22)

DUCHOWE ZAGROŻENIA - HALLOWEEN

11 października 2021

 Zasadzki budowane przez szatana są tak subtelnie ukryte, że dusze wpadają w nie w jednej chwili,

zupełnie nieświadome, że w nie wpadły! Gdyby tylko dusze słuchały Mnie i modliły się częściej...