"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

  Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (Mt 24, 24)

 

   Jasnowidzenie jest to zdolność do odczytywania zdarzeń odległych w czasie i przestrzeni bez udziału zmysłów, jest to znajomość rzeczy ukrytych. Może ona dotyczyć przeszłości, przyszłości, bądź chwili obecnej. Telepatia natomiast jest przekazywaniem myśli (a także uczuć, nastrojów) na odległość, to sposób komunikowania się. Jej nazwa pochodzi od greckich słów: tele (daleki) i patheia (uczucie). Powszechnie błędnie uważa się, że zjawiska paranormalne, takie jak jasnowidzenie czy telepatia są procesami naturalnymi (które mogą być rzekomo badane przez parapsychologię) i że można je w sobie rozwijać, stosując odpowiednie techniki. Psychologia łączy je z intuicją, przeczuciem, wyobraźnią. Nie jest jednak znany ani jeden wiarygodny eksperyment naukowy, który dowodziłby istnienia tego typu zjawisk. (Jeżeli jasnowidz czy wróżbita umiałby przewidywać np. numery totolotka, wówczas można by uznać, że ma sposoby na poznanie przyszłości. Tymczasem jeszcze się nie zdarzyło, aby ktoś tego dokonał…)

 

  Dla ludzi naturalnym sposobem poznawania jest odbieranie informacji poprzez zmysły (wzrok, słuch...), a jasnowidzenie czy telepatia wcale nie są zgodne z naturą człowieka. Jak twierdzi św. Tomasz z Akwinu, jest to sposób poznania typowy dla duchów, tzn. bytów, które nie mają ciała takiego jak my. Problem polega jednak na tym, że nie wszystkie anioły, czyli duchy czyste, są aniołami światłości...

 

  Dzisiaj wizyta u wróżki czy jasnowidza nikogo nie dziwi, a w niektórych kręgach jest wręcz pożądana. W Polsce dość szeroko rozpowszechniona jest wiara w parapsychologiczne właściwości ludzkiego umysłu. Podobno trzy miliony Polaków wydaje rocznie dwa miliardy złotych na usługi ezoteryczne – u wróżbitów, astrologów, jasnowidzów. Jak wynika z przeprowadzonych w 2011 r. badań CBOS-u dotyczących stosunku Polaków do idei New Age – 59% sądzi, że niektórzy ludzie obdarzeni są zdolnościami jasnowidzenia; 48% jest przekonanych, że istnieją osoby zdolne przewidywać przyszłość; 39% wierzy w możliwość telepatii. Ze specjalnego raportu policji natomiast dowiadujemy się, że informacje od jasnowidzów są bezwartościowe (na 440 przypadków skorzystania z ich pomocy przy poszukiwaniu zaginionych osób, trafnych okazało się tylko 5). 

 

  W ostatnich latach dość głośno było w środkach masowego przekazu o udziale „jasnowidza z Człuchowa” w poszukiwaniu zaginionej Madzi z Sosnowca. Prezentowany był on jako „specjalista” – oficjalny doradca polskiej policji. Wydał nawet autobiografię, w której ponoć zdradza wszystkie swoje tajemnice (nakład 50 tys. egzemplarzy rozszedł się jak świeże bułeczki). Zapytany o źródło swoich wiadomości – odpowiedział, że jest mu wszystko jedno, skąd one pochodzą. 

 

  Fakt, że ktoś posiada prawdziwe wiadomości z jakiegoś nadprzyrodzonego źródła nie świadczy o tym, że one pochodzą od Pana Boga. Nieraz ci przepowiadacze mogą nawet mówić dobro i trafnie przepowiadać, ale Chrystus nie chce prawdy z ust kłamcy, bo ta prawda jest po to, aby się uwiarygodnić. Dzieje Apostolskie opisują sytuację, w której jakaś niewolnica – opętana przez ducha, który wróżył – wołała za Apostołami: «Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia», a czyniła to z natchnienia demona, na to św. Paweł powiedział do ducha: «Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł». Kobieta miała prawdziwe wiadomości, ale pochodziły one z demonicznego źródła, dlatego po tym egzorcyzmie natychmiast utraciła zdolność wieszczenia. (por. Dz 16, 16-19)

 

  Niestety, nie tylko od Aniołów służących Panu Bogu możemy dowiedzieć się o odległych zdarzeniach. Także upadli aniołowie mogą nam przekazać informacje, po ludzku „nieosiągalne”. Szatan, który w Piśmie Świętym nazywany jest „oskarżycielem” posiada wiedzę o grzechach ludzkich i chętnie je przypomina. Grzech to jest przestrzeń, w której on się bardzo dobrze czuje. On, jako „główny sprawca grzechu” (a o tym dowiadujemy się już w Księdze Rodzaju) i ukryty obserwator grzechu, może być źródłem informacji o morderstwach czy innych „pamiątkach” grzechu. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. (1J 3, 7-8)

 

  W tradycji chrześcijańskiej nie istnieje pojęcie jasnowidztwa, a Biblia i Katechizm Kościoła Katolickiego jednoznacznie to zjawisko potępia (KKK 2115-2116). Często myli się charyzmat proroctwa z jasnowidzeniem i wróżbiarstwem. Trzeba jasno odróżnić zjawiska, które parapsychologia określa jako nadzwyczajne, od religijnych, z którymi związana jest łaska i inicjatywa Boża. Proroctwa istnieją jedynie w kontekście zbawienia. Nigdy same dla siebie. Charyzmat proroctwa jest darem, nad którym człowiek nie może panować. Bóg udziela tego daru wyłącznie dla dobra duchowego człowieka – dla wzrostu jego wiary i miłości, nie dla zabawy czy zaspokojenia ciekawości. Dzieje się to najczęściej podczas modlitwy, nigdy poprzez stosowanie technik okultystycznych czy wprowadzanie się w trans mediumiczny.

 

  Zarówno jasnowidztwo jak i wróżbiarstwo często opierają się na przekonaniu, że jakaś przyszłość jest ustalona. Nie ma czegoś takiego, jak ustalona przyszłość. Bóg może wszystko, a człowiek jest wolny – to są fundamenty naszej przyszłości. My musimy żyć wiarą, a wiara jest niepewnością. Karol Wojtyła – święty Jan Paweł II – napisał doktorat o tym, jak trudno jest zawierzyć Panu Bogu w sposób czysty. Trzeba wytrzymać niepewność wiary, przezwyciężyć palącą ciekawość, zaufać Bogu także w niepewności. To jest czasem bardzo trudne i wtedy pojawia się pokusa pójścia na skróty – szukania pomocy u wróżbitów, jasnowidzów – wtedy tracimy czystość naszej wiary. Jezus nie uczy nas jasnowidzenia, tylko pyta – czy wierzysz? czy zaufałeś Mi? 

 

  Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. (Rz 10, 9-11) 

 

Oprac. Iwona Skorupska

Miesięcznik Kościelny 01/2014

DUCHOWE ZAGROŻENIA - JASNOWIDZENIE I TELEPATIA

23 czerwca 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)