"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. (1 Kor 10, 21)

 

 

  Dostajemy, kupujemy, zakładamy różne symbole, często nieświadomi ich znaczenia. Warto znać symbolikę obrazów, wiedzieć, z czym one nas wiążą. Od nas zależy, jak odczytamy te symbole, od naszej świadomości, wiedzy. 

 

  Na co dzień posługujemy się różnymi znakami i symbolami. W różnej formie mogą być one przedstawiane – jako rysunki, tatuaże, grafika, na plakatach, odzieży, na przeróżnych gadżetach, zabawkach, wyrażane są one również w formie gestów. Znaki te często odwołują się do konkretnych ideologii. Symbol zawsze odsyła do jakichś treści, nigdy nie zatrzymuje się na samym sobie. Symbol oznacza jakąś rzeczywistość. Jako katolicy, nosimy symbole naszej wiary – krzyżyki, medaliki, a na samochodach przyklejamy rybę – symbolizującą Chrystusa. 

 

  Pomimo tego, że mamy bardzo bogatą symbolikę chrześcijańską, ostatnio coraz bardziej jest ona zdominowana przez znaki okultystyczne, satanistyczne, przez symbolikę obcych nam kultur. Nosimy te symbole nawet nie będąc tego świadomi, przyjmując je bezkrytycznie. Nie można ich jednak bagatelizować, nie są one obojętne. Poniżej przedstawię niektóre z nich, najczęściej spotykane.

 

Ankh (krzyż z kokardką; ze względu na swój kształt jest mylony z Krzyżem – znakiem zbawczej Męki Chrystusa) – znak ten wywodzi się z Egiptu, gdzie oznaczał życie, płodność i reinkarnację. Symbolizuje egipskiego boga Ra, ma ścisły związek z kultem płodności. Jest symbolem pogardy dziewictwa i rozwiązłości seksualnej. Jest też talizmanem radiestezyjnym. Inne jego nazwy to Klucz Życia, Klucz Nilu, Krzyż Egipski, Krzyż Atlantów, Krzyż wampiryczny (bo, rzekomo pochłania „złe energie”).

 

Krzyż szatański (krzyż zamętu, krzyż Konfucjusza) – jest to starożytny symbol podważający ważność chrześcijaństwa i boskości Boga; znak satanistyczny.

 

 

Krzyż Nerona (krzyż złamany, znak pokoju, pacyfka, kurza stopka) – znak hipisowski, będący odwróconym i złamanym krzyżem wpisanym w okrąg. Został on przejęty przez satanistów i okultystów, a w ich rozumieniu złamane ramiona krzyża są oznaką upadku chrześcijaństwa (sataniści zakładają go nowicjuszom na szyję na znak „pokoju z szatanem”). Znak ten swoją historią sięga czasów Nerona, który ukrzyżował Świętego Piotra na krzyżu o takim kształcie. Od tego czasu był symbolem prześladowców chrześcijan.

 

Symbol Różokrzyżowców – złoty krzyż z umieszczoną pośrodku różą. Ten „różokrzyż” nawiązuje do ezoteryzmu i spirytyzmu. Posługuje się nim gnostycka sekta Różokrzyżowców. Twierdzą oni, że Jezus był zwykłym człowiekiem, który przez swą doskonałość i samopoznanie dostąpił uniwersalnej świadomości Chrystusa kosmicznego. Ta ideologia doskonale wpisuje się w nurt pseudoduchowości New Age. Ulotki tej sekty opatrzone są znakiem trójkąta i kwadratu wpisanych w okrąg, jest to symbol nieskończoności i tajemnej wiedzy.

 

Krzyż Celtycki – czteroramienny krzyż umieszczony w okręgu. Symbol ten oznacza zgodność z wszechświatem , most do innego świata. Współcześnie wykorzystywany jest przez środowiska neopogańskie jako symbol oporu. Forma krzyża celtyckiego z wydłużonym dolnym ramieniem często jest mylona przez katolików z krzyżem łacińskim (chrześcijańskim), jest też dość popularny wśród chrześcijan na Wyspach Brytyjskich. Krzyż ten można spotkać, obok innych krzyży, w sklepach ezoterycznych, sprzedawany jako talizman czy amulet. Wszystkie te krzyże (a niektóre bardzo łudząco podobne do chrześcijańskich) charakteryzują się tym, że nie mają pasyjki (postaci Chrystusa Ukrzyżowanego).

 

Swastyka (Hakenkreuz) – „połamany” krzyż, nazywany także „wirującym krzyżem”. Symbol ten, z ramionami zagiętymi w lewą stronę, sięga czasów starożytnych. Zagięte końce krzyża oznaczały cztery wiatry, cztery pory roku, cztery kierunki świata. Symbolizował słońce i ogień. Współcześnie symbol ten jest kojarzony z nazizmem hitlerowskim. Hitler, przejmując ten symbol jako znak narodowego socjalizmu, kazał zmienić kierunek ramion w przeciwną stronę, co miało symbolizować protest, odwrotność, duchową zagładę, czarną magię, siły zwracające się przeciwko naturze i harmonii. Do dziś symbol ten jest używany przez grupy neonazistowskie i okultystyczne.

 

Czarne Słońce – to symbol ukrytego duchowego potencjału. Znak ten jest astrologicznym emblematem Słońca i alchemicznym symbolem złota. W satanizmie i okultyzmie jest znakiem niszczycielskiej siły destrukcji; wykorzystywany przez formacje SS.

 

Satanistyczne S (złamane S) – symbol ten przedstawia błyskawicę i oznacza moc szatana – niszczyciela. Jest szeroko rozpowszechniony wśród okultystów i satanistów. W Piśmie Świętym czytamy: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica (Łk 10, 18). Symbolu tego, jako identyfikatora używały nazistowskie oddziały śmierci (SS). 

 

Anarchia – znak opisujący system poglądów oparty na obaleniu wszelkich praw i zasad oraz odrzuceniu wszelkiej władzy; jest rozpowszechniony wśród członków subkultury punków. Ideologia anarchizmu zaprzecza chrześcijaństwu, które opiera się na zasadach ustanowionych przez Boga. Jest symbolem nieporządku i chaosu, podobnie jak gwiazda chaosu (osiem strzałek wychodzących z centralnego punktu, jej trójwymiarowa wersja zwana jest chaosferą), będąca również symbolem iluminatów i praktykujących magię. 

 

Pentagram – pięcioramienna gwiazda (pentalfa). To ważny symbol magiczno-okultystyczny. W XIX wieku wprowadzono podział pentagramów na „dobre” i „złe”. „Dobry” posiada jeden wierzchołek skierowany ku górze i jest często przedstawiany z wpisanym w siebie wizerunkiem człowieka. Pentagram ten jest jednym z ważniejszych symboli masonerii (symbol światła, wiedzy i doskonałości). Znak ten jest także uznawany, jako symbol „dobrego” Lucyfera. Odwrócony pentagram – „zły” (z dwoma wierzchołkami skierowanym ku górze) jest uważany za symbol szatana, przedstawianego w postaci „kozła Mendes”.

Baphomet – gwiazda z głową kozła, to najważniejszy symbol satanistów. 

 

 

 

owa kozła – symbol Mendesa, kozła ofiarnego. W grupach satanistycznych symbolu tego używa się dla wyśmiania ofiary Chrystusa. Jest on szyderstwem z Chrystusa, jako Baranka Paschalnego. 

 

 

Trójkąt – to symbol wieloznaczny. U chrześcijan (ale tylko wówczas, gdy jeden z jego wierzchołków skierowany jest ku górze) jest symbolem Trójcy Przenajświętszej. Wśród masonów i okultystów ma zupełnie inne znaczenie, z wierzchołkiem ku górze, to symbol męskości, a ku dołowi – kobiecości. Znaki te symbolizują odpowiednio: ogień lub wodę, duchy dobre lub złe. Trójkąt z wierzchołkiem skierowanym w dół, to znak pogardy dla Trójcy Świętej, odwrotność, skierowanie się do piekła. Trójkąt jest rysowany na ziemi, w tym miejscu, w którym podczas magicznych rytuałów ma pojawić się demon. Gdy te przeciwstawne trójkąty nakładają się na siebie, tworzą heksagram. Choć pierwotnie symbol ten nie miał okultystycznego znaczenia był wykorzystywany przez Żydów w niewoli babilońskiej, zwany gwiazdą (tarczą) Dawida; obecnie jest on jednym z najważniejszych symboli okultyzmu, symbolizuje współdziałanie przeciwieństw w celu przedłużenia życia. W satanizmie – używany do przywoływania złych duchów. Symbol ten nabrał okultystycznego i magicznego sensu pod działaniem kabały (jest wykorzystywany np. w kartach tarota). Okultyści podkreślają, że okrąg opisany na symbolu dodaje mu siły i podnosi znaczenie. W symbolice pogańskiej okrąg oznacza nieskończoność i pełnię, nie ma więc tam miejsca na Boga.

 

Heksagram unicursal – to gwiazda sześcioramienna, rysowana jednym nieprzerwanym ruchem (co było zawsze znaczące w rytualnej magii), a nie przez nałożenie dwóch trójkątów. Jest symbolem noszonym przez thelemitów (thelema, to system religijno-filozoficzny, który kładzie nacisk na osobistą wolność i wrodzoną „boskość” każdego człowieka).

 

Enneagram – symbol techniki parapsychologicznej, dziewięcioramienna gwiazda wpisana w koło (każde jej ramię to odpowiednik jednego z dziewięciu typów osobowości człowieka) ma być symbolem przedstawiającym „dążenie do ponownego połączenia jaźni”. 

 

Piramida z głową sokoła – to znak ludzi „oświeconych”, nazywających siebie również: „Nosicielami światła” lub „Wysłannikami szatana”. Rozpowszechniony jest wśród okultystów, masonów i satanistów. Łączy w sobie elementy staropogańskich symboli i oznacza masońskiego „boga uniwersalnego”, za którym kryje się kult szatana. 

 

Symbol czaszki – od stuleci symbol ten towarzyszy wszelkim grupom okultystycznym i satanistycznym. Jego początków upatruje się u okultystów, którzy przyzywali złe duchy, wykorzystując do tego celu kości zmarłych (szczególnie czaszki). Jest bardzo rozpowszechniony w dzisiejszej popkulturze. Noszący go przyzywa do siebie demona śmierci, daje mu przyzwolenie na to, aby działał w jego życiu. 

 

Rogata dłoń – jest to znak rozpoznawczy satanistów. Używany jest też (nie zawsze świadomie) przez osoby chodzące na koncerty heavymetalowe, jako element utożsamiający ich z przesłaniem negatywizmu zawartego w tej muzyce. Nie bez znaczenie również jest fakt, że używają oni zasadniczo lewej dłoni, jako przeciwieństwo prawej (w rozumieniu – sprawiedliwej, dobrej).

 

Diana i Lucyfer – znak bogini księżyca – Diany i gwiazdy porannej – Lucyfera, stosowany w praktykach satanistycznych. Jest to symbolika czarów i okultyzmu. 

 

Oko Horusa (Udjat, wszechwidzące oko, oko Lucyfera) – okultystyczny symbol lekko przymkniętego, wszystkowidzącego oka szatana przypomina, że diabeł obserwuje. Spadająca łza ma oznaczać płacz Lucyfera nad tymi, którzy są jeszcze poza jego wpływem. Wg satanistów i okultystów znak ten ma zapewniać ochronę, odbija tzw. złe spojrzenie. Oko Horusa to także symbol władzy, wszechwiedzy i doskonałości.

 

Skrzydlaty dysk (słoneczny glob, uskrzydlona kula) – to staroegipski symbol mocy okultystycznych i obecności Horusa (szatana), oznacza boga Słońca – Ra. W języku starohebrajskim słowo „ra” tłumaczy się na: przemieniać dobro w nic (przemiana dobra w klęskę). 

 

Skarabeusz (święty żuk, Khepri) – jest symbolem reinkarnacji w mistyce egipskiej. Jego graficzny kształt (różnie przedstawiany) był uważany przez Egipcjan za boski. Wierzono, że żuk rozmnaża się sam z siebie, stąd wiara w jego boską moc stwórczą (stworzenie samego siebie). W Egipcie jest symbolem wschodzącego słońca, ochroną przed złem. W okultyzmie jest to symbol szatana – Belzebuba (władcy much). 

 

Jednorożec – jest symbolem wolności seksualnej i rozwiązłości. Znak ten jest rozpowszechniony wśród zwolenników New Age oraz w ruchu feministycznym, dążącym do zatarcia różnic płciowych (złączenie dwóch rogów w jeden ma symbolizować usunięcie różnic między mężczyznami i kobietami). „Niewidzialny różowy jednorożec” to satyryczny symbol bogini parodii religii. 

 

Motyl – oznacza odejście od tradycji. Jest jednym z głównych symboli New Age. Tak jak gąsienica przemienia się w motyla, tak ludzkość przechodzi ze starej „złej” epoki w nową erę – z chrześcijaństwa do New Age. 

 

 

Ying Yang (Jin-Jang) – to symbol odwiecznej równowagi między siłami działającymi przeciwnie w naturze: dobro (pole białe) i zło (pole czarne). Oznacza też, że nie istnieje absolutne dobro ani zło. Współistnienie obu przeciwstawnych sił jest warunkiem harmonii i ładu we wszechświecie, siły te nie wykluczają się, ale wzajemnie się przenikają. Ten starochiński symbol oznacza wieczny dualizm rzeczywistości. Barwa czarna – Jin – oznacza żeńskość (pasywny aspekt rzeczywistości), barwa biała – Jang – to męskość (aspekt dominujący). Inne tłumaczenie wskazuje na zacieranie się różnicy pomiędzy dobrem a złem, bielą i czernią. W hinduizmie bóg dobra (Wisznu) i zła (Sziwa) są sobie równi. Według New Age, Bóg i szatan – jako siły przeciwne – uzupełniają się. Nie ma to nic wspólnego z katolickimi prawdami wiary, bo dzieła Boże są ze swej natury dobre i w żaden sposób nie wymagają uzupełniania czy równoważenia przez zło. Święty Jan Apostoł głosi: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. (1 J 1, 5a)

 

Wstążka przeplatana – symbol bezgranicznego połączenia z mocami wszechświata, kosmosu. Związek ten jest trwały i niezaprzeczalny. Wstążka ma oznaczać nierozerwalną więź i doskonałą jedność człowieka ze światem (zgodnie ze wschodnim myśleniem – odrębność wszelkich istot jest jedynie złudzeniem). 

 

 

Symbol kościoła szatana (krzyż z Lorraine) – jest to znak satanistyczny.

 

 

Wyrozumiałość (tolerancja) – symbol ten jest wykorzystywany przez masonów i zwolenników ruchu „New Age”, którzy propagują synkretyzm religijny, zrównujący wszystkie religie w celu stworzenia nowej superreligii, w której zostaną zatarte wszelkie różnice.

 

 

Znak bestii – symbole, w których zakodowany jest „znak bestii”(666, FFF, trzy połączone okręgi). W Apokalipsie bestia została określona numerem 666 (F – to szósta litera alfabetu). Wśród satanistów trzy szóstki oznaczają nienawiść do chrześcijaństwa, pogardę względem tego, co święte, dobre i sprawiedliwe. Znak bestii może być przedstawiany na różne sposoby, często w formie zaszyfrowanej.

 

Pieczęć Lucyfera (znak szatana) – symbol satanistyczny przedstawiający kielich demona.

 

 

 

Spirala jest jednym z najstarszych symboli spirytystycznych. Potrójna spirala (triskelion) jest symbolem środowisk neopogańskich.

 

   

Pięciopalczasta ręka bogini Eris – jeden z symboli dyskordianizmu [Discordia (łac. niezgoda) – rzymska bogini zamętu, niezgody i chaosu, odpowiednik greckiej Eris]. Dyskordianizm – stara się parodiować inne religie. Symbol ten w swej wymowie zbliżony jest do gwiazdy chaosu. 

 

 

  Święte Chao – symbol uzupełniających się sił chaosu i porządku w filozofii dyskordiańskiej. 

 

 

 

Delfin – symbolizuje moc dźwięku i oddechu, otwiera nowe wyższe wymiary, symbol ludzi tworzących scenę techno, symbol wszystkich tych, którzy współpracują ze złymi duchami.

 

 

Feniks – legendarny czerwony ptak to symbol słońca, odrodzenia, powstania do nowego życia. Szczególnie związany z kulturą Meksyku. Jest on również symbolem niszczenia i tworzenia nowych form materii. Przedstawiany na różne sposoby.

 

Smok – mityczny potwór, składa się z wielu zwierząt: węża, jaszczurki, ptaka, lwa. W kulturze wschodniej ma wielką moc, pomaga usunąć wrogie siły duchowe. W Chinach jest on symbolem szczęścia. Europa przyjęła go jako niebezpiecznego, złego. W Biblii reprezentuje szatana, diabła.

 

Rybka Darwina – łudząco podobna do symbolu chrześcijaństwa, tylko w nieco zmienionej formie – rybka ta ma nóżki, rybo-płaz. Ma symbolizować wiarę w ewolucjonizm, otwartość na wiedzę i odrzucenie „sprzecznych z rozumem” dogmatów. Symbol ryby, jako znaku chrześcijaństwa, jest parodiowany na różne sposoby.

 

Laska Eskulapa (laska, wokół której opleciony jest wąż symbolizujący odradzanie się, ze względu na zrzucanie skóry) – symbol medycyny. Eskulap jest to rzymski odpowiednik greckiego Asklepiosa, boga – opiekuna sztuki lekarskiej. Prototypem tego symbolu miała być laska (opleciona przez dwa węże) sumeryjskiego boga świata podziemnego i uzdrowiciela – Ningishzidy. Wąż w kulturze chrześcijańskiej odpowiada szatanowi. [Przed kilkoma laty na karetkach pogotowia zastąpiono niebieski krzyż – pogańskim znakiem laski Eskulapa na „uniwersalnym” symbolu – „gwiazdy życia”.]

 

Wśród znaków okultystycznych nie brakuje symboli dwuznacznych i takich, które zostały przejęte przez satanistów, okultystów, New Age. Jest to celowy plagiat, aby zmylić ludzi. Do nich należy np. tęcza – jako znak biblijny oznacza przymierze człowieka z Bogiem. W naszych czasach stała się ona symbolem homoseksualistów. Podobnie oko w trójkącie, które oznacza wiarę, że Bóg w trzech Osobach czuwa nad światem, a pewne kręgi okultystów zinterpretowały ten symbol na swoje potrzeby, jako tzw. trzecie oko, oznaczające zdolności wizjonerskie. W kręgach masońskich: wszystkowidzące oko Opatrzności. 

 

Kolejnym dwuznacznym znakiem (a raczej wieloznacznym) są trzy przeplatające się okręgi (czasem w wersji okrojonej – bez zewnętrznych łuków) symbolizujące Świętą Trójcę; są jednak i tacy, którzy w tym znaku widzą alternatywę dla trzech szóstek… 

 

Również krzyż świętego Piotra (ukrzyżowanego głową w dół), jako symbol odwróconego krzyża (zwanego Krzyżem Południa) został przejęty przez satanistów i oznacza antychrysta (przeciwstawność do Chrystusa). Symbol, który wyśmiewa i odrzuca Krzyż Chrystusa, drwi z Niego przez klasyczne odwrócenie. A pocałunek – ten symboliczny gest miłości, jakże różny od pocałunku judaszowego, który oznacza fałszywy, zdradziecki gest. Znak Krzyża Chrystusowego odsyła nas do dzieła Jezusa Chrystusa. Wziął On ten Znak (wówczas hańbiący) na swoje ramiona z miłości do nas. Na Krzyżu przelał za nas swoją Krew – symbol życia, znak miłości Boga. 

 

Musimy mieć świadomość z jakimi rzeczywistościami mamy styczność za pośrednictwem symboli. Pamiętajmy, że zabawa pewnymi obrazami, negatywnymi symbolami, może prowadzić do wejścia w tę rzeczywistość, która jest przez te obrazy symbolizowana. Sfera symboliczna ma odniesienie do świata realnego. Szatan czeka na każdą najmniejszą furtkę – często otwartą bezmyślnie czy nieświadomie – która umożliwiłaby mu wejście. Nie można igrać ze złem, ponieważ identyfikacja z symbolami zła może prowadzić do problemów duchowych. Musimy więc być czujni na to, co nam się proponuje. Nauka chrześcijańska zawsze przestrzegała nas przed wchodzeniem na teren Złego. Św. Paweł ostrzegał: wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. (1 Tes 5, 22)

 

Oprac. Iwona Skorupska

Miesięcznik Kościelny 03-04/2013

DUCHOWE ZAGROŻENIA - SYMBOLE I ZNAKI

18 maja 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)