"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

   Szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także wszechobecne reklamy, plakaty proponują nam różne kursy, treningi czy terapie wspomagające proces uczenia się. 

 

  Jest w czym wybierać: kinezjologia edukacyjna (metoda Dennisona), pozytywne myślenie, ćwiczenia z mandalą, mantra i mudra (praktyki stosowane w buddyzmie i hinduizmie mające na celu m.in. doskonalenie umysłu), eurytmia (sposób poruszania się w rytmie muzyki do odpowiednich tekstów, w celu zdobycia pełnej kontroli nad sobą), NLP (neurolingwistyczne programowanie), supernauczanie (superlearning), techniki kontroli i synchronizacji mózgu, kursy szybkiego czytania i zapamiętywania, metoda Silvy, metoda szybkiego uczenia się języków SITA… Lista jest bardzo długa, niektóre nazwy są bardzo tajemnicze, inne wydawałoby się – oczywiste. Co się jednak za nimi kryje? 

 

  Mamy tu do czynienia z ćwiczeniami wizualizacji, koncentracji oraz z metodami relaksacyjnymi (poprzez wprowadzenie umysłu w stan alfa). Są to praktyki, techniki czy terapie wywołujące „zmienione stany świadomości”, nawet, jeśli przedstawiane są jedynie, jako ćwiczenia relaksacyjne. Wprowadzają one umysł człowieka w rodzaj transu, w którym nie jest on w stanie realnie ocenić otaczającej go rzeczywistości. Są to metody odnoszące się do ideologii New Age. Wmawia się nam, że człowiek ma w sobie nieograniczony potencjał, którego tylko nie potrafi wykorzystać, drzemią w nas absolutne, nieskończone możliwości. Prowadzi to do ubóstwienia człowieka. 

Wszystkie te metody są ukierunkowane na sukces. Jak powiedział filozof Martin Buber: „Sukces nie jest żadnym z Imion Boga”. Sukces jest jednym z najbardziej typowych działań demona, polegającym na kuszeniu naszej pychy, do odkrywania w sobie „boskości”. Tak więc, jeżeli słyszymy słowo sukces, to powinna się nam zapalić „czerwona lampka”. Chrześcijanin ma prawo do zadowolenia, do szczęścia, musi jednak uważać, jakich środków używa. Sukces za wszelką cenę, nie może stać się naszym celem w życiu, nie możemy go stawiać w miejsce Boga, nic nie może nam zastąpić Boga. 

 

  Człowiek nie jest wszechmocny, jest istotą ograniczoną pod każdym względem: psychofizycznym, intelektualnym i moralnym, dlatego potrzebuje daru łaski. Chcąc być uczciwymi względem siebie, musimy dostrzec i zaakceptować naszą ograniczoność, a rozwijając nasze talenty i wykorzystując wszystkie swoje możliwości w działaniu, prosić Boga o łaskę. 

 

  Jak posiąść mądrość? Bezcennym źródłem tej wiedzy jest Stary Testament, w Księdze Mądrości czytamy:

Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości (Mdr 7, 7).

Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od Ciebie – za nic będzie poczytany. (Mdr 9, 6)

 

Oprac. Iwona Skorupska

Miesięcznik Kościelny 09/2012

DUCHOWE ZAGROŻENIA - SZYBKIE NAUCZANIE

31 maja 2021
Matka Boża w Medziugorju  dla ratowania świata daje nam swoje orędzie ukazujące drogę ratunku.

Z miłości do szukających Prawdy przy­chodzę, aby ponownie pokazać, czym faktycznie Prawda jest i co Ona oznacza, bowiem zapomniano

o tym.   Ja jestem Prawdą, a Prawda jest Miłością. Miłością Nieskończoną, Miłością Najwyższą, Miłością Wieczną.    (PŻwB 9.04.88)