"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  szacunku. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie materiałów jest jak najbardziej wskazane - nie myślmy jedynie o sobie. Z witryny tej nie czerpiemy żadnych korzyści (nie ma tu też reklam), a utrzymujemy ją z własnych środków i własnej pracy. Ma służyć powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy.  

               Małgorzata        Stanisław        Valere Nihil

 

DEO  OMNIA  GLORIA
et  beatissimae virginis Mariae  

 

 

 

Gorliwość i ufność

  Strony mogą zawierać pliki cookies.    


 

O drodze do prawdy.pl - znak miłości

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I  O  SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

ABYŚMY JEDNO BYLI (J1,21)

Translator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prorocza wizja  don Bosco

 

 

08 października 2019
      Po co Bóg miałby dawać ludziom takie wizje? Stosunkowo łatwo jest człowiekowi ocenić jakąś sytuację, gdy na nią patrzy z perspektywy czasu. Żyjąc jednak w danym czasie jest o wiele
08 października 2019
https://odrodzedoprawdy.pl/wlasnie-na-naszych-oczach-wypelnia-sie-slynna-prorocza-wizja-dotyczaca-przyszlosci-kosciola-i-swiata-jaka-mial-w-1862-roku-sw-jan-bosko      Refleksja na tym tekstem i spojrzenie na naszą rzeczywistość wymaga świadomego przyjęcia odpowiedniej, pokornej, pełnej miłości i pokoju postawy. Pokój powinien być podstawową więzią łączącą wszystkich ludzi. Potrzeba pragnienia
12 czerwca 2021
 (...) Najmilsi, pozwólcie się zanieść w Moich matczynych ramionach, jak dzieci właśnie narodzone, do duchowej Świątyni Mojego Niepokalanego Serca. W Świątyni Mojego Niepokalanego Serca składam was w ofierze dla doskonałego
25 listopada 2021
WSTĘP będący odpowiedzią na ataki i niedowierzanie wobec Orędzi Jezusa i Maryi - KTÓRE MOGĄ BYĆ DECYDUJĄCE DLA WIECZNOŚCI WIELU LUDZI! Dusze masowo oddaliły się od Boga i biegną drogą

ŚWIAT DUCHA

 

 

DWIE KOLUMNY,  "DWAJ ŚWIADKOWIE", DWA SERCA

 

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi

 

    Mamy właśnie okazję spojrzeć na świat i na siebie z innej perspektywy, jakiej dotąd nie miały żadne ludzkie pokolenia - niedościgle życzliwymi Oczami Tej, o Której mówi się, że ukazuje się w różnych częściach świata, a także Oczami Emmanuela - "Boga z nami" - Jezusa Chrystusa, Który w wielu częściach świata daje Swoje Orędzia. To "Dwaj świadkowie" zapowiedziani w Apokalipsie św. Jana, to Dwa Najświętsze Serca, "Dwie Kolumny" z wizji św. Jana Bosco.

 

   To wybraństwo spośród wszystkich pokoleń jest nie dlatego, że jesteśmy najlepsi, ale dlatego, że jesteśmy najbardziej duchowo i moralnie chorzy. Zatem dla niektórych może to być nawet decydujące o miejscu przebywania w wieczności. Nie myślenie o tym, nie jest pozytywnym myśleniem - jak wmawia nam ten świat. Jest właśnie uleganiem jego kłamstwom i manipulacji. Ten poświęcony czas na pewno nie będzie stracony, niech będzie Tym Dwom Najświętszym Sercom ofiarowany.

Matka Boża do ks. Stefano Gobbi:

 

Wyjątkowym, szczególnym darem Mojego Niepokalanego Serca jest książka zawierająca Moje orędzia.

 

W niej jest już ukazane to, co powinniście wiedzieć. Jeśli umiecie ją czytać, znajdziecie tam cały Mój plan: jego przygotowanie, bolesne urzeczywistnianie się oraz pełne blasku i zwycięskie zakończenie.

 

Czytajcie ją, Moi umiłowani, rozważajcie i żyjcie nią! Nie miejcie wątpliwości: to Ja mówię do was. Przez te słowa staję się obecna i ujawniam się. Dopiero w przyszłości zrozumiecie wartość Mojego macierzyńskiego orędzia.

Darem Mojego Niepokalanego Serca jest ujawniony wam przeze Mnie plan...

(DK 284)

 

Chcę, aby w tych czasach Moi umiłowani kapłani oraz wszystkie Moje dzieci, które mi się poświęciły, gromadziły się w Wieczernikach modlitwy i życia ze Mną

(DK294)

Słysząc Głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

               (Psalm resporsoryjny)

Fragment  Orędzia Maryi

Ukochane dzieci Mego Niepokalanego Serca. Przychodzę z Moją Miłością, by raz jeszcze wezwać was do tego, abyście byli wciąż uważni wobec czasu, który przeżywacie. Pragniecie zbawić duszę? Żyjcie wewnątrz Naszych Świętych Serc [Jezusa i Maryi]. Jakże zamierzacie prowadzić waszych braci, sami będąc duchowymi ślepcami? Musicie żyć Ewangelią bez [dokonywania w niej] zmian dla wygody [według] aktualnych modernizmów, czego rezultatami są chwile ciemności, apostazji, grzechu, nade wszystko przeciwko Darowi Życia. Proszę was o zaangażowanie się każdego z was, dzieci Moje, abyście byli narzędziami miłości, i w ten sposób przyciągali waszych bliźnich do Mego Syna i do [Mnie, waszej] Matki, nie zapominając, że chwała pracy w jakimkolwiek dziele jest dla Boga, nie jest żadnego z was. Jako Matka muszę podkreślić, że trudniejsze czasy są bliżej was niż myślicie. Stąd [pochodzi] Moje naleganie, żebyście się nawrócili i w ten sposób otworzyli oczy duchowe, pozwalając, by prowadził was Duch Święty. Ulegacie zmieszaniu z powodu trudności, jakie stają na waszej drodze. To, dzieci Moje, jest tym, co się dzieje kiedy człowiek nieprawości [Antychryst] wydaje rozkazy na Ziemi, pomnażając nieprawość poprzez rozprzestrzenianie grzechu, apostazji, i w ten sposób przyciągając chwile krwawe, bolesne, wywołujące lęk: [chwile] prześladowania, którego doświadczy Kościół Mego Syna. Czasy są poważne, [próby] przejdą od bycia czymś niewyczuwalnym do bycia czymś bardzo poważnym z jednej chwili na drugą, bez wcześniejszego ostrzeżenia dla Kościoła Mego Syna. Musicie żyć w prawdzie, w Miłości Mego Syna, abyście byli jednością, która jest konieczna w tych czasach, w których musicie stanowić jedno, być tarczami ochronnymi [dla] innych, dostrzegając Mego Syna w bracie. Jeszcze nie rozumiecie, że jeśli nie będziecie żyć w wewnętrznej ciszy, zbłądzicie na inne drogi, i będzie wam trudno wejść w intymną bliskość z Moim Synem.

 

W tym momencie [trzeba wam] pilnie wejść w intymną bliskość duchową z Mym Synem, aby obce wrażenia wami nie poruszały. Czy pragniecie odnaleźć bliskość z Moim Synem i ze Mną? Wejdźcie w milczenie, wyciszcie się, módlcie się. Trzeba pilnie, żebyście pozostawali blisko Mego Syna, ażebyście zostali umocnieni przed wydarzeniami, jakie przyjdą na całą ludzkość. Nie będzie łatwą pasja ludzkości, nie będą łatwe próby, tym bardziej jeśli nie macie miłości. Stańcie się zasługujący na pomoc Naszego ukochanego Anioła Pokoju. Ciemność jest nie tylko niemożnością patrzenia z powodu samej ciemności, lecz jest ciemnością duszy, która nie pozwoli wam rozróżniać między dobrem i złem. Z tego powodu wiele dusz wpadnie w Ogień Wieczny...

   Przekazane przez  Luz de Maria de Bonilla (Argentyna) 17.07.2021

 

 

 

Modlitwa stała się Jej księgą

Eucharystia płonącym stosem Miłości,

a milczące cierpienie

drogą na której wypełniało się

zbawienie ludzkości.

                                                        Jezus

 

Moje Serce jest najpiękniejszym katechizmem, jaki można sobie wyobrazić!

 

OMM181181

 

Jest zapowiedziane w proroctwach, że  w tych czasach  ciemności  nawet dobrzy zostaną zwiedzeni...

Zapraszam wszystkie Moje dzieci do przemierzenia drogi, którą w tych czasach wyznaczyłam przez orędzia... (DK 582)

Zasady rozwoju doktryny Kościoła powszechnego.

 

Na początku wiele prawd Objawienia Bożego i Apostolskiego było przekazywanych niewyraźnie, w sposób ogólny; tkwiły one jako wyniki w przesłankach, skutki w przyczynach, albo jak ukryte przyczyny wyraźnie ogłoszonych prawd (implicite). 

Ojcowie Kościoła porównują je do kwiatu, którego pąk jest jeszcze zamknięty i który jeszcze nie ukazał całego swego piękna: dopiero z biegiem czasu rozkwitnie i olśni nas swym blaskiem. Podobnie nauka Kościoła stawała się – z biegiem czasu – coraz bardziej czytelna (explicite). Nie znaczy jednak, że jest to jakaś inna nauka; nie, jest to jedna i ta sama nauka, lecz w różnych stadiach rozkwitu.

 
Magisterium pokazuje z całą wyrazistością ten organiczny i harmonijny rozwój nauki o Eucharystii i Najświętszej Maryi Pannie. Jeśli występują jakieś różnice w ich rozumieniu, to nigdy nie dotyczą rzeczy zasadniczych, lecz tylko szczegółów rozumowego badania głębszych przyczyn lub dalszych skutków.
 
Współcześnie jednak do Kościoła wdarło się zwątpienie w prawdy wiary, co pociągnęło za sobą błędy i herezje w nauczaniu zrywające ze Świętą Tradycją. Same Niebo przyszło z pomocą tym, którzy pragną wytrwać w Prawdzie Bożej.
 
 

 

 

Orędzie naszej Błogosławionej Matki - Prawdziwe Życie w Bogu, zeszyt 84     

 

(...) Pan w Swoim Miłosierdziu dał wam ten Skarb bezpośrednio ze Swego Najświętszego Serca. Obnażył moc Swego Ramienia, zanosząc tę dobrą nowinę aż po krańce ziemi. Gdybyście wiedzieli o wszystkim, co Pan ofiarowuje wam w tym czasie!

 

Jednak Duch Pana przychodzi jedynie do prostych i czystych sercem i napełnia ich Swymi Darami. W tym dniu Jego chwała ukaże się nad pokornymi, a bogatych będzie nadal z niczym odprawiał...

Przez to Orędzie wzywa was do życia w Pokoju. Bóg wzywa was, On bowiem jest Ojcem. On wzywa was, abyście zmienili wasze życie i żyli w świętości. Ja, wasza Matka, błogosławię was wszystkich, którzy powróciliście do Boga i wysławiam Go za to, że Jego Miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenie. Co do tych, którzy nadal zawierzają uparcie swej filozofii, prowadząc niemoralne życie, módlcie się i pośćcie za nich. Moje matczyne Serce rozdarte jest przez ich odrzucenie i zaślepienie... Ach! Jakież to cierpienie, jakie ciernie w Moim Sercu, Moje dziecko!

 

Ty zaś nadal dawaj świadectwo w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nadal dawaj poznać Ich Imię i idź wszędzie, dokąd Ojciec, Mój Syn i Duch Święty mówią ci, że masz iść. Oni cię nie zawiodą, zatem powierz Im siebie. Córko, Ja jestem zawsze wszędzie tam, gdzie jest Mój Syn Jezus. Jesteśmy z tobą, zatem nie lękaj się. Na koniec Miłość zatryumfuje...

 

Nie lękaj się wyniosłych serc, bo choć chełpią się swą władzą, serca te są niczym w Oczach Pana. Czy nie słyszałaś: «Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby ani nie będzie zważał na wielkość...»; «odbędzie się surowy sąd nad panującymi. Prosty człowiek bowiem zasługuje na litość, wielcy natomiast zostaną srogo ukarani». On rozproszy pyszniących się w sercu...

W tych dniach Jezus ukazał ci Swe Serce. Dowiedz się, Moja córko, że zapisałam twoje imię w Moim Sercu. Uczyniłam tak samo dla tych wszystkich, którzy kochają Mojego Syna i Mnie.

 

Czcij Moje Serce poprzez ofiary. Czcij Moje Serce z niewinnością dziecka. Czcij Serce twej Matki, odrzucając zło. Czyń dobrze i proś nieustannie twego Ojca w Niebie o dary Jego Ducha.

Wzrastaj w Moim Niepokalanym Sercu, a Ja zaradzę wszystkim ranom twej duszy, abyś się stał Radością Jezusa, twego Zbawiciela i jutrzenką tego zamroczonego pokolenia. Wzrastaj w Sercu twej Matki, aby cała twoja istota rozbłysła jak drogocenne kamienie w Światłości, którą jestem ogarnięta, aby całe narody przyszły do ciebie, przyciągnięte twym pięknem. Gdy zaś zapytają: «Kto cię tak ukształtował, że błyszczysz jak tysiąc szlachetnych kamieni?» daj świadectwo mówiąc: «Zostałem uformowany w Najczystszym Sercu, nabrałem kształtów w tym samym Sercu, w którym nasz Odkupiciel się zrodził i przyjął ciało i krew, abym i ja stał się dzieckiem Matki Boga tak, żebym był zdolny do wyrażania myśli godnych darów Najwyższego.»

 

Przyjdź wzrastać w Moim Sercu; stań się sercem Mojego Serca. Zaczerpnij z Mojego Serca wszystkie Bogactwa, których udzieliła Mi Mądrość, abyś i ty również nauczył się kochać Ojca, Mojego Syna i Ducha Świętego. Tym sposobem staniesz się dzieckiem Matki Boga.

Przyjdź, przyjdź zaczerpnąć z Mojego Serca cnoty, jakie zostały Mi dane. One wszystkie są również dla ciebie, Moje dziecko. Ach! Pragnę, abyś był wspaniały dla Mojego Syna i miły Ojcu. Pragnę twej doskonałości dla Serca Emmanuela. Rozleję z Mojego Niepokalanego Serca na twoje serce, Moje dziecko, wszystkie Moje łaski, aby również twoje serce stało się ołtarzem dla Najwyższego, kadzielnicą wypełnioną płonącym kadzidłem, abyś i ty kroczył w Łasce i Wierności. Tajemnica Boga może zostać ujawniona jedynie sercom czystym. Jeśli Nasze Dwa Serca podążają niestrudzenie za grzesznikami, to dzieje się tak z powodu ogromu miłości, jaką mamy dla was wszystkich.

Ach! Jednak tak wielu spośród was wydaje się nie rozumieć lub nie troszczy się o to i ośmiesza Nasze Wezwania. Kiedy skończy się ten czas miłosierdzia, umarli nie powrócą do życia. Nasze Dwa Boskie Serca są zranione i wołają do was wszystkich z boleścią o przemianę, o modlitwę, o post, o prawdziwą miłość Mojego Syna w Najświętszym Sakramencie.

 

Zapraszam cię do przekroczenia progu Mojego Serca, a Ja cię w Nim ukryję. Zachowam cię i ochronię od wszelkiego zła, które cię otacza i od pokus. Ochronię cię i podniosę, Moje dziecko, ponad burzliwymi wodami grzechu i ukryję cię w Moim Matczynym Sercu. Moja Miłość i Moje uczucie wobec ciebie są tak wielkie, że sami aniołowie chcieliby być na twoim miejscu. Najświętsze Serce Jezusa nie ma ulubieńców, Moje – również nie. Bóg jest sprawiedliwy i dobry.

 

Dziś, Moja córko, i w dniach, które nadchodzą, będziesz przeżywać Święty Tydzień Męki Jezusa po raz drugi. Wiesz, co odczuwają Nasze Dwa Serca z powodu waszego podziału... Rany Naszych Dwóch Serc są niezliczone. Jeśli stado Pana jest podzielone i rozproszone, a kraj stał się pustkowiem, jeśli bunt przeciw wszystkim Świętym Prawom Bożym osiągnął swój szczyt, jeśli dziś kardynał przeciwstawia się kardynałowi, a biskup – biskupowi, kapłan zaś – kapłanowi, to dzieje się tak dlatego, że wasze pokolenie odmówiło słuchania Moich Słów. Najwyższy wysłał Mnie, aby was ostrzec i łagodnie napomnieć. Dziś jednak twoje pokolenie odmawia Nam miejsca w swoim sercu i nie bierze poważnie Naszych Słów. Będziecie zbierać to, co posialiście. Moje Matczyne Serce smuci się musząc wam to powiedzieć, a Moje Oczy wylewają Krwawe Łzy na widok tego, co mam przed Sobą. Ręka Ojca spadnie na was z przeszywającym krzykiem: «Dość tego! Już wystarczy!» i w potoku ognia On dokona sądu...

 

Nasze Dwa Przeszyte Serca ostrzegają was wciąż poważnie i będziemy nadal was upominać, żebyście zmienili wasze serca i zwrócili je ku Bogu. Żyć można jedynie w Bogu, On bowiem jest waszym codziennym chlebem, waszym napojem, waszym oddechem... Niech wszyscy mieszkańcy Naszych Dwóch Serc wiedzą, iż teraz już wkrótce Nasze Dwa Serca, które są zjednoczone w Jedno Jedyne, zatryumfują i że dokonają się niezliczone rzeczy, jakie przepowiedzieliśmy.

Najświętsze Serce Jezusa i Moje Niepokalane Serce błogosławią każdego z was. Bądźcie jedno.

 

 

   Czuwam nad wami i jestem z wami za każdym razem,

    gdy o Mnie pomyślicie.    NMP; Medziugorje 2.10.2015 

Ja patrzę na tego, który z drżeniem czci Moje Słowo. 

 Iz66,2

(...) Wiedz córko Moja, że chociaż zostałam wyniesiona do godności Matki Boga, jednak siedem mieczów boleści przeszyło mi serce. Nic nie czyń na swoją obronę, znoś wszystko z pokorą, Bóg Sam cię bronić będzie.
(Dzienniczek 786)


*


Z radością kontemplujecie Mnie w światłości Mojego Niepokalanego Poczęcia.

Jako przeznaczoną od całej wieczności do stania się Matką Wcielonego Słowa Najświętsza Trójca zachowała Mnie od wszelkiego grzechu, w tym od grzechu pierworodnego, który wszelkie stworzenie zaciąga w chwili ludzkiego poczęcia. W ten sposób widzicie we Mnie odblask pierwotnego planu Ojca, który stworzył człowieka na Swój obraz i dla Swej największej chwały. Ojciec Niebieski pochyla się nade Mną ze szczególną życzliwością.


Z radością patrzycie na Mnie jako na dziewiczą Matkę Słowa, które stało się człowiekiem w Moim najczystszym łonie. Mój Syn Jezus zrodził się ze Mnie, aby stać się waszym Zbawicielem i waszym Odkupicielem. W Nim samym cała ludzkość ma możliwość wyzwolenia się z niewoli grzechu, aby dojść do komunii życia i miłości z Niebieskim Ojcem.


Z radością ujawniam się wam, cała napełniona Duchem Świętym, który jednoczy się z Moją duszą przez prawdziwą więź oblubieńczej miłości. Jedynie przez Jego działanie dochodzi we Mnie do ludzkiego poczęcia Boga, który stał się człowiekiem. Jedynie przez Boskie działanie Ducha Świętego staję się Matką Boga.


Jako umiłowana Córka Ojca, Matka Syna i Oblubienica Ducha Świętego mogę naprawdę stać się przyczyną waszej radości.

(DK 584)(...) Mam zamiar pociągnąć wielu (...) do życia w świętej intymności ze Mną – takiej, jaką cieszyli się św. Józef i św. Jan. Zacznij już teraz żyć w tej łasce.

Zwracaj się do Mnie w każdej potrzebie, wielkiej czy małej. Zaufaj, że ułożę wszystko na twoją korzyść oraz na chwałę Mojego Boskiego Syna. Dziel ze Mną twoje życie. Zawierzaj Mi twoje problemy, zmartwienia i obawy. Kiedy jesteś w jakiejkolwiek potrzebie, duchowej czy doczesnej, zwracaj się do Mnie.

Jestem twoją Matką Nieustającej Pomocy. Jestem Pośredniczką Wszelkich Łask. Mam wszelkie łaski i mogę ich udzielać komukolwiek zechcę. Mój Syn obdarzył Mnie tym darem, bo taka jest wola Ojca. Byłam przy Moim Synu, kiedy wisiał na krzyżu, teraz jestem z Nim w chwale. Do Mnie należy rozdzielanie wszystkim duszom owoców Jego odkupienia. Jego Serce jest dla Mnie zawsze otwarte, a z rany Jego boku wydobywam niezmierzone łaski i miłosierdzie dla dusz. Serce Mojego Syna jest niewyczerpanym skarbcem, a Ja jestem jego strażniczką. Ci, którzy z Niego czegoś pragną, niech przyjdą do Mnie, a Ja to dla nich uzyskam i własnoręcznie im przekażę.
Poświęć Mi samego siebie, tak jak o to prosiłam. Ponów to jutro... 

                       (In Sinu Jesu 6.02.2008 )

WEZWANIA  NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Słynna prorocza wizja św. Jana Bosco.

Jesteśmy wciąż na etapie oddalania się od "kolumn" będących ratunkiem.

11 maja 2020
  Urodziła się w Nazarecie ok. roku 23/22 pne z rodziców Anny (z kapłańskiego pokolenia Aarona) i Joachima (z królewskiego rodu Dawida). (link) Imię Miriam, jakie Jej nadano oznaczało w języku aramejskim (jakim się wówczas powszechnie posługiwano) gwiazdę, perłę, światłość, pokój, ale i gorycz.  (link) Po skończeniu 3 roku życia  jej rodzice zgodnie ze ślubowaniem oddali małą Miriam do jerozolimskiej Świątyni, (link) gdzie spędziła 12 lat odbierając gruntowne wykształcenie i służąc pomocą. W tym czasie jej rodzice zmarli, Miriam pozostała sama. Według Prawa po ukończeniu 15 roku życia musiała wyjść za mąż.  Ok. 8 rpne "po Święcie Świateł" (przypadało w naszym
08 lipca 2020
In Sinu Jesu; 15 września 2011 r. Tak, Mój ukochany synu, ósmą boleścią Mojego matczynego, Niepokalanego Serca jest to, że Mój Syn jest tak często obrażany w Sakramencie Jego Miłości. To Moje cierpienie będzie trwało aż do końca czasów, kiedy to rzeczywista obecność Mojego Syna w Najświętszym Sakramencie zostanie zastąpiona przebywaniem twarzą w twarz z Jego Boskim majestatem. Wtedy to wiarę zastąpi widzenie, a nadzieję - posiadanie na własność. Wtedy to miłość będzie pewnością i wiecznością dla wszystkich, którzy w objęciach Jego Boskiej przyjaźni pomarli. Wiedz, że aż do tego czasu Moje matczyne Serce nie przestanie cierpieć i boleć z
01 sierpnia 2020
   Jezus mówi: «To czwarta boleść Maryi, Matki Boga. Pierwszą było ofiarowanie w Świątyni; drugą – ucieczka do Egiptu; trzecią – śmierć Józefa; czwartą – Moje odejście od Niej. (...) Nauka wypływająca z kontemplowania Mojego odejścia dotyczy szczególnie rodziców i dzieci, których wola Boża wzywa do wzajemnej rezygnacji ze względu na wyższą miłość. Na drugim miejscu dotyczy tych wszystkich, którzy muszą stanąć wobec uciążliwej rezygnacji. Ileż znajdziecie ich w życiu! To są ciernie waszego ziemskiego życia, przeszywające serce. Wiem o tym, lecz dla tego, kto przyjmuje je z rezygnacją zmieniają się w wiecznie kwitnące róże. Zauważ, że nie mówię “kto ich
16 maja 2021
(...)   Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi i jedynym Odkupicielem. Zechciał jednak do Swego dzieła Odkupienia przyłączyć wszystkich, których Sam odkupił, by miłosierne dzieło Jego miłości zajaśniało jeszcze silniej i cudowniej. Wy, którzy zostaliście odkupieni, możecie teraz z Nim współpracować w Jego dziele Odkupienia. W was – którzy jesteście z Nim tak głęboko zjednoczeni, że stanowicie Jego Mistyczne Ciało – może On zbierać w waszej epoce owoc wszystkiego, czego dokonał raz na zawsze na Kalwarii. Ja jestem dla was doskonałym wzorem waszej współpracy z dziełem Odkupienia Mojego Syna. Jest tak, gdyż – jako Matka Jezusa – zostałam przez
07 sierpnia 2021
  (...) Przyprowadziłam cię dziś w to błogosławione przeze Mnie miejsce (Akita w Japonii), przed figurę przypominającą tajemnicę Mojego współodkupienia. Byłam pod Krzyżem Jezusa. Jestem pod krzyżem niesionym przez każdego z Moich synów. Jestem pod krzyżem niesionym dziś przez Kościół i przez całą tę biedną, grzeszną ludzkość. Jestem prawdziwą Matką i prawdziwą Współodkupicielką. Sprawiłam, że z oczu tej figury płynęły cudowne łzy – ponad 100 razy i przez wiele lat. Dlaczego znowu płaczę? Płaczę, ponieważ ludzkość nie przyjmuje Mojego macierzyńskiego zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana. Nadal podąża z uporem drogą buntu przeciw Bogu i Jego prawu miłości. Pan
22 sierpnia 2021
   Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.    Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza
25 września 2021
Matka Moja uczestniczyła i ma prawdziwy udział w Moim kapłaństwie, w tym znaczeniu, że na Kalwarii złożyła Ojcu ofiarę czystą i świętą, Baranka Bożego, Jego Syna i ofiarowała się z Nim sama. (...) Kapłani nie myślą o tym, że obok Mnie, obecnym w Hostii konsekrowanej, jest jak na Kalwarii Moja Matka, która ofiaruje się wraz ze Mną Ojcu Niebieskiemu... Orędzia Pana Jezusa przekazane przez Don Ottavio Michelini TAJEMNICA KRZYŻA - OFIAROWANIE SIĘ MARYI RAZEM Z BARANKIEM 28.07.1975 r. Don Ottavio: Jaki jest udział Najświętszej Maryi Panny w Tajemnicy Krzyża? Jezus: Udział Mojej Matki w Tajemnicy Krzyża jest jedyny w historii
23 października 2021
Fragmenty Orędzi z Nieba dotyczących szczepień i noszenia maseczek  oraz potwierdzające je linki  (na końcu)  Prawdy nie może poznać ten, kto Mnie nie szuka. Prawda to mądrość nauki Mojej, kto wytrwa w prawdzie ten będzie zbawiony. (2021Luty#3) Z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia, zstępuję na ziemię was ostrzec. Ja jestem Duchem Prawdy, który mówi. Słuchajcie tego, co mam do powiedzenia...  (26.10.87 PŻwB) Wy, którzyście pojęli Prawdę, wiecie, że jedno jest konieczne: żyć mo­im Słowem, wierzyć w moje Słowo, postępować według mo­jego Słowa... (KCz 18.08.43) Słowa Mej nauki są wiernie spisywane przez Annę od Jezusa. Niech ten, co wątpi w ich prawdziwość

Maryja Współodkupicielką ludzkości