"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane.     Utrzymujemy tę witrynę z własnych środków bez czerpania korzyści (nie zawiera reklam), a służyć ma ona powszechnemu dobru. Prosimy więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystaliśmy czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszamy, prosimy o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a  usuniemy. Również w razie zauważenia błędów i niejasności, których wykluczyć nie możemy pomimo wszelkich starań, by była tu jedynie Boża Prawda.  

 Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzymy. Z darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie.  

Strony mogą zawierać pliki cookies.                                                                                              Małgorzata   et    br.stanislaw@gmail.com

 

DEO   OMNIA  GLORIA

 

ET  BEATISSIMAE  VIRGINIS  MARIAE

 

 

 

Gorliwość i ufność

 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej: Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na Jej piętę.  (Zob. Rodz 3,15; tą "piętą"- jak powiedziała sama Maryja, są Jej umiłowani Kapłani)

 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

   Żyjemy w najgorszych czasach w całej historii ludzkości. Takie czasy jacy ludzie - czyli najbardziej rozpowszechniony sposób myślenia. Dziś jest nim skrajny egocentryzm. A ludzie to także my, którzy w tej atmosferze od dzieciństwa wzrastamy, żyjemy, nią oddychamy. Stąd każdy z nas najczęściej myśli, że jest dobry, że to inni są źli. Czy jest ktoś, kto uznaje, że jest zły? I że ma swój udział w rozprzestrzeniającym się złu?  Wydaje się, że niemalże nikt tego sobie nie przypisuje. Kto zaś z prawdziwą skruchą uznaje: również przeze mnie czasy są tak złe - ten już czyni świat lepszym.  To dlaczego czasy są aż tak złe?

 

    Skoro wydaje się, że tylko bardzo niewielu chce sobie zło przypisywać, to dlaczego czasy są aż tak złe? Tu potrzeba nawrócenia, tu początek mądrości - w wejściu na drogę Prawdy o sobie i o tym świecie. Wystarczyłoby, żeby każdy bez oglądania się na innych zadbał prawdziwie o siebie (jako duszę, którą stajemy na Sądzie). By każdy zdobył się na dobrą wolę i  zapragnął sam  Bogu się podobać. I dzięki temu swoim sposobem życia dojść do tak bliskich z Nim relacji, by móc otrzymać duchowe poznanie, że tak jest, że Bogu się podobam, że już nie sprawiam cierpienia swemu Umiłowanemu. Z tego właśnie zostaniemy rozliczeni.


   Bo Bóg powołał nas z nicości do istnienia dla Siebie samego, by być przez nas otoczony chwałą,  czcią i uwielbieniem. I nie wystarcza Mu choćby największa część naszego serca -  chce całe. A jest tego absolutnie godzien. 


   Kiedy poświęcamy swoje życie dla budowania własnej chwały, by siebie wywyższyć ponad innych, by samego siebie uczcić, siebie uwielbić - nie wejdziemy do Nieba. Tam atmosferą jest pokora. Dlatego nawet sami możemy nie zdecydować się na Królestwo Boże mogąc w tym egocentrycznym stanie, stanie samouwielbienia, pozostać już na wieki. Jest miejsce specjalnie do takich przeznaczone. Nazywamy je piekłem. Ono istnieje i trwać będzie niezmienne w wieczności pomimo panującej obecnie niewiary.


   Czy te wszystkie przesłania są prawdziwe? Owce znają Głos Swojego Pasterza i idą za nim.

Kto ma wątpliwości to znaczy, że albo nie czuje się rozmiłowaną owieczką potrzebującą Pasterza (stąd nie poznał Jego Głosu), albo powinien bardziej postarać się osobiście zbliżyć do Niego, by nauczyć się rozpoznawać ten Głos. Teksty te są zgodne z Ewangelią, głoszą te  Prawdy, o których już nie chce się pamiętać i nauczać.

Dzieci Światłości nie lękają się stanąć w świetle. 
 Dobre owce  znają Głos swojego Pasterza i idą za nim.

2020/05/18
Orędzie Królowej Pokoju z Medziugorje