"Wszelkie Prawa zastrzeżone" jedynie co do zasad wzajemnego  poszanowania i życzliwości. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów jest jak najbardziej wskazane. Utrzymuję tę witrynę z własnych środków, a służyć ma ona powszechnemu dobru. Proszę więc o wyrozumiałość, jeżeli nieświadomie wykorzystałem czyjąś własność prywatną. Z góry przepraszam, proszę o wspaniałomyślność lub o ewentualny kontakt, a natychmiast usunę. 

Wszelkiego prawdziwego dobra wszystkim bez wyjątku życzę. Z codziennym darem modlitwy o  oświecenie nas wszystkich światłem Bożej Prawdy i uświęcenie. 

Strony mogą zawierać pliki cookies.      

                                                                                                                                                                                                  br.stanislaw@gmail.com

CAŁA CHWAŁA BOGU

 

I Najświętszej Maryi Panny

 

 

Gorliwość i ufność

Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów

 

William Szekspir

 

 

 Nie musiało by tak być, gdyby człowiek,

zamiast uparcie uczyć się na własnych błędach,

szukał i słuchał mądrzejszych,

którzy na własnych błędach już się nauczyli.

 

O drodze do Prawdy.pl

Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów    William Szekspir o naprawianiu własnych błędów - o drodze do Prawdy.pl

Aby być dzieckiem  Prawdy,

zawsze ponad własną korzyścią

stawiać sprawę Pana

i miłość do Prawdy

 

 Chyba wszyscy uznają wartość prawdy. Nikt nie chce być oszukiwanym ani uważać siebie samego za kłamcę i oszusta. By tego w sobie samym nie dostrzec potrafimy  doskonale sami siebie oszukiwać. 

 

Stąd łatwo jest nam uznać samego siebie za żyjącego w prawdzie, zobaczyć siebie dobrym, moralnie prawym, przypisać sobie coś pożądanego. A dla polepszenia własnej samooceny dopatrywać się zła u innych.  

Uciekamy myślami nawet od uświadomienia sobie, że nie czujemy pociągu do Prawdy o sobie i o Bogu. A wręcz przeciwnie,  że coś odpycha nas od niej i  oddala.  Niby cenimy szczerość, ale gdy ktoś nam szczerze  powie coś nieprzychylnego własnemu "ego" -  stajemy się niechętni, zdystansowani i nawet  wrogo nastawieni, bo szkodliwe uczucie dla miłości własnej, które się wówczas pojawia stawiamy ponad wszystko.

 

Stąd tak naprawdę nie chcemy znać prawdy o sobie, nie chcemy się przebadać, by nie stracić dobrego mniemania o sobie - nad którym usilnie pracujemy. Ważniejsze jest dla nas nasze dobre  mniemanie o sobie niż Prawda.  Ale życie w samozakłamaniu nie przyniesie nam szczęścia, wręcz przeciwnie  - unieszczęśliwia nas i innych wokół nas.

Oto doszliśmy do tajemnicy nieprawości i tajemnicy świętości.

 

Nieprawością jest praca nad dobrym mniemaniem o sobie, a na drodze świętości jest ten, kto pracuje nad stratą wszelkich mniemań, by żyć jedynie prawdą  - nawet kosztem własnego samopoczucia. Paradoksalnie to w ten sposób dochodzi się do prawdziwej wolności od siebie, świata i szatana, do życia w pełni świadomego. Przynosi to nieznany światu pokój, wewnętrzną radość, poznanie... jednym słowem szczęście, jakiego ten świat dać nie może, jakiego nie pojmuje i dlatego pragnąć nie potrafi.  

 

Kiedy podążamy drogą nieprawości nie żyjemy w pełni świadomie i dlatego sam Bóg ma problemy, by dotrzeć do naszej świadomości, by móc nam pomóc. 

 

O tym, jak to zmienić, jaki pokój daje życie w Prawdzie, jak słodko jest żyć w Prawdzie - mówią te strony.

Oto przed nami dwie drogi, dwa światy.

 

O drodze do Prawdy.pl

Aby być dzieckiem Boga, trzeba poznawać Boga takiego jakim jest - o drodze do Prawdy.pl

 

Zostaliście stworzeni wolni do wybrania drogi, jaką pragniecie podążać.

Być z Moim Synem w Niebie czy być z diabłem w piekle.

Którą drogę chcecie wybrać i którą podążać? (...)

 

(Przesłanie NMP; Itapiranga 1.09.2020)

 

*

 

Jesteście wezwani

do bycia niewzruszonymi świadkami Prawdy.

Wybiła godzina

wielkiego odstępstwa.

 

NMP - DK 537

 

*

 

 

Szczęśliwy, kto nie idzie za radą występnych,

nie wchodzi na drogę grzeszników

i nie siada w gronie szyderców,

lecz ma upodobanie w Prawie Pana... Ps1

 

 

*

 

 

 

 

Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego;

Pwt 30,19-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

O drodze do jedności, jaką kroczą ci, którzy są ludźmi pokoju, który stanowić winien podstawową więź łączącą wszystkich ludzi - O drodze do prawdy.pl

O DRODZE DO PRAWDY...  O BOGU I O SOBIE 

PODSTRONA W  BUDOWIE

Święty Michale Archaniele broń nas w walce przeciw niegodziwością złych

NAUKOWE   DOWODY

 

      NA  ISTNIENIE   BOGA 

 

 

 

                 GDY NIE ŻYJE SIĘ W PRAWDZIE, 

                      ŻYJE SIĘ ZŁUDZIENIAMI,

           KTÓRE PRZECIEŻ SIĘ KIEDYŚ ROZWIEJĄ...

           

                 

       POZNAWANIE     BOGA

TAKIEGO  JAKIM  JEST

-      by nie okazało się, że czciliśmy wyobrażenia

D Z I E C I   Ś W I A T Ł O Ś C I

N I E     O B A W I A J Ą    S I Ę

S T A N Ą Ć   W   Ś W I E T L E

  

        Jezus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ZWODZENIE SIEBIE

        Blask Prawdy,  która  wyzwala ze zniewoleń zła 

        i oświetla ciemności umysłu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Otwarcie serca na świat ducha

 

 

Dalajlama zapytany o to, co go najbardziej zadziwia w ludzkości odpowiedział:

 

Człowiek. Bo poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie potrafi cieszyć się z teraźniejszości.  W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości; żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera, tak naprawdę nie żyjąc.

 

      POGOŃ ZA SZCZĘŚCIEM

Błądzimy nie chcąc wejść na drogę Prawdy.   

Tułamy się po bezdrożach tego świata, 

osaczeni gąszczem  złudzeń i  zwodniczych chwil szybko przemijających radości, 

nigdy nie nasyceni gonimy za wiatrem, 

uciekamy przed przedostającą się do świadomości rozpaczą,

zderzamy się z poczuciem pustki,

wpadamy w lęki i depresje,

tarzamy się w namiętnościach,

grzęźniemy w zniewoleniach,

palą nas żądze...

Pozorujemy zadowolenie - ciągle nieszczęśliwi... 

 (O drodze do prawdy)

                 

 DROGA NIEPRAWOŚCI

 

Przyjdą czasy, kiedy ludzie poszaleją, a kiedy zobaczą kogoś, kto nie jest szalony, będą napadać na niego krzycząc: "jesteś wariatem!" - tylko dlatego, że nie jest taki jak oni.

                                          Antoni Wielki

 

Wygląda  na  to,  że  o  naszych  czasach  mówił.

Bo czyż nie jest szaleństwem propagowanie wszelkich niemoralnych, wynaturzonych, niszczycielskich ideologii i zarzucanie mowy nienawiści i fobii tym, którzy przed ich zgubnymi skutkami przestrzegają?

A i ci, którzy walcząc ze złem zwalczają człowieka (nie potrafiąc oddzielić zła od człowieka), który temu złu sam często nieświadomie ulega - nie zmniejszają, a powiększają zło.

Powiększa się ono również wskutek milczenia tych, którzy są powołani do głoszenia odwiecznej Prawdy (wg. której będziemy sądzeni) i do stania na  jej straży.

Szaleństwo świata powiększa się więc w wyniku błędnych i złych sposobów myślenia.  Skutkiem tego rozwija się kolejny totalitaryzm - najbardziej niszczycielska siła w całej  historii ludzkości. 

Jak to już się uwidacznia, tylko nadprzyrodzona interwencja może zatrzymać unicestwienie się ludzkości.  I ten czas przyjdzie, tylko ilu ludzi pozostanie? I którzy z nas? 

Ci, którzy wejdą i wytrwają na drodze Bożej Prawdy oraz  Prawa Miłości.   

 

O drodze do Prawdy.pl

św. Antoni Wielki - przepowiedział nasze czasy -  o drodze do prawdy.pl

Konfucjusz

na pytanie, co by zrobił,

gdyby dano mu wszelką moc -odpowiedział:

"Przywróciłbym wszelkim słowom ich właściwe znaczenie!"

 

Niestety, wciąż słowom

nadaje znaczenie -

dobre lub złe nastawienie.

 

O drodze do Prawdy.pl

Konfucjusz: Przywróciłbym wszelkim słowom ich właściwe znaczenie -  o drodze do prawdy

Łatwiej jest rozbić atom,

niż ludzkie przekonania. 

Albert Einstein

 

Przekonania to również wrogowie 

 Prawdy o Bogu

i  to bardziej szkodliwe od kłamstw.

 

O drodze do Prawdy.pl

Łatwiej jest rozbić atom, niż ludzkie przekonania.  Albert Einstein - o drodze do Prawdy.pl
  "Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przekształcą wasze życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w ręce Boga. W ten sposób przeżyjecie doświadczenie wiary, jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty napełnił jego serce. Drogie dzieci, jesteście powołani do tego, aby świadczyć o żywej miłości, dzięki której dzień po dniu Bóg otacza was moją

JEDNA ODWIECZNA PRAWDA ISTNIEJE ! Wszyscy ją poznamy - nawet, gdy  tego nie chcemy.  Ona nas bowiem osądzi - niektórych Sądem  nieubłaganym.   

Największą więc mądrością na tym świecie jest jej zgłębianie,  zachwycenie się,  by  jak najszybciej dojść do pełnej jedności z Prawdą - wzgardzoną Miłością.

Zastawiam  oto stół  cierpiącemu z głodu  duchowego, ale  posilić się musisz chcieć sam,  wskazuję  drogę do szczęścia, ale  kroczenie nią zależy wyłącznie od ciebie.  

   O DRODZE DO PRAWDY- strona główna: DWIE DROGI, DWA ŚWIATY

 

Świat jest oszukiwany i oszukuje sam siebie bojąc się prawdy. Bo prawda go boli i wymaga pokory.

A przecież rządzi nim pycha i egoizm.  IC (SP408)

 

 

A co, jeśli Bóg Stwórca istnieje?

I jeżeli jest inny niż myślisz?

Czy nie może okazać się, że żyłeś tylko

 swoimi złymi wyobrażeniami o Nim? 

 

Wszystko na tym portalu mówi o drodze do Prawdy,

którą każdy sam w swoim osobistym życiu

powinien zapragnąć podążać,

by zachwyciwszy się Nią zdążyć przed kresem życia

 dojść do pełnej jedności z Prawdą.

 

Do tego trzeba czasu poświęconego na refleksję - by poznać Prawdę

oraz czasu poświęconego - by nauczyć się nią żyć.

To długa droga - droga całego życia,

 Dlatego  czas przeznaczany  na rzeczy błahe, 

jest czasem zmarnowanym, bezpowrotnie straconym,

jest wyniszczaniem się w grze pozorów.  

I może tego życia zabraknąć, by  zdołać dojść do  celu.

 

A przecież  zostaniemy osądzeni  z miłości, według tej

odwiecznej, niezmiennej, doskonałej Prawdy.

 

Tymczasem  już samo wejście na drogę Prawdy daje  radość,

a podążanie nią nieustannie wyzwala od złego,

powiększa naszą wolność  od  złych wpływów świata, 

od  swoich błędnych przekonań, zatruwających uczuć,

dręczącego sumienia, zniewoleń  i żądz ciała.

 

To wszystko niesie ze sobą pokój, radość, dobro, uświęcenie...

jednym słowem - szczęście.  

 

Jedynym prawdziwym sukcesem naszego życia jest stanięcie

przed niewysłowienie wspaniałym ale i straszliwym 

Majestatem Wszechmogącego STWÓRCY 

bez trwogi i wstydu, i od Niego uzyskanie pochwały i nagrody.

 

Czyż nie jest to warte największego poświęcenia?

 


O drodze do Prawdy.pl

Kto uwierzy, będzie zbawiony.                                                                                    O drodze do Prawdy.pl

Veritas   liberabit  vos

(Prawda was wyzwoli) J 8, 32

Gniew Boży ujawnia się z Nieba

na nieprawość  tych, którzy

nakładają Prawdzie pęta. Rz1,18

 

Każdy ma swoje poglądy i przekonania, ale one najczęściej nie wynikają z wiedzy.

Nie zgłębiamy wszak najczęściej świadomie Prawdy, 

ale jako prawdę przyjmujemy aktualnie rozpowszechnione poglądy, zapatrywania, stereotypy...

Nie mają one na celu ukazanie drogi dobra,  

tylko ukierunkowują na obowiązujący sposób myślenia

- daleki od Myśli Stwórcy wszystkiego - Źródła Prawdy i Dobra.

Poznawanie Prawdy o sobie i o Bogu nie jest łatwe, 

ale za to nieskończenie zmienia jakość naszego życia - bo aż na wieczność.

Większy sukces nie istnieje.

Obojętność na własny wieczny los jest i może pozostać największą naszą tragedią.

 

 

*

 

 

Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie będą mogli znieść; będą szli za własnymi pożądaniami

słuchając nauczycieli, którzy będą im mówić to, co im schlebia.

Będą się odwracali od słuchania Prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

Zob. 2Tm4,3-4

 

  W dobie mediów społecznościowych słowa te uwidaczniają się w dawaniu polubień, kciuków w górę czy serduszek najczęściej pod tekstami czy filmikami, które nam się podobają czyli nam schlebiają, dają przyjemne ciepełko samozadowolenia, które zakłamują naszą  grzeszną rzeczywistość.

 

  To, co choć może nie daje samozadowolenia, ale za to jest najwartościowsze, gdyż stanowi wskazówkę, jest ratunkiem i pomocą dla wyzwolenia się i wejścia na drogę do prawdziwego szczęścia -  pozostaje najczęściej niezauważone, zlekceważone, odrzucone i wyśmiane.

 

Odwagi wejścia na drogę Prawdy wszystkim życzymy

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rzeczywistość jest inna niż to, co ludzie o niej wiedzą w oparciu o własne wysiłki i domniemania. Jedynie Moje światło może ją ukazać. Szczególnie odnosi się to do rzeczywistości o samym sobie. Człowiek chce siebie widzieć lepszym niż jest. I na ogół widzi to, czego pragnie, a nie to, co jest.
 
Z tego zakłamywania siebie wynika najwięcej nieporozumień i nieszczęść pomiędzy ludźmi i między człowiekiem i Bogiem. Wszelkie niezrozumienie, niechęci, konflikty wśród ludzi – Moich wybranych też – są owocem zakłamywania siebie.
 
W każdym konflikcie obie strony są winne. W różny sposób – ale wspólnie ponoszą odpowiedzialność.  Jeśli ukazując czyjeś zło, robi się to z miłością i z Moim udziałem,  wówczas nie ma konfliktu.
Ale trzeba okazać Miłość, a nie złość lub własną wyższość. IC
 
Świadectwo; 297 
30 September 2019
  "Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach, żebym mogła wam pomóc. Drogie dzieci, módlcie się na różańcu i rozmyślajcie o tajemnicach Różańca, bo w życiu również przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice przekształcą wasze życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie
01 October 2019
      Ujawniam się dziś w tak intensywny sposób, aby być waszą ufnością, pociechą i ocaleniem w tych ostatecznych czasach, w których żyjecie. Dokonuję tego, dając wam orędzia za pośrednictwem Mego tak małego syna oraz objawiając się stale i w nadzwyczajny sposób w wielu regionach świata. Wierzcie w Moje zaproszenia,
02 October 2019
  O drodze do prawdy     Współcześnie, za sprawą ogromnego postępu naukowego i technologicznego wielką wartość zaczęto nadawać ludzkiemu rozumowi. Można wręcz mówić o kulcie rozumu. Wydawałoby się więc, że wraz z rozwojem ludzkiego rozumu, ludzkiej myśli, powinny zanikać, a przynajmniej zmniejszać się różnice w poglądach, wzajemna niechęć, podziały, niezgoda,
02 October 2019
  Indiański chłopiec pyta swojego dziadka: - Dziadku, co sądzisz o współczesnym świecie? Starzec chwilę pomyślał i mówi: - Ze światem jest tak, jak z ludzkim sercem, w którym jakby walczyły ze sobą dwa wilki. Jeden dziki i zły, a drugi oswojony i dobry. - A który wygrywa? -

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. Wszystko inne od Złego pochodzi. (Mt5:37)

A wszystko inne, to brak czystej prawdy.